تجارت بین الملل چیست ؟


معرفی کتاب هفته – حقوق کار ۹ مرداد ۱۳۹۷

سوالات متن درس هفتم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس هفتم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس هفتم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم اقتصاد دهم

1 -چرا تجارت با دیگر کشورها مهم است؟

زیرا 1 -منابع وعوامل تولید درکشورهای مختلف جهان یکسان نیست.

2-میزان دسترسی کشورهای مختلف جهان به فناوری یکسان نیست.

3 -شرایط آب وهوایی واقلیمی کشورهای جهان یکسان نیست.

2 -تفاوت امکانات ومنابع تولیدی کشورها با یکدیگر چه تاثیراتی به جای می گذارد؟

1- تولیدات در کشورهای مختلف از نظر به صرفه بودن تفاوت داشته باشد.)تولید محصولی دریک کشور به صرفه تر ودر کشور دیگری بدون صرفه باشد.)

2-کشور ها به صادرات و واردات روی بیاورند ، چون تولید برخی کالاهادرکشوری به صرفه نیست از کشورهای دیگر که تولیدشان به صرفه می باشد خرید کنند.

3 -اصل مزیت نسبی چیست؟ مثال بزنید.

هرگاه تولید کالایی در منطقه یا کشوری نسبت به دیگر کالا ها در آن منطقه نسبتا به صرفه تر باشد تولید آن کالا دارای مزیت نسبی است.مثال در یک کشور تولید مواد غذایی نسبت به تولید سایر محصولات به صرفه تر باشد.

4 -اصل مزیت مطلق چیست؟ مثال بزنید.

هر گاه کشوری همه عوامل تولید خود را با اشتغال کامل برای تولید کالایی به کار گیرد وبیشترین سطح تولید را نسبت به دیگران داشته باشد دارای مزیت مطلق تولید است مانند برزیل در تولید قهوه یا کوبا در تولید نیشکر

۵ -عدم توجه به اصل مزیت های مطلق ونسبی ،چه تاثیراتی دارد؟

1-از منابع وسرمایه ها به بهترین نحو ممکن استفاده نمی شود.)برخی منابع هدر می روند)

2-با تولید محصوالت کمتر و بی کیفیت تر ،رفاه جامعه کاهش می یابد.

6 -صادرات چه نقش مثبتی در اقتصاد دارد؟

به تولید کنندگان اجازه می دهدتا محصولات خودرا در بازارهای بزرگ تری به فروش برسانند.

2 -چون می خواهند با دیگر تولیدکنندگان رقابت کنند برای تولید بهتر و کارآمدتر تلاش بیشتری می کنند.

۷ -مزیت نسبی و هزینه فرصت چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ مثال بزنید

با انتخاب یک گزینه از منافع سایر گزینه ها باز می مانیم. در تولید وفعالیت اقتصادی در صورتی از مزیت نسبی برخوردار هستیم که هزینه فرصت از دست رفته نداشته باشیم یا کمترین هزینه فرصت را داشته باشیم.

مثال شما فعالیتی را در ۶ ساعت با دستمزد ۶00 هزار تومان انجام می دهید وبرای هرساعت بیست هزار تومان دستمزد شاگرد می دهید. )810 هزار دستمزد خالص خودتان می شود. ساعتی 81 هزار تومان( ولی اگر بخواهید کار تجارت بین الملل چیست ؟ شاگرد را هم خودتان انجام دهید تا دستمزدی پرداخت نکنید آن فعالیت را در 10 ساعت انجام می دهید که برای شما مزیت نسبی ندارد چون ساعتی ۶1 هزار تومان دستمزد خالص تان می شود. )با حضور شاگرد ساعت کار کمتر دستمزد بیشتر می شود.)

8 -چرا برخورد دولت ها با تجارت بین الملل متفاوت است؟

زیرا شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها با یکدیگر متفاوت هستند. گاهی به علت نزدیک بودن یا دور بودن کشور ها در دیدگاه هایشان با یکدیگر ارتباط اقتصادی وتجاری دارند یا روابط شان کاهش یا حتی قطع می شود.

9 -نمونه هایی از نقش دولت ها در تجارت بین الملل توضیح دهید:

1 -وضع تعرفه های گمرکی بر واردات جهت حمایت از صنایع داخلی)مانند تعرفه های منسوجات خارجی در کشور انگلستان در قرن 8 )

2 -وضع پیمان های تجاری وکاهش تعرفه های تجاری با کشورهایی که از نظر سیاسی به هم نزدیک هستند ونقض آنها در شرایط بروز اختلافات سیاسی واقتصادی

10 -نمونه هایی از سازمان های بین المللی اقتصادی را نام ببرید

اتحادیه اروپا،بانک جهانی توسعه،صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، پیمان تجارت آزاد مشهوربه نفتا،

11 -عامل پیوستن و گسستن از پیمان های تجاری چیست؟

حفاظت از منافع ملی

12 -نمونه هایی از نقض توافق نامه ها وپیمان های بین المللی توسط آمریکا رابنویسید

خروج از توافق نامه آب وهوایی پاریس، توافق نامه آسیایی پاسیفیک، سازمان بهداشت جهانی، برجام و…

13-تجارت خارجی وتمرکز بر مزیت های نسبی و مطلق در عین مزایایی که دارند چه آسیب هایی ممکن است به دنبال داشته باشند؟

کاهش قدرت واستقلال اقتصادی کشور، آسیب پذیری در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های اقتصادی

14 -کالاهای ضروری وراهبردی کشور شامل چه مواردی می باشد؟

محصولات غذایی وکشاورزی، انرژی فسیلی،هسته ای و نو، صنایه نظامی و دفاعی

1۵ -جهت کاهش آسیبهای جنگ وتحریم های اقتصادی، اقتصاد دانان بر چه نکاتی تاکید دارند؟

اهمیت بر خودکفایی در برخی تولیدات داخلی و عدم وابستگی برای تامین آنها از خارج وعدم وابستگی در تولید کالاهای راهبردی

1۶ -زندگی عموم مردم در جامعه شهری چگونه است؟

تخصص گرایی وتولید براساس مزیت و اقتصاد تک محصولی

1۷ -اقتصاد تک محصولی در فضای جهانی چه آسیب هایی به دنبال دارد؟

اقتصاد شکننده در برابر تحریم ها وجنگ های اقتصادی ، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها و مشکلات وتحریم های اقتصادی را ندارد.

18 -در چه صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقلال و استحکام اقتصادی نزدیک شود؟

1 -راه های تامین کالا های وارداتی یا بازارهای فروش کالاهای صادراتی خودرا گوناگون کند.

2 -از وضعیت تک محصولی فاصله بگیرد.

3-با ایجاد مزیت های جدید اقتصادی تامین برخی نیازهای اساسی را درداخل کشور فراهم کند.

