محرک شاخص ثانویه چیست؟


آشنایی با محرک های رشد و فیتوبیوتیک ها گیاهان دارویی جهت استفاده در تغذیه دام و طیور

درکل، فیتوبیوتیک‌ها ترکیبات اولیه و ثانویه گیاهی به شمار می‌روند. از گیاهان، ادویه جات و عصاره گیاهی (عمدتاً اسانس‌ها) تحت عناوین مختلف بوتانیکال ، فیتوبیوتیک‌ها یا فیتوژنیک‌ها نام برده می‌شود.تعریف گیاهان دارویی گیاهان دارویی گیاهانی هستند که در پیکر آنها مواد خاصی به نام مواد مؤثره ( Active Principle و مواد فعال (Active Substances ساخته و ذخیره می شود. این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده برجا می گذارند. این محرک شاخص ثانویه چیست؟ گیاهان برای مداوای برخی از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرآیندهای ویژه و پیچیده به مقدار بسیار کم معمولا کمتر از وزن خشک گیاه ساخته میشوند و به متابولیت های ثانویه نیز معروف اند.

گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها: یکی از جایگزین های آنتی بیوتیک می تواند گیاهان دارویی و عصاره آنها و یا اسانس ها میباشد که به واسطه فعالیت ضد میکروبی شان شناخته شده اند. ترکیباتی که بنام اسانس شناخته می شوند، روغن های فرار از محصولات گیاهی هستند که به وسیله بخار و یا تقطير آب یا فعالیت آنزیمی به دنبال تقطير آب، استخراج می شود و بعضی از آنها به صورت سنتتیک تولید می شوند. اکثر اسانس ها مرکب از مخلوط هیدروکربن ها، ترکیبات اکسیژن دار مانند الکل، استرها، آلدهیدها و کتونها ودرصد کوچکی باقی مانده غير فرار مانند پارافین و واکس می باشد. تعدادی از مواد با منشأ گیاهی مانند پلی فنلها (میوه ها، سبزیجات، گیاهان مختلف، هیدروکسی بنزوئیک، هیدروکسی سینامیک اسید، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها، پرو آنتوسیانین ها، ایزوفلاونوئيدها، و توکوفرولها يك نقش پایه محرک شاخص ثانویه چیست؟ در حفظ مکانیسم های آنتی اکسیدانی دارند. در ادامه باید گفته شود استفاده از جایگزین ها برای آنتی بیوتیک محرک رشد تنها راه حل برای حذف آنتی بیوتیک از خوراک جوجه های گوشتی نمی باشد، بلکه حذف آنتی بیوتیک محرک رشد مستلزم پرورش و مدیریت می باشد. بهبود مدیریت محیطی، بهداشت و وضعیت سلامت حیوان برای حداقل کردن اثر منفی حذف آنتی بیوتیک محرک رشد در خوراک ضروری می باشد.

طبقه بندی مواد مؤثره گیاهان دارویی: تقسیم بندی، مواد مؤثره (دارویی گیاهان که امروزه مورد تأیید می باشند به صورت چهار گروه اصلی آلكالوئيدها، گلیکوزیدها، روغن های فرار و سایر مواد مؤثره است. منظور از از سایر مواد مؤثره ترکیباتی چون: مواد تلخ، فلاونها، فلاونوئیدها، موسیلاژها (و کربوهیدرات های خاص مشابه آن)، ویتامین ها، تانن ها، اسید سیلسیلیک (و اسید های خاص مشابه آن) و بالاخره ترکیبات دیگر امثال آن می باشد که به دلیل نا هماهنگی و گستردگی ساختمان شیمیایی شان در سه گروه قبلی جای نمی گیرد.

فاکتورهای فیزکی و شیمیایی که می تواند بر مواد مؤثره گیاهی مصرف شده توسط حیوانات، تأثیر گذار باشند شامل: اندازه و ساختار مولکول، pH محیط، آب دوستی، چربیدوستی، بار مولکولی و دو قطبی بودن، توانایی تشکیل میسل های حلال پذیری و غیره می باشند. ساختمان خیلی از متابولیتهای ثانویه گیاهی برای واکنش با مولکول ها و سلولهای هدف مختلف، شامل آنزیمهای گیرنده های هورمون، گیرنده های نوروترانسمیتر و گیرنده های بیرون غشایی طراحی شده است. سلولهای هدف نمی تواند بعضی از متابولیتهای ثانویه را خنثی کنند تقسیم بندی مواد مؤثره گیاهی را به گروه های زیر انجام دادند:

1- آلکالوئیدها: ترکیبات از ته ای هستند که تاثیر کم و بیش مشخصی بر روی اعصاب مرکزی دارند و غالبا روی اعصاب محیطی نیز اثر می کنند . برخی از آلكالوئيدها از قوی ترین سموم شناخته شده هستند. فقط تعداد کمی از گیاهان آلكالوئيد دار در طب خانگی به کار می روند. بلادون و تاج الملوک دو گیاه معروف آلكلوئيد دار هستند. نقش واقعی آلكالوئيدها در پیکر گیاهان تاکنون شناخته نشده است. ولی برخی از دانشمندان معتقدند که مزه تلخ آنها سبب دفع حشرات از گیاهان می گردد. بعضی از انواع آلكالوئيدها دارای اثرات کاملا بارز و شاخص دارویی و از این لحاظ بسیار مفید وذی قیمت اند. در این مورد می توان از کافئین، استریکین، کینین و امثال آن نام برد.

2- گلیکوزیدها: گروه بزرگی از مواد مؤثره دارویی ارزشمند را تشکیل میدهند که در عین حال در میان آنها برخی از خطرناک ترین و سمی ترین مواد موجود در طبیعتیافت می گردد. گلیکوزیدها پس از هیدرولیز (توسط برخی آنزیم ها وغیره . ) به ترکیبات قندی (گلیکون) وغيرقندی ( اگلیکون) تبدیل می شوند. خاصیت دارویی آنها مربوط به به قسمت غيرقندی مولکول است که از نظر شیمیایی بسیار متنوع می باشد. اگلیكنها مصارف فراوانی در داروسازی دارند. قسمت قندی مولکول معمولا بر روی قابلیت انحلال و در نتیجه جذب آن در بدن تأثیر می گذارد.

یکی از مهم ترین ترکیبات گلیکوزیدی، گلیکوزیدهای سیانوژیک هستند، که از فرآورده های ترکیبات گلیکوزیدی پس از هیدرولیز آنها با اسید هیدروسیانیک می باشند. از مهم ترین گلیکوزیدهای سیانوژیک، می توان از آمیگدالین نام برد. این مواد در تهیه داروهای معلج سرفه، مسهل و مسکن مورد استفاده قرار میگیرد. گلیکوزیدهای آنتراكينون پس از هیدرولیز، آنتراكينون تولید می کنند. آنتراكينونها نقش عمده ای در مداواییبوست دارند. از گیاهان حاوی آنتراكينون می توان به گیاهانی نظیر «ریواس» و چند گیاه دیگر اشاره کرد. گلیکوزیدهای قلبی اثرهای خاصی روی ماهیچه قلب دارند و در همان حال ترشح ادرار را افزایش می دهند. در گیاهان گلدار نظیر گیاهان خانواده خرزهره ، فربق سیاه، میمون (گل انگشتانه)، آلاله، استبرق، و چند خانواده دیگر وجود دارند.

3- اسانسهای فرار: اسانس ها مخلوطی از ترکیبات فرار و معطر میباشند. این ترکیبات مدت زیادی است که به علت فعالیت ضدمیکروبی شان به رسمیت شناخته شده اند اسانس ها شامل دو کلاس از ترکیبات به نام های ترین ها و فنیل پرپن ها می باشند.

اسانس ها از پرمصرف ترین فرآورده های گیاهی در طب خانگی هستند. این ترکیبات، به ویژه در حالت بخار بسیار فراوانند. اسانسها عامل اصلی بوی مشخص گیاهان اند. اسانس ها به طور نامنظمی در سراسر گیامان پخش شده اند. برخی از گیاهان عملا هیچ گونه اسانسی ندارند، در حالی که در برخی دیگر مانند چتریان و نعنائیان در بسیاری از گونه های کم و بیش مقادیر زیادی اسانس دارند. روغن های فرار غالبا در برخی از غده های مخصوص یا در داخل بافت یا اپیدرم گیاهیافت می شوند. خاصیت دارویی آنها متفاوت است بعضی (مانند روغن رازیانه) بر روی دستگاه عصبی اثر می گذارند.

