میانگین های حرکت


نمودار روزانه XRP/USDT.منبع: Trading View

کاهش 2.5 درصدی تورم پیش نگر/ نگاهی به فراز و فرودهای تورم در یک سال اخیر

نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل اینکه صرفا بازه زمانی 12 ماهه را در برمی‌گیرد، واکنش سریع‌تری به فراز و فرودهای قیمتی را نشان می‌دهد و به همین خاطر به آن تورم پیشنگر هم گفته می‌شود و براساس آخرین آمارهای مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه از 52.2 درصد در مردادماه به 49.7 درصد در شهریور ماه کاهش یافته است.

به گزارش تحریریه، براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در شهریور ماه امسال به 42.1 درصد رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. از طرف دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه 2.5 درصد کاهش یافته و از 52.2 درصد به 49.7 درصد رسیده است.

*تقاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه برخی کانال‌های خبری و رسانه‌ها این در این آمار تشکیک کرده و مدعی شده ‌اند چگونه ممکن است در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کاهش یافته، تورم میانگین افزایش یابد. برای پاسخ به این ابهام باید ماهیت تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه را بررسی کنیم.

تورم نقطه به نقطه که به آن تورم پیش نگر هم گفته می شود، تغییرات تورم و شاخص قیمت ها در یک دوره 12 ماهه مورد بررسی قرار می دهد. درواقع تغییرات شاخص قیمت ها در شهریور ماه 1400 با تغییرات شاخص قیمت ها در شهریور ماه 1401 مقایسه می شود.

خروجی این مقایسه، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه 1401 را مشخص می کند.اما در تورم میانگین، تغییرات قیمت ها در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1401 با قیمت ها در 12 ماه منتهی به شهریور 1400 مورد بررسی قرار می گیرد.

در واقع 12 ماه با 12 ماه مقایسه می شود. همین بازه مقایسه ای 24 ماهه موجب می شود تغییرات نرخ تورم سالانه آهسته‌تر از تورم نقطه به نقطه باشد.

*مزایای توجه به تورم نقطه به نقطه در تحلیل‌های اقتصادی در این دو روش محاسبه، تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می دهد. دلیل دوم اهمیت تورم نقطه به نقطه، واکنش سریع تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت هاست.

از طرف دیگر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می دهد.درواقع وقتی قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن ابتدا در تورم تولید کننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف کننده نشان می دهد.

تورم تولیدکننده براساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه در یک روند نزولی از 80.9 درصد در شهریور ماه سال گذشته به 42.1 درصد در مرداد ماه رسیده و تورم ماهانه تولید کننده هم از 8.5 درصد در اردیبهشت ماه امسال به 0.2 درصد در مرداد ماه رسیده است.

بنابراین تورم تولیدکننده به عنوان یکی از مولفه های مهم برای پیش بینی تورم در ماه های آتی، نزولی است.براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده هم از 54 درصد در تیر ماه امسال به 49.7 درصد در شهریور ماه رسیده است.

همچنین تورم ماهانه مصرف کننده هم از در یک سیر نزولی از 12.2 درصد در خرداد ماه به 2.2 درصد در شهریور ماه رسیده است. بنابراین این شاخص مهم در ارزیابی حرکت نمودار تورم، هم در ماه های اخیر کاهشی بوده است.

*فراز و فرودهای تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در یک سال اخیربراساس گزارش مرکز آمار ایران، در 6 ماه دوم سال گذشته روندی نزولی داشت و در نهایت در اسفند ماه سال 1400 به عدد 34.7 درصد رسیده بود.

این کاهش قابل توجه در تورم نقطه به نقطه موجب حرکت تورم میانگین به سمت نرخ های پایین‌تر شد. به طوری که نرخ تورم میانگین از 46 درصد در شهریور ماه 1400 به 40.7 درصد در اسفند 1400 رسید.

اما از فروردین ماه، با آغاز زمزمه های اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی و همچنین رشد میانگین های حرکت قیمت های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، تورم نقطه به نقطه از فروردین ماه افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه 35.9 درصد شد که 0.9 درصد بیش از ماه قبل بود.

در اردیبهشت ماه هم که سیاست حذف ارز 4200 اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد 3.7 درصدی معادل 39.3 درصد شد.در خرداد ماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل توجهی روبرو شد و به 52.2 درصد رسید.

این رشد قابل توجه به دلیل اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی بود و باتوجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به سرعت در ماه های بعد تغییر جهت داد. در تیر ماه تورم نقطه به نقطه به 54 درصد افزایش یافت اما در مرداد ماه تورم 52.2 درصد شد که 1.8 درصد کمتر از تیر ماه بود.

همچنین تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه با افت 2.5 درصدی به 49.7 درصد رسید.بنابراین تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته بود اما به دلیل اصلاح و حذف ارز رانتی 4200 تومانی، مقداری نرخ تورم را افزایش داده اما مجددا از تیر ماه نرخ تورم تولیدکننده و تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قرار گرفته است؛ در واقع علت اینکه تورم میانگین در شهریور ماه نسبت ماه قبل 0.6 درصد بیشتر می شود، نتیجه رشد تورم نقطه به نقطه در ماه های فروردین تا تیر ماه است.

