أنواع الحسابات


سالانه

دستورالعمل نگهداری انواع حساب براي وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

به استناد ماده (49) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به بهره برداري از سيستم بانکداري متمرکز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و برخورداري از امکانات سامانه هاي ملي پرداخت، به منظور ساماندهي به وضعيت حساب هاي دولتي در شبکه بانکي کشور و ايجاد تمرکز لازم در بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، همچنين تأمين مصالح ملي کشور در خصوص؛ احصاء صحيح درآمدهاي دولت، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از حساب هاي درآمدي دولت، کنترل مناسب گردش حساب هاي هزينه اي، کنترل هر چه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و أنواع الحسابات شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که از پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد.

الف- مستندات قانوني:

1- ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/10/1389؛

2- بند (ز) ماده (10) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351؛

3- ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، أنواع الحسابات مصوب 8/6/1362؛

4- ماده (5) آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88528 هیأت وزیران، مصوب 17/12/1362)؛

5- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (2) مده (12) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 12/12/1354؛

6- مواد (5)، (39)، (43) و (76) و تبصره ذیل ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366؛

7- بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب 19/12/1353؛

8- ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 به علاوه الحاقیه های آن.

ماده 1- اصطلاحاتي که در اين دستورالعمل به کار رفته است داراي معاني مشروح زير مي باشد:

1-1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

2-1- مؤسسات اعتباري: بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که به موجب قانون تأسيس شده و يا مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت نموده و تحت نظارت اين بانک قرار دارند.

3-1- سازمان هاي مشمول: وزارت خانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي باشند.

4-1- خدمات بانکي: عبارت است از انجام هر گونه فعاليت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباري و به تقاضاي مشتري صورت پذيرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباري از مشتري باشد. مواردي که ذيلاً به آن اشاره ميگردد از جمله انواع خدمات بانکي به شمار مي رود:

1- ارائه انواع ابزارهاي پرداخت

2- دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛

3- انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و …

4- گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه؛

5- ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارت هاي الکترونيکي (کارت هاي خريد, کارت اعتباري, کيف پول الکترونيکي و…)؛

6- قبول و نگاهداري اشياء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛

7- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛

8- تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره؛

9- انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور؛

10- انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)

11- ارائه خدمات مشاوره أنواع الحسابات اي از قبيل سرمايه گذاري, خدمات مالي، مديريت دارايي ها و…؛

12- انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوطه؛

13- حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با مؤسسات اعتباري داخل و خارج؛

14- ترخيص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباري؛

15- انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان؛

16- پذيره نويسي سهام شرکت هاي در شرف تأسيس و يا افزايش سرمايه شرکت ها؛

17- وصول مطالبات اسنادي؛

18- وصول سود سهام مشتريان به حساب آن ها.

5-1- سامانه هاي ملي پرداخت: عبارت است از زيرساخت هاي بين بانکي تسويه و انتقال الکترونيکي وجوه که اصلي ترين آ نها به شرح ذيل هستند:

1-5-1- شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب): به منظور اتصال سامانه هاي پرداخت کارتي بانک ها، ايجاد ارتباطات بين المللي پرداخت هاي کارتي و پاياپاي مبادلات بين بانکي کارتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

2-5-1- سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا): عبارت است از سامانه اي که براي انجام تسويه ناخالص وجوه بين بانکي و انجام دستور پرداخت هاي بين بانکي کلان به صورت انفرادي و ناخالص مورد استفاده قرار مي گيرد.

3-5-1- سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك (پايا): شامل زيرساخت پاياپاي و انتقال الکترونيکي وجوه براي دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های «برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی می باشد.

4-5-1- سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك (تابا): اين سامانه وظيفه صدور، انتشار ، ثبت و نقل و انتقال مالکيت اوراق بهادار الكترونيكي و نگهداري آنها از لحظه صدورتا بازخريد در سررسيد را به نام بانك ها و مشتريان آنها برعهده دارد.

5-5-1- نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانکي: عبارت است از زيرساخت امنيتي لازم و پايگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتريان بانک ها، به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين سامانه هايي که به هر نحوي در بانک ها خدمت ارائه داده يا از خدمات بانک ها استفاده به عمل مي آورند.

6-1- بانکداري متمرکز (Core Banking): عبارت است از سامانه اي واحد، يکپارچه و منسجم که تمامي عمليات مجاز بانکي اعم از جذب سپرده، اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات بانکي توسط آن مديريت شده و ساير سامانه هاي جانبي خدمت رسان بانکي به آن متصل هستند.

7-1- ابزارهاي پرداخت الکترونيک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونيکي که مؤسسه اعتباري به منظور احراز هويت ماشيني، در اختيار مشتريان خود قرار مي دهد؛ نظير انواع کارت هاي پرداخت و شناسه هاي فيزيکي الکترونيکي توکن (Token).

8-1- شناسه امنيتی: ابزاري سخت افزاري است که براي شناسايي و تأييد هويت کاربران به صورت ديجيتالي و بدون احراز هويت عيني در محيطهاي مجازي نظير اينترنت به کار مي رود. کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زير استفاده مي نمايند:

1- امضاي اسناد الکترونيکي به صورت غيرقابل جعل و غيرقابل انکار؛

2- رمزگذاري اطلاعات به نحوي که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغيير نيابد و صرفاً براي گيرندة مورد نظر قابل دسترسي باشد.

ج- فرآيند اجرايي

ماده 2- بانک مرکزي موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زيرساخت ها و امکانات مورد نياز جهت بانکداري متمرکز به منظور انجام عمليات پرداخت وجوه به صورت الکترونيک، با اتصال به سامانه هاي ملي پرداخت، تمهيدات لازم را براي نگاهداري حساب هاي مورد نياز هر يک از سازمان هاي مشمول فراهم نمايد.

ماده 3- تمامي حساب هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي سازمان هاي مشمول، به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بايد صرفاً از طريق خزانه داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.

تبصره 1- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.

تبصره 2- بانک ها، شرکت هاي بيمه و مؤسسات اعتباري مادامي که از شمول مفاد مواد 94 و 76 قانون محاسبات عمومي مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني هستند.

ماده 4- تمامي حساب هاي بانکي براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله شهرداري ها و شرکت های تابعه آن ها که از محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي گردد، بايد صرفاً نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.

تبصره- افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکت های تابعه شهرداري ها نزد بانک مرکزي (مادام که بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداری ها باشد)، فقط از طريق شهرداري ها امکان پذير ميباشد.

ماده 5- مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگي با بانک مرکزي نسبت به افتتاح هر گونده حساب براي هر يک از سازمان هاي مشمول اقدام نمايند.