این مواد از نظر ترکیبات شیمیایی همگن نیستند، بلکه به صورت ترکیبات مختلفی مشاهده می شوند. ولی به طور کلی از گروه شیمیایی موسوم به ترپن ها بوده و یا منشأ ترینی دارند. این ترکیبات از بو و مزه تندی برخوردارند و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است (به ندرت برخی از آنها وزن مخصوص بیشتر از آب دارند. این مواد به روغن های فرار محرک شاخص ثانویه چیست؟ نیز معروف می باشند. اسانس ها معمولا متعلق به ترپن ها، سزکویی ترپنها، الكلها، استرها، آلدئیدها، فنلها، اترها، و یا پراکسی ها می باشند. این مواد اغلب مانع رشد باکتری ها می گردند و خاصیت ضدتورم، ض دل درد و آرام بخش، ضدنفخ، افزایش ترشح شیره معده، کمک به گوارش غذا، تنظیم کار روده ها، اشتها آور و گاهی اوقات

خاصيت خلط آوری دارند. اسانس انیسون، زیره و غيره اغلب به عنوان اکسپکتورانت (Expectorant) به کار می رود، زیرا آنها از طریق ریه دفع شده و بنابر این مستقیما مجاری تنفسی محرک شاخص ثانویه چیست؟ را ضدعفونی نموده و مخاط را آزاد می کنند. هنگامی که اسانس ها بر روی مخاط یا پوست سالم گذاشته میشوند جریان خون، به ویژه لوکوسیتها را افزایش می دهند.

4- مواد تلخ: این مواد به لحاظ داشتن مزه تلخ به مواد تلخ معروف می باشند. مواد تلخ به طور قابل ملاحظه ای قابلیت تحریک غدد گوارشی در ترشح عصاره های گوارشی را دارند. به ویژه باعث ترشح گوارشی موجود در معده می گردند. این مواد همچنین بر سیستم اعصاب چشایی موجود در دهان تأثیر می گذارند. مواد تلخ حرکات کیسه صفرا و حرکات دودی دستگاه گوارش (معده و روده ها را نیز تشدید می کنند. از مواد تلخ به عنوان اشتها آور می توان استفاده نمود، بلکه باعث هضم سریع غذا و تسریع در فعالیت های متابولیکی می گردند. مثل درمنه، افسطين، ریشه جنتیانا، خزه ایسلندی.

5- فلاون ها و فلاونوئیدها: خواص دارویی این مواد هنوز به خوبی شناخته نشده است. فلاونها و مشتقات آنها فلاونوئیدها) موادی هستند که به صورت آزاد در بسیاری از گیاهان و یا به صورت ترکیب همراه با گلیکوزیدها وجود دارند. این مواد از نظر شیمیایی متعلق به فنل ها می باشند. مثل آنتوسیانین ها، هسپیریدین (Hesperidin)، در میوه های گیاه سیتروس از تیره مرکبات مشاهده می شود. این مواد باعث کاهش فشار خون در مویرگها می شوند، از این رو در بیماریهای مربوط به فشار خون، به خصوص در بیماری های مربوط به رگهای تغذیه کننده قلب به کار می روند. برخی از فلاونوئيدها مدر می باشند. ریشه گیاه شیرین بیان حاوی مقادیر فراوان فلاونوئیدها می باشند که برای مداوای بسیاری از بیماری هایمربوط به اثنی عشر و تومورهای ناشی از اختلال های دستگاه گوارشی به کار می رود.

6- ساپونین ها: گلیکوزیدهایی هستند با وزن مولکولی زیاد، مهم ترین خواص فیزیکی این مواد این است که به صورت محلول در آب، تولید کف می کنند. از این رو ساپونین ها خاصیت پاک کنندگی دارند (ساپونین از کلمه لاتین ساپو» به معنای صابون گرفته شده است. با استفاده از این خاصیت ساپونین ها، مردم قرنها از ریشه گیاه طبی صابونی برای شستشو استفاده می کردند. ساپونین ها وقتی وارد دستگاه گردش خون شوند، باعث همولیز گلبولهای قرمز خون می گردند، از این رو، بهتر است مصرف آنها به عنوان یک ماده نسبتا سمی تحت نظر قرار گیرد. البته، خوردن این مواد چندان زیان آور نیست، بلکه مدر و ملین و خلط آور نیز هست و حتی از آنها به عنوان ضدسرفه استفاده نمود. هم چنین از این مواد در تهیه محلولهای غرغره کننده نیز استفاده می کنند.

ساپونین ها به عنوان عامل یاری دهنده جذب رودهای سایر مواد دارویی همراه با آنها مورد استفاده قرار می گیرند. ساپونین های استروئیدی که در برخی از گیاهان تیره سوسن، و تیره های دیگر وجود محرک شاخص ثانویه چیست؟ دارد نقش عمده ای را در صنایع جدید دارویی به خصوص در ارتباط با ساخت و عرضه گلیکوزیدهای قلبی موجود در برخی از گیاهان ایفا می نماید. این ترکیبات در گیاهان ریشه چوبه، علف شیر به وفور یافت می شود. ساپونین ها به عنوان افزودنی های جیره در سطح مطلوب می تواند میزان رشد و بازده خوراکی را بهبود دهند. همچنین این ترکیبات می تواند باعث کاهش سطوح کلسترول و کاهش خروج آمونیاک از مدفوع حیوانات شوند. اخيرا تعدادی از شرکتهای دارویی ساپونین ها را به عنوان افزودنیهای غذایی طیور وارد بازار کرده اند. دانشمندان ساپونین ها را به عنوان یک افزودنی غذایی مهم برای بهتر کردن فرمول اقتصادی جیره پیشنهاد کرده اند. ساپونین ها که خاصیت آب دوستی بالایی دارند و صفحات فقالی را تشکیل میدهند، می تواند به طور مستقیمیا به شکل مسیل جذب شوند. این ترکیبات می تواند بر پارازیت های روده و بافت پوششی روده تاثیر بگذارند.

7- موسیلاژها: کربوهیدرات های هستند با ساختمان شیمیایی بسیار پیچیده و با وزن مولکولی زیاد، این مواد در الكلها غير محلول می باشند. موسیلاژها در آب حل می شوند و پس از جذب آب متورم و حجیم می گردند و فشار آن بر دیواره زیاد شده و به حرکات پریستالیک آن کمک می کند. از گیاهانی که حاوی ترکیبات موسيلاژی می باشند و در صنایع دارویی از اهمیت خاصی برخوردارند، می توان از ختمی (Althea spp)، سینوم (Cinum spp) نام برد.

از مهم ترین خواص دارویی موسیلاژها، خاصیت ضدسوزش آنهاست، به طوری که موسیلاژها لایه محافظ ظریفی برروی غشای مخاطی معده تولید می کنند و مانع اثر عوامل سوزش آور بر سطح مذکور می شود. از این محرک شاخص ثانویه چیست؟ رو، این مواد برای مداوای زخم های موجود در دستگاه گوارش (معده و روده) و عفونت های مخاط حلق و گلو مورد استفاده قرار می گیرند. از این خاصیت جذب آب موسیلاژها، برای کاهش آب موجود در لوله گوارش (در اسهالهای مزمن، به عنوان قابض) استفاده می کنند. همچنین، از موسیلاژها می توان برای مداوای برخی بیماریهای پوستی استفاده نمود. از آنجا که موسیلاژها در بدن جذب و توزیع نمی شوند، تاثیر پوستی آن همیشه به ناحیه ای است که به کار می رود. از عمده ترین گیاهان حاوی موسیلاژ می توان از بزرگ، شنبلیله، گل و برگ پنیرک، گلسنگ ایسلندی و شکوفه لیمو ترش نام برد. موسیلاژها در اثر حرارت طولانی تجزیه شده و به قند تبدیل میشود و بدین ترتیب فعالیت خود را از دست می دهد.

8- اسید سیلیسیک: املاح ماده مذکور (سیلیکاتها ) در خاک وجود دارد و به وسیله برخی گیاهان تیره های گندم و غیره از خاک جذب می شود و در غشای سلول گیاهی انباشته می گردد. از اسید سیلیسیک برای مداوای برخی از بیماریها استفاده می شود. وجود این ماده برای رشد موها و ناخن های انگشتان دست و پا بسیار مهم است، و نتایج سوء کمبود این ماده در جیره غذایی روزمره انسان، به خوبی بر روی اندام های مذکور نمایان می شود. از پودر برخی گیاهان حاوی مواد سیلیکاته «دم اسب»، به عنوان ماده اصلی محلولهای دندان شویی و غرغره، هم چنین به عنوان ماده اضافی شوینده در آب حمام استفاده می شود. این اسید مانند یک تقویت کننده بافت های ملتحمه به ویژه در شش ها عمل می کند، و بدین ترتیب سل ریوی را کمی کاهش می دهد. از دیگر گیاهان می توان به شش گیاه، علف هفت بند اشاره کرد.