از طرف دیگر باتوجه به اینکه همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه رقمی بالاتر از تورم میانگین است، احتمال اینکه تورم سالانه یا میانگین تا چند ماه آینده مقداری افزایش یابد، دور از ذهن نیست.اما نکته حائز اهمیت و آنچه که به طور ملموس و واقعی، تغییرات قیمت کالاها و خدمات را نشان می دهد تورم نقطه به نقطه است.

به گزارش شادا، بانک مرکزی هنوز نرخ تورم شهریور ماه 1401 را منتشر نکرده اما چندی پیش، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه را 45.8 درصد و نرخ تورم میانگین های حرکت میانگین را 40.1 درصد اعلام کرده بود.

براساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه تورم نقطه به نقطه 0.6 درصد و تورم میانگین 0.4 درصد کاهش یافته است.براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه معادل 2.2 درصد بوده که این رقم نسبت به ماه قبل 0.2 درصد بیشتر بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه از خرداد ماه تا مرداد ماه کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که از 12.2 درصد در خرداد ماه به 4.6 درصد در تیر ماه و 2 درصد در مرداد ماه کاهش یافته و تورم ماهانه شهریور ماه هم 2.2 درصد بوده است.

*افت 19.2 درصدی تورم مصرف‌کننده و 38.8 درصدی تورم تولیدکننده در 11 ماه براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه از 10.6 درصد در خرداد ماه به 4.3 درصد در تیر ماه و 2.4 درصد در مرداد ماه رسیده است. بانک مرکزی هنوز آمار تورم شهریور ماه را منتشر نکرده است اما باتوجه به نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران در شهریور ماه، به نظر می رسد نرخ تورم ماهانه محاسبه شده این بانک کمتر از نرخ 2.4 درصد در مرداد ماه باشد.

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم از 59.3 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 40.1 درصد و نرخ تورم تولیدکننده از 80.9 درصد به 42.1 درصد کاهش یافته است.

به گزارش شادا، باتوجه به سیاست های پولی بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل ترازنامه بانک ها و سیاست های حمایت از تولید و همچنین کاهش تورم جهانی، به نظر می رسد در ماه های آینده تورم نقطه به نقطه به صورت پایدار به روند نزولی خود ادامه دهد و با چند ماه تاخیر نرخ تورم میانگین هم مجدد در سیر کاهشی قرار خواهد گرفت.

کاهش 2.5 درصدی تورم پیش نگر/ نگاهی به فراز و فرودهای تورم در یک سال اخیر

نرخ تورم نقطه به نقطه به دلیل اینکه صرفا بازه زمانی 12 ماهه را در برمی‌گیرد، واکنش سریع‌تری به فراز و فرودهای قیمتی را نشان می‌دهد و به همین خاطر به آن تورم پیشنگر هم گفته می‌شود و براساس آخرین آمارهای مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه از 52.2 درصد در مردادماه به 49.7 درصد در شهریور ماه کاهش یافته است.

به گزارش تحریریه، براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در شهریور ماه امسال به 42.1 درصد رسیده که این رقم نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. از طرف دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه 2.5 درصد کاهش یافته و از 52.2 درصد به 49.7 درصد رسیده است.

*تقاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه برخی کانال‌های خبری و رسانه‌ها این در این آمار تشکیک کرده و مدعی شده ‌اند چگونه ممکن است در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کاهش یافته، تورم میانگین افزایش یابد. برای پاسخ به این ابهام باید ماهیت تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه را بررسی کنیم.

تورم نقطه به نقطه که به آن تورم پیش نگر هم گفته می شود، تغییرات تورم و شاخص قیمت ها در یک دوره 12 ماهه مورد بررسی قرار می دهد. درواقع تغییرات شاخص قیمت ها در شهریور ماه 1400 با تغییرات شاخص قیمت ها در شهریور ماه 1401 مقایسه می شود.

خروجی این مقایسه، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه 1401 را مشخص می کند.اما در تورم میانگین، تغییرات قیمت ها در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1401 با قیمت ها در 12 ماه منتهی به شهریور 1400 مورد بررسی قرار می گیرد.

در واقع 12 ماه با 12 ماه مقایسه می شود. همین بازه مقایسه ای میانگین های حرکت 24 ماهه موجب می شود تغییرات نرخ تورم سالانه آهسته‌تر از تورم نقطه به نقطه باشد.

*مزایای توجه به تورم نقطه به نقطه در تحلیل‌های اقتصادی در این دو روش محاسبه، تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می دهد. دلیل دوم اهمیت تورم نقطه به نقطه، واکنش سریع تر آن به تغییرات سطح عمومی قیمت هاست.

از طرف دیگر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه، در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می دهد.درواقع وقتی قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن ابتدا در تورم تولید کننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف کننده نشان می دهد.

تورم تولیدکننده براساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه در یک روند نزولی از 80.9 درصد در شهریور ماه سال گذشته به 42.1 درصد در مرداد ماه رسیده و تورم ماهانه تولید کننده هم از 8.5 درصد در اردیبهشت ماه امسال به 0.2 درصد در مرداد ماه رسیده است.

بنابراین تورم تولیدکننده به عنوان یکی از مولفه های مهم برای پیش بینی تورم در ماه های آتی، نزولی است.براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده هم از 54 درصد در تیر ماه امسال به 49.7 درصد در شهریور ماه رسیده است.

همچنین تورم ماهانه مصرف کننده هم از در یک سیر نزولی از 12.2 درصد در خرداد ماه به 2.2 درصد در شهریور ماه رسیده است. بنابراین این شاخص مهم در ارزیابی حرکت نمودار تورم، هم در ماه های اخیر کاهشی بوده است.

