ربات سیگنال چیست؟


سنسور چیست ؟

سنسور چیست ؟ معرفی سنسورها و آشنایی با کاربرد آنها هدف ما در این مقاله است ، ما کمی در مورد سنسورها و نحوه انتخاب یک سنسور، الزامات سنسورها ، طبقه‌بندی سنسورها، چند مثال از سنسورهای آنالوگ و دیجیتال یاد خواهیم گرفت. ​

ما در یک دنیای آنالوگ با ابزارهای ارتباط دیجیتالی و کنترل اشیا مکانیکی با سیگنال‌های الکتریکی زندگی می‌کنیم. این امر به دلیل ابزارهایی مانند سنسورها و مبدل ها امکان پذیر است که به ما در تبدیل داده‌ها یا اطلاعات از یک حوزه به حوزه دیگر کمک می‌کند. ​همچنین لازم به ذکر است سنسورها در ساخت ربات ها نیز کاربرد دارد. ما در بخش آموزش اینترنت اشیا نیز بسیار از سنسور استفاده خواهیم کرد.

مقدمه

​​​​​​​​اندازه‌گیری یک بخش مهم در هر سیستم است، چه یک سیستم مکانیکی باشد و چه یک سیستم الکترونیکی. یک سیستم اندازه‌گیری شامل حسگرها، محرک‌ها، مبدل ها و دستگاه‌های پردازش سیگنال است. استفاده از این عناصر و دستگاه‌ها به سیستم‌های اندازه‌گیری محدود نمی‌شود. ​

اینها همچنین در سیستم‌هایی که وظایف ویژه‌ای را انجام می‌دهند، برای برقراری ارتباط با دنیای واقعی به کار می‌روند. ارتباط می‌تواند هر چیزی مانند خواندن وضعیت یک سیگنال از یک کلید یا تحریک یک خروجی خاص برای روشن کردن LED باشد. ​

سنسور چیست ؟

​​​​​​​​کلمات حسگر و مبدل ها به طور گسترده در ارتباط با سیستم‌های اندازه‌گیری به کار می‌روند. سنسور عنصری است که سیگنال‌هایی مربوط به مقدار اندازه‌گیری شده تولید می‌کند. طبق گفته انجمن ابزار آمریکا، “یک حسگر وسیله‌ای است که خروجی قابل‌استفاده را در پاسخ به مقدار مشخصی که اندازه‌گیری می‌شود فراهم می‌کند” کلمه سنسور از معنای اصلی “درک کردن” مشتق می‌شود. ​

به عبارت ساده‌تر، یک حسگر وسیله‌ای است که تغییرات و رویدادها را در یک محیط فیزیکی شناسایی می‌کند و یک سیگنال خروجی متناظر فراهم می‌کند که می‌تواند اندازه‌گیری و یا ثبت شود. در اینجا، سیگنال خروجی می‌تواند هر سیگنال قابل‌اندازه‌گیری باشد و عموما یک کمیت الکتریکی است. ​

سنسورها وسایلی هستند که اندازه گیری تابع ورودی را در یک سیستم انجام می‌دهند چون تغییرات را در یک کمیت “حس می‌کنند”. بهترین نمونه از سنسور، دماسنج جیوه‌ای است. در اینجا مقدار اندازه‌گیری شده گرما یا دما است. دمای اندازه‌گیری شده براساس انبساط و انقباض جیوه مایع به یک مقدار قابل خواندن بر روی لوله شیشه‌ای مدرج تبدیل می‌شود. ​

مبدل ها وسایلی هستند که در کنار حسگرها کار می‌کنند. یک سنسور یک رویداد فیزیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند در حالی که یک ربات سیگنال چیست؟ مبدل سیگنال الکتریکی را به رویداد فیزیکی تبدیل می‌کند. زمانی که حسگرها در ورودی یک سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند، مبدل ها برای انجام تابع خروجی در یک سیستم به کار می‌روند چون آن‌ها یک دستگاه خارجی را کنترل می‌کنند. ​

مبدل ها وسایلی هستند که انرژی را به شکلی دیگر تبدیل می‌کنند. به طور کلی انرژی به شکل یک سیگنال است. Transducer اصطلاحی است که در مجموع برای حسگرها و مبدل ها استفاده می‌شود. ​

معیارهای انتخاب یک سنسور

​​​​​​​​موارد زیر ویژگی‌های خاصی هستند که هنگام انتخاب یک سنسور در نظر گرفته می‌شوند. ​

۱. نوع حس کردن: پارامتری که مانند دما یا فشار حس می‌شود. ​

۲. اصل کار: اصل کار سنسور.

۳. مصرف برق: توان مصرف‌شده توسط سنسور یک نقش مهمی در تعیین توان کل سیستم دارد

۴. دقت: دقت سنسور یک عامل کلیدی در انتخاب یک حسگر است. ​

۵. شرایط محیطی: شرایطی که در آن سنسور در حال انجام است

۶. هزینه: بسته به هزینه کاربرد، یک حسگر کم‌هزینه یا حسگر با هزینه بالا می‌تواند استفاده شود. ​

۷. تفکیک‌پذیری و محدوده: کوچک‌ترین مقداری که می توان حس کرد و حد اندازه‌گیری مهم است. ​

۸. تنظیم و تکرار: تغییر مقادیر با زمان و توانایی تکرار اندازه‌گیری‌ها تحت شرایط مشابه. ​

تمام ربات سیگنال چیست؟ موارد ذکر شده در انتخاب سنسور تهمیت دارد . شما پس از بررسی این موارد میتوانید سنسور مورد نظر خود را تهیه کنید. فروشگاه رباتیک چالیک ارائه دهنده انواع سنسور و ماژول های الکتریکی میباشد.

