اوراق مرابحه چیست؟


اوراق مرابحه چیست؟

در این مطلب آموزشی یکی دیگر از ابزار های درآمد ثابت را که اوراق مرابحه نام دارد را خدمت شما معرفی میکنیم .
با ما در ادامه این مطلب آموزشی همراه باشید . . .

اوراق مرابحه ابزار سرمایه گذاری درآمد ثابتی همانند اوراق مشارکت است که با ارزش اسمی 1،000،000 ریال و سود سالانه از پیش تعیین شده ای منتشر میشوند .

این مشابهت تا جایی است که حتی سود های این ابزار همانند اوراق مشارکت ها در بازه های زمانی از پیش تعیین شده پرداخت میشوند .

با این تفاوت که هدف اصلی از ایجاد اوراق مشارکت ها شراکت سرمایه گذاران در پروژه های دولتی است در حالی که هدف از ایجاد اوراق مرابحه

تامین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه شرکت های تولیدی بخش خصوصی یا دولتی است .

در عمل برای سرمایه گذاران ساختار اوراق مشارکت و اوراق مرابحه دقیقا مشابه یک دیگر است تا جایی که حتی قیمت اوراق مرابحه همانند

اوراق مشارکت 1،000،000 ریال است و یا همانند اوراق مشارکت ها هر 6 ماه نیمی از سود را واریز میکنند و صرفا تفاوت میان اوراق مرابحه و اوراق مشارکت

در نحوه استفاده از وجوه حاصل از این اوراق توسط منتشر کننده اوراق است .

در مورد اوراق مرابحه لازم است توجه ویژه ای به ضامن اوراق داشته باشید

اوراقی که توسط سازمان برنامه و بودجه ضمانت میشوند بسیار معتبر است بعد از سزمان برنامه و بودجه ضمانت اوراق توسط بانک ها معتبر است اما اوراقی

که توسط شرکت های خصوصی ضمانت شده اند اوراق چندان مناسبی محسوب نمیشوند و عموما هم به قیمت پایینتر از 1،000،000 ریال معامله میشوند .

برای نمونه اوراق مرابحه سلامت ،گندم توسط سازمان برنامه و بودجه ضمانت میشوند همچنین بانک ها ضمانت اوراق کورش، کرانه و قرن را برعهده دارند.

عقد مرابحه چیست؟ (معنی مرابحه)

مرابحه چیست؟ + تعریف مرابحه و ماهیت وام مرابحه چیست؟

قرارداد یا عقد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است. عقد بیع، قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال داده و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد. بر این اساس، از جمله عقود اسلامی که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد، اوراق مرابحه است. اوراق بهادار مرابحه حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه می باشد. بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و دارنده اوراق مالک و طلبکار آن دین است. به عبارت دیگر، مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع خریدار می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتیکه نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود. اما در مقابل عقد مرابحه، فروش اقساطی (نسیه) است. فروش اقساطی معامله‌ ای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می‌شود و ممکن است به این لحاظ کمی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است. در هر حال هیچ یک از این دو نوع معامله ربا نبوده و اگر طبق شرایطش انجام شود، صحیح است و چندی است است متفکران مسلمان، به فکر پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه، اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تامین مالی و ابزار سیاست پولی باشد.

عقد مرابحه از بعد فقهی

کسی که جنسی را به عنوان بیع مرابحه می فروشد، باید به شرایط زیر عمل کند:

الف- هم بایع (فروشنده) و هم مشتری باید راس المال (قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه) و مقدار سود را در وقت عقد قرارداد بدانند، یعنی راس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و در صورتیکه معلوم نباشد، آن معامله باطل است.

ب- هرگاه در نتیجه عمل بایع و یا دیگری در قیمت کالا افزایشی حاصل شود، لازم است بهای خرید و اجرت آن بیان گردد.

ج- در بیع مرابحه بهتر است که سود معامله به نسبت معینی از راس المال تعیین نگردد.

د- در قرارداد مرابحه، فروشنده باید قیمت واقعی مبیع ( کالای مورد مبادله) را بیان کند و اگر معلوم شود که قیمت بیع کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار داشته است، خریدار بین رد و قبول آن به همان مبلغ مختار است.