9- تانن ها: تانن ها به ترکیباتی متفاوتی اطلاق می شود. این ترکیبات عموما سخت وگس و قابض اند و توانایی پیوستگی به پروتئین ها را دارند و باعث رسوب آنها در بدن می شوند. به لحاظ داشتن این خاصیت، قرنهاست برای تبدیل پوست حیوانات به چرم (در دباغی) مورد استفاده قرار می گیرند. تانن ها به ویژه از پوست درختان بلوط و ریشه و ریزوم برخی گیاهان تیره گلسرخی قابل استراج است. نقش اصلی تانن ها در گیاهان، به خوبی شناخته نشده است. ولی این مواد به طور کلی از فرآورده های ثانویه بازمانده از چرخه متابولیکی گیاهان محسوب می شوند. از خاصیت سختی و قابض بودن تانن ها می توان برای ضداسهال معمولی اسهال های خونی مزمن، التيام زخمها (با رسوب پروتئین ها در آستر مخاطی و ایجاد لايه نفوذ ناپذیر، از نفوذ سایر محرکها به لایه های عمیق تر مخاط آسیب دیده جلوگیری می کند) و عفونت های مربوط به گلو و نای استفاده نمود.

از آنجایی که تانن ها باعث رسوب پروتئین در غشای مخاطی می گردند ، باکتری های را از وجود مواد غذایی در غشاهای مذکور محروم می سازند. از این رو، خاصیت ضدباکتریایی نیز دارند. تانن ها با جریان مشابهی از رشد باکتریها می کنند. زیرا پروتئین لازم برای تغذیه آنها را از دسترس شان خارج کرده و پروتئین های خود آنها نیز رسوب پیدا می کند. تانن ها مویرگها را منقبض می کنند و بدین سان از برخی از خونریزیها جلوگیری می کنند.

اگر چه استفاده از تانن ها همراه با چای یا شیر، بدون زیان شناخته شده است، ولی از مصرف زیاد تانن باید اجتناب نمود، زیرا تانن ها به عنوان مواد سرطان زا نیز شناخته شده اند. تانن ها با اکسیژن اتمسفر ترکیب شده و به ترکیبات غیر فعالی تبدیل می شوند. تانن ها در اثر جوشاندن طولانی در آب منهدم می شوند. تانن ها با افزایش جریان پروتئین ها به دوازدهه، باعث بهبود قابلیت هضم کلی آمینو اسیدها می شوند، البته ضریب قابلیت هضم کاهش مییابد.

10- ویتامین ها: اهمیت ویتامین ها برای ادامه حیات بر کسی پوشیده نیست و فعالیت های متابولیکی بدون وجود ویتامین ها امکان پذیر نخواهد بود. ویتامین ها از محیط خارج بدن تأمین می شوند و در عادت های غذایی روزانه باید همواره مقادير متناسبی از ویتامین ها وجود داشته باشد. در میان گیاهان دارویی، گیاهان کمی یافت می شوند که به مقدارکافی حاوی انواع ویتامین های مورد نیاز بدن انسان باشند (ساقه و برگ جعفری، میوه نسترن، میوه گیاه سنجد تلخ). برای ادامه فعالیت متابولیکی، ویتامین ها لازم و مورد نیاز هستند.

عوامل موثر بر شاخص کل بورس ایران کدامند؟

عوامل موثر بر شاخص کل بورس

تاثیر اخبار بر بورس ، تاثیر تورم بر شاخص بورس و مواردی از این دست بسیار در روند شاخص کل بورس تاثیرگذار است. حالا سوال اینجاست که در کنار مواردی که گفتیم، عوامل موثر بر شاخص کل بورس کدام است و این عوامل، چگونه موجب بالا رفتن شاخص بورس و یا کاهش شاخص های بورسی است؟ به صورت کلی در خصوص با عوامل موثر بر شاخص کل بورس ایران می توان گفت که معاملات حقوقی ها، اخبار و رسانه های مختلف، انتظار تورمی سهامداران، پتانسیل سودآوری شرکت ها و صنایع مختلف بورسی، میزان نقدینگی کشور، وضعیت بازارهای موازی اقتصادی مثل بازار سکه و طلا و همچنین بازار دلار، خودرو و سایر بازارها، میزان امیدواری به آینده بورسی، سطح دانش معامله گران از بورس و روند انجام معاملات و مواردی اینچنینی در تعیین عدد شاخص کل بازار بورس موثر هستند که در متن دقیق تر عوامل موثر بر شاخص کل بورس را یاد خواهید گرفت.

عوامل موثر بر شاخص کل بورس

پیش ‌بینی شاخص بورس از چالش ‌های بورس به حساب می آید. از سرمایه ‌گذاران خرد تا شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری دوست دارند بدانند که رفتار بعدی بازار چطور خواهد بود. آیا بازار رونق خواهد گرفت یا به روند نزولی خود ادامه خواهد داد؟ برای پیش ‌بینی شاخص بورس روش ‌های گوناگونی وجود دارد، ولی در ابتدای امر باید عوامل تاثیرگذار در بازار سهام را بدانید تا بتوانید پیش بینی دقیق تری از آینده بورس داشته باشید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

از نگاه‌ های بنیادین به صنایع گرفته تا تحلیل‌ های نموداری و به کار بستن شبکه‌ های عصبی و هوش ‌های مصنوعی. حتی افرادی هستند که معتقدند حرکت شاخص بورس حرکتی کاملا تصادفی و غیر قابل‌ پیش ‌بینی است. به این منظور که بتوانیم درک مناسب تری از وضعیت آینده بازار سرمایه و شاخص کل داشته باشیم، بهتر است نگاهی اجمالی به پارامترهای با اهمیت و تاثیرگذار این روزهای بازار سرمایه داشته باشیم، پس همراه سایت کد بورسی بمانید.

۱) انتظار تورمی

با ‌توجه به تجربیات پیشین، محرک تاثیرگذار و تاریخی قیمت ‌ها در بورس، تورم است و بقیه عوامل در اولویت‌ های بعدی جای خواهند گرفت. کسری بودجه چنانچه به درستی از طرف دولت جبران نشود، به قطع منجر به تشدید انتظار تورمی می‌ شود و به این صورت به رشد قابل ‌توجه بازار منجر خواهد شد که معمولا هم همین خواهد شد! با ‌توجه به احتمال برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه یا افزایش احتمالی پایه پولی، برای امسال می ‌توان تورم بالایی را پیش‌ بینی کرد و با‌ توجه به محدودیت منابع ارزی که چه به واسطه تحریم و چه به خاطر رکود داخلی وجود دارد، عمدتا قیمت ارز تمایل زیادی به افزایش دارد.

این بدین معنی است که ارزش ریال مطابق با روال گذشته کاهش خواهد یافت و اگر این امر محقق شود، یعنی تورم بالا برود یا قیمت دلار افزایش پیدا نماید، اغلب شاخص بورس می ‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند، به این دلیل که هم دارایی شرکت ‌ها گران ‌تر شده است و هم در بخش تولید و فروش شرکت ‌ها افزایش قیمت اعمال شده است، حتی اگر این افزایش صرفا عددی باشد و نه تاثیرگذار بر ارزش واقعی شرکت ‌ها.

۲) نقدینگی سرگردان

ارزش معاملات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومانی به همراه صف ‌های خرید عرضه نشده‌ هشت هزار میلیاردی در هفته‌ ها و ماه های گذشته از یکسو و تشکیل صف‌ های سنگین با ارزش معاملات پایین ‌تر از متوسط ماهانه در روزهای گذشته از طرف دیگر، بیانگر سردرگمی شدید سهامداران و در راس آنها کد اولی ‌های این روزهای بورس است. همچنین تفاوت ‌های فاحش بین قیمت ‌های پایانی و قیمت آخرین معامله سهام هنگام معاملات روزانه نیز گواه دیگری بر این هیجانات است.

مهم ترین دلیل این آشفتگی معاملاتی و تکانه‌ های شدید اخیر را باید در سیاست‌ های اشتباه مقام ناظر در مورد ورود مستقیم سرمایه ‌گذاران جدید و سخت ‌گیری برای اعطای مجوزهای افزایش سقف اغلب صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری مشترک دانست. امری که در صورت تحقق می‌ توانست موجب تعدیل هیجانات سرمایه‌ گذاران جدید و اعمال مدیریت حرفه ‌ای دارایی ‌های آن ها به وسیله نهادهای مالی با مدیریت حرفه ‌ای شود.

۳) بازارهای اقتصادی موازی

به صورت طبیعی و منطقی همواره قیمت هر بازاری باید روی قیمت دیگر بازارهای موازی خود تاثیر بگذارد تا جایی ‌که اثرات سوداگرانه و سفته‌ بازانه به میزان مطلوبی تعدیل شود، لذا کاهش ارزش ریال و به‌ دنبال آن افزایش قیمت ارز و سکه، هرچند به میزان کم تری، اثر افزایش شاخص‌ های بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند. دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند.