4-توجه بیشتر به علم وفناوری واقتصاد دانش بنیان

19- تمرین و تفکر صفحه 79

سوالات متن درس هفتم اقتصاد دهم

سوالات متن درس هفتم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

آشنایی با وکیل بین ا

نخستین موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد، معنی و مفهوم وکیل بین الملل می باشد. بسیاری از مردم فکر می کنن که وکیل بین الملل به یک حقوقدانی گفته می شود که اجازه وکالت در چند کشورجهان را دارد و یا به اصطلاح دیگر تصور می کنن که وکیل بین المللی دارای یک پروانه ی معتبر در سراسر کشور های جهان می باشد. ولی این تصور که بسیار متداول است به طور کامل اشتباه می باشد، چرا که معمولا امکان ندارد که یک فرد بتواند شرایط کانون وکلای تمام کشورها را داشته باشد و دارای پروانه وکالت در این کشور ها باشد.از طرفی دیگر در کشور ایران نهادی بین المللی وجود ندارد که بخواهد پروانه ی بین المللی صادر نماید. لذا فعالیت های تخصصی وکیل برای هر کشوری به پروانه وکالت کشور مورد نظر نیاز است.

وکلا قادرند تخصص های گوناگونی داشته باشند، نظیر اینکه وکیلی موضوعات بین المللی را پیگیری نماید، نظیر امور تجاری بین المللی، تنظیم قراردادهای بین المللی و… به این معنا که موضوعاتی که وکیل آن ها را دنبال می کند امور بین المللی می باشد.

با توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه شد می توان گفت که وکیل بین المللی یک حقوقدان متخصص به شمار می رود که قادر است روش حل و فصل اختلاف های بین المللی را کنترل نماید و مسئولیت آن تهیه و تنظیم متون حقوقی بین المللی می باشد.

ارائه خدمات حقوقی بین المللی بسیار الزامی بوده، چرا که هم اکنون بسیاری از ایرانیان به علل گوناگون نظیر پناهندگی، اقامت موقت، مهاجرت و… در خارج از ایران ساکن هستند و نیاز به اخذ خدمات حقوقی و پیگیری امور در مراجع قضایی و اداری دارند.

امور حقوقی بین المللی

علم حقوق به دو صورت بین المللی و داخلی تعریف می شود. حقوق بین الملل نیز خود حقوق بین الملل عمومی که به روابط دو کشور می پردازد را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین حقوق بین الملل خصوصی به روابط اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای گوناگون اشاره دارد. یکی از بخش های مهم حقوق بین الملل که ضرورت وجود وکیل بین الملل را افزایش می دهد، تعارض قوانین می باشد. تعارض قوانین به خاطر برخی از عوامل مانند فرهنگ، سطوح اجتماعی ملت ها و تاریخ کشورها به وجود می آید و سبب می شود در سطوح بین المللی، تصمیم گیری های حقوقی به بررسی های بسیاری احتیاج پیدا کند.

مرجع ذی صلاح رسیدگی به دعاوی بین المللی

معاهده های نامه های بین المللی، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را به دادگاهی که دادخواست مورد نظر در آن برگزار شده است، واگذار کرده اند. به همین ترتیب قاضی قبل از نفوذ به پرونده باید با توجه به صلاحیت خود و دادگاهش نسبت به موضوع پرونده تصمیم بگیرد. در حوزه دعاوی کیفری و جنایات جنگی هم، دیوان بین المللی کیفری مرجع رسیدگی مشخص شده است. با توجه به این که دیوان عالی بین المللی کیفری در شهر لاهه در هلند قرار دارد، جنایاتی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جرائم علی بشریت را مورد بررسی قرار می دهد.

در اصل دعاوی عنوان شده در دادگاه های بین المللی از طریق قضات بین الملل و قابلیت دفاع و اقامه توسط وکیل بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

وکیل بین المللی قابل صلاحیت در دادگاه های بین المللی

در مجموع هر کدام از وکلای پایه یک دادگستری مجوز وکالت در هر کشوری را دارا می باشند که امکان حضور در داداگاه های بین المللی، مانند دیوان کیفری بین المللی را دارند. البته برخی از وکلایی که مدرک حقوق بین الملل و حقوق تجارت را دارند، شانس شان برای دریافت پرونده های وکالت بین المللی بیشتر خواهد بود.

از جمله ضروری ترین خصوصیات برای فعالیت در جایگاه یک مشاور حقوقی بین الملل، داشتن تسلط کامل به دو زبان زنده دنیا است. به صورتی که وکیل مورد نظر بتواند با طرف مقابل خود به راحتی ارتباط برقرار کرده و منظور و مفهوم وی را به طور کامل اخذ نماید و در خصوص منافع موکل خود به او اطلاع رسانی کند.

به غیر از تسلط به زبان، مهارت های دیگری مانند تسلط به اصول حاکم بر روابط تجاری، آشنایی با جامعه شناسی، امور بازرگانی و روانشناسی افراد برون مرزی کمک بسیاری به موفقیت وکیل بین المللی می تجارت بین الملل چیست ؟ کند. این همان موردی است که تعداد زیادی از وکلای بین المللی کم تجربه آن را مورد توجه قرار نمی دهند و شرایط شکست موکل خود را در قرارداد با شرکت های خارجی به وجود می آورند. همه ی این مهارت ها همراه با دانش حقوقی کافی کمک بسیاری به موفقیت یک وکیل بین المللی می کند.

حوزه های تخصصی وکیل بین المللی

مسئولیت ارائه مشاور حقوقی در حوزه قوانین شرکت ها و امور قراردادی به شرکت ها و موسسات معمولا بر عهده مشاور حقوقی بین الملل و یا وکیل بین المللی می باشد. در مجموع در مواردی که دو کشور قصد دارند توسط عقد قرارداد های تجاری و اقتصادی و صنعتی به پیشرفت روابط خود بپردازند، وکیل امور بین المللی با استفاده از علوم حقوقی بین المللی و آگاهی از جو منطقی مبنی بر قرارداد، از منافع موکل خود دفاع کند.

مشاورحقوقی قراردادهای بین المللی

یکی از زمینه های تخصصی وکیل بین المللی، ارائه مشاور حقوقی در حوزه قراردادهای بین المللی می باشد. برای موفقیت در این مورد وی باید دانش کافی در حوزه های تخصصی تجارت و بازرگانی داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل ممکن کمک بسیاری به مدیران تجاری و بازرگانی در حوزه عقد قرارداد ها کند. این مهارت باید به شکلی باشد که علاوه بر قواعد داخلی، بلکه مقررات و قواعد خارجی بین المللی و ضوابط داخلی کشور شامل طرف قرارداد می شود.