ماده 6- جايگزيني حساب هاي موجود سازمان هاي مشمول با حساب هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ «برنامه زمان بندی»، «نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان ها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها» می باشد.

تبصره- شيوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، توسط بانک مرکزي و با هماهنگي خزانه داري کل کشور تهيه و به تأييد دبيرکل بانک مرکزي و خزانه دار کل کشور خواهد رسيد.

ماده 7- تا زمان جايگزيني تمام حساب هاي موضوع ماده 9 و تبصره 1 ذيل آن با حساب هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزي، تعيين بانک عامل به عهده کميته اي با مسئوليت خزانه دار کل کشور و عضويت رييس کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و معاون امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبتني بر تنظيم صورتجلسه اي خواهد بود.

تبصره- تعيين بانک عامل براي حساب هاي موضوع ماده 9، بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مي باشد.

ماده 8- سازمان هاي مشمول موظفند؛ تمامي دريافت ها و پرداخت هاي خود را صرفاً از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.

ماده 9- بانک مرکزي موظف است امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت صدور دستور پرداخت و يا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نياز را در اختيار ذيحسابان و يا مديران مالي سازمان هاي مشمول قراردهد.

ماده 10- سازمان هاي مشمول موظفند؛ تمامي عمليات بانکي مورد نظر خود را به واسطه سامانه هاي ملي متمرکز پرداخت از طريق هر يک از شعب فعال شبکه بانکي کشور و پايانه هاي الکترونيکي آن ها و همچنين پايگاه هاي اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزي تلقي مي گردند، انجام دهند.

ماده 11- سازمان هاي مشمول مي توانند در خصوص دريافت انواع خدمات بانکي و تسهيلات به هر يک از مؤسسات اعتباري که مناسب ترين خدمات را به آ نها ارائه مي نمايند، مراجعه نمايند.

تبصره- نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي بر اساس جدولي محاسبه مي گردد که از طرف بانک مرکزي تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ مي گردد.

ماده 12 – از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نيز موظفند با همداهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل) تمامي حساب هاي خود را به بانک مرکزي منتقل نمايند.

د- نظارت و کنترل

ماده 13- نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور مي باشد.

ه- مجازات و تنبيهات

ماده 14- مؤسسات اعتباري موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 99 قانون پولي و بانکي کشور مي گردند.

ماده 15- سازمان هاي مشمول موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل مي باشند. هر نو تخلف از اين مقررات در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

«دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهای و مؤسسات عمومي غيردولتي» در يک مقدمه و پنج بخش شامل؛ 12 ماده و 6 تبصره در يک هزار و يک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار تصویب گردید.

انواع حساب بانکی در ترکیه

انواع حساب بانکی در ترکیه

سرمایه گذاری

انواع مختلف حساب‌های بانکی در کشور ترکیه

در کشور ترکیه این امکان به شما داده می‌شود تا بتوانید به راحتی و حتی بدون داشتن اقامت، حساب بانکی مورد نظر خود را افتتاح کنید. اما نکته‌ای که در این میان باید به آن‌ توجه کرد این است که انواع مختلف حساب بانکی در ترکیه وجود دارند و از این رو شما باید پیش از باز کردن حساب بانکی در این کشور، از انواع این حساب‌ها اطلاعات کاملی داشته باشید. اما این حساب‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟ در چه بانک‌هایی بدون داشتن اقامت می‌توان حساب بانکی باز کرد؟ در ادامه این مطلب از آرال گام قصد داریم تا شرایط و انواع حساب بانکی در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و به این سوالات نیز پاسخ دهیم.

با اقامت یا بدون اقامت

همانطور که در ابتدای متن هم به آن اشاره شد، شما می‌توانید در کشور ترکیه به راحتی و بدون داشتن اقامت، حساب بانکی باز کنید. اما باید به این نکته توجه داشته باشید که اگر قصد این کار را دارید، تعداد بانک‌هایی که به شما امکان افتتاح حساب بانکی را می‌دهند بسیار محدود خواهند شد. به‌طوری که شما در صورت نداشتن اقامت، می‌توانید تنها در بانک دولتی زراعت حساب بانکی باز کنید.

مزایای افتتاح حساب بانکی در ترکیه

انواع حساب های بانکی در ترکیه، مزایای خاص خود را دارند. در این کشور شما می‌توانید به راحتی از طریق حساب بانکی خود، شهریه دانشگاه و یا خریدهای خود را انجام دهید. در نظر داشته باشید که شما بانک‌های کشور ترکیه به شما کارت بانکی اعطا خواهند کرد و از این رو می‌توانید در هر جایی از این کشور به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشید.

انواع حساب بانکی در ترکیه

اما بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که نظام بانک‌داری کشور ترکیه به سیستم بانکی‌داری جهانی متصل است و از این رو شما می‌توانید با داشتن حساب بانکی، در هر جایی از دنیا که به این سیستم متصل است باشید، می‌توانید به راحتی و در کسری از ثانیه به حساب بانکی خود دسترسی کامل داشته باشید. همچنین از دیگر مزایای دسترسی ترکیه به سیستم بانک‌داری جهانی می‌توان به این اشاره کرد که شما می‌توانید در هر زمان که تمایل داشتید، پول خود را از کشور خارج کرده و به یک حساب خارجی منتقل کنید.

از جمله دیگر مزایای داشتن حساب بانکی در کشور ترکیه می‌توان به این اشاره کرد که شما این امکان را دارید که مخارج مختلفی را از جمله هزینه آب و برق و گاز خود را از طریق یکی از انواع حساب بانکی در ترکیه پرداخت کنید.

همچنین حساب‌های بانکی در کشور ترکیه به شما امکان استفاده از خدمات آنلاین را خواهند داد. به این صورت که برخی از خدمات در اینترنت نیازمند پرداخت وجه هستند و شما می‌‌توانید به راحتی و به صورت آنلاین، مبلغ مورد نظر را برای دریافت خدمات پرداخت کنید.

ضمنا بانک‌های کشور ترکیه به شما امکان تغییر واحد پول را هم خواهند داد. به زبانی ساده‌تر، شما می‌توانید در بانک‌های این کشور به راحتی میزان اعتبار خود را به ارزی دیگر برگردانید. همچنین اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که در ترکیه شما می‌توانید حساب‌های بانکی خود را به سه نوع ارز دلار، یورو و لیر افتتاح کنید.