این نکته را باید در نظر داشته باشید که امکان مهار مطلق دیگر بازارهای سرمایه ‎گذاری موازی و تمرکز کامل بر بازار سرمایه امری غیرمتعارف و غیرممکن به ‌نظر می آید. بازار بورس فعلی رقیبی ندارد و امروزه بزرگ‌ ترین بخش سفته ‌بازی اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است، به این دلیل که بازار ارز با محدودیت ‌های نقل‌ و انتقال شدید پول و با محدودیت بانک مرکزی در گردش نقدینگی، بسیار کند و پر ریسک شده، بازار سکه و طلا نیز روزهای پرنوسان و غیر مطمئن را تجربه می ‌کند و بازار مسکن نیز همچنان دارای ضعف تقاضا است.

با این حال امروزه بازار بورس کشور به نظر آخرین سنگر برای مهار قدرت مخرب نقدینگی است و در صورت عدم موفقیت در پیاده‌ سازی استراتژی ‌های کلان سیاست‌ گذاران در این مسیر معلوم نیست کدام ابزار قرار است منجی اقتصاد ایران باشد. همین طور سابقه تاریخی حرکت قیمت ارز نشان می‌ دهد اغلب در نیمسال دوم باید شاهد تحرکات مثبت بیشتری بود و این افزایش قیمت ارز محرک سود شرکت‌ ها نیز خواهد شد، به خاطر این که این حرکت ارزی عمدتا ناشی از آن است که کسری بودجه دولت نمود بیشتری در ۶ ماه دوم دارد و قیمت ‌های پایین احتمالی نفت این موضوع را تشدید خواهد محرک شاخص ثانویه چیست؟ کرد و به افزایش نقدینگی و تورم مجدد منتهی خواهد شد.

۴) صندوق ‌های قابل ‌معامله دولت

از دیگر نگرانی ‌های روزهای اخیر در مورد بازار مربوط به صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری قابل‌ معامله دولتی است که در اولین صندوق با نماد معاملاتی دارا یکم کمتر از ۴۰ درصد از کل واحدهای آن به وسیله مردم خریداری شد و نمی ‌توان آن را عرضه ‌ای کاملا موفقیت ‌آمیز خواند، همچنین در عرضه صندوق پالایش هم به همین صورت مشارکت مردمی به دلیل بی اعتمادی به دولت بسیار پایین بود و وقتی که صندوق پالایش یا همان دارا دوم بازگشایی شد، دلیل این بی اعتمادی کاملا نمایان شد و مشخص شد که سود و ضرر مردم برای دولت مردان کوچک ترین ارزشی ندارد و هم اکنون این صندوق با ضرر همراه شده است!

در واقع به نظر می ‌رسد یکی از دلایلی که به شرکت ‌های حقوقی اجازه شرکت در پذیره‌ نویسی داده نشده، برنامه ‌ریزی در راستای حمایت از صندوق قابل معامله مذکور در بازار ثانویه باشد. همچنین با توجه به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ دولت باید از مدیریت این صندوق‌ ها کناره ‌گیری نماید و هر شخصی که بیش از ۰٫۱ درصد از سهام این صندوق‌ ها را داشته باشد، می‌تواند در مجمع شرکت کند، به ‌صورت بالقوه شرایط برای حمایت حقوقی‌ ها از این نحوه‌ تامین‌م الی دولت فراهم خواهد بود. اگر دوست دارید بدانید پذیره نویسی در بورس به چه معناست این مطلب به شما کمک می کند.

۵) سامانه معاملات

یکی از اتفاقات نادر بازار سهام در امسال چندتکه شدن بازار و تداوم معاملات تا بعد از ساعت رسمی بازار است که این روزها به شکلی نامحسوس در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران نمود پیدا کرده است. سیاستی که به نظر تنها راه چاره برای مدیریت سامانه منسوخ شده معاملات در نظر گرفته شده است. سامانه معاملاتی در هفته ‌های اخیر فشاری بیش از ۱۰ برابر و در برخی روزهای خاص تا ۲۰ برابر ظرفیت اسمی طراحی شده خود در بخش تعداد معاملات را متحمل می ‌شود و می ‌توان این طور گفت که دریافت که حتی با بخش‌بندی‌ بازار در ساعت ‌های مختلف معاملاتی، همچنان ایرادات بسیاری بر آن وارد است. اهمیت هسته معاملات در روندهای روزانه زمانی نمود پیدا می ‌کند که بدانیم به دفعات و به‌علت عدم آگاهی فعالان و معامله ‌گران از قیمت ‌های دقیق، گاه صف‌ های فروش عریض و طویل تشکیل می‌ شود و روند طبیعی بازار را تحت ‌تاثیر قرار خواهد داد.

عوامل موثر بر شاخص سهام

همواره به دو دلیل سامانه معاملات می‌ تواند تحت فشارهای بسیار بیشتری قرار بگیرد و این امر مسلما بر شاخص کل نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ مورد اول افزایش تعداد کدهای معاملاتی و مورد دوم رقیق شدن سهام شرکت ‌های پرتعداد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ هاست که به افزایش چندبرابری تعداد معاملات سهام شرکت ‌ها منتهی می شود و قاعدتا باید منتظر تغییرات زیرساختی زیادی در ساختار معاملاتی بازار سرمایه باشیم، لذا پارامتر هسته معاملات باید به عوامل موثر بر رشد شاخص و پیش ‌بینی رفتار سرمایه ‌گذاران به ‌عنوان یک متغیر ساختاری اضافه شود. حتی چنانچه هنوز تاثیرات دقیق آن قابلیت سنجش نداشته باشد.

۶) صورت ‌های مالی و گذارشات عملکرد شرکت‌ ها

در روزهای گذشته صورت ‌های مالی سالانه شرکت‌ ها برای سال مالی پیش بر روی سامانه کدال قرار گرفت. این جریان اطلاعات حائز اهمیتی را می ‌توان نخستین تلنگر جدی بر وضعیت عملیاتی شرکت ‌ها قلمداد کرد. تغییرات قیمتی از ابتدای سال ۹۹ تا قبل از خواندن گزارش ‌ها، عموما با توجه ‌به جریان نقدینگی اتفاق افتاده بود. نکته مهم در بیشتر گزارش ‌های سالانه عملکرد شرکت‌ های بورسی را می‌ توان رشد معنادار بهای تمام‌شده و در برخی موارد پیشی گرفتن هزینه‌ ها از درآمدها و در نتیجه فشار بر میزان سودآوری شرکت‌ ها به شمار آورد که موجب به هم خوردن تعادل رشد سودآوری با رشد قیمت سهام شده است.

به نظر می آید محرک شاخص ثانویه چیست؟ به رغم رشد حدود ۱۵ درصدی میانگین نرخ ارز آزاد و نیما نسبت به فصل زمستان ۹۸، به ‌علت افت قیمت ‌های جهانی از یک طرف و همچنین محدودیت ‌های تولید و فروش محصولات به دلیل شیوع بیماری کرونا، از طرفی دیگر، انتظار نمی ‌رود گزارش‌ های فصل بهار نیز بهتر از زمستان باشد و فعالان باید بهانه‌ های ادامه رشد بازار را در عواملی غیر از فعالیت‌ های عملیاتی شرکت ‌ها جست ‌و جو نمایند.

۷) احساسات سرمایه ‌گذاران

این طور فرض کنید که هیچ عاملی در هیچ‌ جایی عوض نشود، ولی به هر دلیلی علاقه عمومی به بازار بروس افزایش پیدا کند. در این صورت شاخص بورس رشد خواهد کرد. همین طور سرخوردگی عمومی می ‌تواند موجب خروج فعالان از بازار شود. شاید آن‌ ها جایی بهتر برای سرمایه‌ های خود پیدا کنند. به عنوان مثال ترجیح بدهند به ‌جای سهام بر روی بازار مسکن سرمایه‌ گذاری کنند. فسادهای سازمانی، تبعیض، عدم شفافیت در اطلاعات، رانت، تقلب و تبانی باعث دلسرد شدن سرمایه‌ گذاران و رکود بازار بورس می شود.

۸) چشم ‌انداز و انتظارات از بورس

انتظار ما از آینده، حتی بیشتر از شرایط فعلی بر رفتارهای امروز ما اثرگذار خواهد بود. کسی که سال آینده قصد دارد شهر یا کشور محل زندگی‌اش را تغییر بدهد، بعید است خانه‌ای با اقساط بلندمدت خریداری کند. در مورد بازار بورس هم وضع به همین صورت خواهد بود. چنانچه اکثر مردم به آینده اقتصادی کشور خوش ‌بین باشند، تمایلشان به خرید سهام افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین در مقابل انتظارات منفی مثل بدبینی، نگرانی، ترس، عدم قطعیت و احتمال جنگ آن ‌ها را به سمت نقد کردن دارایی سوق می‌ دهد، از همین روی اخبار بد و دلسردکننده می‌تواند موجب سقوط شاخص بورس گردد.

