آشنایی با مفاهیم مالی


۶۵ درصد اوراق نقدی دولت از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد

از ابتدای امسال تا کنون در مجموع ۵۰.۳۰۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در ادامه اقدامات این وزارتخانه تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری نوزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، آشنایی با مفاهیم مالی موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، نوزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 28 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون در مجموع 50.303 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد: علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 85.303 میلیارد تومان است.

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 50.303 میلیارد تومان، مبلغ 93.146 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

بر پایه این گزارش، ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 93.500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

مدیران برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های سازمان خود نیاز به اطلاعات صحیح و به موقع دارند.همچنین سرمایه گذاران در صورتی می توانند دربازارهای سرمایه گذاری حضور شایسته داشته باشند که اطلاعات صحیح و به موقع دراختار آن ها قرار گیرد.حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نه تنها درحصول این موارد نقش اساسی ایفا می کند, بلکه با شفافیت بخشیدن به فضای مالی هر جامعه عاملی تعیین کننده درسیستم اقتصادی و اجتماعی آن می باشد.

تعریف حسابداری

در گذشته عموما حسابداری را فن شناسایی, ثبت, طبقه بندی, تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی می دانستند. درسال های اخیر با توسعه فناوری اطلاعات ونگرش سیستمی به سازمان ها و مدیرت آن,حسابداری رایک سیستم اطلاعاتی می دانند.براین اساس حسابداری را می توان به شرح زیر تعریف کرد:

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک سازمان را جمع آوری, تجزیه, وتحلیل, اندازه گیری, ثبت, طبقه بندی وتلخیص می کند ودر نهایت این اطلاعات را در قالب گزارش هایی مفهوم پردازش نموده ودر اختیار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری قرار می دهد.”

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به اشخاصی اطلاق می شود که انتظار می رود در مورد اطلاعات حسابداری گزارش شده قضاوت کنند و یا برمبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند.به طور کلی, استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری رامی توان به دو گروه زیر طبقه بندی نمود:

۱-استفاده کنندگان درون سازمانی

اشخاصی هستند که نیاز آن ها به اطلاعات جهت برنامه ریزی وکنترل عملیات سازمان و اداره منابع آن بوده وتصمیمات آن ها بر عملیات داخلی سازمان اثر مستقیم دارد. استفاده کنندگان درون سازمانی عمدتا سطوح مختلف مدیریت سازمان می باشند.

۲-استفاده کنندگان برون سازمانی

اشخاصی هستند که با استفاده از اطلاعات دریافت شده, درباره رابطه خود باسازمان تصمیم گیری می کنند. اطلاعات مورد نیازاستفاده کنندگان برون سازمانی متفاوت و متنوع بوده و لذا تصمیماتی که توسط این گروه اتخاذ می شود نیز بسیار متفاوت و گوناگون است.مهمترین استفاده کنندگان برون سازمانی, سرمایه گذاران (بالفعل وبالقوه),اعطا کنندگان تسهیلات مالی, تامین کنندگان کالاها و خدمات, مشتریان و دولت می باشند.

حسابداری و دفترداری

برخی از افراد تصور می کنند که حسابداری و دفترداری موضوع واحدی است. اگرچه دفترداری لازمه حسابداری است اما در واقع دفترداری تنها در بر گیرنده ثبت رویدادهای مالی است, بنابراین بخشی از فرایند حسابداری محسوب می شود.بدین ترتیب می توان گفت که دامنه حسابداری بسیار گسترده تر از دفترداری است و حسابداران در مقایسه با دفتر داران باید دارای سطح دانش بالاتر و مهارت بیشتر باشند و بتوانند گزارش های مالی را تجزیه و تحلیل وتفسیر نمایند.شایان توجه است که امروزه بخش اعظم عملیات دفترداری با کمک رایانه ها انجام می شود.

انواع موسسات

اصطلاح موسسه به طورعام به انواع بنگاه های فردی,شرکت ها, بانک ها,سازمان ها ونهاد های دولتی و غیر دولتی اطلاغ می شود که در طیف وسیعی از رشته های خدماتی, بازرگانی و تولیدی فعالیت می کنند. موسسات را از لحاظ مالکیت, نحوه اداره, قصد انتفاع, نوع فعالیت و جنبه های دیگر می توان به شکل های مختلف طبقه بندی کرد. در اینجا موسسات از جنبه های مالکیت , هدف و نوع فعالیت به شرح زیر طبقه بندی گردیده و به اختصار تعریف می شوند:

الف- طبقه بندی موسسات از لحاظ مالکیت-موسسات از لحاظ مالکیت به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:

۱-موسسات بخش عمومی-واحدها یا سازمان یی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم درمالکیت دولت ,نهادها وسازمان های عمومی قرار دارند ,مانند وزارتخانه ها,شهرداری ها, بانک های دولتی,سازمان تامین اجتماعی و …….

۲-موسسات بخش تعاونی-واحدهایی هستند که با خودیاری,کمک و همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل شده و به قصد رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود فعالیت می کنند.