انواع حساب بانکی در ترکیه

تا به حال از مزایای عالی افتتاح انواع حساب بانکی در ترکیه صحبت کردیم. در کشور ترکیه شما این امکان را دارید که حساب‌های بانکی خود را با توجه به شرایط آن زمان افتتاح کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید برای دریافت اقامت دائم و تابعیت این کشور، یک حساب سپرده‌گذاری سه ساله افتتاح کنید. در ادامه نیز به انواع مختلف حساب‌های بانکی در کشور ترکیه خواهیم پرداخت.

حساب جاری؛ رایج‌ترین انواع حساب بانکی در ترکیه

حساب جاری عادی‌ترین نوع حساب بانکی در جهان و در ترکیه است. این نوع حساب بانکی به لطف کارت بانکی مخصوص خود، به شما این امکان را خواهد داد تا بتوانید به راحتی در هر جایی که هستید، به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشید.

انواع حساب بانکی در ترکیه

در نظر داشته باشید که در کشور ترکیه حساب جاری به نوعی یک سپرده بانکی شناخته می‌شود که دارنده حساب می‌تواند به صورت نامحدود و تا میزان اعتبار خود، از حساب بانکی برداشت کنید. در نظر داشته باشید که دارندگان حساب‌های بانکی جاری در ترکیه می‌توانند برای حساب خود، دسته چک هم دریافت کنند و از خدمات بانکی آن بهره‌مند شوند.

از جمله مزایای داشتن حساب بانکی جاری در ترکیه هم می‌توان به این اشاره کرد که دارندگان حساب جاری می‌توانند در هر زمان که تمایل داشند، دسته چک بانکی دریافت کنند. همچنین این افراد می‌توانند به راحتی و بدون هیچ مشکلی واریزها و دریافت‌های متعدد را از حساب بانکی خود داشته باشند.

یکی دیگر از مواردی که حساب جاری را از دیگر انواع حساب بانکی در ترکیه جدا می‌کند این است که شما می‌توانید از حساب جاری خود به عنوان یک حساب پشتیبان استفاده کنید که اگر روزی به مشکل برخوردید، بتوانید در آن مبلغی را به عنوان ذخیره داشته باشید.

همچنین بد نیست بدانید که هم افراد حقوقی و هم حقیقی و همینطور شرکت‌ها این امکان را خواهند داشت که بتواند این نوع حساب بانکی را باز کنند. ضمنا دارندگان این نوع حساب بانکی می‌توانند به صورت آنلاین نیز به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند.

افتتاح حساب اعتباری

بسیاری اوقات به این مشکل بر می‌خوریم که نیاز داریم تا آنا مبلغی را که بیشتر از اعتبار حساب بانکی‌مان است، برداشت کنیم. در نظر داشته باشید که شما با انتخاب حساب اعتباری که یکی از انواع حساب بانکی در ترکیه است، می‌توانید به راحتی بیشتر از حساب بانکی خود برداشت کنید.

انواع حساب بانکی در ترکیه

این کار اولین بار در کشور آمریکا اجرا شد و پس از آن به کشورهای دیگر از جمله ترکیه هم راه پیدا کرد. کارت‌های اعتباری کنونی که شما می‌توانید آن‌ها را از بانک‌های مختلفی که با داشتن اقامت در ترکیه به شما اعطا خواهند کرد، دریافت کنید، این امکان را می‌دهند که بتوانید از آن‌ها حین خرید از انواع فروشگاه‌ها و دیگر موسسات استفاده کنید. اما بد نیست به این نکته هم توجه داشته باشید که این کارت‌ها با توجه به شرکت یا موسسه صادر کننده، در برخی مواقع امکان دریافت وجه نقد را ندارند و تنها می‌توانید با استفاده از درگاه‌های آنلاین یا دستگاه‌های کارت‌خوان، از آن‌ها استفاده کنید.

شرکت‌های مختلفی نیز دست به صدور کارت‌های اعتباری می‌زنند که از جمله آن‌ها می‌توان به بانک‌ها، فروشگاه‌ها و دیگر موسسات مالی اشاره کرد. در نظر داشته باشید که این کارت‌ها با توجه به میزان درآمد و توان بازپرداخت شما، امکان برداشت بیش از مبلغ اعتبار را خواهند داد.

سپرده‌گذاری طلا؛ راهی خاص برای جلوگیری از پایین‌آمدن ارزش پول

برخی اوقات نیز شما نگران پایین‌آمدن ارزش پول خود هستید. پس تکلیف چیست؟ شما می‌توانید با انتخاب حساب بانکی سپرده طلا که یکی از انواع حساب بانکی در ترکیه است، مبلغ حساب خود را به طلا تبدیل کنید. در نظر داشته باشید که این کار به شما این امکان را می‌دهد که ارزش حساب بانکی خود را به عنوان مقدار طلا حفظ کنید و اصلا نگران کم شدن ارزش آن نباشید.

انواع حساب بانکی در ترکیه

نکته‌ای که در این میان بیان می‌شود این است که این سپرده‌گذاری‌ها به شما این امکان را خواهند داد تا بتوانید در هر زمان که تمایل داشتید، طلا خریداری کرده یا دارایی‌های خود را بفروشید. در نظر داشته باشید که این نوع حساب‌های بانکی، کارت بانکی ندارند و برای دسترسی به آن‌ها باید از طریق مراجعه حضوری یا وارد شدن به برنامه بانک مورد نظر اقدام کنید.

حساب مشارکتی؛ یکی از انواع حساب بانکی در ترکیه

اگر بخواهیم یکی از انواع حساب بانکی در ترکیه که حساب مشارکتی نام دارد را به یکی انواع حساب‌های بانکی در ایران نسبت دهیم، می‌توان این نوع حساب را حساب سپرده‌گذاری در ایران دانست. بدین صورت که شما مبلغی را در بانک مورد نظر سپرده‌گذاری می‌کنید و بانک با حساب شما در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کند.

سپس با گذشت مدتی می‌توانید بخشی از سود به‌دست آمده در پروژه بانک را دریافت کنید. در نظر داشته باشید که بانک‌های مختلفی در کشور ترکیه وجود دارند که هرکدام نرخ سود بانکی مختلفی را ارائه می‌دهند. اما این حساب بانکی در ترکیه دارای مدت زمان است.

به این معنا که شما باید برای مدت زمانی مثلا یک سال، پول خود را در یکی از حساب‌های این بانک نگهداری کرده تا بتوانید سود حاصل شده از آن را دریافت کنید. همچنین باید به این نکته هم توجه کرد که در این نوع حساب‌های بانکی شما نمی‌توانید به حساب بانکی خود دست بزنید و باید صبر کنید تا مدت سپرده‌گذاری آن به پایان برسد.