*فراز و فرودهای تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در یک سال اخیربراساس گزارش مرکز آمار ایران، در 6 ماه دوم سال گذشته روندی نزولی داشت و در نهایت در اسفند ماه سال 1400 به عدد 34.7 درصد رسیده بود.

این کاهش قابل توجه در تورم نقطه به نقطه موجب حرکت تورم میانگین به سمت نرخ های پایین‌تر شد. به طوری که نرخ تورم میانگین از 46 درصد در شهریور ماه 1400 به 40.7 درصد در اسفند 1400 رسید.

اما از فروردین ماه، با آغاز زمزمه های اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی و همچنین رشد قیمت های جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، تورم نقطه به نقطه از فروردین ماه افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه 35.9 درصد شد که 0.9 درصد بیش از ماه قبل بود.

در اردیبهشت ماه هم که سیاست حذف ارز 4200 اجرایی شد، تورم نقطه به نقطه با رشد 3.7 درصدی معادل 39.3 درصد شد.در خرداد ماه، تورم نقطه به نقطه با رشد قابل توجهی روبرو شد و به 52.2 درصد رسید.

این رشد قابل توجه به دلیل اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی بود و باتوجه به اینکه این رشد قیمت ناشی از سیاست پولی و رشد بیش از حد نقدینگی نبود، به سرعت در ماه های بعد تغییر جهت داد. در تیر ماه تورم نقطه به نقطه به 54 درصد افزایش یافت اما در مرداد ماه تورم 52.2 درصد شد که 1.8 درصد کمتر از تیر ماه بود.

همچنین تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه با افت 2.5 درصدی به 49.7 درصد رسید.بنابراین تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته بود اما به دلیل اصلاح و حذف ارز رانتی 4200 تومانی، مقداری نرخ تورم را افزایش داده اما مجددا از تیر ماه نرخ تورم تولیدکننده و تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قرار گرفته است؛ در واقع علت اینکه تورم میانگین در شهریور ماه نسبت ماه قبل 0.6 درصد بیشتر می شود، نتیجه رشد تورم نقطه به نقطه در ماه های فروردین تا تیر میانگین های حرکت ماه است.

از طرف دیگر باتوجه به اینکه همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه رقمی بالاتر از تورم میانگین است، احتمال اینکه تورم سالانه یا میانگین تا چند ماه آینده مقداری افزایش یابد، دور از ذهن نیست.اما نکته حائز اهمیت و آنچه که به طور ملموس و واقعی، تغییرات قیمت کالاها و خدمات را نشان می دهد تورم نقطه به نقطه است.

به گزارش شادا، بانک مرکزی هنوز نرخ تورم شهریور ماه 1401 را منتشر نکرده اما چندی پیش، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه را 45.8 درصد و نرخ تورم میانگین را 40.1 درصد اعلام کرده بود.

براساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه تورم نقطه به نقطه 0.6 درصد و تورم میانگین 0.4 درصد کاهش یافته است.براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در شهریور میانگین های حرکت ماه معادل 2.2 درصد بوده که این رقم نسبت به ماه قبل 0.2 درصد بیشتر بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه از خرداد ماه تا مرداد ماه کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که از 12.2 درصد در خرداد ماه به 4.6 درصد در تیر ماه و 2 درصد در مرداد ماه کاهش یافته و تورم ماهانه شهریور ماه هم 2.2 درصد بوده است.

*افت 19.2 درصدی تورم مصرف‌کننده و 38.8 درصدی تورم تولیدکننده در 11 ماه براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه از 10.6 درصد در خرداد ماه به 4.3 درصد در تیر ماه و 2.4 درصد در مرداد ماه رسیده است. بانک مرکزی هنوز آمار تورم شهریور ماه را منتشر نکرده است اما باتوجه به نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران در شهریور ماه، به نظر می رسد نرخ تورم ماهانه محاسبه شده این بانک کمتر از نرخ 2.4 درصد در مرداد ماه باشد.

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم از 59.3 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 40.1 درصد و نرخ تورم تولیدکننده از 80.9 درصد به 42.1 درصد کاهش یافته است.

به گزارش شادا، باتوجه به سیاست های پولی بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل ترازنامه بانک ها و سیاست های حمایت از تولید و همچنین کاهش تورم جهانی، به نظر می رسد در ماه های آینده تورم نقطه به نقطه به صورت پایدار به روند نزولی خود ادامه دهد و با چند ماه تاخیر نرخ تورم میانگین هم مجدد در سیر کاهشی قرار خواهد گرفت.

نمونه سوالات درسی

سوالات متن درس 4 مطالعات اجتماعی پایه نهم با جواب

1- آب کره(هیدروسفر) چه منابعی را شامل می شود؟

آب کره (هیدروسفر) همه آبهای زمین یعنی اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها و رودها و . را شامل میشود.

2 - پنج مجموعه بزرگ آب ها را نام ببرید.

اقیانوس آرام، اطلس، هند، منجمد شمالی و منجمد جنوبی

3 - اقیانوس آرام چه مشخصاتی را دارد؟

اقیانوس آرام پهناور ترین اقیانوس کره زمین است. (مساحت آن میانگین های حرکت ۱۰۰ برابر کشور ایران است)! این اقیانوس عمیق ترین اقیانوس جهان هست. دراز گودال ماریانا با ژرفای ۱۱۰۰۰ متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.