و- اگر کسی کالایی را بفروشد، خریدار می تواند کالای مزبور را پس از قبض و دریافت، به قیمت بالاتر یا کمتر و به نقد و نسیه خریداری کند ولی پیش از قبض و دریافت کالا مکروه است.

مهمترین اوراق مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی

 • اوراق مرابحه برای تامین مالی : در این نوع، بانی برای تامین مالی خود اقدام به انتخاب یا تاسیس موسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تامین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری می کنند و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشند. بانی متعهد می شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تامین سرمایه به دارنده اوراق برساند.دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.
 • تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ : یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه، تبدیل کردن تسهیلات بانک اوراق مرابحه چیست؟ ها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادار است. در این روش، بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که دارایی هایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به دولت، بنگاه ها و خانوارها وواگذار کرده است، می تواند با تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق مرابحه چیست؟ اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند. برای این منظور اقدام به تاسیس واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری، سپس به وکالت از طرف آنان، قرض های حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) خریداری می کند. بانی متعهد می شود که در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی قرض ها را از بدهکاران دریافت کرده و از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و می توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت عقد مرابحه چیست؟

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده‏ و سود و به طور کلى خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‌شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلا مانع است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): اگر کسی، چیزی را به قیمت تمام شده همراه با مقداری سود به دیگری بفروشد، عقد مرابحه و جایز است.

مرابحه در بانک ها

در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه با تصویب دولت عقد مرابحه به همراه دو عقد خرید دین و استصناع به‌عنوان عقود بانکی به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق شد. مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تاسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای با دوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات کرده، سپس آن را در قالب عقد مرابحه به اوراق مرابحه چیست؟ متقاضی واگذار کنند. بانک‌ها مکلف شده‌اند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل کنند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است. اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.همچنین اوراق مرابحه چیست؟ بانک‌ها مکلف شده‌اند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم کنند که این امر راه را برای صدور کارت‌های اعتباری گشوده است. اخیرا نیزبانک صادرات، تبلیغاتی را در مورد پرداخت تسهیلات در قالب این عقد بدون دریافت کارمزد نقدی معمول تسهیلات بانکی منتشر کرده که بهانه‌ای شد برای گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با رضا صدیق معاون مدیر عامل این بانک در امور بازاریابی تا جزئیات بیشتری از نحوه پرداخت تسهیلات در قالب این عقد بانکی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

مزایای عقد مرابحه نسبت به سایر عقد های بانکی

عقد مرابحه در بانکداری اسلامی مانند فروش اقساطی از عقود مبادله‌ای (با پیش‌بینی بازده معین) به‌شمار می‌آید. اما به دلیل تنوع کاربرد، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، نحوه بازپرداخت مختلف و همچنین تحقق واقعی بانکداری اسلامی بر عقود مبادله‌ای دیگر برتری دارد . به‌عنوان مثال، کاربرد فروش اقساطی به لحاظ کاربرد موضوعی و پوشش منحصر به کالاها و بخش‌های خاصی است درحالی که عقد مرابحه را می‌توان برای تمامی کالاهای مصرفی و با دوام مورد نیاز خانوارها، موسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده کرد. از طرف دیگر روش بازپرداخت فروش اقساطی عموما به‌صورت تدریجی است اما در عقد مرابحه انواع روش‌های بازپرداخت یکجا و تدریجی وجود دارد. همچنین با استفاده از عقد مرابحه می‌توان نسبت به انتشار اوراق مرابحه (صکوک مرابحه) اقدام کرد. امکان بهره‌برداری از عقد مرابحه برای اشخاص حقوقی نیز در چارچوب ضوابط و مقررات امکان‌پذیر است.

سقف اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه چیست؟

سقف عمومی پرداخت تسهیلات در قالب ضوابط و مقررات موضوعه تعریف شده است. سقف پرداخت تسهیلات برای تامین نیازهای مالی اشخاص حقیقی؛ حداکثر یک میلیارد ریال برای تعمیر مسکن واحد مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی است. برای لوازم خانگی و کالای مصرفی بادوام و خرید خودرو نیز حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.

حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات در قالب عقد مرابحه چیست؟

حداکثر مدت بازپرداخت برای تامین نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی برای کالا‌ها و خدمات مصرفی حداکثر یک‌سال و برای تاسیسات و ماشین‌آلات حداکثر سه سال خواهد بود . البته مدت قرارداد با نظر ارکان اعتباری بانک قابل افزایش است. مدت زمان تسهیلات مرابحه برای واحدهای بازرگانی با روش بازپرداخت یکجا (دفعی) حداکثر سه ماه و با روش بازپرداخت اقساطی (تدریجی) حداکثر ۶ ماه خواهد بود. حداکثر مدت قرارداد سایر تسهیلات مرابحه براساس بسته سیاست‌های اعتباری سال ۱۳۹۴؛ حداکثر سه سال خواهد بود. جزئیات اجرایی اعطای تسهیلات مرابحه اعم از مدارک مورد نیاز، پیش دریافت، گزارش کارشناسی و… تابع ضوابط و مقررات مربوطه است. همچنین درخصوص پرداخت تسهیلات مرابحه با اخذ سفته، قرارداد لازم‌الاجرا و با ضمانت ضامنین معتبر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال و بالاتر از آن با اخذ وثایق یا وثیقه ملکی مسکونی سهل البیع و بلامعارض شهری به‌صورت شش دانگ بر عهده رکن اعتباری شعبه است. یکی از مزایای کلیدی پرداخت تسهیلات مذکور برای مشتریان بانک صادرات، صفر بودن کارمزد نقدی آن بوده و مشتریان علاوه‌بر سود مقرر تسهیلات هیچ‌گونه وجه اضافه را متحمل نخواهند شد؛ بنابراین این امر زمینه‌ساز تامین مالی مشتریان با هزینه بسیار مناسب است.

مرابحه چیست؟ (تفاوتهای مرابحه با فروش اقساطی)

مرابحه چیست

یکی از عقود اسلامی در بانکداری اسلامی ، مرابحه است که در آن بهای اصلی کالا به مشتری گفته می شود و مشتری تمام آن را به مقداری از آن را به صورت اقساط به صاحب کالا پرداخت می کند. در این روش فروشنده در واقع قیمت تمام شده آن کالا را به مشتری می گوید، در عوض مبلغی را به عنوان بهره کالا از او می خواهد. این سود را به عنوان بهره کاری یا مرابحه می شناسند. این مرابحه می تواند نقد یا قسطی پرداخت شود که مبلغی که برای نسیه انتخاب می شود معمولاً بیشتر از مبلغ تمام شده نقدی است.

مرابحه چیست

تعریف مرابحه از دیدگاه مراجع

آیت الله خامنه‌ای

مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده‏ و سود و به طور کلى خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

آیت الله مکارم شیرازی

بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر. با توجّه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است این کار اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‌شود، ولى لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

آیت الله نوری همدانی

در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلا مانع است.

آیت الله هادوی تهرانی

اگر کسی، چیزی را به قیمت تمام شده همراه با مقداری سود به دیگری بفروشد، عقد مرابحه و جایز است.

ممکن است شما در ضمن مطالعه این مقاله با موضوع مرابحه، سوالاتی در زمینه استفاده از نرم افزار های بانکداری نیز داشته باشید. در این خصوص به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد ، در زمره پیشروترین ها در برنامه نویسی نرم افزار حسابداری و بالاخص نرم افزار مدیریت صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتبار می باشد.

شما عزیزان می توانید برای درخواست دمو و گرفتن پاسخ سوالات خود در این زمینه با ما تماس بگیرید، تا مشاوران ما راهنمایی های لازم را در اختیارتان قرار دهند.