معرفی برترین بانک‌ها برای افتتاح انواع حساب بانکی در ترکیه

تا به اینجا از انواع حساب بانکی در ترکیه صحبت کردیم. حال نوبت به این می‌رسد که کدام بانک‌های کشور ترکیه، بانک‌های مناسبی برای بازکردن این حساب‌ها هستند. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، اگر اقامت کشور ترکیه را ندارید، تنها بانکی که می‌توانید در آن حساب باز کنید، زراعت بانک ترکیه است.

انواع حساب بانکی در ترکیه

اما اگر به هر دلیلی موفق به دریافت اقامت این کشور شده‌اید، کار شما آسان‌تر خواهد شد. یکی از برترین بانک‌های این کشور که می‌توانید برای بازکردن یکی از انواع حساب بانکی در ترکیه به سراغ آن بروید، ایش بانک است.

همچنین شما می‌توانید به سراغ گارانتی بانک ترکیه هم بروید. در نظر داشته باشید که آک بانک هم می‌تواند انتخابی مناسب برای باز کردن حساب بانکی باشد. ضمنا اگر به افتتاح حساب در هیچ‌یک از این بانک‌ها تمایل ندارید، می‌توانید به سراغ بانک‌های دیگر کشور ترکیه بروید که از جمله آن‌ها می‌توان به واکیف بانک، هالک بانک، ایل بانک، بانک سرمایه QNB، دنیز بانک و تورکیش بانک بروید. تمام بانک‌های ذکر شده، بانک‌های برتر کشور ترکیه در سال 2021 بودند که می‌توانید آن‌ها را برای افتتاح انواع حساب بانکی در ترکیه انتخاب کنید.

دریافت کد مالیاتی برای افتتاح حساب

در نظر داشته باشید که شما برای افتتاح هر نوع از انواع حساب بانکی در ترکیه، باید کد مالیاتی داشته باشید. کد مالیاتی به شما این امکان را خواهد داد تا بتوانید در ترکیه به انواع خدمات مالیاتی و پرداخت وجهی دسترسی داشته باشید.

این کد یک شماره ده رقمی مانند کد ملی در ایران است که اطلاعات شما درون آن ذخیره شده است. برای دریافت این کد هم نیازی به پرداخت هزینه نیست و برای دریافت آن دو راه وجود دارد.

انواع حساب بانکی در ترکیه

اولین راه مراجعه حضوری به دفاتر مخصوص این کار است که روند آن در حدود نیم ساعت طول خواهد کشید. همچنین باید پاسپورت به همراه کپی از تمام صفحات آن را هم به همراه داشته باشید. اما راه آسان‌تر و سریع‌تری هم وجود دارد که می‌توانید به صورت آنلاین این کد را دریافت کنید.

شما می‌توانید با ورود به سایت مالیات در کشور ترکیه و بخش دریافت کد مالیاتی، اطلاعات مورد نیاز از جمله شماره موبایل و محل زندگی خود را وارد کنید و در کسری از دقیقه، کد مالیاتی مورد نظر را دریافت کنید. در نظر داشته باشید که برای این روش هم هیچ مبلغی در نظر گرفته نشده است.

برای این روش هم شما نیاز به ارائه شماره پاسپورت دارید. اما نکته‌ای که در این میان بیان می‌شود، این است که بهتر است شما تلفن همراهتان به نام خودتان باشد که در آینده به مشکلات احتمالی بر نخورید.

افتتاح انواع حساب بانکی در ترکیه با آرال گام

کشور ترکیه یکی از کشورهایی در جهان است که به شما این امکان را خواهد داد تا بتوانید به افتتاح انواع حساب در بانک‌های این کشور بپردازید. اما باید در نظر داشته باشید که اگر اقامت این کشور را ندارید، باید به سراغ بانک دولتی زراعت بروید. زراعت بانک، بانکی دولتی کشور ترکیه است که به شما امکان افتتاح حساب را خواهد داد.

موسسه مهاجرتی آرال گام با چندین سال سابقه درخشان در زمینه انواع روندهای مهاجرتی این امکان را به شما خواهد داد تا بتوانید به صورت غیرحضوری و با کمترین هزینه ممکن، یکی از انواع حساب بانکی در ترکیه را برای خود افتتاح کنید. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با کارشناسان مجرب ما در آرال گام تماس بگیرید.

حساب ایمیل دیگری را به برنامه Gmail اضافه کنید

به‌جای اینکه ایمیل‌ها را بازارسال کنید، ایمیل‌های Yahoo،‏ Hotmail، و نشانی‌های ایمیل دیگر را بااستفاده از برنامه Gmail بخوانید و ارسال کنید.

می‌خواهید در محل کار یا تحصیل از برنامه‌های Google بهره بیشتری ببرید؟ بدون پرداخت هزینه در دوره آزمایشی Google Workspace ثبت‌نام کنید.

در نشانی‌هایی که مربوط به Google نیست، می‌توانید از بسیاری از ویژگی‌های مشابه Gmail که در «حساب‌های Google» قرار دارد استفاده کنید:

 • جستجوی ایمیل براساس فرستنده، موضوع یا معیارهای دیگر.
 • انتقال ایمیل به پوشه.

افزودن یا حذف حساب

می‌توانید هر دو حساب Gmail و غیر Gmail را به برنامه Gmail در Android اضافه کنید.

  در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Gmail را باز کنید؛

در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه‌تان ضربه بزنید؛

 • اگر ایمیل‌های محل کار یا تحصیل را بااستفاده از Outlook برای Windows بررسی می‌کنید، Outlook،‏ Hotmail و Live را انتخاب کنید.
 • اگر سرویس ایمیلتان را نمی‌بینید، سایر موارد را انتخاب کنید.
 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه‌تان ضربه بزنید؛
 3. روی مدیریت حساب‌ها در این دستگاه ضربه بزنید؛
 4. روی حساب ایمیلی که می‌خواهید بردارید ضربه بزنید؛
 5. روی برداشتن حساب ضربه بزنید.

دیدن پیام‌های همه حساب‌ها در برنامه Gmail

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا سمت راست، روی «منو» ضربه بزنید؛
 3. روی همه صندوق‌های ورودی ضربه بزنید.

خطایی دریافت می‌کنم

«نام کاربری یا گذرواژه پذیرفته نشد»

با سرویس ایمیل دیگری موارد زیر را بررسی کنید:

 • سرور، درگاه و تنظیمات امنیتی صحیح باشند
 • اینکه آیا برای ورود به سیستم به گذرواژه مخصوص برنامه نیاز دارید یا نه

«ایمنی ایمیل تضمین نمی‌شود»

اگر سرویس ایمیل دیگرتان از بالاترین سطح ایمنی برای پیام‌ها پشتیبانی نمی‌کند، این هشدار را نمایش می‌دهیم.

اگر مشکل زیاد جدی نیست، می‌توانید برای اضافه کردن حساب خود از یک اتصال ناامن استفاده کنید.