۹) تغییرات تصادفی و پیچیدگی

می توان گفت که ثبات سیاسی بر بازار بورس به صورت مستقیم اثرگذار است، ولی موضوع اصلی اینجا است که به درستی نمی‌ دانیم هر یک از این عوامل به صورت کمّی چقدر بر بازار اثرگذار هستند. همچنین هیچ‌ کس نمی ‌داند که آیا تاثیر تورم بر بازار بیشتر است یا نرخ بهره؟ از طرفی هیچ‌ کدام از این عوامل مستقل از هم نیستند. شرایط سیاسی بر تورم تاثیر می ‌گذارد. نرخ بهره و نرخ ارز تابع تورم هستند. مشکلات ساختاری مانند فساد می ‌تواند تورم را بیشتر کند و همین مشکلات احساسات مردم را تغییر می ‌دهد.

زمانی که بیش از ۱۰۰ هزار انسان که هر کدام به تنهایی پیش ‌بینی ‌ناپذیر هستند، قرار می ‌شود تصمیمی بگیرند، رخدادهای تصادفی اجتناب ‌ناپذیر خواهد شد. تصمیماتی که بیشتر از علت های عقلانی و منطقی تابع شرایط روان ‌شناختی و احساسی است. حتی بعضی اوقات تاثیر این عوامل غیرمنطقی بیشتر از مواردی است که ما به آن‌ها اشاره کردیم. تمامی این موارد بازار بورس را به یک سیستم پیچیده تبدیل می‌کند. یعنی نمی‌ شود این طور بیان کرد که تغییر در چه عاملی موجب ایجاد چه تغییری، در چه راستایی و با چه بزرگی خواهد شد.

۱۰) نرخ ارز

برخی از شرکت ‌ها واردکننده کالا هستند و برخی دیگر صادرکننده، لذا چنانچه قیمت ارز افزایش یابد، تامین مواد اولیه برای شرکت‌ های متکی بر واردات دیگر آسان نیست. در مقابل گران شدن دلار موجب می ‌شود که کالاهای صادراتی برای خارجی ‌ها ارزان ‌تر و جذاب ‌تر شوند. به منظور بررسی تاثیر قیمت ارز باید هر صنعت را جداگانه بررسی کرد. به عنوان مثال افزایش قیمت ارز می ‌تواند قیمت خودروی خارجی را با افزایش روبرو کند و همین امر می تواند موجب افزایش فروش خودروسازان داخلی شود. اگرچه این شرکت ‌ها صادرکننده خودرو نیستند. در مجموع می ‌توان گفت که افزایش قیمت دلار با رونق بورس همراه خواهد بود.

نتیجه گیری و کلام پایانی

بر این اساس از میان عوامل بسیار موثر بر شاخص قیمت سهام، عوامل تورم، رشد اقتصادی، درآمد خانوار، نرخ بهره ، نرخ ارز، پس ‌انداز، نقدینگی، واردات، صادرات، درآمدهای نفتی، باز بودن اقتصاد، بازار طلا، بازار ارز، بازار مسکن و سپرده‌ گذاری بانکی برگزیده شده و در سه گروه عوامل اقتصادی، عوامل تجاری و بازارهای جایگزین تقسیم‌ بندی گردیده ‌اند. جالب است بدانید که از ۳ عامل اقتصادی، تجاری و بازارهای جایگزین به عنوان تبیین کننده مدل، عوامل اقتصادی و بازارهای جایگزین دارای ارتباط مستقیم بر شاخص قیمت هستند، ولی عوامل تجاری به صورت مستقیم بر شاخص قیمت سهام تاثیر نمی ‌گذارد بلکه اثر خود را از طریق عوامل اقتصادی بر شاخص قیمت سهام وارد می‌‌ کنند.

به غیر از عواملی که گفتیم، شما فکر می ‌کنید عوامل موثر بر شاخص کل بورس چیست؟

اگر دوست دارید تغییرات وضعیت بازار را به صورت روزانه در بازار بورس رصد کنید، این لینک می تواند شما را رایگان کمک کند.

سوالات متن فصل دوم روان شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن فصل دوم روان شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن فصل دوم روان شناسی یازدهم همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین سوالات متن فصل دوم روان شناسی یازدهم انسانی با 32 سوال در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن فصل دوم روان شناسی یازدهم

1-جنبه های مختلف رشد را بنویسید.

– هیجانی(ابراز خشم، عاطفه و محبت)

– اجتماعی)روابط با دیگران)

– اخالقی(احترام به حقوق دیگران)

– شناختی(تفکر و ویژگی های آن).

2 -منظور از فراخنای زندگی چیست؟

به تغییرات مختلف زندگی و پیش بینی آن در طول زندگی گفته می شود.

3 -روان شناسی رشد را تعریف کنید.

شاخه ای از علم روان شناسی است که فراخنای زندگی را از تشکیل نطفه تا مرگ مطالعه می کند.

4 -روان شناسی رشد تحت تأثیر چه عواملی است؟

عوامل زیستی و ژنتیکی

عوامل محیطی و یادگیری.

5 -دو قلو های همسان و ناهمسان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

دو قلو های همسان از یک تخمک به وجود آمده اند ولی دو قلو های ناهمسان از دو تخمک مجزا به وجود آمده اند.

6 -منظور از عوامل وراثتی چیست؟

عواملی هستند که صفاتی را به صورت نهفته در فرد قرار می دهند تا طی شرایط مناسب آشکار شوند.

7 -منظور از رسش یا پختگی در روان شناسی چیست؟

به آمادگی زیستی که برخی از رفتار ها را شکل می دهد رسش می گویند مثال کودک تا به سن حدود یک سالگی نرسیده از نظر جسمی نمی تواند راه برود.

8 -منظور از عوامل محیطی در روان شناسی رشد چیست با مثال؟

عوامل بیرونی که بر جنبه های رشد اثر می گذارد که مهم ترین آن یادگیری است. سن در اثر پذیری از عوامل محیطی در تأثیرگذاری در یادگیری مهم است.مثال با افزایش سن تأثیر گذاری عوامل محیطی افزایش می یاید یا کودک تک فرزند نسبت به کودکی که در خانواده ای پرجمعیت بزرگ می شود ازدایره لغات کم تری برخوردار است.

9 -عمر انسان به چند دوره تقسیم می شود؟

1 -دوره ی کودکی که خود به سه بخش تقسیم می شود. طفولیت(تولد تا دو سالگی) کودکی اول(دو سالگی تا هفت سالگی)، کودکی دوم)هفت سالگی تا دوازده سالگی)

2 -دوره ی نوجوانی(دوازده سالگی تا بیست سالگی)

3 -دوره ی جوانی که به سه بخش تقسیم می شود. جوانی یا بزرگ سالی اول)بیست سالگی تا چهل سالگی(، میان
سالی یا بزرگ سالی دوم)چهل سالگی تا شصت و پنج سالگی( ، پیری)شصت و پنج سالگی به بالا(.

10 -اسلام رشد را به چند دوره تا بیست و یک سالگی تقسیم می کند؟

1-هفت سال اول به نام دوره ی سروری

2 -هفت سال دوم فرمانبرداری

3 -هفت سال سوم وزارت (دوره ی اول کاملا آزاد – دوره ی دوم باید ارزش ها ورفتار زشت وزیبا را به اوفهماند )
دوره ی سوم از او به عنوان مشاور کمک گرفت.

11-نطفه(زیگوت)چگونه تشکیل می شود؟

از اسپرم پدر و تخمک مادر که بارور شده است.

12 -چه عواملی بر رشد قبل از تولد تأثیر می گذارد؟

سن مادر – تغذیه ی مادر – فشار های عصبی مادر – ارتباط معنوی مادر با خدا – آلودگی محیطی مادر – دارو های مصرفی مادر.


13 -در باره ی دوره ی کودکی چه احادیثی بیان شده است؟

امام صادق (ع) می فرمایند: آموزش رستگاری از دوره ی کودکی باید شروع شود. و حضرت علی(ع) می فرمایند کسی که در کودکی تعلیم نبیند در بزرگ سالی به ارجمندی نمی رسد.

14 -شاخص ترین جنبه های رشد دوره های کودکی چیست؟

رشد حرکتی و جسمانی که پر سرعت ترین دوره ی زندگی است ( بیشترین میزان رشد جسمانی در یک سال اول است.)

15 -رشد شناختی کودک شامل چه توانایی هایی و فرایندهایی می شود؟

توانایی های زبانی – توجه – ادراک – حافظه – استدلال – قضاوت – تصمیم گیری.