بر عکس سهل انگاری تعداد زیادی از افراد در حوزه عقد قرارداد ، این امر یکی از نقش های اساسی در ایجاد روابط تجاری موفق و پایدار دارد. همچنین در زمان انجام مذاکرات برای عقد قرارداد، وکیل بین المللی با تسلط در زمینه تخصصی خود، از پایمال شدن حقوق و منافع موکل خود جلوگیری می کند و از انعطاف و یا سختیگیری های بیش از اندازه و غیر حرفه ای خودداری می نماید.

آخرین اخبار

حق طلاق

حق طلاق.

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]

دستور موقت

دستور موقت.

دستور موقت چیست؟ قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه […]

اموال ممزوج چیست؟.

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از مال ممزوج همان مالی است که […]

میانجی گری.

میانجی گری چیست؟ میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم تجارت بین الملل چیست ؟ و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم […]

دادنامه

دادنامه.

درباره دادنامه چه می دانید؟ به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است اما قبل از آنکه توضیح بیشتری درباره دادنامه ارائه دهیم، به جهت فهم بهتر، مطالبی در اختیار شما قرار داده می شود که با روند قانونی پرونده ها آشنا شوید. رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و […]

تجارت بین الملل چیست ؟

نقل‌وانتقال ارزی در صادرات و تجارت چگونه است؟

.

صادرات

انواع روش‌های پرداخت در تجارت بین‌‌الملل براساس ریسک

نقل‌وانتقالات مالی و پولی به کار تجارت و بازرگانی گره خورده است. اهمیت این موضوع از آنجا بوده که در تجارت بین‌الملل ریسک معامله مقداری بالا خواهد رفت. چرا که معمولا برخلاف معاملات داخلی، طرف حساب شما یک بازرگان یا شرکت خارجی بوده و قوانین بانکداری بین‌المللی و بازرگانی خارجی بین شما حاکم خواهد بود.

از طرفی نباید نادیده بگیریم که کشور ما سال‌هاست با تحریم‌های مختلف از جمله تحریم‌های بانکی روبرو است. بنابراین نیاز است که در تعامل با تجار خارجی تبادلات مالی و بانکی را بسیار جدی بگیرید.

در صادرات کالا شما نیاز دارید تا در قبال تحویل یک محموله از کالا یا محصول، ارز حاصل از فروش آن را از خریدار دریافت کنید. در اینجا طرف‌های تجاری با دو نوع رویکرد کلی در پرداخت بین‌المللی روبرو هستند.

این دو رویکرد براساس میزان ریسک مورد قبول از جانب طرفین معامله بوده که به صورت زیر است. برای هر کدام از این رویکردها می‌توان روش‌های مختلفی را در نظر گرفت که در این مقاله به صورت مفصل به آنها اشاره می‌کنیم.

  • رویکرد پرریسک: این رویکرد برای فروشنده کالا پرریسک بوده، چرا که او کالا را ارسال و سپس مبلغ مورد نظر را از خریدار دریافت می‌کند.
  • رویکرد کم‌ریسک: این رویکرد برای فروشنده کالا ریسک کمتری داشته و بیشتر ریسک به سمت خریدار است. چرا که فروشنده پول را ابتدا دریافت می‌کند.

اما سوال این که منظور از ریسک در پرداخت بین‌الملی، چه نوع ریسک‌هایی است. این ریسک‌ها انواع مختلفی داشته که میزان و شدت آنها از یک کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است. در ادامه به مهم‌ترین این ریسک‌ها اشاره می‌کنیم.

به طور کل هر اندازه که فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک کشور ریسک بیشتری داشته باشد، کار تجارت در آن نیز پرریسک‌تر خواهد بود و برعکس.

  • ریسک سیاسی: شرایطی از قبیل جنگ داخلی، جنگ خارجی، تحریم و تهدید را شامل می‌شود.
  • ریسک بازار: به تغییرات پی‌درپی در بازارهای مالی مانند بازار ارز، نرخ بهره بانکی و امثال آنها اشاره دارد.
  • ریسک حمل‌ونقل: حمل‌ونقل کالا به برخی کشورها با خطراتی از قبیل طوفان، غرق شدن کالا، سرقت و موارد دیگر روبرو است.
  • ریسک اقتصادی: شامل شاخص‌های نامناسب اقتصادی از قبیل تورم بالا، رکود و امثال آن است.
  • ریسک اعتباری: به ناتوانی یا عدم تمایل برای ایفای تعهدات توسط یکی از طرفین تجاری گفته می‌شود.
  • ریسک حقوقی: به مواردی از قبیل کلاهبرداری، جعل سند و نمونه‌هایی از این قبیل اشاره دارد.

اشاره کردیم که براساس دو رویکرد کم ریسک و پرریسک، روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل به چندین مورد تقسیم‌بندی می‌شود که برخی از آنها ذیل رویکرد کم ریسک و برخی دیگر ذیل رویکرد پرریسک قرار دارند. در ادامه به مهم‌ترین این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

البته قبل از آن بد نیست به صحبت‌های هادی نیلی احمدآبادی مشاور صادراتی گوش دهیم که به یکی از مهم‌ترین روش‌های مرسوم دریافت پول حاصل از صادرات اشاره می‌کند. این روش جدای از سایر روش‌های مرسوم بانکی بوده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

روش تجارت حساب باز (Open Account Trade)

این روش را می‌توان پرریسک‌ترین روش برای فروشنده و در عوض کم‌ریسک‌ترین روش برای خریدار دانست. بنابراین باید اعتماد کامل بین طرفین تجاری وجود داشته باشد.

در روش تجارت حساب باز که به آن روش نسیه نیز می‌گویند، خریدار با فروشنده توافق می‌کند که پس از دریافت کالا در مقصد، طی یک بازه زمانی مشخص پول را به حساب فروشنده واریز کند.

برای آن دسته از طرف‌های تجاری که به یکدیگر اعتماد کامل دارند، روش مذکور روش بسیار مناسبی بوده و دردسرهای کمتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. در این روش خریدار نباید به لحاظ قانونی مشکلی جهت انتقال ارز و واریز مبلغ مورد نظر داشته باشد.

چرا که در برخی کشورها ممکن است در یک بازه زمانی مشخص انتقال ارز به برخی مقاصد خاص با محدودیت روبرو باشد. روش تجارت حساب باز به نحوی بوده که فروشنده به نسبت اقدامات بیشتری انجام می‌دهد. چرا که باید کالا را آماده و به گمرکی که مورد نظر خریدار بوده ارسال کند.

برات ساده

برات یکی از اسناد پرکاربرد در تجارت بین‌الملل بوده که برخی از صادرکنندگان از آن برای دریافت پول خود از خریدار استفاده می‌کنند. برات سندی است که در آن افراد از فرد دیگری تقاضا می‌کنند تا مبلغ مشخصی را در زمان مشخص به حساب خود یا فرد دیگری واریز کند. در واقع در اینجا فروشنده برات را صادر و خریدار باید آن را پرداخت کند.