 1. در بخش «نوع امنیت»، روی پیکان رو‌به‌پایین ضربه بزنید؛
 2. هیچ‌کدام را انتخاب کنید.

توجه: اگر این گزینه را انتخاب کنید، اتصال به سرویس ایمیلتان رمزگذاری نخواهد شد. این امر به این معنی است که ممکن است فردی نام کاربری، گذرواژه یا اطلاعات پیام حساب اضافه شده‌تان را مشاهده کند.

خطای گواهی

اگر هرکدام از پیام‌های خطای زیر را مشاهده کردید، سرویس ایمیل دیگرتان ممکن است از اتصال ایمن پشتیبانی نکند.

 • گواهی قابل اعتماد نیست
 • گواهی منقضی شده یا هنوز معتبر نیست
 • گواهی تغییر کرد
 • موضوع و نام میزبان گواهی مطابقت ندارند
 • گواهی پیدا نشد

برای برطرف کردن خطا می‌توانید آن را به سرویس ایمیل دیگرتان گزارش دهید:

 1. در پیام خطا روی اطلاعات بیشتر ضربه بزنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» هم‌رسانی ضربه بزنید.

Note: You might need to do a search for the contact information of your other email service.

«مشکلی پیش آمد» یا «اتصال به سرور برقرار نشد»

نمی‌توانید حساب‌های فاقد IMAP (مثل Exchange و POP) را به برنامه Gmail اضافه کنید. اگر می‌خواهید نوع دیگری از حساب را اضافه کنید، با ارائه‌دهنده ایمیلتان تماس بگیرید تا مطمئن شوید IMAP روشن باشد.

قیمت‌گذاری ساده برای همه

سالانه

رایگان

 • تعداد نامحدود** سوال در هر فرم
 • یک پرسشنامه فعال
 • ۱۰۰ پاسخ/ماهانه
 • افزودن ویدئو، تصویر به سوال‌ها
 • افزودن تصویر/قالب‌های رنگ‌بندی اختصاصی
 • پایپینگ پاسخ
 • اشتراک‌گذاری از طریق لینک، شبکه‌های اجتماعی، کد QR
 • نمایش در صفحات وب، آی‌فریم و پاپ‌آپ
 • افزونه وردپرس
 • خروجی داده‌ها (اکسل، csv و. )
 • نمودارهای گرافیکی و آمار توصیفی
 • تنظیم مدت زمان پاسخ‌دهی
 • زمان‌بندی شروع و پایان خودکار پرسشنامه
 • تصادفی‌سازی ترتیب نمایش سوال‌ها و گزینه‌ها
 • تنظیم أنواع الحسابات زبان پرسشنامه
 • API

حرفه‌ای

 • تعداد نامحدود** پاسخ
 • تعداد نامحدود** سوال در هر فرم
 • افزودن ویدئو، تصویر به سوال‌ها
 • افزودن تصویر/قالب‌های رنگ‌بندی اختصاصی
 • پایپینگ پاسخ
 • اشتراک‌گذاری از طریق لینک، شبکه‌های اجتماعی، کد QR
 • نمایش در صفحات وب، آی‌فریم و پاپ‌آپ
 • افزونه وردپرس
 • خروجی داده‌ها (اکسل، csv و. )
 • نمودارهای گرافیکی و آمار توصیفی
 • تنظیم مدت زمان پاسخ‌دهی
 • زمان‌بندی شروع و پایان خودکار پرسشنامه
 • تصادفی‌سازی ترتیب نمایش سوال‌ها و گزینه‌ها
 • تنظیم زبان پرسشنامه
 • API
 • افزودن شرط به پرسشنامه
 • افزودن امتیاز به پرسشنامه
 • سفارشی‌سازی صفحه تشکر
 • ایمیل‌های اطلاع‌رسانی
 • پایپینگ امتیاز
 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ
 • تعریف کلید و تصحیح خودکار آزمون
 • به اشتراک‌گذاری پاسخنامه
 • زیردامنه اختصاصی
 • سفارشی‌سازی لینک پرسشنامه
 • امکان آپلود فایل (۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی)

سازمانی

 • تعداد نامحدود** پاسخ
 • تعداد نامحدود** سوال در هر فرم
 • افزودن ویدئو، تصویر به سوال‌ها
 • افزودن تصویر/قالب‌های رنگ‌بندی اختصاصی
 • پایپینگ پاسخ
 • اشتراک‌گذاری از طریق لینک، شبکه‌های اجتماعی، کد QR
 • نمایش در صفحات وب، آی‌فریم و پاپ‌آپ
 • افزونه وردپرس
 • خروجی داده‌ها (اکسل، csv و. )
 • نمودارهای گرافیکی و آمار توصیفی
 • تنظیم مدت زمان پاسخ‌دهی
 • زمان‌بندی شروع و پایان خودکار پرسشنامه
 • تصادفی‌سازی ترتیب نمایش سوال‌ها و گزینه‌ها
 • تنظیم زبان پرسشنامه
 • API
 • افزودن شرط به پرسشنامه
 • افزودن امتیاز به پرسشنامه
 • سفارشی‌سازی صفحه تشکر
 • ایمیل‌های اطلاع‌رسانی
 • پایپینگ امتیاز
 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ
 • تعریف کلید و تصحیح خودکار آزمون
 • به اشتراک‌گذاری پاسخنامه
 • زیردامنه اختصاصی
 • سفارشی‌سازی لینک پرسشنامه
 • امکان آپلود فایل (۴ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی)
 • احراز هویت پاسخ‌دهندگان از طریق پیامک، کد، ایمیل
 • درج اطلاعات مخفی
 • افزودن شرط براساس مقادیر اطلاعات مخفی
 • پایپینگ مقادیر اطلاعات مخفی
 • ثبت موقعیت مکانی پاسخ‌دهندگان
 • ویرایش پاسخنامه
 • تعریف فیلتر روی پاسخ‌ها
 • تولید گزارش اختصاصی براساس فیلتر‌ها
 • وب‌هوک
 • یکپارچگی گوگل‌شیت
 • یکپارچگی با صدها نرم‌افزار از طریق Zapier

*: به قیمت‌ها، ۹٪ مالیات ارزش افزوده اضافه می‌شود

**: اعداد قیمت پایه هستند و متناسب با میزان استفاده افزایش می‌یابند.

*: به قیمت‌ها، ۹٪ مالیات ارزش افزوده اضافه می‌شود

**: اعداد قیمت پایه هستند و متناسب با میزان استفاده افزایش می‌یابند.

پلن ویژه

بسته به نیاز سازمان خود از امکانات پُرس‌لاین به‌صورت سفارشی استفاده کنید.