الزامات اساسی حسگر

الزامات اصلی یک حسگر عبارتند از:

۱. دامنه: نشان‌دهنده محدودیت‌های ورودی است که می‌تواند در آن تغییر کند. در مورد اندازه‌گیری دما، یک ترموکوپل می‌تواند در محدوده ۲۵ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد باشد.

۲. دقت: این میزان دقت بین اندازه‌گیری واقعی و مقدار واقعی است. دقت به صورت درصد خروجی تمام دامنه بیان می‌شود.

۳. حساسیت: حساسیت یک رابطه بین سیگنال فیزیکی ورودی و سیگنال الکتریکی خروجی است. این نسبت تغییر در خروجی حسگر به تغییر واحد در مقدار ورودی است که باعث تغییر در خروجی می‌شود.

۴. پایداری: این توانایی سنسور برای تولید همان خروجی برای ورودی ثابت در طول یک دوره زمانی است.

۵. قابلیت تکرار: این توانایی سنسور برای تولید خروجی یک‌سان برای کاربردهای مختلف با مقدار ورودی یک‌سان است.

۶. زمان پاسخ: این سرعت تغییر در خروجی در یک تغییر گام‌به‌گام در ورودی است.

۷. خطی بودن: بر حسب درصد غیر خطی بودن مشخص می‌شود. غیر خطی بودن نشان‌دهنده انحراف منحنی اندازه‌گیری واقعی از منحنی اندازه‌گیری ایده‌آل است.

۸. استحکام: این معیار دوام زمانی است که سنسور تحت شرایط عملیاتی شدید استفاده می‌شود.

۹. آب اندازی: پسماند به صورت حداکثر تفاوت در خروجی در هر مقدار قابل‌اندازه‌گیری در محدوده مشخص‌شده سنسور تعریف می‌شود زمانی که ابتدا با افزایش و سپس با کاهش پارامتر ورودی به نقطه نزدیک می‌شود. Hysteresis یک ویژگی است که یک مبدل قادر به تکرار دقیق عملکرد خود هنگامی که در جهت مخالف عمل استفاده می‌شود، نیست. ​

طبقه‌بندی سنسورها

​​​​​​​​طرح طبقه‌بندی سنسورها می‌تواند از بسیار ساده تا بسیار پیچیده باشد. محرکی که احساس می‌شود عامل مهمی در این طبقه‌بندی است. ​

برخی از این محرک‌ها عبارتند از:

۱. آکوستیک: موج، طیف و سرعت موج.

۲. الکتریسیته: جریان، بار، پتانسیل، میدان الکتریکی، گذردهی الکتریکی و رسانایی. ​

۳. میدان مغناطیسی، شار مغناطیسی و نفوذپذیری.

۴. حرارتی: دما، گرمای ویژه و رسانایی گرمایی

۵. مکانیکی: موقعیت، شتاب، نیرو، فشار، استرس، کرنش، جرم، چگالی، گشتاور، شکل، جهت گیری، زبری، سختی، انطباق، بلورینگی و ساختار. ​

۶. نوری: موج، سرعت موج، ضریب شکست، بازتاب پذیری، جذب و تابش. ​

پدیده تبدیل سنسورها نیز عامل مهمی در طبقه‌بندی حسگرها می‌باشد. برخی از این پدیده‌های تبدیلی عبارتند از: مگنتو الکتریک، ترموالکتریک و فوتوالکتریک. ​

سنسور active و passive

تمام حسگرها می‌توانند براساس توان یا سیگنال مورد نیاز به دو نوع طبقه‌بندی شوند. آن‌ها سنسورهای Active و سنسورهای passive هستند. ​

به منظور عملکرد سنسورهای active، به توان از یک منبع خارجی نیاز است. این سیگنال یک سیگنال تحریک نامیده می‌شود، و براساس این سیگنال تحریک، سنسور خروجی را تولید می‌کند. gauge Strain مثالی از سنسور active است. این یک مقاومت حساس به فشار است و سیگنال الکتریکی خروجی را به تنهایی تولید نمی‌کند. مقدار نیروی اعمالی را می توان با مرتبط کردن آن با مقاومت شبکه اندازه‌گیری کرد. مقاومت را می توان با عبور جریان از آن اندازه‌گیری کرد. جریان به عنوان سیگنال تحریک عمل می‌کند. ​

در مقابل، سنسورهای passive به طور مستقیم سیگنال الکتریکی خروجی را در پاسخ به محرک ورودی تولید می‌کنند. تمام توان مورد نیاز یک سنسور passive از اندازه‌گیری‌ها به دست می‌آید. ترموکوپل یک حسگر passive است. ​

سنسورها و مبدل ها معمول مورد استفاده

​​​​​​برخی از رایج‌ترین سنسورها و مبدل‌های مورد استفاده برای محرک‌های مختلف (‏مقدار اندازه‌گیری شده)‏عبارتند از:

۱. برای حس کردن نور، تجهیزات ورودی یا حسگرها diode photo، transistor photo، مقاومت نوری و سلول‌های خورشیدی هستند. وسایل یا مبدل ها خروجی LED ها، نمایشگرها، لامپ‌ها و فیبرهای نوری هستند.