۳-موسسات بخش خصوصی- واحد هایی هستند که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی قرار دارند. این موسسات رامی توان به دو گروه زیر تقسیم کرد:

الف-موسساتی که در مالکیت یک فرد قرار دارند وبه عنوان موسسات فردی شناخته می شوند, مانند فروشگاه ها, تعمیرگاه ها, دفاتر فنی و……..

ب-موسساتی که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین با سرمایه چند نفر شخص حقیقی یا حقوقی تشکیل میشوند , مانند انواع شرکت های سهامی وغیر سهامی.

ب-طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت-موسسات از لحاظ هدف فعالیت به دو دسته زیر طبقه بندی می شوند:

۱-موسسات انتفاعی-موسساتی هستندکه به قصد کسب سود به فعالیت های خدماتی, بازرگانی یا تولیدی می پردازند.

۲- موسسات غیر انتفاعی-موسساتی هستند که هدف آن ها کسب سود نیست, بلکه به منظور دستیابی به هدف هایی که در راستای منافع جامعه است فعالیت می کنند, مانند سازمان هلال احمر, شهرداری ها و…….

مالکیت هردو گروه موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی ممکن است به بخش خصوصی یا بخش عمومی تعلق داشته باشد.

ج-طبقه بندی موسسات از لحاظ نوع فعالیت-موسسات از لحاظ نوع فعالیت به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:

۱-موسسات خدماتی-موسساتی هستند که خدماتی را به مشتریان ارائه نموده و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند, مانند بانک ها, هتل ها, تعمیرگاه ها, موسسات حمل و نقل, موسسات آموزشی و………

۲-موسسات بازرگانی-موسساتی هستند که به خریدو فروش کالا اشتغال دارند. این گونه موسسات معمولا در شکل و محتوای کالاهای خریداری شده تغییری ایجاد نمی کنند. یک موسسه بازرگانی می تواند به صورت عمده فروشی و یا خرده فروشی باشد.

۳-موسسات تولیدی-موسساتی هستند که مواد اولیه را خریداری کرده و به کمک نیروی انسانی, دانش فنی و ماشین آلات و تجهیزات آن ها را تغییر شکل داده و به محصول تبدیل تبدیل نموده و به فروش می رسانند, مانند موسسات تولید محصولات غذایی, دارویی, پوشاک و ……..

اگرچه از لحاظ نظری موسسات در سه دسته خدماتی, بازرگانی و تولیدی را تواما انجام دهند.

قلمرو حسابداری

رشدو گسترش موسسات و تنوع فعالیت ها وپیچیدگی عملیات آن ها موجب گسترش قلمرو حسابداری و ایجاد رشته های مختلف حسابداری گردیده است. اهم رشته های تخصصی حسابداری بر حسب موضوع به شرح زیر می باشد:

۱-حسابداری مالی-آن بخش از حسابداری است که وظیفه آن گزارش اطلاعات مالی عمدتا برای استفاده کنندگان برون سازمانی است.

۲-حسابداری مدیریت-آن بخش از حسابداری است که وظیفه آن گزارش اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت برنامه ریزی, ارزیابی و کنترل عملیات یک موسسه است.

۳- حسابداری بهای تمام شده-آن بخش از حسابداری است که وظیفه آن تعیین بهای تمام شده خدمات یا محصولات معین است و به ان حسابداری صنعتی نیز می گویند.آشنایی با مفاهیم مالی

۴-حسابداری دولتی-شاخه ای از حسابداری است که به شرح اصول, تشخیص, ثبت, تجزیه و تحلیل و گزارشگری رویدادهای مالی موسسات دولتی می پردازد.

۵- طراحی سیستم-رشته ای است که فعالیت آن طراحی روش ها, دستورالعمل ها, فرم ها و دفاتر مورد استفاده جهت ثبت و نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری است.

۶-حسابرسی داخلی-عبارت است از رسیدگی, ارزیابی و ارائه گزارش نسبت به عملیات حسابداری و سایر کنترل های مربوط به فعالیت یک موسسه توسط کارکنان آن.

۷- حسابرسی مستقل-عبارت است از هرگونه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک توسط اشخاص مستقل از واحد مورد رسیدگی که به منظور ارائه اظهار نظر نسبت به صحت اطلاعات حسابداری انجام می پذیرد.

مفاهیم عمومی حسابداری

هر رشته ای از دانش بر مفاهیم و قواعدی بنیادی استوار است و مطالعه و کار در هر رشته علمی مستلزم آگاهی از آن مفاهیم یا قواعد کلی است. حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست ودارای معیارها و قواعد خاص خود می باشد.

بدون آگاهی از مفاهیم عمومی نه می توان حسابداری را به گونه ای کار آمد به کار گرفت و نه می توان گزارش های مالی منتج از آن را درک کرد.از این رو, شناخت و آگاهی از مفاهیم حسابداری برای کلیه کسانی که با آن سرو کار دارند در درجه نخست اهمیت قرار دارد.