16 -رشد هیجانی کودک چه اشکالی دارد؟

خشم، ترس، محبت و آرامش که شکل ساده ی آن هستند و احساس پشیمانی ، ترحم و سپاسگزاری که هیجان های مرکب هستند.

17 -رشد هیجانی کودک با هیجانات حیوانی چه تفاوتی دارد؟

آگاهانه تر، متنوع تر، رشد یافته تر است و با محیط تعامل وسیع تری دارد.


18 -چه عواملی در جنبه ی گروهی، رشد زبانی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد؟

محیط بازی، اسباب بازی های فرد، بازی های گروهی و روابط خانوادگی.

19 -رشد اجتماعی در دوره ی کودکی چه ویژگی هایی دارد؟

اولین علائم اجتماعی لبخند سه ماهگی است که در هشت ماهگی جدایی از مادر و ترس از غریبه به آن اضافه می شود و در کودکی دوم بازی های گروهی ایجاد می شود.

20 -رشد اخلاقی در دوره ی کودکی چگونه است؟

فرایند رشد اخالق کودکی در ابتدا جنبه ی خوب و بد و قدرت تشخیص از قوانین اجتماعی را ندارد و به تدریج به درستی رفتار از نظر جامعه پی می برد.

21 -دوره ی نوجوانی چه دوره ای است و حوزه های اساسی رشد جسمانی آن را بنویسید؟

سن دوازده تا بیست سال که بین دو دوره ی کودکی و بزرگ سالی است

– تغییرات قد، وزن، رشد اندام داخلی و استخوانی و عضلانی با بلوغ شکل می گیرد.

22 -رشد جسمانی نوجوان چه ویژگی هایی دارد؟

1 -ناگهانی بودن و با سرعت افزایش یافتن

2 -بلوغ جنسی ورسش جنسی(تغییراتی که مربوط به جنسیت فرد است.)

23 -رسش جنسی شامل چه نوع تغییراتی است؟

ویژگی های جنسی اولیه که جنبه ی اندام و توانایی های تولید مثل را در بر می گیرد مثال اندام های جنسی رشدمی کنند– ویژگی های جنسی ثانویه که جنبه ی جزئی درویژگی های صوری فرد دارد مثل رویش مو،تغییر صدا.

24 -ویژگی های شناختی دوره ی نو جوانی را بنویسید.

1 -گسترده و شگفت انگیز است

2 -برای اولین بار تفکر فرضی و قدرت فرضیه سازی ایجادمی شود

3 -تفکر فردجنبه ی احتمال گراونسبی می شود(جنبه ی ذهنی پیدا می کند)

4 -توجه نوجوان گزینشی تر است

5 -تمرکز و قدرت بازداری یا منع محرک های نا مرتب را دارد

6 -به دنبال فرا حافظه)تقویت حافظه است

7- سرعت تفکر افزایش می باید

8 -ارزیابی، نظارت و مقایسه(پردازش مفهومی) بیشتری دارد.

25 -تغییرات شناختی نوجوان چه پیامد هایی دارد و نیازمند چه توصیه هایی است؟

1 -نسبت به انتقاد حساس است پس نباید در جمع از او عیب جویی کرد.

2 -نسبت به خود احساس منحصر به فرد بودن دارد پس باید ویژگی محرک شاخص ثانویه چیست؟ محرک شاخص ثانویه چیست؟ های او را پذیرفت تا در زمان مناسب تعادل پیدا کند.

3 -حالت کمال گرایی، آرمان گرایی و عیب جویی دارد پس باید محاسن و معایب او را با هم پذیرفت.

4- در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل می شود پس نباید به جای او تصمیم گرفت و تنها الگوی او باشیم.

26 -رشد هیجانی دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟

1 -تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات هورمونی و فیزیولوژی افزایش می یابد

2 -هیجانات نوجوان به سرعت تغییر می کند

3 -گاهی هیجانات نوجوان به رفتار های پرخطر منجر می شود

4- نیازمند مهارت های کنترل خشم و ورزش کردن است تا هیجانات مخرب نباشد.

27 -رشد اجتماعی نوجوان چه ویژگی های دارد؟

گرایش نوجوان به گروه همسالان بیشتر از گذشته می شود و بسیار لذت بخش می شود و هویت اجتماعی نوجوان شکل می گیرد یعنی با عضویت در گروه های مختلف با نقش ها، تکالیف و حقوق بشر بیشتر آشنا می شود.

28 -رشد اخالقی در دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟

1 -بیشترین تحول اخلاقی و ارزشی در دوره ی نوجوانی شکل می گیرد

2 -احساس خود مختاری و استقلال نسبت به والدین با مسائل اخالقی و ارزشی درگیر می شود

3 -هویت نوجوان با ویژگی های دینی و ارزشی شکل می گیرد.

29 -چگونه شناخت به اخلاق منتهی می شود؟

هرگاه شناخت به عقاید، باورها و ارزش های فرد تبدیل شود و او را به عملی وا دارد.

30 -خود واقعی و خود آرمانی چیست؟

ویژگی هایی که فرد خود را با آنها می شناسد خود واقعی است ولی ویژگی هایی که دوست داریم داشته باشیم و جنبه ی رؤیا پردازانه دارد خود آرمانی است.

31 -نوجوانان برای نزدیک کردن خود واقعی به خود آرمانی چگونه عمل می کنند؟

با تخیل و رؤیا پردازی از تلاش بیشتر شانه خالی می کنند و دچار افت عملکرد تحصیلی می شوند.

32 -ساختارکروموزمیک زیگوت پسروزیگوت دختر چگونه است؟

پاسخ: xy+44پسر xx+44دختر

تهیه کننده سوالات متن فصل دوم روان شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن روان شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

تریگر در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

تریگر در بورس

یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل تکنیکال، ابزار یا مفهوم تریگر در بورس است محرک شاخص ثانویه چیست؟ که در این مطلب به صورت جامع به بررسی آن خواهیم پرداخت.سود بردن از بازارهای مالی مانند بازار بورس به توانایی تحلیل شما بستگی دارد. در واقع تنها به کمک دریافت سیگنال یا راهنمایی دیگران نمی‌توان به‌صورت قطعی روی سوددهی بورس حساب کرد. بنابراین هرکس که بخواهد از این بازار به شیوه‌‌ای کارآمد سود بگیرد، باید دست به کار شده و ابزارهای تحلیل تکنیکال را به کار ببرد. اگر شما هم در حال فراگیری تکنیک‌های تحلیل در بورس هستید، مطالعه‌ی مفهوم «تریگر» برایتان ضروری است. پس با ما همراه باشید.

تریگر «Trigger» چیست؟

تریگر در لغت به معنای «ماشه» است که برای کاهش نتیجه ریسک در معاملات کاربرد دارد. تریگر در بورس به ما کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج از معاملات را مشخص کنیم. قطعاً بهترین راه برای سود گرفتن از بورس، زمان ورود و خروج مناسب به معاملات است، یعنی اگر ما بتوانیم در مناسب‌ترین زمان ممکن سهمی را خریداری کرده و در زمان مناسب‌تری به فروش برسانیم، در این بین از روند صعودی آن سهم سود خوبی دریافت خواهیم کرد.

می‌توان گفت دلیل ناکامی بسیاری از تحلیل‌گران مبتدی، نداشتن Trigger مناسب است. ایشان نمی‌توانند زمان مناسب ورود به معامله را تشخیص دهند و به همین دلیل اغلب اوقات پس از ورود به معامله با روند نزولی سهم روبه‌رو می‌شوند. تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارد و یکی از مفاهیم پایه‌ای آن محسوب می‌شود. اگرچه نباید برای پیش‌بینی ورود و خروج تنها روی Trigger حساب کرد، اما استفاده از آن در مسیر معاملات کمک شایانی به ما خواهد کرد. بنابراین فراگیری آن برای هر تحلیل‌گر ضروری است!

تریگر ورود یا تریگر خروج؟

برخی از افراد از تریگر در تحلیل تکنیکال تنها برای تعیین زمان ورود به معاملات استفاده می‌کنند و معتقدند که تریگر ابزاری برای ورود است. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هر ورودی به خروج مناسب هم نیاز دارد. برای مثال، اگر شما تشخیص دهید که قیمت ورود به یکی از نمادهای بورسی، ۳۰۰ تومان است، در این قیمت معامله (خرید) آن نماد را آغاز می‌کنید، اما حالا برای خروج از معامله چه برنامه‌ای دارید؟!