۲. برای تشخیص دما، حسگرها رزیستور، ترموکوپل، مقاومت حرارتی و ترموستات هستند. مبدل ها، بخاری‌ها هستند.

۳. برای تشخیص موقعیت ، دستگاه‌های ورودی پتانسیومتر، سنسور مجاورت، و ترانسفورماتور دیفرانسیلی هستند. دستگاه‌های خروجی، موتور و meter panel هستند.

۴. برای اندازه‌گیری فشار، حسگرها gauge strain و cell load هستند. محرک‌ها، آسانسورها، جک‌ها و ارتعاشات الکترومغناطیسی هستند.

۵. برای تشخیص صدا، دستگاه‌های ورودی میکروفن‌ها و دستگاه‌های خروجی بلندگو ها هستند.

۶. برای سنجش سرعت ، سنسورهای مورد استفاده، سنسورهای اثر داپلر و رزونانس هستند. خروجی ها موتور و ترمز هستند. ​

یک سیستم ساده با استفاده از سنسورها

​​​​​​​​یک سیستم صوتی معمولی نمونه‌ای از یک سیستم با استفاده از حسگرها و عملگرها است. ​

سیستم صوتی

آن شامل میکروفن، تقویت‌کننده و بلندگو است. حسگر یا دستگاه با تابع ورودی یک میکروفن است. آن سیگنال‌های صوتی را حس می‌کند و آن‌ها را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. تقویت‌کننده این سیگنال‌های الکتریکی را دریافت می‌کند و قدرت آن‌ها را تقویت می‌کند. ​

مبدل یا دستگاه دارای تابع خروجی بلندگو است. بلندگو سیگنال‌های الکتریکی تقویت‌شده را از تقویت‌کننده دریافت می‌کند و آن‌ها را به سیگنال‌های صوتی اما با دسترسی بیشتر تبدیل می‌کند. ​

سنسورهای آنالوگ

​​​​​​​یک سنسور آنالوگ سیگنال‌های خروجی پیوسته متغیر را در محدوده وسیعی از مقادیر تولید می‌کند. معمولا سیگنال خروجی ولتاژ است ربات سیگنال چیست؟ و این سیگنال خروجی با اندازه‌گیری‌ها متناسب است. مقادیری مثل سرعت، دما، فشار، کرنش و غیره اندازه‌گیری می‌شود در طبیعت پیوسته هستند و از این رو این مقادیر به صورت مقادیر آنالوگ می‌باشند. ​

سلول سولفید کادمیم (‏سلول CdS)‏که برای اندازه‌گیری شدت نور استفاده می‌شود یک حسگر آنالوگ است. مقاومت سلول CdS با توجه به شدت نور ورودی به آن تغییر می‌کند. وقتی به یک شبکه تقسیم کننده ولتاژ متصل می‌شود، تغییر در مقاومت را می توان از طریق تغییر ولتاژ خروجی مشاهده کرد. در این مدار، خروجی می‌تواند از هر جایی بین ۰ V تا ۵ V تغییر کند. ​

عملکرد سنسور آنالوگ

ترموکوپل یا دماسنج یک سنسور آنالوگ است. چیدمان زیر برای اندازه‌گیری دمای مایع در ظرف با استفاده از ترموکوپل استفاده می‌شود. ​

معرفی سنسورها

سیگنال خروجی تنظیمات بالا را می توان به صورت زیر نشان داد:

عملکرد سنسور ترموکوپل

خروجی یک حسگر آنالوگ به آرامی و به طور مداوم در طول زمان تغییر می‌کند. از این رو، زمان واکنش و دقت مدارهایی که از سنسورهای آنالوگ استفاده می‌کنند، کند و کم‌تر است. به منظور استفاده از این سیگنال‌ها در یک سیستم مبتنی بر میکروکنترلر، می‌توان از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال استفاده کرد. ​

سنسورهای آنالوگ به طور کلی نیازمند منبع تغذیه خارجی و تقویت برخی شکل‌ها برای تولید سیگنال‌های خروجی مناسب هستند.

سنسورهای دیجیتال

​​​​​​​​یک سنسور دیجیتال سیگنال‌های دیجیتال مجزا تولید می‌کند. خروجی یک سنسور دیجیتال تنها دو حالت دارد، یعنی “روشن” و “خاموش”. روشن منطق ۱ و خاموش منطق ۰ است. کلید فشاری بهترین نمونه از سنسور دیجیتال است. در این حالت، سوئیچ تنها دو حالت ممکن دارد: یا روشن است وقتی فشار داده می‌شود یا خاموش ربات سیگنال چیست؟ است وقتی آزاد می‌شود یا فشار داده نمی‌شود. ​

تنظیمات زیر از یک سنسور نوری برای اندازه‌گیری سرعت و تولید یک سیگنال دیجیتال استفاده می‌کند. ​

تعیین سرعت موتور با سنسور

در چیدمان بالا، دیسک دوار به شفت یک موتور متصل شده و دارای تعدادی اسلات شفاف است. سنسور نور وجود یا عدم وجود نور را می‌گیرد و براساس آن سیگنال منطقی ۱ یا منطق ۰ را ارسال می‌کند. ​

شمارشگر سرعت دیسک را نشان می‌دهد. دقت را می توان با افزایش شکاف‌های شفاف روی دیسک افزایش داد چون اجازه شمارش بیشتر در همان زمان را می‌دهد. ​

به طور کلی، دقت یک سنسور دیجیتال در مقایسه با یک سنسور آنالوگ بالا است. دقت بستگی به تعداد بیت‌هایی دارد که برای نشان دادن اندازه‌گیری‌ها استفاده می‌شوند. هر چه تعداد بیت‌ها بیشتر باشد، دقت بیشتر است. ​

​در نهایت اشاره به این نکته ضروریست که نوشتن برنامه برای عملکرد بهینه یک سنسور نیز اهمیت فراوانی دارد. در بخش آموزش رباتیک می آموزید که چگونه برای سنسورهای استفاده شده در ساخت ربات برنامه مناسب آن را بنویسید.

ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.

معرفی ربات معامله گر

ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟

ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار به انجام معاملات می پردازند.

به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.

ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را ربات سیگنال چیست؟ تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.

تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

نحوه عملکرد ربات معامله گر

نحوه عملکرد ربات معامله گر

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.

نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.

به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.

پیش بینی ریسک بازار

این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.

خرید و فروش دارایی ها

این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.

انواع ربات معامله گر

انواع تریدینگ بات

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده کنند.

از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.

چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

ویژگی های ربات معامله گر

ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر

در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:

قدرت پردازش بالا

محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.

کارآمدی بیشتر

تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.

بی تاثیر در برابر احساسات بازار

یک ربات معامله گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.

معایب ربات معامله گر

معایب استفاده از تریدینگ بات

ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.

خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.

برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.

جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟

همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت بازی کنند.

بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.

اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر ربات سیگنال چیست؟ معتبر خودداری کرد.

روبات های فارکس

ربات برنامه ای است که به شدت از سیگنال های فنی برای ورود به تجارت استفاده می کند

روبات های فارکس

کلاهبرداری های ربات فارکس شامل مشاوران کارشناس (که معروف به EAs نیز شناخته می شود) و دیگر سیستم های تجاری خودکار است.

یک ربات فارکس چیست؟

در دنیای فارکس، “ربات” برنامه ای است که به شدت از سیگنال های فنی برای ورود به تجارت استفاده می کند و باعث می شود تا انسان ها در یک تخت خواب نرم و راحت در کنار ساحشان بخوابند و پول به دست بیاورند.

روبات های فارکس ساخت ربات فارکس معاملات خودکار فارکس

با فشار یک دکمه، ربات فارکس به طور مداوم اجرا می شود، و معاملات را با الگوریتم های ریاضی با استفاده از تاریخ گذشته ی قیمت ها، نشان می دهد.

به عبارت دیگر، آنها سیستم های مکانیکی خودکاری را اجرا می کنند، در حالی که کاربر میتواند در مقابل کامپیوتر باشد یا خیر.

مشکل این است که ربات های فارکس و تفکر پیش از سیمی آنها برای شرایط در حال تغییر بازار جبران نمی کنند.

رفتار بازار پویا است و به طور مداوم در تنوعی بی نهایت دارای سه حرکت: بالا، پایین و یا سمت چپ است.

اکثر روبات ها برای تمامی محیط ها یا برای تشخیص تغییر در محیط تجاری برنامه ریزی نشده است. به عنوان یک نتیجه کلی، تلفات رخ می دهد و آنها می توانند عظیم باشد،در صورتی کهبه صورت دقیق بررسی و یا مدیریت نشوند.

در حال حاضر، کلاهبرداری خود ربات فارکس نیست، بلکه چگونگی عرضه ی آن ها در بازاز است. کلاه بردار ها اغلب سعی می کند این ربات ها و سیستم های خودکار را به عنوان “جام مقدس” به فروش برسانند، و به شما این امید را می دهد که در هفته ی آینده می توانید خود را یازنشسته کنید و آنها را در قیمت های “مقرون به صرفه” در محدوده ی 20 تا 5000 دلار به فروش می رسانند.

آه خدای من!! فقط 20 دلار ؟؟ برای شانس سود بزرگ ؟؟؟ به نظر معامله ی خوبی به نظر می رسد.

خیلی خب، چند لحظه دست نگهدار، گوش کن و با من همکاری کن.

اگر خالق این سیستم ها این سیستم های بزرگ را ساخته است، چرا سعی می کند آن را به فروش برساند و سودش را به اشتراک بگذارد؟ و چرا تنها برای 20 دلار ؟! شما به سختی می توانید به راحتی غذا و شام را در Chick-fil-A را با 20 دلار خریداری کنید!

تنها سود واقعی برای این افراد تقلبی درآمد حاصل از فروش Forex “R2-D2s” است. کلاهبردار سعی می کند تا شما را با اطلاعات تاریخی و سیاهه های مربوط به تست جلب کند.

این دوباره آزمایش شده است !! این باید کار کند . و این تنها 20 دلار است !! این کمتر از یک بازی PS4 است!

خیلی خب، چند لحظه دست نگهدار، گوش کن و دوباره با من همکاری کن.

مطمئنا، ممکن است بسیار سودآور باشد. با این حال، در بازار فارکس، چیزی به عنوان یک بازار سازگار وجود ندارد. شرایط همیشه در حال تغییر است. گذشته تاثیرات کمی در آینده ی در بازار متغیر دارد.

ما مطمئنا نمی دانیم که آنچه در گذشته اتفاق افتاده دوباره در آینده اتفاق خواهد افتاد با خیر. متغیرهای زیادی برای بررسی وجود دارد.