منظور از مفاهیم , مفروضات, اصول, قواعد و رویه هایی است که در طول زمان و در پاسخ به نیاز های بشری به اطلاعات مالی بنا شده وبه تدریج تغییر, تحول و تکامل یافته و مورد قبول همگان واقع شده است.در مورد طبقه بندی مفاهیم عمومی حسابرسی اتفاق نظر وجود ندارد, اما تقریبا در تمامی این طبقه بندی ها, چهار طبقه اصلی به شرح زیر دیده می شود:

۱-مفروضات بنیادی حسابداری-دربر گیرنده آن گروه از مفاهیم حسابرسی است که جنبه زیر بنایی داشته و به نحو قابل ملاحظه ای بر اندازه گیری, ثبت و گزارش اطلاعات اثر می گذارند. مفروضات حسابداری منشا و شالوده سایر مفاهیم و اصول حسابرسی است و شامل فرض تفکیک شخصیت, فرض تداوم فعالیت, فرض دوره مالی و فرض واحد اندازه گیری می باشد.

۲-اصول اساسی حسابداری-در بر گیرنده آن گروه از مفاهیم حسابداری است که جنبه عملی و کاربردی داشته و رهنمود ها و مبانی لازم را برای شناسایی , اندازه گیری, ثبت و گزارش اطلاعات مالی ارائه می کند.اصول حسابداری شامل اصل بهای تمام شده, اصل تحقق درآمد , اصل تطابق هزینه ها با درآمد و اصل افشا می باشد.

۳-میثاق ها یا اصول محدود کننده- میثاق ها یا اصول محدود کننده اصولی هستند که کاربرداصول حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می کنند و اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگری مالی دارند.این اصول محدود کننده شامل محافظه کاری و خصوصیات صنعت می باشد.

۴-رویه ها یا روش های حسابداری-شامل آن گروه از مفاهیم حسابداری است که نحوه حسابداری انواع مختلف فعالیت ها, معاملات و عملیات مالی و گزارش نتایج عملیات و وضعیت مالی را مشخص می کند. هر موسسه ای می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال برای کار حسابداری خود یک رویه را انتخاب و به طور یکنواخت از آن پیروی کند. رویه های حسابداری حتی در شرایط همسان نیز ممکن است از یک موسسه به موسسه دیگر متفاوت باشد.

نظر به این که در مباحث مقدماتی اکثر مفاهیم عمومی حسابداری کاربردی ندارند, لذا در این فصل تنها مفروضات حسابداری و اصل بهای تمام شده که دانستن آن ها برای شروع کار لازم است توضیح داده شده و سایر اصول و مفاهیم حسابداری در فصول بعد ودر جریان پیشرفت مباحث تشریح خواهد شد.

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت به معنای آن است که شخصیت هر موسسه یک شخصیت مستقل و مجزا از مالک یا مالکان آن و همچنین سایر موسسات است. بر اساس این فرض, فعالیت های مالی از دیدگاه موسسه تجزیه و تحلیل و ثبت شده و گزارش های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات موسسه مزبور تهیه می شود. به عنوان مثال, فرض کنید آقای محمدی علاوه بر اموال شخصی نظیر اتو مبیل و ساختمان دارای یک فروشگاه مواد غذایی و یک تعمیرگاه اتومبیل است. در این صورت برای هر یک موسسات متعلق به آقای محمدی(فروشگاه و تعمیر گاه)یک شخصیت حسابداری مستقل در نظر گرفته شده و رویدادهای مالی مربوط به هر کدام از آن ها از دیدگاه همان شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل گردیده و در دفاتر آن ثبت می شود. بدیهی است اموال شخصی آقای محمدی در دفاتر هیچ یک از موسسات فوق ثبت نمی شود.

فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت بدین معنی است که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد داشت و قصد انحلال موسسه یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.منظور از آینده قابل پیش بینی حداقل تا زمانی است که موسسه بتواند برنامه های خود را اجرا و تعهدات خود را ایفا کند.بر اساس این این فرض, مبالغ پرداخت شده طی یک دوره کلا به حساب هزینه منظور نمی شود, بلکه بخشی از آن ممکن است تحت عناوین مختلف دارایی به سال های بعد منتقل گردد.

فرض دوره مالی

اندازه گیری دقیق نتایج حاصل از عملیات یک موسسه تنها در پایان عمر آن یعنی هنگامی که دارایی های آن آشنایی با مفاهیم مالی فروخته شده و بدهی های آن تسویه شود, امکان پذیر است.اما استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های خود نیازمند اطلاعاتی درباره ی نتیجه ی عملیات و وضعیت مالی موسسه قبل از پایان عمر آن می باشند, لذا بدین منظور عمر موسسه به دوره های زمانی کوتاه تر تقسیم می شود که به هریک از این دوره ها اصطلاحا دوره مالی گفته می شود. دوره مالی می تواند یک ماهه, سه ماهه ویا شش ماهه باشد, اما متداول ترین دوره مالی, دوره مالی یک ساله است که اصطلاحا سال مالی نامیده می شود.