تفاوت مرابحه با فروش اقساطی

فروش اقساطی معامله ای است که در آن کالا به مشتری تحویل داده شده و بهای آن بعدا در قالب یک یا چند قسط پرداخت می شود و ممکن است به این دلیل کمی گران تر از فروش نقدی باشد که البته این امر جایز است. در مرابحه، فروشنده مبلغی را بیش تر از بهای اصلی کالا می گوید که پرداخت آن می تواند نقدی یا قسطی باشند. همچنین در فروش اقساطی، کالا یا خدماتی به مشتری داده می شود، که گرانتر از حالت معمول است و بعدا در چند قسط توسط مشتری پرداخت می شود.

شرایط و ضوابط استفاده از مرابحه

از شرایطی که می توان به عنوان مرابحه در نظام بانکی و پولی کشور استفاده کرد می توان موارد زیر را نام برد:

 • حسن شهرت، اهلیت، سابقه کار مناسب، داشتن صلاحیت فنی، متناسب با تسهیلات در خواستی
 • می توان از عرضه کنندگان یا تولیدکنندگان تخفیف بگیرد.
 • امکان انتخاب خدمات و اموال برای متقاضی وجود دارد.
 • قسمت تمام شده و قیمت که قرار است ارائه داده شود به مشتری گفته می شود.
 • مبلغ تسهیلات مرابحه براساس سود بانکی و بهای تمام شده ارائه داده خواهد شد.
 • اقساطی که در نظر گرفته می شود، می تواند به میزان مساوی و یا غیر مساوی در زمان های معین باشند.
 • اگر مشتری بتواند زودتر از موعد تمام بدهی را بپردازد، بانک می تواند طبق دستور العمل تخفیف لازم را به او بدهد.

اوراق مرابحه و کاربرد آن

یکی از مهمترین عقود در معاملات اسلامی، عقد مرابحه است. اوراق آن نیز از همین اهمیت برخوردارند، این اوراق بهادر نمادی بر بدهی معامله مرابحه بوده و آنکه آن ها را دارد مالک آن است. از مرابحه می توان برای تامین مالی اسلامی در صنعت و کشاورزی و معدن بهره برد.

صکوک مرابحه چیست؟

جهت برطرف کردن مشکلی که حذف اوراق قرضه برای معاملات اسلامی ایجاد کرده بود، متخصصان امور مالی مسلمان تلاش کردند با استفاده از خصوصیات بیع مرابحه اوراق بهاداری را طراحی کنند که بتواند در بازار پول و سرمایه اسلامی برای تامین مالی و ابزار سیاست پولی استفاده شوند. این اوراق را صکوک مرابحه نامیدند.

مرابحه از ماده-۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه گرفته شده است. قانون گذار در قانون برنامه پنجم توسعه، به عقود مندرج در فصل ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود دیگری را با عنوان عقود اسلامی (استصناع، مرابحه، خرید دین) اضافه نموده و در این قانون قید شده است که آیین‌نامه اجرایی این عقود باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

شرایط فروشنده در بیع مرابحه

در کنار تمام موادری که گفته شد فروشنده نیز در مرابحه باید شرایط اوراق مرابحه چیست؟ به خصوصی داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم :

 • معامله طبق مرابحه در صورتی که فروشنده و خریدار از قیمت تمام شده کالا و سود آن با خبر نباشند، باطل خواهد بود.
 • بهای خرید و اجرت زمانی که در نتیجه کار فروشنده قیمت کالا بالا رفت، باید دوباره محاسبه شود.
 • بهتر است سود معامله با نسبت مشخصی از قیمت تمام شده کالا محاسبه نشود.
 • در صورتی که فروشنده قیمت تمام شده کالا را در مبادله بیشتر بگوید، خریدار در زمان فهم موضوع می تواند قرارداد را فسخ کرده و یا نگه دارد.