همزمان با فرستادن اسناد حمل کالا و محموله مورد نظر به گمرک، فروشنده برات را به نام خریدار برای او ارسال می‌کند تا خریدار نیز نسبت به واریز آن طبق شرایط مندرج اقدام کند. در این روش ریسک فروشنده کالا نسبت به روش قبل، اندکی کمتری است.

اما باز هم بیشتر ریسک متوجه وی بوده و خریدار هیچ‌گونه ریسکی متحمل نمی‌شود. ریسک فروشنده از آنجا ناشی می‌شود که امکان عدم قبول و واریز مبلغ از جانب خریدار وجود دارد.

برات وصولی اسنادی؛ روش پرداخت DP

این روش بی‌شباهت به روش قبل نیست. چرا که هر دو از برات برای پرداخت پول استفاده می‌کنند. با این تفاوت که در روش برات وصولی اسنادی معمولا به جای تحویل اسناد حمل به خریدار کالا، این اسناد همراه با خود برات به بانک مقصد تحویل داده می‌شود.

در حالت DP، فروشنده کالا به بانک اطلاع می‌دهد که صرفا در صورت پرداخت وجه برات از جانب خریدار، می‌تواند اسناد حمل را به وی تحویل دهد. در غیر اینصورت اسناد حمل برگشت داده خواهد شد. این حالت برای فروشنده ریسک کمتری نسبت به دو روش قبلی به همراه دارد و برای او بهتر است.

برات وصولی اسنادی؛ روش پرداخت DA

تفاوت روش پرداخت DP با روش DA در آن است که در روش دوم معمولا فروشنده ریسک بیشتری را تحمل می‌کند. چرا که دیگر همانند روش DP نیست که بانک مربوطه صرفا در قبال دریافت وجه اسناد را در اختیار خریدار قرار دهد. بلکه در روش DA، خریدار نیز برات را در سررسید مشخص قبول کرده تا در آن تاریخ پرداخت نماید.

بنابراین ریسک روش DA برای فروشنده کالا به مراتب بیشتر از روش DP خواهد بود. چرا که در روش DP خریدار در قبال دریافت اسناد، وجه مورد نظر را پرداخت می‌کند. این در حالی است که در روش DA پرداخت وجهی صورت نگرفته و تنها برات را قبول می‌کند.

البته به نظر می‌رسد این روش نیز نسبت به روش‌های پیشین از جمله روش برات ساده یا روش تجارت حساب باز، به طور کل ریسک کمتری برای فروشنده یا صادرکننده کالا داشته باشد. هر چند باز هم بدون ریسک نخواهد بود. چرا که ممکن است خریدار بنا به هر علتی نتواند مبلغ مورد نظر را در تاریخ مشخص سررسید پرداخت کند.

به چندین روش مختلف برای پرداخت‌ در تجارت بین‌الملل اشاره کردیم. این روش‌ها همگی منطبق با رویکرد پرریسک برای صادرکننده یا فروشنده کالا محسوب می‌شوند. این در حالی است که برخی روش‌های دیگر نیز وجود دارند که ریسک بسیار کمی برای صادرکننده دارند. در ادامه به این روش‌ها اشاره می‌کنیم.

روش حواله‌ای (Payment Advance Full)

این روش را می‌توان عینا عکس روش تجارت حساب باز دانست. چرا که تقریبا تمامی ریسک بر عهده خریدار خواهد بود و فروشنده کالا هیچ‌گونه ریسکی را متحمل نخواهد شد. در روش حواله‌ای، فروشنده قبل از ارسال کالا، پول خود را از خریدار دریافت خواهد کرد.

این روش بیشتر برای زمانی مناسب بوده که دو طرف اعتماد کامل به یکدیگر داشته باشند. چرا که ممکن است خریدار با برخی از ریسک‌ها از جمله عدم ارسال کالا، ارسال کالا با کیفیت کم‌تر، درخواست مبالغ بیشتر جهت ارسال و برخی ریسک‌های دیگر روبرو شود. البته روند انجام فرایندها و کارها در این روش معمولا بهتر و سریع‌تر از سایر روش‌ها صورت می‌گیرد.

روش حواله با اخذ ضمانت بانکی

میزان ریسک خریدار کالا در روش مذکور کاهش می‌یابد. چرا که در این روش، خریدار زمانی وجه را برای فروشنده واریز می‌کند که فروشنده یک ضمانت‌نامه بانکی به نفع خریدار صادر و برای وی ارسال کرده باشد. بعد از این اقدامات، فروشنده اقدام به ارسال کالا خواهد کرد.

بنابراین در اینجا نیز فروشنده قبل از ارسال کالا وجه خود را دریافت می‌کند. با این تفاوت که در اینجا یک ضمانت‌نامه بانکی جهت جلب اعتماد خریدار صادر می‌کند. این ضمانت‌نامه تا حد قابل توجهی از ریسک معامله برای خریدار کاهش می‌‌دهد. چر چند باز هم این امکان وجود دارد برخی ریسک‌های دیگر از جمله تاخیر در ارسال کالا وجود داشته باشد.

روش اعتبار اسنادی

این روش یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها در انواع روش‌های پرداخت تجارت بین‌الملل است. چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بسیاری از نقاط ضعف سایر روش‌ها را پوشش داده است.

از طرفی روش اعتبار اسنادی تا حدودی توانسته بین میزان ریسک خریدار و فروشنده، تعادل برقرار کند. هر چند که مقدار ریسک خریدار تا حدودی بیشتر از فروشنده خواهد بود. اما این میزان نسبت به روش‌های دیگر چندان زیاد نیست.

در روش اعتبار اسنادی که به روش LC نیز معروف بوده، بانک نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد که به عنوان یک واسطه عمل می‌کند. در این روش فروشنده باید اسناد حمل کالا را به یک بانک در کشور خود ارائه داده تا در مقابل وجه مورد نظر کالای خود را دریافت کند.

در ابتدا به نظر می‌رسد که منفعت فروشنده در این روش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال به علت وجود سازوکار بانکی، تا حد قابل توجهی منافع خریدار نیز تامین می‌شود.

بازگرداندن ارز حاصل از صاردات به داخل کشور چگونه است؟

یکی از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است. خصوصا بعد از نوسانات ارزی چند سال اخیر این بحث برای صادرکنندگان، بانک مرکزی و دولت به یک دغدغه مهم تبدیل شده است. گاها صادرکنندگان با مشکلاتی در این زمینه روبرو می‌شوند.

صادرکنندگان تازه‌کار سوال دارند که روش‌های بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور چگونه است. هادی نیلی احمدآبادی مشاور صادرات و بازرگانی در ویدئو زیر به این سوال پاسخ می‌دهد.