فرض واحد اندازه گیری

از آنجا که پول وسیله مبادله و مقیاس مشترک اندازه گیری ارزش در کلیه مبادلات اقتصادی است, در حسابداری نیز معاملات و عملیات مالی بر حسب واحد پول اندازه گیری شده و اطلاعات مالی بر حسب پول گزارش می شود. برای آن که فایده و لزوم مقیاس مشترک اندازه گیری در حسابداری روشن شود, فرض کنید موسسه ای مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد, ۳ تن مواد اولیه و۱۰۰۰متر مربع زمین داشته باشد. گزارش مالی که در ان وجوه نقد بر حسب ریال, موجودی مواد بر حسب تن و زمین بر حسب متر مربع باشد نا مفهوم و بی معنی بوده و برای تصممیم گیری مفید نخواهد بود, در حالی که با گزارش این اقلام بر حسب پول(مثلا ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد ۳۰۰۰,۰۰۰ ریال موجودی مواد و۶۰۰۰,۰۰۰ ریال زمین) این مشکل حل شده واطلاعات لازم برای تصمیم گیری در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت.

اصل بهای تمام شده

اصل بهای تمام شده حاکی از آن است که کلیه رویدادهای مالی باید به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت و گزارش شوند. به عنوان مثال, اگر برای خرید یک قطعه زمین مبلغ ۷۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شده باشد باید زمین را به همین مبلغ ثبت و گزارش نمود, حتی اگر در تاریخ خرید طبق نظر کارشناس زمین مذکور ۸۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش داشته باشد.بعلاوه, چنانچه در سال های بعد ارزش زمین افزایش یابد, باز هم تغییری در بهای تمام شده آن نخواهد شد.

استخدام بانک ها (استخدام های جدید سال ۱۴۰۱+ اصل سوالات رایگان)

وب سایت ای-استخدام تمامی‌ اخبار استخدامی و استخدام های مربوط به تمام بانکها در سال ۱۴۰۱ را در این صفحه به اطلاع شما کاربران عزیز میرساند. در ادامه تمام صفحات بانکها به همراه اصل سوالات رایگان بانکها در صفحه آورده شده است. لطفا صفحه را تا انتها مطالعه نمایید.

استخدام های در جریان بانک ها در سال ۱۴۰۱

بانک خاورمیانه

تکمیل اطلاعات در وب سایت رسمی بانک خاورمیانه

استخدام بانک پاسارگاد

تکمیل فرم دعوت به همکاری + تجربیات مصاحبه

سایر بانک ها

بانک مرکزی

بانک ملی ایران

بانک پاسارگاد

بانک ملت

بانک صادرات

بانک سپه

بانک تجارت

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک سامان

بانک پارسیان

بانک ایران زمین

بانک گردشگری

بانک سینا

بانک شهر

بانک سرمایه

بانک کارآفرین

بانک اقتصاد نوین

بانک انصار

بانک حکمت ایرانیان

بانک توسعه تعاون

بانک توسعه صادرات

بانک خاورمیانه

بانک دی

بانک رفاه کارگران

بانک صنعت و معدن

بانک قرض الحسنه مهر

بانک قوامین

بانک مهر اقتصاد

پست بانک ایران

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک آینده

بسته های ویژه وب سایت «ای استخدام»
سوالات و جزوات آموزشی آزمون استخدامی بانک ها

شرایط و نحوه استخدام در بانک ها

استخدام در بانک به دلیل مزایای خاصش، همیشه جز محبوب‌ترین مشاغل کشور بوده است. افرادی که وارد رشته‌های اقتصادی مانند حسابداری، بانکداری، حسابرسی و دیگر رشته‌ای مالی در دانشگاه می‌شوند، همیشه بخشی از نگاه و تمرکز خود را برای استخدام شدن در بانک نگه می‌دارند. در یک بانک مشاغل گوناگونی وجود دارد که باعث می‌شود فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف بتوانند به اشکال مختلف برای استخدام شدن در بانک اقدام به تهیه رزومه و یا شرکت در آزمون استخدامی بانک ها کنند.

شرایط استخدام در بانک چیست؟

شرایط استخدام در بانک‌ها بنابر نیاز ها بانک به افراد می‌تواند متفاوت باشد، اما به صورت عمومی همیشه چند شرط ثابت وجود دارد:

 • دارا بودن تابعیت ایرانی
 • دارا بودن شرایط سنی مناسب برای استخدام در بانک (بسته به مدرک تحصیلی از ۱۸ سال برای دیپلم تا ۴۵ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری)
 • دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضا
 • اعتقاد به ادیان رسمی کشور
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • نداشتن سوابق کیفری
 • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان

همچنین هر کدام از شرایط فوق ممکن است در زمان استخدام یک بانک دارای تبصره‌هایی باشد. مثلاً در آزمون استخدام بانک برای دارندگان مدارک بنیاد امور جانبازان و ایثارگران ممکن است شرایط سنی ویژه‌ای در نظر گرفته شود. به همین دلیل باید در زما آغاز یک آزمون استخدام بانکی حتماً دفترچه را به دقت مطالعه کرده و از دارا بودن شرایط آن اطمینان حاصل شود.