*آیا می دانید که تمامی صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی است اگر میخواهید با سازمان اقتصاد اسلامی بیشتر آشنا شوید مقاله ما در این زمینه را بخوانید

(9 votes, average: 5٫00 out of 5)

ماهیت اوراق مرابحه چیست؟ ،احکام و آثار اوراق مرابحه

چکیده: صکوک از جمله ابزارهای مالی جدید بازارهای اسلامی هستند که به علت فقدان معیارهای اسلامی در اوراق قرضه، به منصه ظهور رسیده اند. یکی از انواع صکوک، صکوک مرابحه است که با ابتنای خود بر بیع مرابحه توانسته است در میان اوراق جدید جایگاه ویژه-ایی پیدا کند. با توجه به اینکه صکوک ابزارهای نو ظهوری در اقتصاد کشورهای اسلامی هستند، نیازمند تحلیل های فقهی حقوقی درخور خود نیز می باشند. پژوهش پیش رو در پی تبیین دقیق ماهیت فقهی، حقوقی این اوراق و سازگاری ساختار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. در این خصوص ابتدائا دو پرسش اساسی مطرح می شود، اول آنکه مبنای فقهی این اوراق چیست؟ و آیا این اوراق صرفا راهی برای فرار از ربا نیست، که به ظاهر صورتی شرعی به خود یافته؟ دومین سوال اساسی که با آن مواجه هستیم این است که: ماهیت معامله این اوراق خصوصا در بازار ثانویه چیست؟ پس از بحث و نقل احادیث و روایات مختلف مشخص گردید که «بیع مرابحه»؛ اساس و بنیان تشکیل این اوراق است. لذا شبهات مطروحه در این خصوص از جمله قرض ربوی، بیع صرف ربوی و. مورد کنکاش واقع شد و به همگی پاسخ داده شد. معاملات این اوراق در بازار ثانویه اساسا مبتنی بر بیع دین و بیع کلی مشاع می باشد. لذا ضرورتا به بررسی دین و مفهوم آن در حقوق غربی و اسلامی پرداخته شد، که با تحقیق و تحلیل مباحث مشخص گردید در حقوق اسلامی از ابتدای تاسیس تا کنون از دین به عنوان یکی از اقسام اموال یاد می شده، اما در حقوق غربی دین را به عنوان یک «رابطه حقوقی» (بین متعهد و اوراق مرابحه چیست؟ متعهدله) انگاشته اند. به همین دلیل بیع دین مسئله ی پیچیده ایی در حقوق اسلامی نبوده است. و در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه با وجود اختلاف نظرهای موجود بیع دین پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: صکوک، بیع مرابحه، اوراق مرابحه، بازار اولیه، بازار ثانویه، بیع دین

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ماهیت و آثارصکوک مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده: از جمله اوراق بهاداری که مورد توجه جوامع مختل قرار گرفته است می‌توان به اوراق یا اوراق مرابحه چیست؟ صکوک مرابحه اشاره کرد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک‌های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می‌باشد و می‌تواند نظر طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را به خود جلب نماید. این اوراق به عنوان سندی است که نشانگر مالکیت دارنده آن بر کال.

ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه

با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و. به تأمین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیلۀ آن، قیمت تمام شدۀ کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن م.

ماهیت و آثار اوراق بهادار (صکوک) مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده: امروزه اوراق بهادار نقش زیادی در اقتصاد کشورها ایفاء می کنند. از جمله این اوراق که کاربرد زیادی دارد و می توان از آن برای انواع سرمایه گذاری ها و نیز برای تهیه انواع کالاهای مصرفی - چه بادوام و چه کم دوام – استفاده نمود اوراق مرابحه می باشد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می .

ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران

مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخ.

ماهیت و احکام بدل حیلوله

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد صورت دوم ان است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون.

مرابحه چیست

مرابحه چیست

زمانی که یک فروشنده قصد فروش یک کالا را دارد و قیمت تمام شده کالا را به خریدار می گوید و در عوض تقاضای مقدار مشخصی سود می کند, به این بهره کاری مرابحه می گویند در ادامه به توضیح مفصل آن و فرق آن با فروش اقساطی و نظر رهبر انقلاب درباره پرداخته شده است

مرابحه چیست ؟

مرابحه یکی از عقود اسلامی است و عبارتست از « فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.»

مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است و برای تأمین مالی تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی است. همچنین این عقد برای حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.

مرابحه شامل قرارداد بین بانک و مشتری برای فروش یک دارایی یا کالاست. در این قرارداد، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می فروشد. مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثیبت شده و به مشتری اعلام می شود.