 • سفارشی‌سازی
  • تعداد پاسخ در ماه
  • فضای آپلود فایل
  • تعداد درخواست API

  حساب کاربری رایگان دارای چه محدودیت‌هایی است؟

  در حساب کاربری رایگان، فارغ از تعداد پرسشنامه، قادر به مشاهده ۱۰۰ پاسخ خواهید بود. این محدودیت به صورت ماهانه اعمال می‌شود؛ یعنی اگر در پایان یک ماه، به سقف مشاهده ۱۰۰ پاسخ در کاربری رایگان نرسیده باشید، از ابتدای ماه بعد، مجددا ۱۰۰ پاسخ می‌توانید بر روی تمامی پرسشنامه‌های خود دریافت و مشاهده کنید.

  آیا داده‌های من امن هستند؟

  ما از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌های شما دریغ نخواهیم کرد. در کلیه صفحات پُرس‌لاین و تبادلات داده، پروتکل SSL با بالاترین سطح رمزنگاری فعال است. هم‌چنین پشتیبان‌گیری از داده‌های کاربران، پیوسته و بلادرنگ انجام می‌شود. در فعال‌سازی پرسشنامه برای اولین بار، ساز و کار احراز هویت دومرحله‌ای به کمک ایمیل و شماره موبایل وجود دارد. جزییات بسیار بیشتری در حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها وجود دارد که در صورت تمایل به آگاهی از آن‌ها با ما تماس بگیرید. با ما تماس بگیرید.

  پرداخت و ارتقا چگونه انجام می‌شود؟

  در پنل کاربری، روی دکمه ارتقا کلیک کنید. حساب کاربری مورد نظر خود را از بین حرفه‌ای و سازمانی انتخاب کنید. مدت زمان اشتراک هر حساب کاربری را به کمک دکمه ماهانه/سالانه تعیین کنید. بعد از مشاهده و تایید اطلاعات صورتحساب، شما به درگاه بانک هدایت می‌شوید و با پرداخت موفق، بلافاصله کلیه ویژگی‌های حساب کاربری که انتخاب کرده‌اید، برای شما فعال خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد مدت زمان اشتراک باقیمانده و صورتحساب‌ها را در پروفایل کاربری خود می‌توانید ببینید.

  آیا برای کاربری حرفه‌ای و سازمانی تخفیف می‌دهید؟

  بله حتما. در پرداخت سالانه کاربری حرفه‌ای و سازمانی، دو ماه تخفیف دریافت می‌کنید. به این شکل که شما ۱۰ ماه پرداخت می‌کنید ولی ما حساب کاربری شما را ۱۲ ماه شارژ می‌کنیم. علاوه بر این در حساب کاربری سازمانی، اگر تعداد کاربران موردنیاز سازمان، ۱۰ کاربر و بیشتر باشد نیز تخفیفی قائل خواهیم شد.

  آیا به دانشجوها، اساتید دانشگاه، موسسات آموزشی، دبیرستان‌ها و موسسات غیرانتفاعی تخفیف می‌دهید؟

  دانشجوها برای انجام تحقیق دانشگاهی مرتبط با پایان‌نامه، می‌توانند از حساب کاربری حرفه‌ای پُرس‌لاین، به مدت یک ماه، رایگان استفاده کنند. در صورت تمایل، درخواست خود را ارسال کنید.
  موسسات آموزشی، مدارس و موسسات غیرانتفاعی می‌توانند از ۲۰ درصد تخفیف بیشتر علاوه بر ۲ ماه رایگان، در صورت استفاده سالانه از حساب کاربری سازمانی پُٰرس‌لاین، استفاده کنند. برای ارسال درخواست خود، با ما تماس بگیرید. با ما تماس بگیرید.

  ما می‌خواهیم در سازمان خود، پُرس‌لاین را میزبانی کنیم. آیا امکان‌پذیر است؟

  لطفا با ما تماس بگیرید تا شرایط را به دقت با هم بررسی کنیم و از جزییات دغدغه‌های شما آگاه شویم تا بتوانیم راهکار مناسبی ارائه دهیم.

  ما ویژگی خاصی را نیاز داریم که در لیست فوق نبود. آیا این کلیه ویژگی‌های پُرس‌لاین است؟

  خیر. ویژگی‌هایی را در لیست فوق قرار داده‌ایم که تولید شده‌اند. امکانات متنوع دیگری در حال توسعه هستند. برای بررسی نیازمندی‌های خاص و ارائه راهکار بهینه پیشنهاد می‌کنیم که با هم جلسه داشته باشیم.

  خدمت پشتیبانی از چه کانال‌هایی ارائه می‌شود؟

  از طریق تلفن‌های پشتیبانی موجود در فوتر وب‌سایت در بازه زمانی ۹ الی ۱۷ پاسخگوی شما هستیم. علاوه بر این از طریق چت وب‌سایت و آدرس ایمیل [email protected] می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

  منظور از قیمت پایه چیست و شرایط افزایش قیمت شامل چه مواردی است؟

  مبالغ جدول قیمت‌ها براساس استفاده نرمال عموم کاربران پرس‌لاین تنظیم شده‌اند. مواردی مانند تعداد پرسشنامه، مجموع تعداد پاسخ‌‌های ماهانه، همزمانی ثبت پاسخ، فضای آپلود فایل و به طور کلی هر موردی که فراتر از مقادیر پیش‌فرض API Limit در انواع سطوح کاربری باشد، در افزایش مبلغ پایه موثر است. اگر به فضای آپلود فایل بیشتری احتیاج دارید، بیش از ۱۰۰۰ پاسخ روزانه و ۳۰۰۰۰ پاسخ ماهانه جمع‌آوری می‌کنید، همزمانی بیش از ۱۰۰ پاسخ در دقیقه دارید و . ، لطفا با ما تماس بگیرید.

  سالانه

  تلفن ۸۸۵۵۶۳۰۷ - ۰۲۱ و ۸۸۵۵۶۵۱۱ - ۰۲۱ و ۸۸۵۵۷۳۹۳ - ۰۲۱ و ۹۱۰۷۱۹۷۹-۰۲۱

  (پاسخگویی تلفنی شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷، پنجشنبه‌ها ۹ تا ۱۳)

  • محصول
  • ویژگی‌های جدید

  پُرس‌لاین(Porsline) نرم افزار فرم ساز آنلاین رایگان تحت وب است که ساخت پرسشنامه آنلاین، نظرسنجی آنلاین، آزمون آنلاین و فرم آنلاین را برای کاربران ساده، سریع و ارزان کرده است. آزمون ساز آنلاین پرس لاین(porsline) توسط معلمان، دانشگاه ها و مدارس، پرسشنامه ساز و فرم ساز پرس لاین(porsline) توسط مدیران بازاریابی و تحقیقات بازار، مدیران منابع انسانی برای انجام نظرسنجی کارکنان و ارزیابی عملکرد منابع انسانی، مدیران مشتری برای انجام رضایت سنجی مشتری و سنجش تجربه مشتری، مدیران استارت آپ ها، مدیران IT و مدیران عامل استفاده می‌شود. کاربران پرس لاین به صدها نمونه فرم، نمونه آزمون، نمونه پرسشنامه و نمونه نظرسنجی برای شروع به کار دسترسی دارند.