4 - مطالعه و کاوش های علمی در اقیانوس ها و بستر آنها با چه مشکلاتی رو به رو است؟

فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب و.

5 - منظور از فلات قاره چیست؟

در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفایی کمتر از ۲۰۰ متر دیده میشود که به آن فلات قاره (ایوان خشکی) میگویند.

6 - فلات قاره از چه نظرهایی اهمیت دارند؟

از نظر وجود جزیره هایی که سر از آب بیرون آورده اند. از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.

7 - شیب قاره به کدام بخش از ناهمواری های کف اقیانوسی گفته شود؟

بعد از فلات قاره ناگهان شیب زیاد میشود و تا عمق ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متری ادامه می یابد؛ به این بخش شیب قاره میگویند.

8 - ناهمواری های کف اقیانوسی را به ترتیب نام ببرید.

فلات قاره، شیب قاره، دشت اقیانوسی، پوسته اقیانوسی و گودال های اقیانوسی

9 - به طور متوسط هر لیتر از آب دریا چند گرم نمک دارد؟

۳۵ گرم در لیتر

10 - آیا میزان شوری آب دریاها یکسان است؟ با یک مثال بیان کنید.

خیر. شوری آب دریاها و اقیانوسها متفاوت است. شوری آب دریای مدیترانه ۳۷ گرم در لیتر و دریای احمر ۴۳ گرم در لیتر است. در حالی که شوری دریای شمال در اروپا حداکثر ۷ گرم در لیتر است و آب اقیانوسهای نواحی قطبی تقریبا شیرین است.

11 - دمای آب اقیانوس ها و دریاها را در اعماق مختلف با هم مقایسه کنید.

آبهای سطحی اقیانوسها و دریاها بر اثر تابش خورشید گرم میشوند اما در ژرفای بیش از ۱۰۰۰ متری اقیانوسها، دما همواره کمتر از +۴ درجه سانتیگراد است. در مناطق مجاور قطبها، نواحی یخ بسته در آبها وسعت زیادی دارند. در این مناطق، شناور شدن کوههای یخ (آیسبرگ) خطر بزرگی برای کشتی ها محسوب میشود.

12 - انواع حرکات آب دریاها و اقیانوس ها را نام ببرید.

حرکات آب دریا به صورت موج، جزر و مد و جریان های دریایی است

13 - محل برخورد جریان های دریایی سرد و گرم از چه نظر دارای اهمیت است؟

محل تلاقی آبهای گرم و سرد از مهمترین مناطق صید ماهی جهان است؛ مانند نیوفوندلند در آمریکا یا شرق ژاپن

14 - اقیانوس ها از چه جهت هایی برای انسان ها اهمیت دارند؟

اقیانوس ها یکی از منابع مهم تأمین غذا برای انسان هستند. این پهنه های آبی امکان حمل و نقل کم هزینه تر میلیون ها تن بار را با کشتی ها فراهم می آورند اقیانوس ها همچنین به طور غیر مستقیم منبع تأمین آب شیرین برای ساکنان جهان اند.

15 - امروزه چه خطراتی اقیانوس ها و محیط زیست آن را تهدید می کنند؟

1 -سالیانه چند میلیون تن زباله های سمی کارخانه ها، پلاستیک و مواد تجزیه نشدنی به اقیانوسها ریخته میشود.

2 - برخی کشورها از شیوه دفن زباله های اتمی در اعماق اقیانوسها استفاده میکنند.

3 - صید بی رویه و انبوه ماهی ها، بدون آنکه فرصت تولید مثل برای آن ها فراهم شود، نیز به بومسازگان اکوسیستم آب ها به شدت لطمه میزند.

4 - برخی کشورهای پیشرفته با دسترسی به فناوریهای جدید مانند کشتیهای مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب، به طور مداوم صید ماهی از اعماق آب و همه نقاط اقیانوسها را افزایش میدهند.

5 - افزایش دمای آب ها در نتیجه رها سازی فاضلاب های صنعتی و و خانگی.

16 - ساختار و ترکیبات هواکره را بیان کنید.

هوا کره لایه ای از گاز است که از سطح زمین تا ارتفاع ۱۰/۰۰۰ کیلومتری اطراف سیاره زمین را در برگرفته است. هواکره مخلوطی از گازهای مختلف نیتروژن ٪۷۸ ، اکسیژن ٪۲۱ ، و سایر گازها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است.

17 - هواکره از چند لایه تشکیل شده است؟ به ترتیب نام ببرید.

1-وردسپهر( تروپوسفر) 2-يوش سپهر (استراتوسفر)

3-میان سپهر (مزوسفر) 4-دما سپهر ( ترموسفر)

5-برون سپهر (اگزوسفر)

18 - پایین ترین لایه هواکره چه نام دارد؟ چه اتفاقاتی در آن صورت میگیرد؟

پایینترین لایه، که نزدیک به سطح زمین است، تروپوسفر نام دارد. تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در این لایه صورت میگیرد.

19 - در هریک از مناطق زیر چه نوع آب و هوایی حاکم است؟

جنگل های کنگو در افریقا (گرم و مرطوب) | صحرای آفریقا (گرم وخشک) | سواحل شمالی افریقا( مدیترانه ای)

20 - هوا و آب وهوا چه تفاوتی دارند؟

هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره (اتمسفر) در یک محل و در مدت زمانی کوتاه است. برای مثال، میگوییم امروز هوا آفتابی یا ابری یا بارانی است یا باد میوزد. اما آب و هوا وضعیت هوا کره (اتمسفر) در یک ناحیه در مدت زمانی نسبتا طولانی است. برای مثال، میگوییم استان بوشهر آب و هوای گرم و شرجی دارد.