لغت مرابحه از کلمه «ربح» گرفته شده است که به معنی «افزایش» است. مرابحه مبلغ اضافه پرداختی است که خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی های پولی همچون پول نقد و اسناد دریافتنی) به فروشنده می پردازد. فروش کالا در عقد مرابحه می تواند به صورت نقدی یا اقساطی باشد.

در بیع مرابحه فروشنده (بانک) هزینه تمام شده تحصیل دارایی ( کالا ) اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه های مربوطه را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی (mark – up) به عنوان سود می کند.

مرابحه ابزار مهمی برای حمایت از تأمین مالی نیازهای خانوارها به هر نوع کالا همچون لوازم خانگی، اجناس مصرفی و کالاهای بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت های اعتباری خواهد بود که می تواند موجب رونق جدی کارت های اعتباری شود.

بیع مرابحه به معامله ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران تر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله می تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد.

فروش اقساطی (نسیه)، معامله ای است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می شود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

مرابحه عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده‏ و سود و به طور کلی خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

اوراق مرابحه در بازار ثانویه، قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد ضمن آنکه بازدهی ثابت این اوراق، ریسک پایین آن و سر رسیدهای کوتاه مدت این اوراق آن را جزو اوراق جذاب برای سهامداران خواهد کرد.

اوراق مرابحه یکی از انواع صکوک مطرح در سطح بازارهای بین المللی اسلامی و قراردادی است که شامل فروش یک کالا با در نظر گرفتن بهای تمام شده آن و افزودن مبلغ معینی به عنوان سود به خریدار است.

به طور مثال اگر کارخانه ای به خط تولیدی نیاز داشته باشد، یک نهاد تأمین مالی کننده خط تولید مورد نظر را به صورت نقدی خریداری می کند و با افزودن ۱۰ درصد سود به آن کارخانه می فروشد.

اوراق مرابحه عمدتاً با سررسید کوتاه مدت یک ماه تا ۹ ماه) هستند. بالطبع هرچه مدت سررسید کمتر باشد نرخ سود اوراق مرابحه چیست؟ متعلقه هم کمتر می شود چرا که اصل و سود اوراق در مدت زمان کمتری وصول می شود.

دارندگان این اوراق به صورت مشاع، مالک دارایی مالی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل می شود و در این اوراق دارندگان آن با سرمایه خود کالایی را خریداری کرده و با افزودن درصد معینی سود آن را در اختیار بانی می گذارند.

این اوراق از انواع اوراق بهاداری هستند که بازدهی ثابت دارند .این اوراق نرخ سود ثابتی دارند و ملاک بررسی آنها هم بر مبنای محاسبات مالی و فنی با در نظرگرفتن مدت زمان، ریسک بازپرداخت اوراق در سررسید معین و هزینه های مربوط به تهیه کالا محاسبه می شود.

ساختار اوراق مرابحه باید به تصویب شورای عالی بورس برسد و پس از تصویب در شورای عالی بورس جهت اجرا و تصویب سایر دستورالعمل های لازم به سازمان ابلاغ خواهد شد.

می توان از توانمندی های شرکت بورس کالای ایران برای موفقیت هرچه بیشتر اوراق مرابحه استفاده کرد، این اوراق در بازار ثانویه معامله می شود و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. علاوه بر اینکه به دلیل بازدهی ثابت این اوراق، ریسک آن پایین تر است و وجود سررسیدهای کوتاه مدت این اوراق آن را جزو اوراق جذاب برای سرمایه گذاران خواهد کرد؛ بر این اساس می توان سرمایه گذاری در این اوراق را برای سرمایه گذاران تازه وارد و غیر حرفه ای توصیه کرد.

شرکت هایی که به دنبال تامین مالی از طریق اوراق صکوک مرابحه هستند از طریق نهاد واسط و شرکت مدیریت دارایی های مرکزی و این اوراق را انتشار می دهند. این اوراق نیز مانند اوراق اجاره بستری را برای حضور سرمایه گذاران و وجود بازار سرمایه ای کارا فراهم آورد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.