استخدام بانک با آزمون یا بدون آزمون؟

یکی از سوالات همیشگی متقاضیان استخدام در بانک‌ها این است که آیا استخدام در تمام بانک ها مانند استخدام در بانک ملی، استخدام در بانک صادرات، استخدام در بانک ملت، استخدام در بانک رفاه، استخدام در بانک تجارت و دیگر بانک‌های کشور مانند استخدام در بانک خاورمیانه و استخدام در بانک پاسارگاد و پارسیان نیازمند شرکت در آزمون استخدامی آن بانک است؟

این سوال را می‌توان اینطور پاسخ داد که بانک‌ها به اشکال مختلفی اقدام به استخدام نیرو می‌کنند. برخی از بانک‌ها مانند بانک سامان، بانک ایران زمین، بلو بانک (blubank) و. در «ای استخدام» حضور داشته و با استفاده از سیستم ارسال رزومه «ای استخدام» نیروهای مد نظر خود را جذب میکنند.

برخی دیگر از بانک‌ها مانند بانک پاسارگاد و بانک خاورمیانه و بانک پارسیان و بانک صادرات و. از طریق فرم درخواست همکاری رزومه‌های مختلفی را جمع آوری کرده و پس از بررسی سطح رزومه‌ها با متقاضیان مناسب تماس گرفته و کارجویان مد نظر خود را جذب می‌کنند.

دسته دیگری از بانک‌ها مانند بانک ملی، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان و. نیز ممکن است زمانی که بخواهند جذب نیروی کاری فعال در سراسر کشور داشته باشند، با اطلاع رسانی هایی که از طریق سایت «ای استخدام» منعکس می‌شود، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی بانک ها کرده و نیروی مورد نظر خود را به این صورت جذب نمایند.

استخدام در شرکت های پرداخت

برخی دیگر از شرکت‌ها مانند شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، مهندسی سیستم یاس ارغوانی، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، شرکت آسان پرداخت (آپ) و دیگر شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت و خدمات مالی وابسته به بانک‌ها در «ای آشنایی با مفاهیم مالی استخدام» دارای آگهی فعال هستند که شما می‌توانید با ثبت نام در سایت از آخرین آگهی‌های استخدامی این شرکت‌ها با خبر شده و برای آنها رزومه ارسال نمایید.

سوالات متداول

بانکها با شیوه های مختلفی نیرو جذب می کنند. آزمون استخدامی و فرم دعوت به همکاری و درخواست ارسال رزومه برخی از این راه ها است. در این صفحه به طور کامل استخدام تمام بانکها آورده شده است.

برای مشاهده منابع مورد نیاز جهت آمادگی مصاحبه آزمونهای استخدامی اینجا کلیک نمایید

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاع از آگهی های استخدامی این سازمان در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

هر بانکی شرایط استخدامی مخصوص به خود را دارد که این موارد در زمان آزمون یا فعال شدن فرم دعوت به همکاری مشخص میشود

کیف پول فایل کوین؛ لیستی از بهترین کیف پول های فایل کوین

معرفی بهترین کیف پول فایل کوین

اگر قصد فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال را داشته باشید باید علاوه بر صرافی‌های مختلف با نمونه‌های مختلف والت‌های ارز دیجیتال نیز آشنا باشید. در این میان افرادی هستند که قصد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال جدیدتر را دارند. برای مثال با ارائه بلاکچین فایل کوین به بازار، توجه بسیاری از افراد به آن جلب شد و این سؤال در ذهنشان ایجاد شد که فایل کوین چیست اما در نهایت با گسترده کردن اطلاعات خود به این نتیجه رسیدند که روی این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند.

برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فایل کوین، باید با انواع مختلف کیف پول فایل کوین آشنا باشید تا در نهایت بر اساس نیاز و شرایط خود موفق به انتخاب یکی از آن‌ها شوید. در ادامه این مقاله به معرفی لیست بهترین کیف پول های فایل کوین اشاره خواهیم کرد.

لیست والت های فایل کوین

یکی از پیچیده‌ترین بلاکچین‌های دنیای کریپتوکارنسی که در حال رقابت با بلاکچین اتریوم و بیت کوین است، بلاکچین فایل کوین است. این بلاکچین که با کمک قراردادهای هوشمند و با هدف ایجاد شبکه‌ای غیرمتمرکز برای ذخیره اطلاعات ارائه شده است، دارای ارز دیجیتالی تحت عنوان “FIL” است. شبکه بلاکچین فایل کوین را می‌توان به عنوان محیطی برای معامله حافظه و فضای ذخیره سازی اطلاعات معرفی کرد.

آشنایی با والت های فایل کوین

برای فعالیت در این پلتفرم و خرید و فروش ارز دیجیتال اختصاصی آن به کیف پول فایل کوین نیاز خواهید داشت. در واقع خرید و فروش هر ارز دیجیتالی نیازمند یک والت دیجیتال است که از آن ارز پشتیبانی کند.

کیف پول نرم افزاری FileFox

اولین والت غیرمتمرکز برای بلاکچین فایل کوین، کیف پول فایل فاکس است. این والت غیرمتمرکز در راستای کاربری نسبتا آسانی که دارد به کاربران مبتدی کمک می‌کند تا کلیدهای عمومی و خصوصی خود را گم نکنند. این والت روی تمام گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید و IOS قابل اجرا است. علاوه بر این می‌توان اینگونه گفت که این کیف پول فایل کوین توانایی پشتیبانی از تمام معیارهای این بلاکچین مثل حجم ذخیره سازی مؤثر در کل شبکه، پویایی هزینه گس، آمار خروجی و… را دارد.