اگر شما زمان مناسب خروج از معامله (فروش سهام) را مورد ارزیابی قرار ندهید، ممکن است سهم موردنظر شما تا قیمت ۵۰۰ تومان بالا برود، اما پس از آن دچار روند نزولی شود و به ۲۰۰ تومان اُفت کند. در این‌صورت شما به جای سود بردن، دچار زیان خواهید شد. این در حالی است که اگر شما زمان خروج خود از معامله را ارزیابی کرده بودید، با تعیین ماشه خروج، سهام خود را در قیمت ۵۰۰ تومان می‌فروختید و سود قابل توجهی بدست می‌آوردید!

تریگر در بورس و نحوه استفاده از آن

برای استفاده از Trigger، راه‌ها و ابزارهای تحلیل بسیاری وجود دارد. اما قبل از پرداختن به روش‌های ایجاد تریگر، لازم است تا یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم کنید. ممکن است تریگر هیچکدام از تحلیلگران بورس با هم یکسان نباشد؛ یعنی تریگر ورود شما برابر با تریگر خروج شخص دیگر یا برعکس باشد!

پس با توجه به اینکه مقدار یا نقطه‌ی Trigger به شیوه‌ی تحلیل هر فردی بستگی دارد، بهتر است قبل از فراگیری هر مفهوم تازه‌ای، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید تا بتوانید از تریگرهای شخصی خود به نحو احسن سود ببرید. داشتن استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما خود را ارزیابی کنید و ببینید از هر معامله انتظار چه مقدار سود را دارید. ممکن است شخصی با دریافت سود ۲۰ یا ۳۰ درصدی از معامله‌ای، آن را ببندد اما شخص دیگر خواهان دریافت سودهای بالای ۵۰ درصدی باشد. پس انتظارات شخصی شماست که استراتژی‌های معاملاتی‌تان را تعیین می‌کند.

اگر استراتژی‌های معاملاتی شما مشخص باشند، آن‌گاه می‌توانید از Trigger برای زمان ورود و خروج از معاملات خود استفاده کرده و در نتیجه ریسک معاملات خود، سود مورد انتظار خود را دریافت کنید.

ابزارهای تعیین تریگر در بورس

خوشبختانه راه‌اندازی ماشه در بورس تنها منحصر به یک روش خاص نیست و راه‌های زیادی برای تعیین Trigger در بورس وجود دارد که با توجه به توانایی خود در استفاده از این ابزارها می‌توانید از مفهوم ماشه استفاده کنید. این ابزارها به قرار زیر هستند:

پولبک (Pullback)

پولبک به معنای نزول یا صعود یکدفعه‌ای سهم و سپس بازگشت آن به روند طبیعی است. البته پولبک معمولاً به صورت نزول و سپس صعود در نمودارها ظهور می‌کند. فعالان بازار بورس معتقدند که پولبک یکی از بهترین ابزارها برای پی بردن به زمان صحیح ورود به معاملات است. در واقع هر تحلیل‌گر از روی پولبکی که در نمودار سهام مختلف روی می‌دهد، می‌تواند به Trigger ورود خود دست یابد.

اندیکاتور (Indicator)

اندیکاتورها توابعی هستند که از آن‌ها در پیش‌بینی قیمت سهام استفاده می‌شود. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و شما بسته به توانایی خود می‌توانید برخی از آن‌ها را به کار بگیرید تا Trigger خود را ارزیابی کنید. یکی از اندیکاتورهای رایج برای تعیین تریگر در بورس، اندیکاتور میانگین متحرک است که با استفاده از آن می‌توانید از روی نمودارها، نقطه شکست صعودی را به عنوان Trigger ورود و نقطه شکست نزولی را به عنوان Trigger خروج در نظر بگیرید.

کندل استیک (Candle Stick)

کندل استیک‌ها ابزارهایی هستند که سابقه پیدایش و استفاده از آن‌ها به کشور ژاپن برمی‌گردد. ژاپنی‌ها با استفاده از الگوهای پوشای صعودی و نزولی کندل استیک‌ها برای تعیین زمان ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کردند. این روش هم‌اینک هم کاربرد دارد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ابزار موردعلاقه‌ی برخی از تحلیل‌گران برای تعیین Trigger باشد.

الگوی قیمت (Price Patterns)

الگوهای قیمتی متنوعی در بورس وجود دارد که هریک از آن‌ها نیز می‌توانند برای تعیین Trigger به ما کمک کنند. از جمله محبوب‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوهای «سر و شانه»، «سقف و کف دوقلو»، «سقف و کف سه‌قلو»، «الگوی پرچم» و «الگوی مستطیل» اشاره کرد. هریک از این الگوها می‌تواند راهنمای ما برای تحلیل و ابزاری برای تعیین Trigger باشند.

به غیر از موارد فوق، هر ابزاری در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تعیین تریگر در بورس مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین یک تحلیل‌گر حرفه‌ای که نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل را فراگرفته، به‌راحتی می‌تواند زمان ورود و خروج خود را ارزیابی کرده و از نحوه حرکت قیمت در نمودارها سود بگیرد. از دیگر مفاهیمی که برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات در بورس استفاده می‌شود، می‌توان مفاهیم «پشتیبانی یا شکست مقاومت»، «شکست خط روند»، «محرک شاخص اولیه» و «محرک‌های شاخص ثانویه» در تحلیل تکنیکال را نام برد.

سخن پایانی

Trigger مفهومی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی داشته و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موارد برای ورود و خروج از معاملات به حساب می‌آید. البته Trigger به ابزار نموداری خاصی وابسته نیست و هیچ قانون خاصی ندارد؛ یعنی می‌تواند توسط تمام ابزارهای تحلیلی و نموداری مورد ارزیابی قرار بگیرد.

Trigger را می‌توان جزء اساسی استراتژی‌های معاملاتی در نظر گرفت؛ چرا که استارت هر معامله در بورس باید با قوانین ورود (خرید) و خروج (فروش) مشخصی همراه باشد تا نتیجه ریسک با سود همراه شود. اگر این نقاط به درستی مشخص نشوند، سود بردن از معاملات ممکن نخواهد بود. اگر شما در مراحل ابتدایی فراگیری تحلیل تکنیکال هستید و هنوز نمی‌دانید چگونه از ابزارهای نامبرده برای تعیین Trigger استفاده کنید، می‌توانید از دوره‌های جامع تحلیل تکنیکال دلفین‌وِست کمک بگیرید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

شاخص آلودگی هوا چیست؟

شاخص آلودگی هوا چیست؟

همانطور که وضعیت آب و هوا روز به روز و گاهی ساعت به ساعت تغییر می‌کند، کیفیت هوا نیز می‌تواند متغیر باشد. کیفیت هوا تنفس انسان و زندگی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدیریت نظارت و پایش کیفیت هوا در شهرهای بزرگ، داده‌های مربوط به کیفیت هوا را به محرک شاخص ثانویه چیست؟ شاخص کیفیت هوا تبدیل کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد. برای آشنایی با شاخص کیفیت هوا و همچنین شاخص آلودگی هوا با این مقاله از مجله از داروخانه اینترنتی مثبت سبز با ما همراه باشید.

شاخص آلودگی هوا و شاخص کیفیت هوا

شاخص آلودگی هوا یا Pollutant Standards Index معیاری برای سنجش آلودگی هوا است. شاخص کیفیت هوا یا همان AQI یا Air quality index نیز عددی است که از آن برای توصیف وضعیت آلودگی هوا استفاده می‌کنند. به‌طور کلی شاخص کیفیت هوا که شاخصی است برای گزارش روزانه‌ کیفیت هوا نشان می‌دهد که هوای اطرافتان چقدر تمیز و یا چه میزان آلوده است و این حد از آلودگی چه اثراتی ممکن است بر سلامتی داشته باشد. این شاخص بر اثراتی بر سلامتی متمرکز است که ممکن است چند ساعت یا چند روز بعد از تنفس در هوای آلوده و ناسالم با آنها مواجه شوید.

در واقع شاخص کیفیت هوا که یک ابزار کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا و تعیین میزان آلودگی آن است برای پنج آلاینده اصلی هوا یعنی ذرات معلق، دی اکسیدنیتروژن، ازن سطح زمین (ازن بد)، مونواکسیدکربن و دی اکسیدگوگرد محاسبه می‌شود. با افزایش عددی شاخص کیفیت هوا، درصد بیشتری از مردم احتمالا دچار پیامد‌های بهداشتی ناشی از آلودگی هوا می‌شوند. مقادیر شاخص آلودگی هوا معمولا به صورت طیف‌هایی گروه‌بندی می‌شوند. هر طیف با یک نام توصیف‌کننده، یک کد رنگی و توصیه‌هایی برای بهداشت عمومی مشخص می‌شود. شاخص‌های کیفیت هوا در کشور‌های مختلف برحسب استاندارد‌های ملی مختلفی که دارند متفاوت هستند. در کشور ما حدود چهل سال است که برنامه‌های سنجش آلاینده‌های هوا در تهران و برخی از شهرهای بزرگ اجرا می‌شود.