  نشانی: تهران، یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین بیستون و چهلستون، پلاک ۷۶، واحد ۳

  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سیستم گستر چیستا (نرم افزار فرم‌ساز و پرسشنامه‌ساز پُرس‌لاین/Porsline) است. ۱۴۰۱-۱۳۹۵

  پیش دریافت و پیش پرداخت در حسابداری

  حساب پیش پرداخت و پیش دریافت از جمله حساب‌هایی هستند که در محاسبه هزینه و درآمد باید به‌دقت بررسی و اصلاح شوند تا شناسایی سود و زیان به‌درستی انجام شود و صورت‌های مالی دقیق و بدون اشتباه باشند. در این مقاله با انواع پیش پرداخت و پیش دریافت آشنا می‌شویم و درباره ثبت حسابداری و اصلاح آن‌ها صحبت می‌کنیم.

  آشنایی با مفاهیم پیش پرداخت و پیش دریافت و تفاوت آن‌ها

  گاهی در بعضی شرکت‌ها پیش می‌آید که پیش از تحویل گرفتن کالا یا خدمات هزینه آن پرداخت می‌شود، این کالا و خدمات می‌تواند مواد اولیه باشد و یا هزینه‌هایی مانند بیمه و اجاره‌بها که به آنها هزینه پیش پرداخت گفته می‌شود. پیش پرداخت دارایی جاری محسوب می‌شود و ماهیت بدهکار دارد.

  در مقابل ممکن است شرکت پیش از تحویل دادن کالا یا خدمات به مشتری هزینه آن را از مشتری دریافت کند. این هزینه پیش دریافت نامیده می‌شود، دارایی محسوب نمی‌شود، ماهیت بستانکار دارد و تا زمانی که شرکت کالا یا خدمات را ارائه نداده است به مشتری بدهکار است.

  درواقع تفاوت پیش پرداخت و پیش دریافت در ماهیت آن‌ها است. پیش پرداخت قسمتی از دارایی‌های شرکت و دارای ماهیت بدهکار است و پیش دریافت قسمتی از بدهی شرکت و دارای ماهیت بستانکار است.

  انواع پیش پرداخت در حسابداری

  پیش پرداخت در حسابداری انواع مختلفی دارد. در این بخش چند نوع پیش پرداخت را به اختصار معرفی می‌کنیم:

  • پیش پرداخت خرید کالا: در هنگام خرید کالا مبلغ به فروشنده پرداخت می‌شود، ولی کالا مدتی بعد تحویل گرفته می‌شود.
  • پیش پرداخت دارایی ثابت یا سرمایه: برای خرید دارایی ثابت که سرمایه نیز نامیده می‌شود مانند زمین، ساختمان و ماشین‌آلات مبلغی پرداخت می‌شود، ولی تحویل این دارایی‌ها در آینده انجام می‌پذیرد.
  • پیش پرداخت دارایی جاری: برای خرید دارایی جاری مانند مواد اولیه و سهام مبلغی پرداخت می‌شود، ولی تحویل این دارایی‌ها در آینده انجام می‌پذیرد.
  • پیش پرداخت مالیات: هنگامی که هنوز موعد رسیدگی و تعیین مالیات قطعی شرکت نرسیده است، ولی مبلغی به‌عنوان مالیات و به دلیل اجرای قوانین مالیاتی پرداخت می‌شود.

  انواع پیش دریافت و پیش پرداخت در حسابداری

  انواع پیش دریافت در حسابداری

  پیش دریافت نیز انواعی دارد که به چند نوع از آن اشاره می‌کنیم:

  • پیش دریافت اعتبار اسنادی: هنگام گشایش اعتبار اسنادی، بانک مبلغی را به‌عنوان پیش دریافت اعتبار اسنادی دریافت می‌کند.
  • پیش دریافت پیمان: کارفرما در ابتدای قرارداد و پیش از آنکه کاری انجام شود مبلغی را برای هزینه‌های اولیه به پیمانکار می‌دهد.
  • پیش دریافت پیمانکاری: مبلغی که شرکت پیمانکاری در ازای کاری که قرار است انجام دهد دریافت می‌کند.
  • پیش دریافت خدمات: پیش از انجام خدمات طی یک قرارداد مبلغی به‌عنوان پیش دریافت گرفته می‌شود و خدمات طی مدتی معلوم در آینده ارائه می‌شود.
  • پیش دریافت درآمد: هنگام فروش کالا یا خدمات به مشتری مبلغی پیش از تحویل کالا و یا ارائه خدمات دریافت می‌شود.
  • پیش دریافت مالیات: مبلغی که به‌عنوان مالیات پیش از موعد رسیدگی دریافت می‌شود، مانند مالیات بر ارزش‌افزوده.

  ثبت حسابداری پیش پرداخت و پیش دریافت

  برای ارائه گزارش‌های مالی نیاز است که ثبت حسابداری بادقت بسیار زیادی ثبت شوند. ثبت حسابداری پیش پرداخت و پیش دریافت نیز از ثبت‌های مهم حسابداری به شمار می‌روند.

  پیش پرداخت در ابتدا به‌عنوان هزینه‌ای که هنوز در قبالش کالا یا خدماتی دریافت نشده و در آینده محقق خواهد شد در دفاتر حسابداری ثبت می‌شود. ماهیت حساب پیش پرداخت بدهکار است و به این صورت است که در پایان سال مالی قسمتی از پیش پرداخت که محقق شده از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ بنابراین در سند پیش پرداخت، حساب پیش پرداخت بدهکار و حساب بانک یا صندوق بستانکار ثبت می‌شود.

  در مورد پیش دریافت حساسیت موضوع بیشتر است، زیرا بحث بدهی شرکت به مشتری مطرح است؛ بنابراین ثبت این حساب باید به‌صورت کاملاً دقیق و بدون اشتباه صورت گیرد. ماهیت حساب پیش دریافت بستانکار است و به این صورت است که هنگامی که مبلغی به‌عنوان پیش دریافت از مشتری دریافت می‌شود این مبلغ بدهی شرکت به مشتری محسوب می‌شود؛ بنابراین در سند پیش دریافت، حساب بانک یا صندوق بدهکار و حساب پیش دریافت بستانکار ثبت می‌شود.