.

با یک مشاور صحبت کن

صادرات و واردات

دریافت مشاوره

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مشاور صادرات و واردات - تلفنی و حضوری

خدمات مشاوره صادرات و واردات چه کمکی به شما می‌کند؟ احتمالا برای شما هم سوالاتی در خصوص نحوه صادرات کالا، چگونگی واردات، صادرات کالا به کشورهای مختلف و مسائلی از این قبیل مطرح است. اما چون اطلاعات خاصی در این زمینه نداشته‌اید، بعد از مدتی از انجام آن کارها منصرف شده‌اید. اگرچه تجارت و بازرگانی به خودی خود پیچده بوده، اما می‌توان با کمک گرفتن مشورت از یک فرد باتجربه در این زمینه‌ها، کم‌کم به این حوزه ورود و فعالیت خود را آغاز کرد. استفاده از مشاوره جهت صادرات و واردات پیشنهادی است که تا حد زیادی می‌تواند به شما در این راه کمک کند. فردی که در این حوزه دارای تجربه است، می‌تواند به سوالات شما در زمینه‌های زیر پاسخ دهد: خدمات مشاوره در زمینه صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی قابلیت صادرات به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه را دارند. صادرات به عراق و صادرات به قطر از جمله مقاصد مهم کالاهای ایرانی به شمار می‌روند که معمولا سود خوبی برای تجار به ارمغان می‌آورند. مشاوره صادرات و واردات به شما در برخی مسائل کمک می‌کند تا بتوانید به راحتی نسبت به انجام صادرات اقدام کنید. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: روش اجرایی صادرات کالا تحلیل بازارهای صادراتی چگونگی ترخیص کالا از گمرک هزینه‌های حمل‌ونقل کالا بازارایابی صادراتی در کشورهای مبدا امور مربوط به بارنامه و بیمه خدمات مشاوره در زمینه واردات هر ساله برای تامین نیازهای داخلی کشور، کالاهای و محصولات زیادی وارد می‌شوند. این کار علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، برای واردکنندگان نیز همراه با حاشیه سود مناسبی خواهد بود. به عنوان مثال، واردات از چین یا از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در چند سال اخیر رونق چشم‌گیری داشته و بسیاری از تجار به دنبال واردات نیازهای کشور از این کشورها هستند. با این حال مراحل واردات کالا و روش‌های اجرایی آن چندان ساده نبوده و افراد نیازمند آن هستند که از فردی کمک بگیرند. مشاوره واردات کالا به شما در زمینه‌های زیر کمک می‌کند: مراحل واردات کالا به زبان ساده ترخیص کالا از گمرک ثبت سفارش نحوه تخصیص ارز اطلاع از قوانین و مقررات وارداتی تحلیل بازار برای واردات کالا شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات چه خدماتی ارائه می‌دهند؟ بسیاری از افراد یا شرکت‌هایی که به تازگی اقدام به صادرات یا واردات کالا می‌کنند، معمولا سعی می‌کنند تا از خدمات شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات استفاده کنند. این موضوع باعث می‌شود تا سریع‌تر فعالیت‌ها و روند انجام کارها را یاد بگیرند و نیاز به سعی و خطای متعدد نداشته باشند. شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات معمولا دارای چندین سال سابقه فعالیت در امر تجارت و بازرگانی خارجی هستند. به همین دلیل به بسیاری از امور و فرایندهای تجاری مسلط هستند. این شرکت‌ها نه تنها در امر مشاوره صادرات واردات بلکه در زمینه انجام خدمات تجاری نیز می‌توانند به سایر شرکت‌ها یا افراد حقیقی کمک کنند. بسیاری از افراد تمایل دارند تا فعالیت تجاری خود را به صورت واسطه‌ای انجام دهند. این کار برای آنها دردسر به مراتب بسیار کمتری خواهد داشت. شرکت‌های مشاوره صادرات و واردات بهترین گزینه در این خصوص محسوب می‌شوند. دریافت مشاوره صادرات و واردات الوبیزنس به عنوان یک پلتفرم مشاوره کسب‌وکار این امکان را فراهم آورده تا تمامی افرادی که در حوزه‌های مختلف بتوانند به بهترین مشاوران کشور دسترسی داشته باشند. مشاوره تجارت و بازرگانی شامل بخش‌های مختلفی از جمله صادرات، واردات و نقل‌وانتقال ارزی بوده که شما می‌توانید به دو صورت تلفنی و حضوری سوالات و مشکلات خود را در این حوزه‌ها مطرح کنید.

شرایط حمل FOB چیست ؟

fob چیست

FOB چیست ؟ شرایط تجاری حمل کالا نشان دهنده نقطه ای است که از آن به بعد کلیه مسئولیت های حمل کالا از عهده فروشنده به عهده خریدار انتقال می یابد. امروزه در حمل و نقل داخلی از این اصطلاح برای توصیف شرایطی استفاده می شود که فروشنده دیگر مسئول حمل کالا نیست و خریدار مسئول پرداخت هزینه های حمل و نقل از انبار فروشنده می‌باشد.

در حالت ایده‌آل FOB، فروشنده هزینه حمل و نقل را تا بندر حمل یا دیگر مبدا های حمل و نقل می‌پردازد و خریدار هزینه حمل و نقل را تا انبار خود می‌پردازد.

تعیین اینکه چه کسی مسئول پرداخت هزینه های حمل و نقل می‌باشد، معمولاً در شرایط فروش مشخص می گردد. توجه تجارت بین الملل چیست ؟ داشته باشید که ذکر شرایط حمل، مالکیت کالا را مشخص نمی کند و فقط به این نکته اشاره دارد که کدامیک از طرفین هزینه حمل را می پردازد؛ اینکه مالکیت کالا متعلق به چه کسی است تنها توسط بارنامه مشخص می‌گردد.

فوب چیست ؟ | fob چیست ؟

قوانین تجارت بین الملل از دهه ها قبل برقرار بوده و برای استاندارد سازی قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل کالا وضع شده است . این قوانین معمولا شامل اصطلاحات مختلفی مانند فوب – FOB است که این اصطلاحات تجارت بین المللی (incoterms) توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) طراحی شده است تا تجارت بین المللی را با ایجاد یک زبان استاندارد جهانی و ارائه لیستی از اصطلاحاتی که در مورد حمل و نقل کالا در سطح بین المللی به طور یکسان در سراسر جهان شناخته شده هستند ، آسان کند .