21 - برای پی بردن به نوع آب و هوای یک ناحیه چه عواملی مورد محاسبه قرار میگیرند؟

داده های آماری مربوط به دما، بارش، رطوبت، باد و . در طول سالها (سی سال یا بیشتر) جمع آوری و میانگین آنها محاسبه میشود.

22 - دمای میانگین روزانه، ماهانه و سالانه چگونه به دست می آیند؟

الف)) اگر دماهای ثبت شده تمام ساعات شبانه روز را با هم جمع کنیم و حاصل جمع را بر تعداد آنها، یعنی ۲۴ ساعت، تقسیم کنیم، دمای میانگین روزانه بهدست میآید.

ب)) با استفاده از میانگین های روزانه دما و تقسیم آنها بر تعداد روزهای یک ماه میتوان دمای میانگین ماهانه را به دست آورد.

ج) اگر دمای میانگین میانگین های حرکت ماهانه دوازده ماه سال را با یکدیگر جمع و بر ۱۲ تقسیم کنیم، دمای میانگین سالانه به دست می آید.

23 - عوامل موثر بر آب وهوای جهان را نام ببرید.

1 - عرض جغرافیایی و زاویه تابش خورشید 2 - دوری و نزدیکی به دریا

3 - ارتفاع 4 - وزش باد ها و فشار هوا

24 - از عوامل موثر بر آب وهوای جهان، عرض جغرافیایی و تغییر زاویه تابش خورشید را توضیح دهید.

سرزمین های نزدیک استوا اشعه عمودی خورشید را دریافت میکنند. اما هر چه از استوا به طرف قطبها پیش میرویم، تابش خورشید مایلتر میشود. در نتیجه، گرمای کمتری به زمین میرسد. بدین ترتیب، هرچه از مدار استوا (صفر درجه) به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم، دمای هوا کاهش د در نواحی مجاور قطبها کمترین میانگین دمای میانگین های حرکت سالانه دیده میشود.

25 - به طور کلی از یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین، چند منطقه ی آب وهوایی پدید آمده است؟

1- منطقه گرم در دو طرف استوا تا مدارهای رأس السرطان و رأس الجدي
2- منطقه ، معتدل شمالی و جنوبی
3- منطقه سرد در مجاورت قطبها

26 - دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها چه تأثیری بر آب و هوا دارد؟

خشکی ها زودتر از آنها گرم می شوند و سریعتر گرمای خود را از دست میدهند. آنها بیشتر از خشکی ها گرما را در خود ذخیره میکنند. به همین سبب، اقیانوس ها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان و تابستان میشوند و گرما و سرمای مناطق را کاهش می دهند.

27 - تأثیر جریان های دریایی بر آب و هوا را توضیح دهید.

عبور جریانهای دریایی آب گرم از کناره کشورها موجب میشود که سرمای هوا در زمستان کاهش پیدا کند. به عكس، عبور جریانهای آب سرد موجب بروز سرمای شدید در کناره ها میشود؛ مانند جریان آب سرد گرینلند که از کناره های کانادا عبور میکند.

28 - درلایه وردسپهر ( تروپوسفر) چه تغییرات آب و هوایی حاصل میشود؟

در لایه وردسپهر (تروپوسفر، هر چه از سطح زمین بالاتر میرویم دمای هوا کم میشود. به ازای هر ۱/۰۰۰ متر ارتفاع، دما ۶ درجه سانتیگراد کاهش مییابد. بنابراین، در نواحی مرتفع و بر فراز قله ها و کوه ها و دامنه ها دما پایین تر از نواحی پست است.

29 - ارتفاعات چه تأثیری در آب و هوا دارند؟

ارتفاعات میتوانند از نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خود جلوگیری کنند؛ مانند رشته کوه های هیمالیا در شمال هند يا البرز در ایران. ارتفاعات همچنین جهت وزش بادها را تغییر میدهند.

30 - هوا مانند همه . گازها . سنگینی دارد و بر همه چیز . فشار . وارد میکند.

فشار هوا را با . دستگاه های فشار سنج . اندازه گیری می کنند.

31 - رابطه فشار وارتفاع را بیان کنید.

هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، فشار هوا کم میشود. به همین دلیل، فشار هوا در سطح دریاها زیاد و در ارتفاعات و کوهستانها کم است.

32 - باد چگونه به وجود می آید؟

هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود می آید.

33 - یکی از عوامل مهم گردش عمومی هوا و تغییرات آب و هوایی در جهان چیست؟

پراکندگی کانون های فشار بر روی میانگین های حرکت کره زمین.

34 - کی از علل مهم افزایش دمای کره زمین چیست؟ بیان کنید.

یکی از علل مهم افزایش دما، زیاد شدن تعداد خودروها و افزایش فعالیت های صنعتی است که از سوخت های فسیلی استفاده میکنند و موجب آلودگی هوا و ورود گازهای گلخانه ای به هواکره میشوند.

35 - به نظر برخی دانشمندان گرم شدن زمین چه نتایج ناخوشایندی دارد؟

ذوب شدن یخ های قطبی، بالا آمدن آب دریا، به زیر آب رفتن نواحی ساحلی جزیره ها، و وقوع خشکسالی های شدید در نواحی گرم و خشک و .