  اصلاح حساب پیش پرداخت‌ها در حسابداری

  در پایان سال مالی برای تهیه گزارش‌های مالی و ارائه صورت‌های مالی حساب پیش پرداخت باید اصلاح شود. زیرا بخشی از مبلغ پیش پرداخت ممکن است تا پایان سال مالی به هزینه تبدیل شود؛ بنابراین آن بخش از پیش پرداخت که محقق شده است از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب هزینه‌ها اضافه می‌شود. ثبت این اصلاحات به این صورت است که حساب هزینه مربوطه بدهکار و حساب پیش پرداخت بستانکار می‌شود.

  اصلاح حساب پیش دریافت‌ها در حسابداری

  حساب پیش پرداخت نیز در پایان سال مالی و پیش از تهیه گزارش‌های مالی نیاز به اصلاح دارد. زیرا ممکن است در پایان سال مالی بخشی از آن تحقق‌یافته باشد و در صورت اصلاح نشدن در تهیه صورت‌های مالی مشکل به وجود می‌آید.

  حساب پیش دریافت پیش از اصلاح یک حساب مختلط است، به این معنی که بخشی از آن یک بدهی است که جزء حساب‌های دائمی است و بخشی از آن درآمد است که جزء حساب‌های موقتی است. برای اصلاح حساب پیش دریافت بخشی از حساب پیش دریافت که محقق شده از حساب پیش دریافت کسر و به حساب درآمدها اضافه می‌شود. ثبت این اصلاحات به این صورت است که حساب درآمد مربوطه بستانکار و حساب پیش دریافت بدهکار می‌شود.

  آموزش پیش پرداخت و پیش دریافت در حسابداری

  تفاوت مساعده، علی‌الحساب، پیش پرداخت و پیش دریافت

  در ابتدای مقاله به تعریف پیش دریافت و پیش پرداخت پرداختیم. ولی لازم است اشاره کنیم که پیش دریافت و پیش پرداخت با علی‌الحساب و مساعده فرق دارد. زمانی که پیش دریافت انجام می‌شود، قبل از این‌که هزینه‌ای شده باشد فاکتور کل مبلغ هزینه و یا هزینه چند دوره به‌صورت یک‌جا پرداخت می‌شود. درحالی‌که در پرداخت علی‌الحساب بخشی از کار انجام شده است و کارفرما جهت ادامه کار مبلغی را به‌عنوان علی‌الحساب دریافت می‌کند و مابقی مبلغ پس از اتمام کار پرداخت می‌شود.

  تعریف مساعده نیز با پیش پرداخت و علی‌الحساب متفاوت است، ولی درعین‌حال مساعده نوعی علی‌الحساب به شمار می‌رود. مساعده زمانی پرداخت می‌شود که افراد درگیر پروژه نیاز به کمک مالی برای تهیه محصول یا خدمات داشته باشند. همچنین در بحث حقوق و دستمزد مساعده به کارگری که نیاز مالی دارد پرداخت می‌شود و در پایان ماه از حقوقش کسر می‌شود.

  استهلاک پیش دریافت‌ها

  منظور از استهلاک پیش دریافت این است که وقتی مبلغی از مشتری قبل از تحویل کالا یا خدمات دریافت می‌شود، باید مبلغ پیش دریافت از اولین دریافتی تسویه شود. برای مثال اگر قرار است ۲۵ درصد از صورت‌حساب به پیش دریافت شود، در اولین پرداختی که مشتری انجام می‌دهد باید مبلغ پیش دریافت به نسبت ۲۵ از ۱۰۰ محاسبه شود و برای آن سند صادر شود.

  اصلاح حساب‌های مختلط

  در تعریف پیش پرداخت و پیش دریافت گفتیم که حساب‌های پیش پرداخت و پیش دریافت از حساب‌های مختلط هستند، به این معنی که بخشی از آن‌ها جزء حساب‌های دائمی است و بخشی از آن جزء حساب‌های موقتی است. همه حساب‌های مختلط در یک زمان واحد اصلاح نمی‌شوند. برای مثال حساب پیش پرداخت در پایان سال مالی اصلاح می‌شود، ولی اصلاح حساب پیش دریافت زمانی صورت می‌گیرد که مبلغ پیش دریافت محقق شود.

  ثبت حساب پیش پرداخت و پیش دریافت با استفاده از نرم افزار حسابداری سپیدار

  ارائه صورت‌های دقیق مالی از وظایف یک حسابدار است و از آنجایی که حساب‌های پیش پرداخت و پیش دریافت اهمیت بسیار زیادی در تهیه گزارش‌های مالی ایفا می‌کنند، حسابداران باید دقت ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشند. شناخت درست از حساب‌های پیش دریافت و پیش پرداخت و نحوه ثبت حسابداری و اصلاح آن‌ها أنواع الحسابات به حسابدار این امکان را می‌دهد که سود و زیان شرکت را با دقت بالاتری به دست آورد. در این مقاله تلاش شد تعاریف و توضیحات کاملی درباره مباحث پیش پرداخت و پیش دریافت ارائه شود تا حسابداران بتوانند به کمک این توضیحات مهارت و تسلط خود را در زمینه حسابداری بالا ببرند. اگر برای خرید نرم افزار حسابداری به مشاوره و اطلاعات بیشتری نیاز دارید، با شماره ۸۱۰۲۲۲۲۲ تماس بگیرید.

  سؤالات متداول

  • تفاوت پیش پرداخت و پیش دریافت در چیست؟

  درواقع تفاوت پیش پرداخت و پیش دریافت در ماهیت آن‌ها است. پیش پرداخت قسمتی از دارایی‌های شرکت و دارای ماهیت بدهکار است و پیش دریافت قسمتی از بدهی شرکت و دارای ماهیت بستانکار است.

  در سند پیش پرداخت، حساب پیش پرداخت بدهکار و حساب بانک یا صندوق بستانکار ثبت می‌شود.

  در سند پیش دریافت، حساب بانک یا صندوق بدهکار و حساب پیش دریافت بستانکار ثبت می‌شود.

  • تفاوت پیش پرداخت و علی‌الحساب در چیست؟

  زمانی که پیش دریافت انجام می‌شود، قبل از این‌که هزینه‌ای شده باشد فاکتور کل مبلغ هزینه و یا هزینه چند دوره به‌صورت یک‌جا پرداخت می‌شود. درحالی‌که در پرداخت علی‌الحساب بخشی از کار انجام شده است و کارفرما جهت ادامه کار مبلغی را به‌عنوان علی‌الحساب دریافت می‌کند و مابقی مبلغ پس از اتمام کار پرداخت می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.