ما در این بخش قصد داریم اطلاعات کامل و خوبی را در رابطه با فوب (FOB) به شما همراهان گرامی ارائه دهیم . با ما همراه باشید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

فوب چیست

فوب چیست

بیشتر بخوانید : کارگو چیست ؟

تاریخچه شرایط حمل FOB

اصطلاح “حمل تا روی عرشه” (Freight On Board) مربوط به زمان هایی است که کشتی های بادبانی کار حمل دریایی را انجام می‌دادند و کارگران بار را به صورت دستی تا روی عرشه حمل می‌کردند. FOB واژه ی خوبی برای اشاره به حمل کالاها از طریق کشتی بود، زیرا در آن زمان حمل دریایی روش اصلی حمل و نقل کالا از کشورهای دوردست بود. از آن زمان به بعد استفاده از این واژه تغییر کرد و تعریف آن در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.

هزینه های مرتبط با FOB

FOB یک اصطلاح حقوقی بین المللی است که فروشنده را ملزم می کند تا کالا را بر روی عرشه کشتی به خریدار تحویل دهد. فروشنده ملزم به انجام تعهدات خود در رابطه با حمل کالا می باشد. هزینه های مربوط به حمل کالا از انبار فروشنده تا انبار خریدار عبارتند از: هزینه‌ های حمل و نقل تا بندر مبدا، بارگیری کالا به کشتی، حمل کالا توسط کشتی تا بندر مقصد، هزینه تخلیه بار از کشتی در بندر مقصد، هزینه بیمه، هزینه حمل کالا از بندر مقصد تا انبار خریدار.

تحت این شرایط، فروشنده موظف است کلیه هزینه های حمل و نقل از انبار خود تا روی عرشه کشتی را بپردازد و کلیه هزینه های حمل و بیمه، یعنی حمل با کشتی تا بندر مقصد، تخلیه بار در بندر مقصد و حمل بار از بندر مقصد تا انبار خریدار، به عهده خریدار می باشند. به طور مثال اگر فروشنده یک کالا در شهر پکن، چین باشد و خریدار در شهر تهران، ایران باشد؛ فروشنده موظف است کالا را از انبار کارخانه در پکن تا روی عرشه کشتی در بندر شهر شانگهای با هزینه خود حمل نماید و خریدار کالا متقبل کلیه هزینه های حمل با کشتی از بندر شانگهای تا بندرعباس، هزینه بیمه، هزینه تخلیه بار و هزینه حمل بار از بندرعباس تا انبار خود در شهر تهران می باشد.

حالت های مختلف حمل با شرایط FOB چیست ؟

در بعضی حالات ممکن شرایط حمل FOB با جزئیاتی همراه باشد که در شرایط کلی تغییر ایجاد می کنند. این شرایط معمولا در پیش فاکتور (PI) و بارنامه (BL) ذکر می گردند.

FOB Origin, Freight Prepaid: بدین معنی است که فروشنده هزینه حمل کالا را می پردازد و بیمه کالا بر عهده خریدار می باشد.

FOB Origin, Freight Collect: بدین معنی است که خریدار کلیه هزینه‌های حمل و بیمه را از مبدا تا مقصد خواهد پذیرفت.

FOB Origin, Freight Prepaid, & Charged Back: در این حالت فروشنده هزینه حمل را نمی پردازد اما هزینه آن را در فاکتور بر روی کالاهای اعمال می کند. در نتیجه خریدار هزینه حمل را با فاکتور فروش به صورت یکجا می پردازد و بیمه کالا از مبدا تا مقصد به عهده خریدار می باشد.

FOB Destination, Freight Prepaid: در این حالت فروشنده کل هزینه های حمل و نقل و بیمه کالا را از مبدا تا مقصد به عهده می گیرد.

FOB Destination, Freight Collect: در این حالت گیرنده کالا هزینه حمل و نقل را در زمان تحویل کالا می پردازد و بیمه و مسئولیت حمل با فروشنده می باشد.

FOB Destination, Freight Collect, and Allowed: در این حالت خریدار هزینه حمل را به فاکتور اضافه می کند و خریدار آن را می پردازد. در این حالت فروشنده مسئول حمل کالا تا مقصد مشخص شده توسط خریدار می‌باشد.

در ایران معمولا از شرایط اضافی فوق استفاده نمی شود و FOB بصورت مرسوم آن به کار می‌رود.

فوب مبدا چیست ؟

فوب یا FOB یکی از اصطلاحات مرتبط با حمل و نقل است که مخفف free on board”” است . اگر محموله ای در محل فروشنده به عنوان فوب مبدا (FOB Shipping Point) تعیین شده باشد ، پس از خروج محموله از انبار فروشنده ، فروشنده فروش را به صورت کامل ثبت می کند . خریدار ، مالک محصولات خریداری شده در مسیر انبار خود است و باید هزینه های تحویل کالا را پرداخت کند . به طور کلی فوب نشان می دهد که در صورت آسیب دیدن ، گم شدن یا از بین رفتن کالاها ، چه کسی مسئول آن است .
به عبارت بهتر ، بعد از اینکه خریدار ، محصول و کالای مورد نظر خود را از فروشنده با عنوان فوب در محل فروشنده خریداری کرد ، مسولیت حمل و نقل کالا بلافاصله به عهده خریدار گذاشته می شود و در صورتی که آسیبی به محصول یا کالا وارد شود ، خریدار باید هرگونه ادعای بازپرداخت را ارائه دهد . از دیگر ویژگی های فوب می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم :

• Free on board (FOB) اصطلاحی تجاری است که برای نشان دادن اینکه آیا خریدار یا فروشنده در قبال کالاهایی که در حین حمل از بین رفته ، آسیب دیده یا از بین رفته اند ، مسئولیت دارند یا خیر ؟ و به طور کلی معامله را برای صادر کننده (فروشنده) و وارد کننده (خریدار) تعریف می کند .
• فوب همه تعهدات و مسئولیت ها را توزیع می کند .
• قرارداد فوب اطمینان حاصل می کند که همه طرف ها خطرات و هزینه ها ، وظایف و مسئولیت ها را درک می کنند .
• این قرار داد تمام تدارکات یک محموله را تعیین می کند.
• فوب یک طرح کلی مدیریت حمل و نقل از خروجی تا پذیرش محسوب می شود .
• امروزه قراردادهای FOB در پاسخ به پیچیدگی های روزافزون حمل و نقل بین المللی پیچیده تر شده است .

فوب در مبدا چیست

فوب در مبدا چیست

فوب در مقصد چیست ؟ (FOB destination)

در این نوع از روش حمل و نقل بار (Free on Board Destination) ، بعد از اینکه فروشنده کالا را در محل تعیین شده به خریدار تحویل داد ، مالکیت کالا از فروشنده به خریدار منتقل می شود . در نتیجه ، فروشنده از نظر قانونی مالک کالا است و مسئولیت کالا در طی فرآیند حمل و نقل بر عهده اوست که مطمئنا این مدل قرارداد به نفع خریدار خواهد بود .
به عنوان مثال ، فرض کنید شرکت XYZ در ایالات متحده کامپیوترهای خود را از یک تامین کننده در چین خریداری کرده و توافق نامه FOB را امضا می کند .
فرض کنید کامپیوترها به هر دلیلی هرگز به مقصد شرکت XYZ تحویل داده نشده اند .
تأمین کننده کامپیوتردر چین باید مسئولیت کامل رایانه ها را به عهده گیرد و یا باید به شرکت XYZ بازپرداخت کند و یا کامپیوترهای سفارش داده شده را مجددا به شرکت XYZ ارسال کند .