به علاوه، شما نمی دانید که آیا این کلاهبردار ها نتایج را جبران می کنند یا خیر، آنها فقط می توانند اعداد تصادفی را به یک

فایل اکسل وارد کنند، زیرا اکثر مردم خود را به زحمت نمی اندازند تا اعداد را به صورت دقیق بررسی کنند.

از سیستم های خودکار و روبات ها تا زمانی که شما تبدیل به یک معامله گر اصلی و برنامه نویس نشده اید دور بمانید.

مبتدی ها هیچ چیز در مورد تجارت یا نحوه رفتار بازار فارکس نمی دانند، بنابراین آنها نمی فهمند که ربات ها چگونه کار می کند، چه محیط هایی برای آنها مناسب است یا چگونه می توان سیستم را تنظیم کرد.

روبات های فارکس دانلود رایگان اکسپرت فارکس اکسپرت رایگان فارکس

در واقع بهتر است قبل از اینکه اجازه بدهیم برنامه ای ترید شما را انجام دهد، یاد بگیرید که چگونه ترید کنید.

به این ترتیب، به این موضوع فکر کنید: آیا شما به یک غریبه که در واقع یک ربات است و هیچ مغزی ندارد، پول زحمت کشیده ی خود را می دهید.

روبات های فارکس می توانند یک ابزار عالی باشند، اما بیایید واقع بین باشیم، هیچ رباتی وجود ندارد که به طور کامل در تمام محیط ها کار کند.

حتی صندوق های کوانتومی و معامله گران الگوریتمی ربات سیگنال چیست؟ در وال استریت می توانند پول خود را از دست بدهند در حالی که ریاضیدانان و مهندسان مالی برنامه های آن ها پیاده سازی کرده اند.

بیتس گپ Bitsgap چیست؟

بیتس-گپ

اگر قصد دارید تا به شکلی آسان تر و با آسودگی خاطر بیشتری اقدام به ترید ارزهای دیجیتال کنید، در قدم نخست بایستی اطمینان حاصل کنید که از پلتفرمی استفاده می کنید که شامل ابزار آلات کامل، رابط کاربری آسان، دید گسترده به بازار و همچنین میزان کمیسیون کمتر به نسبت دیگر رقبا است. با این وجود، تریدرهای فصلی بطور معمول از چندین صرافی ارز دیجیتال جهت دسترسی به بازار رمز ارزها استفاده می کنند یا از گزینه ای دیگر که همانا فرصت های آربیتراژ رمز ارزها است بهره می برند.

در حقیقت بیتس گپ نیز با تکیه بر ویژگی هایی مثل اجرای استراتژی های آربیتراژ رمز ارزها و همچنین امکان استفاده از ربات های پیشرفته جهت ترید همزمان در چندین سیستم عامل و …، امکانی را برای کاربران خود فراهم می سازد تا کلیه معاملات خود را به شکلی انجام دهند که بیشترین میزان سود را برای آنها بدنبال داشته باشد. از این رو در این مطلب قصد داریم تا بطور کامل به بررسی این ربات معاملاتی رمز ارزها پرداخته و در ادامه نیز به بررسی بخش های مختلف این پلتفرم بپردازیم. اما بد نیست در ابتدا و بصورت خلاصه مروری کنیم بر مفهوم آربیتراژ بیت کوین و دیگر رمز ارزها.

ربات تریدر بیتس گپ

بیتس گپ یک ربات تریدر رمز ارزها است که به کاربران خود امکان مبادله بیش از ۳۰ جفت ارز مختلف را بصورت یکپارچه می‌دهد. این پلتفرم که از سال ۲۰۱۸ میلادی فعالیت های خود را رسماً شروع کرده است، در سال ۲۰۱۹ میلادی به شهرت رسید و در میان بسیاری از تریدرهای فعال در بازار رمز ارزها شناخته شد. بیتس گپ دارای یک نسخه دمو است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون ریسک و خطر، با پول خود اقدام به ترید کنند. از طرفی کاربران می توانند تنها ۱۴ روز بصورت رایگان از ربات سیگنال چیست؟ این برنامه استفاده کنند و پس از این مدت زمان، بایستی اقدام به خرید اکانت های مختلف جهت استفاده از این برنامه کنند. از طرفی استراتژی ‌های معاملاتی در ربات بیتس گپ بوسیله ابزارهای تحلیلی بک تستینگ (Back Testing) پشتیبانی شده تا کمترین میزان ریسک برای کاربران در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، هم اکنون بیتس گپ با سی صرافی ارز دیجیتال شناخته شده مثل باینننس، بیت فینکس و کرکن ادغام شده و معامله گران به جفت ارزهای معاملاتی اصلی و رایج در بازار دسترسی دارند. همچنین چندین شاخص فنی نیز در بیتگپس در دسترس است تا کاربران بتوانند از آنها جهت تدوین استراتژی های خود بهره ببرند.

بیتس-گپ

آربیتراژ ارزهای دیجیتال

آربیتراژ ارزهای دیجیتال به فرآیند خرید ارزهای دیجیتال از یک صرافی دیجیتال با قیمتی پایین و فروش آنها در صرافی دیجیتال دیگر با قیمتی بالاتر و کسب سود از این طریق است. اساساً کاربران قادر هستند تا این فرایند را به صورت دستی انجام دهند که این کار بسیار زمان ‌بر است و به جای آن می توانند با تکیه بر سیستم عامل های ربات آربیتراژ رمز ارزها و بصورت خودکار، این فرایند را سریعتر و کارآمدتر انجام دهند. علاوه بر این، معاملات آربیتراژ بر روی اختلاف قیمت میان بازارهای مختلف کار می کند. مثلاً در صرافی های دیجیتال بزرگ، شاهد تریدهایی با حجم بالا و قیمت پایین هستیم و در عوض در صرافی های ارز دیجیتال کوچک تر، میزان عرضه کمتر بوده و قیمت ها بالاتر است. در نتیجه تریدرها از این شرایط استفاده کرده و رمز ارزهای خود را عمداً از حساب صرافی های بزرگ با قیمتی پایین خریداری کرده و در صرافی های کوچکتر و با قیمتی بالاتر می فروشند و از این راه سودهای کلانی بدست می آورند.