شاخص آلودگی هوا چیست؟

طیف‌های مختلف شاخص کیفیت هوا (AQI)

شاخص کیفیت هوا(AQI) به شش دسته زیر تقسیم بندی می‌شود.

  • خوب(Good) :میزان AQI در این حالت بین دو رقم ۰ و ۵۰ است. در این شرایط، کیفیت هوا مطلوب و رضایت بخش بوده و فاقد ریسک سلامتی است و یا ریسک سلامتی آن ناچیز است. این حالت را با رنگ سبز نشان می دهند. در کشور ما معمولاً به این حالت، وضعیت “پاک” گفته می شود.
  • متوسط (Moderate): میزان AQI در این حالت بین اعداد ۵۱ و ۱۰۰ است. کیفیت هوا در این شرایط قابل قبول است؛ ولی ممکن است آلودگی در این سطح برای تعداد بسیار کمی از افراد (گروه‌های حساس) با ملاحظات بهداشتی خاصی همراه باشد. در این شرایط افرادی که نسبت به ذرات معلق، دی اکسید نیتروژن و ازن حساسیت دارند ممکن است علائمی را بروز دهند که نشان دهنده مشکلات تنفسی است.

وقتی شاخص آلودگی هوا در وضعیت متوسط قرار دارد، افرادی که جزو گروه‌های حساس هستند حتی الامکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند. فعالیت طولانی عبارت است از هر گونه فعالیت خارج از منزل که به‌طور متناوب، طی مدت چندین ساعت انجام شده و سبب شود که نفس کشیدن تا حدی سخت‌ تر از حالت طبیعی شود. این حالت را با رنگ زرد نشان می دهند. فعالیت سنگین نیز عبارت است از هر گونه فعالیت شدید در خارج از منزل که سبب شود نفس کشیدن به سختی صورت گیرد. در کشور ما معمولاً به این طیف، وضعیت “سالم” گفته می‌شود.

  • ناسالم برای گروه های حساس (Unhealthy for sensitive groups) : در این حالت میزان AQI بین ۱۰۱ و ۱۵۰ است و معمولا برای افرادی که جزو گروه‌های حساس نیستند مشکلی ایجاد نمی‌کند. بیماران قلبی- عروقی، بیماران تنفسی، افراد دارای نارسایی کبد و کلیه، خردسالان، افراد مسن، مادران باردار و بیمارانی که دارو‌های سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند از جمله گروه‌های حساس و پرخطر هستند. این دسته از افراد باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند. این سطح از آلودگی را با رنگ نارنجی نشان می‌دهند.
  • ناسالم (Unhealthy) : میزان AQI در این حالت بین ۱۵۱ و ۲۰۰ است. در این شرایط هر فردی ممکن است سلامتی‌اش به خطر بیفتد. همچنین اعضای گروه‌های حساس در چنین شرایطی بیش از سایرین، اثر آلودگی هوا بر سلامتی خود را تجربه می‌کنند. این سطح از آلودگی را با رنگ قرمز نشان می‌دهند.
  • بسیار ناسالم (Very unhealthy) :در این حالت AQI بین ۲۰۱ و ۳۰۰ قرار دارد و هشداری برای سلامتی محسوب می‌شود. در این شرایط کلیه گروه‌ها (حساس و غیر حساس) ممکن است اثرات جدی را بر سلامت خود تجربه کنند. این حالت را با رنگ بنفش نشان می‌دهند.
  • خطرناک(Hazardous) : در این وضعیت شاخص آلودگی هوا از ۳۰۰ بالاتر است و اخطاری جدی برای سلامت انسان محسوب شده و بیانگر شرایط بسیار اضطراری است. در این وضعیت، احتمال اینکه اکثر افراد جامعه دچار مشکلات جدی شوند بسیار زیاد است. این حالت را با رنگ خرمایی نشان می‌دهند.

شاخص آلودگی هوا چیست؟

روش محاسبه شاخص آلودگی هوا

برای محاسبه شاخص کیفیت هوا (AQI) باید غلظت یک ماده آلاینده در طول یک دوره میانگین مشخص را اندازه گیری کرد. این اندازه گیری به وسیله ایستگاه‌های پایش هوا یا مدل‌ها انجام می‌شود. غلظت یک ماده آلاینده و مدت زمان حضور آن بیانگر میزان یک آلاینده در هوا است.

با استفاده از پژوهش‌های اپیدمیولوژیک یا همه‌گیرشناختی، میزان هر آلاینده محاسبه می‌شود. آلاینده‌های هوا قدرت یکسانی نداشته و ضریبی که برای تبدیل غلظت آلاینده به AQI استفاده می‌شود بسته نوع آلاینده متفاوت است. بسیاری از کشور‌ها میزان‌ ذرات معلق، ازن موجود در سطح زمین، دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و دی‌اکسید نیتروژن موجود در هوا را پایش و شاخص کیفیت هوا را بر اساس آنها محاسبه می‌کنند.

عوارض بهداشتی حاصل از مهمترین آلاینده‌های هوا

برای آگاهی از عوارض بهداشتی مرتبط با مهمترین آلاینده‌های هوا در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

ذرات معلق

به هر نوع ماده اعم از جامد یا مایع که از یک مولکول بزرگ‌تر و از ۵۰۰ میکرون کوچک‌تر باشد، ذره گفته می‌شود. ذرات معلق در هوا اصطلاحی است که برای توصیف ذرات جامد و مایع پراکنده شده در هوا استفاده می‌شود. ذرات معلق هم از نظر جنس و هم از نظر سایز بسیار متنوع هستند ولی با توجه به اندازه به سه نوع ذرات درشت، ریز و بسیار ریز تقسیم بندی می‌شوند. ذرات معلق ریز می‌توانند سبب بیماری‌های قلبی و ریوی شده و یا آنها را تشدید کنند. ذرات معلق بسیار ریز نیز به قسمت‌های تحتانی سیستم تنفسی و داخل آلوئول های ریه نفوذ کرده و سبب اثرات قلبی و ریوی متعددی می‌شوند.

دی اکسید گوگرد

دی اکسید گوگرد گازی است بی‌رنگ و غیر قابل انفجار که بویی خفه کننده داشته و تقریبا دو برابر هوا وزن دارد. دی اکسید گوگرد که یکی از مهمترین آلاینده‌های هوا است سبب باران‌های اسیدی نیز می‌شود. این آلاینده موجب نارسایی‌های تنفسی، کاهش سیستم دفاعی ریه‌ها و تشدید بیماری‌های قلبی می‌شود.

گاز ازن که از ترکیب سه اتم اکسیژن ایجاد می‌شود یک اکسید کننده قوی است. ازن در سطح زمین که از آن به عنوان ازن بد نیز یاد می شود، یکی از آلاینده‌های ثانویه هوا است که به‌طور مستقیم در هوا منتشر نمی‌شود. این گاز توسط واکنش شیمیایی بین اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار ایجاد می‌شود. ازن موجب درد قفسه سینه، حملات آسم و سرفه می‌شود.

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن گازی اسـت بی‌رنگ و بی‌بو که حاصل احتراق ناقص زغال و سوخت‌های فسیلی است. این گاز یک ماده قابل استنشاق سمی است که بافت‌های بدن را از اکسیژن لازم محروم می‌کند. غلظت‌ بالای مونواکسید کربن در بدن می‌تواند باعث تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک و نهایتا مرگ شود. گاز مونو اکسید کربن باعث تشدید بیماری‌های قلبی-عروقی، ایجاد ناهنجاری در رفتارهای عصبی و سقط جنین می‌شود.

دی اکسید نیتروژن

دی اکسید نیتروژن آلاینده‌ای سمی است که از اگزوز اتومبیل، کامیون و اتوبوس منتشر می‌شود. این آلاینده به عنوان شاخص آلـودگی هـوا ناشی از تردد وسائط نقلیه در نظر گرفته شده است. این گاز خورنده، اکسیدان قوی بوده و از نظر فیزیولوژیکی محرک دستگاه تنفسی تحتانی است. سمیت دی اکسید نیتروژن چندین برابر مونواکسید نیتروژن است. تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده‌ است که مواجهه با دی اکسید نیتروژن با بروز علائم برونشیت در کودکان مبتلا به آسم و کاهش عملکرد ریه در ارتباط است.

وظایف مسئولین کنترل‌کننده کیفیت هوا به هنگام آلودگی هوا چیست؟

یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران کنترل کیفیت هوا در هر شهر این است که کیفیت هوا را با عبارات صحیح و کوتاه به اطلاع مردم برسانند که معمولا این کار را با انتشار اطلاعیه‌هایی در رادیو، تلویزیون و روزنامه‌ها انجام می‌دهند. در این اطلاعیه‌ها باید به چند نکته اساسی زیر اشاره شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.