در این وبلاگ مطالب درسی گذاشته ایم تا دانش آموزان بتوانند از آنها استفاده کنند.امیدوارم که این مطالب مفید باشند.

تجزیه و تحلیل قیمت 9/26: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT، MATIC، SHIB

تجزیه و تحلیل قیمت 9/26: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT، MATIC، SHIB

به نظر می‌رسد بیت کوین و آلت‌کوین‌ها عناوینی را نادیده می‌گیرند که نشان می‌دهند شاخص دلار آمریکا به بالاترین حد ۲۰ سال اخیر رسیده است زیرا پوند انگلیس به پایین‌ترین حد خود در برابر DXY سقوط می‌کند.

پس از اینکه پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا به پایین ترین حد خود رسید، بریتانیا در کانون توجه قرار گرفت. این فروش به دلیل کاهش شدید مالیات اعلام شده توسط دولت به رهبری نخست وزیر لیز تراس آغاز شد. به گزارش رویترز، بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله در ماه سپتامبر 131 واحد افزایش یافت که بزرگترین افزایش ماهانه از سال 1957 تاکنون است.

بحران ارز و افزایش شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است خبر خوبی برای بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال ایالات متحده نباشد، در حال کند شدن است و پایین ترین سطح ماه ژوئن هنوز مورد آزمایش مجدد قرار نگرفته است.میانگین های حرکت

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال سس: سکه 360

این ممکن است به این دلیل باشد که به نظر نمی رسد سرمایه گذاران بلندمدت بیت کوین وحشت زده باشند. بر اساس داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Glassnode، معیار بیت کوین روزهای نابود شده (CDD) وزن بیشتری به سکه‌هایی که برای دوره‌های طولانی‌تری غیرفعال بوده‌اند، داده است و به پایین‌ترین حد خود رسیده است. این نشان می میانگین های حرکت دهد که سکه طولانی مدت “خفته ترین” است.

آیا بیت کوین و آلت کوین ها می توانند در کوتاه مدت به عملکرد بهتر خود ادامه دهند؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا متوجه شویم.

آنچه خواهید خواند

BTC/USDT

گاوها همچنان منطقه حمایت را بین 18626 تا 17622 دلار با قدرت کامل حفظ می کنند. این یک علامت مثبت است زیرا نشان می دهد که خریداران در حال انباشته شدن افت به منطقه حمایت هستند.

نمودار روزانه BTC/USDT.منبع: Trading View

قیمت در 26 سپتامبر از ناحیه حمایت جهش می کند و گاوها تلاش می کنند جفت BTC/USDT را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (19653 دلار) برسانند. نزدیک شدن بالاتر از این مقاومت فوری، اولین شاخص قدرت خواهد بود. پس از آن، این جفت می تواند به میانگین متحرک 50 روزه (SMA) (20960 دلار) برسد.

خرس‌ها احتمالاً در منطقه بین SMA 50 روزه و 22799 دلار با چالشی قوی روبرو خواهند شد. خریداران باید قیمت را به بالای این منطقه برسانند تا راه رالی بالقوه تا 25211 دلار هموار کنند.

اگر قیمت میانگین های متحرک را بشکند و به زیر 17622 دلار برسد، ممکن است دیدگاه مثبت ما باطل شود. این می تواند نشان دهنده آغاز مرحله بعدی روند نزولی باشد.

اتریوم/USDT

اتر (ETH) در سه روز گذشته در محدوده محدودی بین 1262 تا 1360 دلار معامله شده است. این نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین گاو نر و خرس است.

نمودار روزانه ETH/USDT.منبع: Trading View

اگر گاوها قیمت را به بالای 1360 دلار برسانند، جفت ETH/USDT می‌تواند تا EMA 20 روزه (1430 دلار) افزایش یابد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید، زیرا هر شکستی بالاتر از آن نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. پس از آن، احتمال تجمع تا خط مقاومت کانال نزولی وجود دارد.

برعکس، اگر قیمت از 1360 دلار یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، این احساس منفی باقی می ماند و نشان می دهد معامله گران در حال افزایش و فروش هستند. خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به خط حمایت کانال کاهش دهند.

BNB/USDT

خریداران BNB را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (276 دلار) در 24 و 25 سپتامبر رساندند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. قیمت در 25 سپتامبر یک الگوی شمعدانی همنام را تشکیل داد که نشان می دهد معامله گران در مورد حرکت بعدی خود تصمیم نگرفته اند.

نمودار روزانه BNB/USDT.منبع: Trading View

با این حال، قیمت در چند روز گذشته نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه معامله شده است که احتمال افزایش آن را تا خط مقاومت کانال نزولی افزایش می دهد.

فروش تهاجمی توسط خرس‌ها در این سطح محتمل است، اما اگر گاوها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه ندهند، BNB/USDT از SMA 50 روزه (289 دلار) خارج می‌شود. این احتمال وجود دارد. چنین حرکتی می تواند نشان دهنده تغییر در روندهای کوتاه مدت باشد.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا خط مقاومت کانال کاهش یابد، خرس ها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به حمایت قوی در 258 دلار بکشند.

XRP/USDT

XRP در 23 سپتامبر به 0.56 دلار افزایش یافت، جایی که سودگیری آغاز شد. گاوها تلاش کردند تا رالی را در 25 سپتامبر از سر بگیرند، اما فتیله بلند در شمعدان به فروش در رالی روزانه اشاره می کند.