ویژگی های بیتس گپ

از جمله خصوصیات و ویژگی های برجسته بیتس گپ می توانیم به موارد زیر اشاره داشته باشیم:

 • وابستگی انجام تمامی معاملات به بودجه موجود در حساب کاربر
 • انجام معاملات آربیتراژ بوسیله رمز ارزها و ارزهای فیات
 • کسب سود از طریق آربیتراژ رمز ارزها
 • پشتیبانی از بیشتر ارزهای دیجیتال شناخته شده و محبوب بازار
 • برخورداری از فناوری هوش مصنوعی و انجام فرایندها بصورت خودکار
 • امکان شارژ حساب کاربری بوسیله ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال
 • حفاظت از دارایی های کاربران بوسیله API هوشمند

ویژگی های بیتس گپ

امنیت بیتس گپ

در مورد امنیت بیتس گپ، این سیستم عامل تأکید دارد که شما و تنها شما هستید که به دارایی های خود دسترسی دارید. در حقیقت بیتس گپ در راستای رفع نگرانی های امنیتی کاربران، خصوصیات امنیتی خود را در قالب خصوصیات زیر بیان می کند:

دسترسی به حساب Bitsgap

تمامی راه های ورود به حساب کاربری ایمن بوده و در صورت تلاش جهت ورود به حساب کاربری از دستگاه یا مکانی ناشناخته، فوراً کاربر یک ایمیل دریافت خواهد کرد. از طرفی در صورت تکرار تلاشهای ناموفق جهت ورود به حساب کاربری، حساب کاربر ربات سیگنال چیست؟ موقتاً از طریق API قفل خواهد شد. ضمناً کاربران می توانند جهت افزایش سطح ایمنی حساب خود و ایمن تر کردن مسیرهای دسترسی به حساب کاربری خود در بیتس گپ، از قابلیت احراز هویت دو عاملی یا ۲FA استفاده کرده و بدین ترتیب یک لایه امنیتی بیشتر جهت دسترسی به حساب خود ایجاد کنند.

بیتس گپ Bitsgap

کلیدهای API

دارایی های شما در بیتس گپ تنها از طریق کلیدهای API رمزگذاری خواهند شد. در حقیقت این کلیدها این امکان را فراهم می سازند تا معاملات خود را بصورت ایمن انجام دهید. در بیتس گپ و بوسیله کلیدهای API، تمامی اطلاعات و دارایی های کاربران بوسیله فایروال های این پلتفرم محافظت می شوند.

دسترسی محدود به کارمندان پشتیبانی بیتس گپ

در بیتس گپ، کارمندان پشتیبانی و تیم توسعه دهنده تنها در زمینه تخصص خود به اطلاعات دسترسی خواهند داشت و از این رو آنها به هیچگونه از اطلاعات حساب و همچنین اطلاعات حیاتی کاربران دسترسی نخواهند داشت.

سیستم و سرورها

بیتس گپ از فناوری رمزگذاری RSA 2048 در تمامی سرویس های خود استفاده می کند.

نحوه کارکرد بیتس گپ

بیتس گپ با پیدا کردن بهترین نرخ های ترید رمزارها در بازار، مسیری جدید را جهت ترید رمزارزها در پلتفرم خود بوجود آورده است. در حقیقت این پلتفرم این امکان را به شما می دهد تا تمامی ویژگی های مورد نیاز جهت استفاده از یک ربات تریدر را در یک مجموعه و در کنار هم داشته باشید و تنها با یک کلیک بتوانید از حساب خود به این امکانات دسترسی داشته باشید. در واقع بیتس گپ شما را قادر می سازد تا:

 • با سرعتی بالا نرخ های مختلف بازار رمز ارزها را با یکدیگر مقایسه کنید
 • ترید کنید و بلافاصله در میان صرافی های مختلف جابجا شوید
 • سرمایه گذاری های خود را از کلیه جهات پیگیری کنید
 • انواع سفارشات را در بازار ثبت کنید
 • از اختلاف قیمت میان صرافی های مختلف جهت آربیتراژ بهره ببرید
 • استراتژی های خود را بوسیله حساب آزمایشی خود و بدون هیچگونه ریسکی آزمایش کنید

بیتس گپ در راستای اینکه کاربران خود بتوانند تجربه ترید کردن را تا حد بسیار زیادی به سادگی انجام دهند، امکانات و ابزارهای زیر را در اختیار کاربران خود قرار داده است:

 • نمودارهای قیمتی وب سایت TradingView
 • بیش از صد شاخص تحلیل تکنیکال
 • انواع نمودارهای قابل برنامه ریزی برای جفت ارزهای مختلف

بیتس گپ Bitsgap

بخش تریدینگ بیتس گپ دارای یک صفحه نمودار تعاملی است که این نمودار شامل معاملات اخیر و سفارشات باز شما است. علاوه بر این، شما می توانید هر یک از معاملات خود را در این صفحه به راحتی مدیریت کرده، موقعیت های باز را ردیابی کنید و از همه مهم تر، تاریخچه ترید های خود را نیز مشاهده کنید.