کیف پول نرم افزاری Math Wallet

کیف پول mathwallet جزو آن دسته از والت‌های چند ارزی است که علاوه بر ارز دیجیتال فایل کوین از بیشتر از ۷۰ رمز ارز دیگر نیز پشتیبانی می‌کند. این والت به عنوان یکی از نمونه‌های کیف پول فایل کوین روی سیستم‌های کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز و گوشی‌های موبایل با سیستم عامل اندروید و IOS قابل اجرا خواهد بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های کیف پول math wallet رابط کاربری آسان آن برای معامله‌گران فایل کوین است. به همین دلیل است آشنایی با مفاهیم مالی که برای افراد مبتدی که تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اند، انتخاب مناسبی خواهد بود. ضمن اینکه استفاده از این کیف پول فایل کوین برای کاربران آن کاملا رایگان است.

کیف پول سخت افزاری Ledger Nano S

یکی از انواع کیف پول فایل کوین، کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس است. سری کیف پول‌های سخت افزاری لجر جزو والت‌های قدیمی ارزهای دیجیتال هستند. کیف پول لجر نانو اس یکی از والت‌های چند ارزی است و علاوه بر ارز دیجیتال فایل کوین از تعداد زیادی ارز دیجیتال دیگر نیز پشتیبانی می‌کند. ضمن اینکه برنامه مخصوص آن در گوشی موبایل و سیستم‌های کامپیوتری قابل اجرا است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت این کیف پول فایل کوین این است که امنیت بسیار بالایی دارد. ضمن اینکه رابط کاربری بسیار آسان این کیف پول یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل پرطرفدار بودن آن است. والت لجر نانو اس به عنوان یک کیف پول فایل کوین خوب، نسبت به سایر کیف پول‌های سخت افزاری از قیمت مناسبی هم برخوردار است.

کیف پول نرم افزاری Trust Wallet

یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین والت‌های ارز دیجیتال، کیف پول نرم افزاری تراست ولت است. این والت جزو کیف پول‌های چند ارزی بوده و علاوه بر ارز دیجیتال فایل کوین از رمز ارزهای زیاد دیگری پشتیبانی می‌کند. ضمن اینکه امنیت بسیار بالای آن در میان والت‌های نرم افزاری یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی آن است.

همچنین این والت امکان اتصال به کیف پول‌های سخت افزاری مثل لجر، ترزور و… را دارد. اگر به دنبال یک کیف پول فایل کوین خوب هستید، کیف پول تراست والت با کاربری آسان و امنیت بالایی که دارد می‌تواند انتخاب خوبی برای شما باشد.

بهترین کیف پول فایل کوین برای سواپ

سواپ یکی از مفاهیم دنیای ارز دیجیتال است که به معنای توانایی مبادله ارز دیجیتال بدون خارج شدن از کیف پول مورد نظر است. کیف پول‌هایی که چند ارزی هستند معمولا گزینه خوبی برای سواپ ارز دیجیتال هستند. برای مثال در بین انواع کیف پول فایل کوین، والت‌هایی مثل مث والت، تراست والت، متامسک، لجر و… بهترین گزینه برای سواپ هستند.

بهترین کیف پول فایل کوین برای استیکینگ

استیکینگ ارز دیجیتال به عنوان یکی دیگر از مفاهیم جذاب دنیای کریپتوکارنسی به کاربران این اجازه را می‌دهد تا با ذخیره کردن دارایی خود کسب درآمد کنند. این قابلیت در برخی از کیف پول‌های ارز دیجیتال پشتیبانی می‌شود. بین انواع کیف پول فایل کوین، والت‌هایی مثل تراست والت، لجر نانو اس، لجر نانو ایکس و اتمیک والت امکان استیکینگ کردن را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.

کیف پول سخت افزاری Ledger Nano X

یکی دیگر از نمونه‌های کیف پول فایل کوین، والت سخت افزاری لجر نانو ایکس است که به عبارتی نسخه به روز شده لجر نانو اس است که برای استیک مناسب عمل کرده. این والت از رمز ارزهای زیادی پشتیبانی می‌کند و مثل نمونه قبلی خود امنیت بسیار بالایی دارد. به همین دلیل است که برای افرادی که قصد انجام معاملات کلان دارند انتخاب مناسبی خواهد بود.

کیف پول لجر نانو ایکس نسبت به لجر نانو اس صفحه نمایش بزرگتری دارد و در همین راستا کاربری آسان‌تری خواهد داشت. ضمن اینکه این والت به عنوان محصول جدیدی از شرکت لجر، قیمت بیشتری به نسخه‌های قبلی خود دارد.