نمودار روزانه XRP/USDT.منبع: Trading View

سپس جفت XRP/USDT می تواند تا سطح 50% فیبوناچی اصلاحی 0.44 دلار کاهش یابد. اگر قیمت از این سطح جهش کند، گاوها تلاش خواهند کرد یک بار دیگر قیمت را به بالای 0.56 دلار برسانند و صعود را به 0.66 دلار از سر بگیرند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر 0.44 دلار برسد، جفت می تواند تا سطح شکست 0.41 دلار سقوط کند. سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% نیز نزدیک به 0.41 دلار است، بنابراین گاوها ممکن است به شدت از این حمایت دفاع کنند.

ADA/USDT

Cardano (ADA) در 23 سپتامبر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.46 دلار) عبور کرد، اما گاوها نتوانستند از SMA 50 روزه (0.48 دلار) خارج شوند. یک فتیله شمعدانی بلند در آن روز نشان می دهد که خرس ها در سطح بالاتری کار می کنند.

نمودار روزانه ADA/USDT.منبع: Trading View

خریداران سعی کردند در 24 و 25 سپتامبر قیمت را دوباره به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برگردانند، اما خرس ها ادامه دادند. این امر قیمت را به سمت خط روند صعودی کشانده است. برای گاوها، این یک سطح مهم برای دفاع است. زیرا در صورت عدم موفقیت، جفت ADA/USDT ممکن است به حمایت بحرانی 0.40 دلار سقوط کند.

برعکس، اگر قیمت از خط روند صعودی جهش کند، گاوها سعی خواهند کرد دوباره این جفت را به بالای خط روند نزولی برسانند. در این صورت، جفت می تواند تا 0.52 دلار افزایش یابد.

Sol/USDT

سولانا (SOL) در 23 سپتامبر بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (33 دلار) شکست و بسته شد، اما گاوها نتوانستند از این قدرت استفاده کنند. فروش در 24 سپتامبر رخ داد زیرا قیمت نتوانست به بالاتر از SMA 50 روزه (35 دلار) برسد. این باعث شد که قیمت در 25 سپتامبر به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد.

نمودار روزانه SOL/USDT.منبع: Trading View

گاوها هنوز تسلیم نشده اند و به دنبال عقب بردن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه هستند. گاوها باید بر این مانع غلبه کنند تا یک مرحله بالقوه برای رالی تا 39 دلار ایجاد کنند.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها رحم نخواهند کرد. خطر شکستن زیر 30 دلار ممکن است افزایش یابد. اگر چنین باشد، این جفت می‌تواند حمایت بحرانی را در ۲۶ دلار دوباره آزمایش کند.

Doge/USDT

Dogecoin (DOGE) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.06 دلار) در 23 سپتامبر بسته شد. این اولین نشانه کاهش فشار فروش است.

نمودار روزانه DOGE/USDT.منبع: Trading View

خریداران حرکت خود را حفظ کردند و قیمت را به SMA 50 روزه (0.07 دلار) در 24 سپتامبر رساندند، اما نتوانستند آن را فراتر از این سطح حفظ کنند. این نشان می دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند و در رالی می فروشند.

قیمت در 25 سپتامبر به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشت، اما نکته مثبت کوچک این است که گاوها در تلاش برای دفاع از این سطح هستند. اگر گاوها این سطح را به حمایت تبدیل کنند، جفت می تواند به 0.08 دلار حرکت کند.

از طرف دیگر، جفت DOGE/USDT می‌تواند پایین‌ترین قیمت ژوئن 0.05 دلار را مجدداً آزمایش کند، اگر قیمت به پایین‌تر از حمایت قوی ادامه دهد.

مربوط: Cardano Bulls پس از Vasil Hard Fork حرکت خود را از دست داد — سقوط قیمت 40% ADA در جریان است

نقطه/USDT

نقطه پولکا (DOT) مجدداً در 26 سپتامبر از حمایت بحرانی 6 دلار برگشت و نشان می دهد که گاوها به شدت از این سطح دفاع می کنند. قیمت احتمالاً به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (6.74 دلار) خواهد رفت و خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا بهبود را به تعویق بیاندازند.

نمودار روزانه DOT/USDT.منبع: Trading View

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، احتمال شکست به زیر سطح حمایت 6 دلاری افزایش می یابد. در این صورت، فروش ممکن است شتاب بیشتری بگیرد و جفت DOT/USDT ممکن است به روند نزولی بازگردد. پس از آن، جفت می تواند به 4 دلار کاهش یابد.

اگر گاوها بخواهند از این افت جلوگیری کنند، باید قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند و آن را حفظ کنند. پس از آن، جفت می تواند به منطقه مقاومت فوری بین SMA 50 روزه (7.48 دلار) و 8 دلار برسد. شکستن و بسته شدن در بالای منطقه می تواند منجر به رالی تا 9.17 دلار و 10 دلار شود.

Matic/USDT

رالی امدادی برای Polygon (MATIC) در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.79 دلار) در 23 سپتامبر متوقف شد که نشان دهنده ادامه فروش نزولی در رالی های جزئی است. قیمت تا سطح حمایت قوی در 0.72 دلار کاهش یافته است و این احتمال وجود دارد که خریداران برای جلوگیری از کاهش مداخله کنند.