جوانب مثبت FOB چیست ؟

برخی از مزایای عمده این حمل و نقل عبارتند از :

• فروشنده فرآیند صادرات محلی را اداره می کند
• خریدار همچنان در کنترل هزینه های حمل و نقل و تنظیمات باقی خواهد ماند

جوانب منفی فوب چیست ؟

فوب جوانب منفی نیز دارد که عبارتند از :

• ایجاد پتانسیل برای فروشنده برای ثبت هزینه حمل و نقل محلی
• ایجاد هزینه های بالاتر برای هر واحد

هزینه فوب

هزینه فوب


هزینه های مربوط به فوب شامل چه مواردی است ؟

هزینه های مرتبط با FOB شامل حمل کالا به بندر حمل و نقل ، بارگیری کالا روی کشتی حمل و نقل ، حمل بار ، بیمه و تخلیه و حمل کالا از بندر و ورود به مقصد نهایی است .

تفاوت بین CIF و FOB چیست ؟

FOB و CIF دو توافق نامه در اینکوترم INCOTERM هستند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند . اگرچه تعریف هر دو اصطلاح در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد و در نهایت توسط هر قرارداد فروشنده – خریدار تعیین می شود ، اما از نظر تاریخی ، FOB مسئولیت را از فروشنده به خریدار منتقل می کند ، تا هنگامی که محموله به بندر مبدا مورد نظر برسد .
اما در توافق نامه CIF ، فروشنده هزینه های خود را پرداخت می کند و مسئولیت آن را تا زمانی که کالا به بندر یا مقصد انتخاب شده توسط خریدار برسد ، می پذیرد .

خلاصه مطلب

فوب یا FOB یکی از قراردادهای بین المللی برای حمل و نقل کالا و بار است که مشخص می کند در صورت آسیب دیدن ، گم شدن یا از بین رفتن کالاها ، چه کسی مسئول آن است . صرف نظر از اینکه این حمل و نقل در سطح داخلی یا بین المللی انجام شود ، شرایط FOB می تواند تأثیر زیادی در هزینه های موجودی ، حمل و نقل و بیمه داشته باشد .

کلینیک مدیریت

علم حقوق را چنین تعریف کرده‌اند: ‌«دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی این قواعد می‌پردازد». براساس این تعریف، می‌توان قواعدی را که به ضابطه‌مند کردن روابط افراد با یکدیگر می‌پردازد، در قالب حقوق خصوصی‌، از قواعدی که مختص روابط مابین دولت و مأموران دولتی با مردم است و حقوق عمومی نام دارد، متمایز کرد. با وجود این و بر پایه‌ی تقسیم‌بندی مرسوم فعلی در بین شاخه‌های مختلف دانش حقوق، می‌توان زیرشاخه‌هایی را در ذیل هرکدام از این دو گروه قرار داد که یکی از آنها حقوق تجارت بین الملل است.

در این مقاله شما را با رشته حقوق تجارت بین الملل و جایگاه آن و همچنین تفاوت حقوق تجارت بین الملل با حقوق اقتصادی بین المللی آشنا خواهیم کرد.

دکتر شهداد شعبانی

مدیر سایت بیزینس ترینینگ دات آی آر

مطلب قبلی

این هفته در کارگروه حقوق

مطلب بعدی

جایگاه حقوق تجارت بین الملل ( قسمت نخست)

مطالب مرتبط :

شاخه‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی

شاخه‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی کتاب هفته – حقوق تجارت بین‌الملل

معرفی کتاب هفته – حقوق تجارت بین‌الملل ۷ آذر ۱۳۹۶

حقوق عمومی چیست و چه تفاوتی با حقوق خصوصی دارد؟

حقوق عمومی چیست و چه تفاوتی با حقوق خصوصی دارد؟ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی کتاب هفته – حقوق تجارت سنتی مدرن و الکترونیک

معرفی کتاب هفته – حقوق تجارت سنتی مدرن و الکترونیک ۸ خرداد ۱۳۹۷

کتاب هفته – حقوق تجارت سنتی مدرن و الکترونیک

کتاب هفته – حقوق تجارت سنتی مدرن و الکترونیک ۹ بهمن ۱۳۹۷

معرفی کتاب هفته – حقوق کار

معرفی کتاب هفته – حقوق کار ۹ مرداد ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو در مطالب

مطالب روز

پیام تسلیت

با سلام و احترام جناب آقای دکتر شعبانی خبر درگذشت پدر گرانقدرتان ما را اندوهگین ساخت. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبائی خواهانیم. کارگروه های کلینیک مدیریت

میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک و خجسته باد

با سلام و احترام سروران عزیز و بزرگوار فرا رسیدن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) را خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض می نمائیم. سربلند و پیروز باشید.

جنبه روانی مدیریت استراتژیک

ما همواره با این سه عامل روبرو هستیم . پس در مدیریت استراتژیک هیچ چیز قطعی و صد در صدی نیست و همراه با ریسک همراه است.

تعریف کلاسیک مدیریت استراتژیک

فرآیند اخذ تصمیمات استراتژیک ، اجرای اقدامات استراتژیک ، تحقق تغییرات استراتژیک برای رسیدن به نتایج استراتژیک

اهداف برنامه ریزی اطلاعات

دو نظر متفاوت درباره اثرات رسانه های همگانی در جامعه وجود دارد. منتقدان بر این باورند که رسانه های جمعی مسئول جنایت های روزافزون و تضعیف روحیه عمومی از یک سو و کاهش حس خلاقیت و نگرش صحیح سیاسی از سوی دیگرند.