کیف پول نرم افزاری Atomic

پشتیبانی کیف پول اتمیک از ارز دیجیتال فایل کوین

کیف پول اتمیک به عنوان یک والت نرم افزاری چند ارزی با کاربری ساده از بیشتر از ۵۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند. این والت به عنوان یک کیف پول فایل کوین جهت استیک کاربری آسانی دارد و به شکل کاملا رایگان در اختیار کاربران خود قرار خواهد گرفت. به عبارتی هنگام دانلود و نصب آن نیازی به پرداخت هزینه نیست. البته این کیف پول بر خلاف کیف پول تراست والت توانایی اتصال به والت‌های سخت افزاری را ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های اتمیک والت، پشتیبانی آن از سیستم عامل‌های مختلف است. ضمن آشنایی با مفاهیم مالی اینکه هنگام انجام معاملات و تراکنش‌های مختلف توسط کاربران، هیچ گونه کارمزدی از آن‌ها کم نمی‌کند. البته این موضوع هنگام استفاده از صرافی داخلی این والت صدق نمی‌کند و در این صورت باید کارمزدهای مشخص شده را به طور کامل پرداخت کنید.

بهترین کیف پول فایل کوین کدام است؟

اگر به لیست والت‌های فایل کوین نگاهی بیندازید، تعداد زیادی از کیف پول‌های نرم افزاری و سخت افزاری معروف و محبوب در دنیای ارز دیجیتال را مشاهده خواهید کرد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما انتخاب کیف پول مورد نظر از بین آن‌ها کاملا به خود فرد، نیازهای او، مقدار سرمایه او و شرایط موجود بستگی دارد. برای مثال ممکن است برای فردی امنیت بالای والت و برای فردی دیگر کاربری آسان آن اولویت باشد. به همین دلیل است که بهترین کیف پول فایل کوین برای هر فرد انتخاب متفاوتی خواهد بود.

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری را از کجا شروع کنیم؟

برای یادگیری مفاهیم اولیه حسابداری باید از کجا شروع کرد؟ در این که رشته حسابداری، یک رشته کاربردی و پُرطرفدار است تردیدی نیست. اما آموزش اصول حسابداری مطابق با استانداردها و نیاز بازار اهمیت زیادی دارد. آموزش حسابداری پایه نمی‌تواند برای ریاست یک واحد مالی کافی باشد اما به شما برای تصدی شغل حسابدار ساده کمک می‌کند. در این مطلب از بلاگ پکت، به شما می‌گوییم که کدام مفاهیم حسابداری را باید برای کار یاد بگیرید.

حسابدار باید تمامی اوراق مالی را به طور روزانه بررسی کند

حسابدار باید تمامی اوراق مالی را به طور روزانه بررسی کند

مفاهیم پایه حسابداری

حسابداری می‌تواند تعریف‌های مختلفی داشته باشد. اما آن چیز که برای فارغ التحصیلان رشته حسابداری مشخص است، وظایفی است که محیط کاری روش دوش حسابدار می‌گذارد. حسابداری به معنای جمع آوری، ثبت، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات مالی است. هدف اصلی حسابداری ارائه گزارش‌های دقیق از وضعیت مالی شرکت یا سازمان است. گزارش‌های که حسابدار آن‌ها را تنظیم و ارائه می‌کند، برای برنامه ریزی‌های بعدی استفاده می‌شود. تمامی این ویژگی‌ها حسابداری را یک واحد جدا نشدنی از شرکت و سازمان‌های امروزی کرده است. بدون فعالیت واحد حسابداری و حسابداران، ادامه حیات یک سیستم ممکن نیست. بنابراین مهم است که اصول حسابداری در تمامی فعالیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی لحاظ شود. این کار زمانی ممکن است که مفاهیم اولیه حسابداری را بشناسید و مطابق با آن جلو بروید.

اصول حسابداری چیست؟

اصول و مفاهیم اولیه حسابداری را باید تمامی مدیران مالی و حسابداران بدانند. تمام چیزهایی که به عنوان فرضیه کاری در نظر گرفته شده، عملی بودن یا نبودن شان با اصول حسابداری مشخص می‌شود. طبق اصول حسابداری، گزارش نتایج معاملات و رویداد‌های دارای اثر مالی باید برای تمامی فعالیت‌ها وجود داشته باشد. از طریق همین گزارش‌ها می‌توان وضعیت مالی شرکت را مشخص کرد. تمامی فرآیندهای حسابداری و مالی روی 4 اصل زیر استوار است:

 • اصل افشای کامل: طبق این اصل که جزو اصلی‌ترین مفاهیم اولیه حسابداری است، تمامی رویدادها و وقایع مالی باید در زمان مناسب افشا شوند. ارائه اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی یا گزارش‌ها حسابداری انجام می‌شود.
 • اصل بهای تمام شده: طبق این اصل، بهای تمام شده هر دارایی مطابق با ارزش مبادله نقدی در تاریخ معامله باید در دفتر حسابداری ثبت شود. البته این اصل برای مبادلات غیر نقدی و غیر پولی هم کاربرد دارد. یعنی ارزش تقریبی و متعارف دارایی به دست آمده باید در صورت معاملات ذکر شود.
 • اصل تطابق هزینه ها با درآمد: طبق اصل تطابق در حسابداری، هزینه‌های انجام شده برای ایجاد درآمد باید در حساب دوره‌ای همان درآمد لحاظ شود. در مقابل این اصل، اصل مقابله هزینه‌ها با درآمد‌ها وجود دارد که منجر به شناسایی هزینه های بدون منافع جاری و آتی (زیان) می‌شود.
 • اصل تحقق درآمد: یکی از مفاهیم اولیه حسابداری که حتماً باید در ثبت رویدادهای مالی رعایت شوند، زمان ثبت درآمدها است. این آشنایی با مفاهیم مالی مفهوم باعث به وجود آمدن اصلی به نام اصل تحقق درآمد شده است. طبق قانون تحقق درآمد، درآمد‌ها تنها زمانی در دفاتر حسابداری ثبت می‌شوند که تحقق یافته باشند. قبل از به دست آوردن درآمد و شناسایی آن، نباید در ثبت آن پیش دستی کرد.