نمودار روزانه MATIC/USDT.منبع: Trading View

عقب نشینی قوی از سطوح فعلی نشان دهنده افزایش نزدیک به 0.72 دلار است. پس از آن، گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها بتوانند آن را انجام دهند، جفت MATIC/USDT می تواند به SMA 50 روزه (0.84 دلار) و سپس به 0.94 دلار برسد.

در عوض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر منطقه پشتیبانی 0.72 تا 0.69 دلار برسد، نشان دهنده افت در محدوده 0.72 تا 1.05 دلار است. کاهش به 0.62 دلار و سپس به 0.52 دلار امکان پذیر است.

SHIB/USDT

گاوهای 24 سپتامبر شیبا اینو (SHIB) را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.000011 دلار) رساندند، اما فتیله بلند در شمعدان نشان می دهد که خرس ها همچنان به فروش بالاتر ادامه می دهند.

نمودار روزانه SHIB/USDT.منبع: Trading View

خرس ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را تا سطح حمایت کوتاه مدت در 0.000010 دلار کاهش دهند. این سطح قبلا به عنوان یک تکیه گاه قوی عمل می کرد، بنابراین گاوها ممکن است به طور تهاجمی از آن دفاع کنند.

خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک فشار دهند تا نشان دهند که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. پس از آن، جفت SHIB/USDT می تواند تا 0.000014 دلار بالاتر رود، که می تواند دوباره مقاومتی قوی برای خرس ها باشد. اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، جفت می تواند تا 0.000018 دلار افزایش یابد.

از جنبه نزولی، شکستن زیر 0.000010 دلار می تواند فروش را تشدید کند، که می تواند منجر به کاهش حمایت بحرانی در 0.000007 دلار شود.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

ارائه دهنده داده های بازار بیت کوین بزنید تبدیل پول.

کاهش سرفاصله حرکت قطار های مترو تهران در هفته نخست مهر

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با اشاره به بازگشایی مراکز آموزشی در ابتدای مهر گفت: با استفاده از تمام ظرفیت های مترو و همکاری همه کارکنان و متخصصان شرکت، تلاش داریم تا در این ایام خدمات رسانی به بهترین نحو ممکن انجام شود.

کاهش سرفاصله حرکت قطار های مترو تهران در هفته نخست مهر

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با اشاره به بازگشایی مراکز آموزشی در ابتدای مهر گفت: با استفاده از تمام ظرفیت های مترو و همکاری همه کارکنان و متخصصان شرکت، تلاش داریم تا در این ایام خدمات رسانی به بهترین نحو ممکن انجام شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه؛ دکتر حامد عباسی نامی گفت: طبق پیش بینی ها با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی در نیمه دوم سال جاری با 30 تا 40 درصد افزایش مسافر در شهر زیرزمینی روبرو خواهیم شد. در همین راستا برنامه ریزی حرکت قطارها با پایش دوره ای و مستمر آمار میزان مسافر ورودی در خطوط هفت گانه متروی تهران و حومه انجام می پذیرد.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت خدمات رسانی در نیمه دوم سال در بخش حمل ونقل عمومی سال هاست که موردتوجه بوده تصریح کرد: نظافت، رفع نواقص ایستگاه ها، باجه ها و دستگاه های فروش بلیت، نصب انواع پیام های آموزشی در ایستگاه های مترو و بهسازی مسیر ورود و خروج ایستگاه ها از جمله اقداماتی است که در طرح استقبال از مهر انجام می شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در خصوص اقدامات این شرکت برای خدمات رسانی بهتر در سال تحصیلی جدید گفت: قصد داریم تا با استفاده از توان داخلی و مدیریت هزینه ها، اورهال قطارها و زیرساخت های مترو را با جدیت دنبال کنیم و همه تلاش خود را می کنیم تا با بازگشایی مراکز آموزشی و افزایش آمار مسافری، بهترین خدمات به مسافران ارائه شود.
عباسی نامی با بیان اینکه به منظور ایمن سازی حرکت قطارها امسال ۱۰ رام قطار از خطوط درون شهری و ۲ دستگاه لوکوموتیو از خط ۵ تاکنون نوسازی شده است افزود: در تلاشیم کار بازسازی۲ رام قطار دیگر نیز تا اول مهرماه به اتمام رسیده و به چرخ سرویس دهی بازگردد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: برای کاهش سرفاصله حرکت قطارها نیازمند ناوگان جدید هستیم و نمی توان در حال حاضر به صورت جدی سرفاصله حرکت قطارها را تغییر داد؛ اما تلاش می شود در ساعات پیک ترافیک و ازدحام، با اعزام قطارهای فوق العاده، تراکم مسافری، خطوط را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه شرکت بهره برداری مترو با شرایط سختی برای تأمین ناوگان و همچنین خرید قطعات، ثابت و متحرک روبرو است گفت: اورهال سوزن های ایستگاه شهرری در خط یک باغیرت و دانش فنی کارکنان عملیات متروی پایتخت رخ داد که نقطه عطفی در نهضت اورهال و نوسازی خط و ابنیه متروی تهران بود. امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم اقدامات لازم برای بقیه تجهیزات ثابت و متحرک که به بهسازی و اورهال نیاز دارند نیز انجام دهیم.
عباسی نامی در پایان گفت: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دانش آموزان و دانشجویان شهر تهران می توانند نسبت به ثبت نام کارت اقدام کرده و با استفاده از این کارت تا یک سال از تخفیف ۵۰درصدی بهره مند گردند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.