آخرین مقالات

معرفی کتاب هفته : كتاب دانشگاه سازماني

كتاب "" دانشگاه سازماني "" دستنامه اي (HAND BOOK ) است گردآوري شده از تجربيات مديران منابع انساني و مديران آموزش و توسعه ي سازمانهاي پيشرو ، كه اقدامات مربوط به آموزش و توسعه منابع انساني خود را در يك چارچوب مدون و يكپارچه به نام دانشگاه سازماني ، سازماندهي نموده اند . هدف از گردآوري و تأليف اين كتاب توسط "" دكتر مارك آلن "" اين بوده است كه براي ساير مديراني كه هنوز اقدامي براي يكپارچه سازي فعاليتهاي آموزش و توسعه منابع انساني خود بصورت استراتژيك نكرده اند ، يك راهنماي عملي فراهم نمايد . اين راهنما ، تجربيات گرانبهائي از صنايع مختلف را در قالب فعاليتهاي استاندارد آموزش و توسعه در خود گنجانده است . فصل هاي مهم اين كتاب عبارتند از : روزشمار راه اندازي داشنگاه سازماني تويوتا اداره دانشگاه سازماني ، به مثابه يك بنگاه اقتصادي دانشگاه سازماني به مثابه يك اهرم استراتژيك در سازمان شركاي استراتژيك دانشگاه سازماني بهترين تجربه ها در دانشگاه هاي سازماني كاركردهاي دانشگاه سازماني در زمينه آموزش استفاده از تكنولوژي براي افزايش يادگيري در دانشگاه سازماني ارزيابي اثربخشي در دانشگاه سازماني اندازه گيري ROI در دانشگاه سازماني دانشگاههاي سازماني بين المللي در اروپا ، استراليا وآسياي جنوب شرقي

کتاب هفته – مدیریت منابع انسانی

فصل اول:یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان‌های معاصر= افزایش اثربخشی منابع انسانیچهار بعد کلیدی گست = تعهد، انعطاف‌پذیری، کیفیت، یکپارچگیجامعه‌پذیری= جذب، گزینش، به کارگماری و برنامه توجیهیعوامل محیطی خارجی مؤثر بر مدیریت منابع انسانی= قوانین و مقررات حکومتی، رقبا، منابع بیرونی، نیروی انسانی خارج از سازمان.تأکید استوری بر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا در مدیریت منابع انسانیمواجه شدن واحد منابع انسانی با اصطلاح‌هایی از قبیل (شریک کامل)، (ویترین)، (فروشنده)، (روزمره).

۳. به این سوال پاسخ دهید: «چگونه می‌توانم در شغل مورد نظرم استخدام شوم؟»

در این مرحله‌ی آخر باید به این سوال پاسخ دهید: «برای اینکه استخدام شوم چه کارهایی باید انجام دهم؟»با جمله‌ای که برای «من که هستم؟» نوشته‌اید و تحقیقاتی که انجام داده‌اید، حالا باید برای پیشرفت‌ برنامه‌ریزی کنید. خیلی از افراد تمایل دارند مستقیما و بدون برنامه یک هدف تعیین کرده و سپس به مرحله‌ی جستجو برای کار بروند. این اشتباه است، زیرا اگر برنامه مناسبی نداشته باشید، به آسانی توسط یک پیشنهاد کاریِ پر سود و شغلی که به نظر فریبنده می‌آید و مزایای مناسبی دارد، وسوسه می‌شوید.وقتی برنامه‌ی خود را بنویسید، سریع‌تر به جایی که می‌خواهید می‌رسید. بنابراین از این موارد استفاده کنید:چشم‌انداز بلند مدت‌ شغل موردنظرتان را بنویسید.مراحلی که باید تکمیل کنید تا به آن چشم‌انداز برسید کدام هستند؟ چه صلاحیت‌ها و ویژگی‌هایی باید داشته باشید؟ چه تجاربی باید بسازید؟ کدام سازمان امکان بهترین شروع را در اختیارتان قرار می‌دهد.

۲. کشف کنید که می‌خواهید چه کاری انجام دهید

حالا که می‌دانید که هستید، قدم بعدی این است که به کاری که می‌خواهید انجام دهید فکر کنید.برای اینکه زندگی شما از تعادل خوبی برخوردار باشد و به خواسته‌هایتان برسید، شغل‌تان باید با شخصیت‌تان سازگاری داشته باشد، در غیر این تجارت بین الملل چیست ؟ صورت، از کارتان ناخوشنود خواهید بود و نمی‌توانید به ظرفیت‌هایتان دست پیدا کنید. به هر حال، مشاغلی که با روحیات‌تان سازگار نیستند، نیاز به استعدادهای دیگری غیر از استعدادهای شما دارند. اگر به دنبال شغلی‌ باشید که تطابقی با ارزش‌ها، باورها و دیدگاه‌تان به دنیا نداشته باشد، دائما در تقلا خواهید بود و تحت فشار و استرس زیادی قرار خواهید گرفت.برای شروع بهتر است درباره‌ی شغلی که فکر می‌کنید مناسب تیپ شخصیتی‌تان است، کمی طوفان فکری انجام دهید. سپس با انجام چند تست شخصیت‌ شناسی این موضوع را تایید کنید و بعد باز هم با طوفان فکری، موارد دیگری را به لیست‌تان اضافه کنید. سپس باید وقت بیشتری برای جستجو برای مشاغلی که در بالای لیست‌تان قرار دارند بگذارید.

۱. کشف خودِ واقعی‌تان ( قسمت اول )

اولین سوالی که باید به آن پاسخ دهید این است: «من که هستم؟» ما برای پاسخ به این سوال دو رویکرد داریم، اول اینکه از شما می‌خواهیم استعدادهایتان را خودتان کشف کنید و بعد به کمک یک تست شخصیت شناسی ببینید انتخاب‌تان تا چه حد درست بوده است.استعدادهای خود را کشف کنیداول از همه، به پاسخی که به سوالات زیر می‌دهید دقت کنید:چه زمانی بیشتر از همیشه متعهد و پر از شور و اشتیاق بودید؟چه زمانی بیشتر از همیشه خلاق بودید؟چه زمانی بیشتر از همیشه به خودتان و تصمیمات‌تان اطمینان داشتید؟فکر می‌کنید بزرگترین دستاوردتان در زندگی چیست؟چه زمانی دیگران شما را از همیشه موفق‌تر دانسته‌اند؟

سفر مسیر شغلی شما

فرایند کشف کاری که قصد انجامش را دارید، یعنی پیدا کردن مسیر شغلی، مانند یک سفر است که با کشف عصاره‌ی اصلی «شما»، یعنی فردی که در پشت نقاب‌های ظاهری، حالت‌های تدافعی و استرس‌های روزمره زندگی وجود دارد، آغاز می‌شود.بعد از اینکه نقاب از چهره‌تان کنار رفت، سفرتان با کشف و اکتشاف شغلی و شناسایی حرفه‌ای که به شما این امکان را می‌دهد تا از استعدادهای خود نهایت استفاده را ببرید، ادامه پیدا می‌کند. و سپس با تمرکز بر یک شغل یا حرکت شغلی، مرحله‌ای که مشاغلی را که می‌خواهید شناسایی کرده و خود را در بهترین شرایط ممکن برای به دست آوردن آن قرار می‌دهید، پیش می‌رود. در اصل این سفر هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد چون حرفه‌ی واقعی هیچ‌وقت از رشد، پیشرفت، تغییر و نوآوری عاری نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.