بیشتر بخوانید:

وظیفه جمع آوری، دسته بندی، ثبت و نگهداری اسناد مالی بر دوش حسابدار است

وظیفه جمع آوری، دسته بندی، ثبت و نگهداری اسناد مالی بر دوش حسابدار است

وظایف حسابدار ساده چیست؟

شرح وظایف و مسئولیت‌های حسابدار، می‌تواند به شما برای سرفصل مفاهیم آموزشی کمک کند. یعنی اگر کاری در واحد حسابداری از شما خواسته می‌شود، باید روی مفاهیم آن تسلط کافی داشته باشید. شاید وظایف حسابدار در شرکت تولیدی با وظایف حسابدار در شرکت خدماتی و… متفاوت باشد اما همه چیز در مفاهیم اولیه حسابداری یکسان است. آموزش حسابداری به حسابداران باید به شکلی باشد که خدمات زیر را شامل شود:

 1. شناسایی، نگهداری و به روز رسانی دارایی‌های منقول و غیرمنقول شرکت
 2. تهیه و ارائه گزارش‌ها بودجه، درآمد، فروش، هزینه‌ها و مخارج، حقوق و دستمزدها، بیمه و مالیات
 3. صدور و ثبت درخواست‌های دریافت و آشنایی با مفاهیم مالی پرداخت نقدی
 4. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و حسابداری
 5. مدیریت حساب‌ها و موجودی انبار

فهرست عملیات‌ پایه حسابداری

حسابداری شامل عملیات‌ پایه و مراحل اولیه انجام کار هم می‌شود. یک حسابدار باید مراحل انجام عملیات حسابداری را بداند و از آن در کار خود استفاده کند. برای اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، باید مراحل پیاپی زیر تکرار شود. در هر دوره مالی که به عنوان چرخه حسابداری شناخته می‌شود، باید مراحل زیر را تکرار کنید.

عملیات‌ پایه حسابداری در طول دوره مالی

 1. جمع آوری اطلاعات مالی
 2. تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی
 3. ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه
 4. انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

این 4 مرحله باید به طور مستمر در طول دوره مالی انجام شود. بررسی صحت داده‌ها در این مراحل نمی‌گنجد. پس از پایان دوره و در هنگام تهیه تراز سود و زیان، بررسی معاملات هم انجام خواهد شد.

عملیات‌ پایه حسابداری در پایان دوره مالی

 1. تهیه تراز آزمایشی
 2. اصلاح حساب‌های دفتر کل
 3. تهیه صورت‌های مالی
 4. بستن حساب‌های موقت
 5. تهیه تراز آزمایشی اختتامی

5 مرحله عملیات حسابداری پایان دوره، می‌تواند به آزمون صحت مدارک مالی کمک کند. تهیه تراز آزمایشی از مفاهیم اولیه حسابداری است، به حسابداران کمک می‌کند تا از تساوی جمع مانده‌های بدهکار و جمع مانده‌های بستانکار دفتر کل مطمئن شوند. تراز آزمایشی می‌تواند اصلاح شده یا اصلاح نشده باشد.

یک دوره حسابداری جامع باید شما را از همان ابتدا برای کار با ابزارها آماده کند

یک دوره حسابداری جامع باید شما را از همان ابتدا برای کار با ابزارها آماده کند

آموزش مفاهیم اولیه حسابداری را از کجا شروع کنیم؟

دوره آموزش حسابداری آموزشگاه حسابداران خبره، می‌تواند برای تمامی افراد مناسب باشد. صرفاً با داشتن یک مدرک دیپلم امکان ثبت نام در دوره آموزش حسابداری برای شما ممکن است. اما پس از این دوره 236 ساعته، فرصت‌های شغلی زیادی پیش روی شما قرار می‌گیرد. شغل حسابداری از جمله مشاغلی است که همیشه جا برای افراد تازه دارد. تمامی شرکت‌ها و فروشگاه‌های شخصی و دولتی از حسابداران برای رسیدگی به امور مالی کمک می‌گیرند. هدف آموزشگاه حسابداری pact، آماده کردن شما برای ورود به بازار کار است. این دوره تمام مفاهیم اولیه حسابداری را به شما آموزش می‌دهد. پس از آن امکان استخدام به عنوان حسابدار ساده برایتان وجود خواهد داشت. دوره جامع کاربردی حسابداری، پیش نیاز دوره‌های پیشرفته‌تر حسابداری هم محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن آموزش کاربردی و کار با نرم‌افزار حسابداری در این دوره، مهارت و توانایی عملی شما هم افزایش پیدا می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.