بیتس گپ Bitsgap

استراتژی های معاملاتی در بیتس گپ

۲ استراتژی تریدینگ مختلف در ربات بیتس گپ در دسترس شما خواهد بود که اولی ربات Classic است که از مقدار معادل رمز ارزها در هر صرافی استفاده می کند. یعنی در این استراتژی شما در هر سطح، همان مقدار ارز دیجیتال را خرید و فروش خواهید کرد. اما گزینه دوم، استراتژی SBOT است که طی آن شما مقادیر مختلف رمز ارزها را در هر سطح شبکه خریدار و فروش می کنید. دقت کنید که جهت استفاده از گزینه دوم بایستی حداقل مبلغی را در حساب کاربری خود داشته باشید.

سیگنال های بیتس گپ Bitsgap

سیگنال های بیتس گپ Bitsgap

در این بخش و توسط سیگنال های بیتس گپ، شما در جریان تغییرات قابل توجه بازار قرار خواهید گرفت و نوسانات قیمتی هر کدام از رمز ارزها را مشاهده خواهید کرد. در واقع اگر روند قابل توجهی در بازار بوجود بیاید، توسط این بخش از بیتس گپ به شما اطلاع داده خواهد شد. در حقیقت این قابلیت بیتس گپ به شما کمک خواهد ربات سیگنال چیست؟ کرد تا بطور کامل بر روند جفت ارزهای مد نظر خود نظارت داشته باشید و در صورت خارج شدن روند قیمتی جفت ارز مد نظر شما از روند اصلی بازار، به سرعت وارد عمل شوید.

سیگنال های بیتس گپ Bitsgap

حساب آزمایشی بیتس گپ

همانطور که تریدرهای جدید بیشتری وارد عرصه معاملات رمز ارزها می شوند، این حوزه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. از این رو بیتس گپ امکانات شبیه سازی شده ای را به کاربران خود ارائه می دهد که به واسطه آنها کاربران می توانند با ریسک صفر و به صورت آزمایشی استراتژی های معاملاتی خود را پیاده سازی کرده و نتیجه احتمالی را مشاهده کنند. در حقیقت بوسیله حساب آزمایشی بیتس گپ شما قادر خواهید بود تا:

 • به صرافی های ارز دیجیتال برجسته مثل بایننس دسترسی داشته باشید
 • ترید بیت کوین و دیگر رمز ارزها را در فضایی مجازی تمرین کنید
 • ترید کردن در شرایط زنده بازار را تجربه کنید
 • استراتژی های معاملاتی مختلف را امتحان کنید
 • سیگنال ها، ربات های تریدینگ و آربیتراژ رمز ارزها را امتحان کنید.

ویژگی های برجسته بیتس گپ

 • نصب آسان و یکپارچه سازی با معاملات کاربران
 • ربات های خودکار تریدینگ
 • ترید ایمن با تکیه بر فناوری رمزنگاری ۲۰۴۸ بیتی
 • ارائه دید تجاری به کاربران
 • دسترسی به استراتژی های از پیش تعریف شده تریدینگ در بازار
 • پشتیبانی از بیشتر رمز ارزهای موجود در بازار

سیگنال های بیتس گپ Bitsgap

آموزش شروع به کار و استفاده از بیتس گپ

جهت ساخت حساب و استفاده از قابلیت های بیتس گپ، در قدم اول بایستی حساب کاربری خود را ایجاد کنید که این کار با چندین قدم ساده و همچون دیگر پلتفرم های مشابه انجام می گیرد. در واقع جهت ایجاد حساب کاربری در بیتس گپ، بایستی ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و سپس کد تاییدیه ای که به ایمیل شما ارسال می شود را وارد کنید تا حساب شما تایید گردد. همچنین می توانید حساب خود را با Google یا Facebook نیز همگام سازی کرده و از طریق این دو پلتفرم، حساب کاربری خود را فعال کنید.

ترید ارز دیجیتال با بیتس گپ

در قدم بعدی بایستی کلید های API خود را تنظیم کرده تا ایمنی حساب کاربری خود را افزایش دهید. شما میتوانید API ها را از حساب های مبادله ای خود دریافت کنید که این قابلیت یکی از مطمئن ترین و ایمن ترین روش ها جهت استفاده از پلتفرم های معاملاتی رمز ارزها است، چراکه به هیچ شخص دیگری امکان دسترسی به دارایی ها و اطلاعات شما را نخواهد داد. در نهایت می توانید از بخش های مختلف این پلتفرم شروع به ترید رمز ارزهای مد نظر خود کنید.

ترید ارز دیجیتال با بیتس گپ

بیتس گپ پلتفرمی ایمن و رمزگذاری شده جهت ترید رمز ارزها است. از طرفی الگوریتم تجارت خودکار بیتس گپ به وضوح یک مزیت برجسته بحساب می آید که به کاربران این پلتفرم این امکان را می دهد تا درآمدی ثابت و با ریسک بسیار کم داشته باشند. همچنین این پلتفرم چندین روش جهت کنترل معاملات را بوسیله انواع سفارشات بازار و استراتژی های خروج از معامله را به کاربران خود ارائه می دهد و بدین وسیله ریسک معاملاتی کاربران را به حداقل می رساند.

روبات های فارکس

ربات برنامه ای است که به شدت از سیگنال های فنی برای ورود به تجارت استفاده می کند

روبات های فارکس

کلاهبرداری های ربات فارکس شامل مشاوران کارشناس (که معروف به EAs نیز شناخته می شود) و دیگر سیستم های تجاری خودکار است.

یک ربات فارکس چیست؟

در دنیای فارکس، “ربات” برنامه ای است که به شدت از سیگنال های فنی برای ورود به تجارت استفاده می کند و باعث می شود تا انسان ها در یک تخت خواب نرم و راحت در کنار ساحشان بخوابند و پول به دست بیاورند.

روبات های فارکس ساخت ربات فارکس معاملات خودکار فارکس

با فشار یک دکمه، ربات فارکس به طور مداوم اجرا می شود، و معاملات را با الگوریتم های ریاضی با استفاده از تاریخ گذشته ی قیمت ها، نشان می دهد.

به عبارت دیگر، آنها سیستم های مکانیکی خودکاری را اجرا می کنند، در حالی که کاربر میتواند در مقابل کامپیوتر باشد یا خیر.

مشکل این است که ربات های فارکس و تفکر پیش از سیمی آنها برای شرایط در حال تغییر بازار جبران نمی کنند.

رفتار بازار پویا است و به طور مداوم در تنوعی بی نهایت دارای سه حرکت: بالا، پایین و یا سمت چپ است.

اکثر روبات ها برای تمامی محیط ها یا برای تشخیص تغییر در محیط تجاری برنامه ریزی نشده است. به عنوان یک نتیجه کلی، تلفات رخ می دهد و آنها می توانند عظیم باشد،در صورتی کهبه صورت دقیق بررسی و یا مدیریت نشوند.

در حال حاضر، کلاهبرداری خود ربات فارکس نیست، بلکه چگونگی عرضه ی آن ها در بازاز است. کلاه بردار ها اغلب سعی می کند این ربات ها و سیستم های خودکار را به عنوان “جام مقدس” به فروش برسانند، و به شما این امید را می دهد که در هفته ی آینده می توانید خود را یازنشسته کنید و آنها را در قیمت های “مقرون به صرفه” در محدوده ی 20 تا 5000 دلار به فروش می رسانند.

آه خدای من!! فقط 20 دلار ؟؟ برای شانس سود بزرگ ؟؟؟ به نظر معامله ی خوبی به نظر می رسد.

خیلی خب، چند لحظه دست نگهدار، گوش کن و با من همکاری کن.

اگر خالق این سیستم ها این سیستم های بزرگ را ساخته است، چرا سعی می کند آن را به فروش برساند و سودش را به اشتراک بگذارد؟ و چرا تنها برای 20 دلار ؟! شما به سختی می توانید به راحتی غذا و شام را در Chick-fil-A را با 20 دلار خریداری کنید!

تنها سود واقعی برای این افراد تقلبی درآمد حاصل از فروش Forex “R2-D2s” است. کلاهبردار سعی می کند تا شما را با اطلاعات تاریخی و سیاهه های مربوط به تست جلب کند.

این دوباره آزمایش شده است !! این باید کار کند . و این تنها 20 دلار است !! این کمتر از یک بازی PS4 است!

خیلی خب، چند لحظه دست نگهدار، گوش کن و دوباره با من همکاری کن.

مطمئنا، ممکن است بسیار سودآور باشد. با این حال، در بازار فارکس، چیزی به عنوان یک بازار سازگار وجود ندارد. شرایط همیشه در حال تغییر است. گذشته تاثیرات کمی در آینده ی در بازار متغیر دارد.

ما مطمئنا نمی دانیم که آنچه در گذشته اتفاق افتاده دوباره در آینده اتفاق خواهد افتاد با خیر. متغیرهای زیادی برای بررسی وجود دارد.

به علاوه، شما نمی دانید که آیا این کلاهبردار ها نتایج را جبران می کنند یا خیر، آنها فقط می توانند اعداد تصادفی را به یک

فایل اکسل وارد کنند، زیرا اکثر مردم خود را به زحمت نمی اندازند تا اعداد را به صورت دقیق بررسی کنند.

از سیستم های خودکار و روبات ها تا زمانی که شما تبدیل به یک معامله گر اصلی و برنامه نویس نشده اید دور بمانید.

مبتدی ها هیچ چیز در مورد تجارت یا نحوه رفتار بازار فارکس نمی دانند، بنابراین آنها نمی فهمند که ربات ها چگونه کار می کند، چه محیط هایی برای آنها مناسب است یا چگونه می توان سیستم را تنظیم کرد.

روبات های فارکس دانلود رایگان اکسپرت فارکس اکسپرت رایگان فارکس

در واقع بهتر است قبل از اینکه اجازه بدهیم برنامه ای ترید شما را انجام دهد، یاد بگیرید که چگونه ترید کنید.

به این ترتیب، به این موضوع فکر کنید: آیا شما به یک غریبه که در واقع یک ربات است و هیچ مغزی ندارد، پول زحمت کشیده ی خود را می دهید.

روبات های فارکس می توانند یک ابزار عالی باشند، اما بیایید واقع بین باشیم، هیچ رباتی وجود ندارد که به طور کامل در تمام محیط ها کار کند.

حتی صندوق های کوانتومی و معامله گران الگوریتمی در وال استریت می توانند پول خود را از دست بدهند در حالی که ریاضیدانان و مهندسان مالی برنامه های آن ها پیاده سازی کرده اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.