معایب قرارداد CFD


انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی – قاسم نجفی بابادی

3- قرارداد خرید متقابل یا بیع متقابل Counter Purchase Contract CPC:

4- قرارداد تولید تجهیزات اصلی Original Equipment Manufacturer OEM:

5- قرارداد جبرانی Compensatory Contract CC:

6- قرارداد جبرانی Offset Contract OC:

7- قرارداد همکاری متقابل Counter Cooperation Contract CCC:

8- قرارداد همکاری صنعتی Industrial Cooperation:

9- قرارداد همکاری در انجام کار، سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مدنیJoint Venture Contract JVC:

10- قرارداد امتیازی یا تولید تحت لیسانس Licensing Contract LC:

11- قرارداد فرانشیر (اعطای امتیاز فروش) Franchise Contract FC:

12- قرارداد تامین کارشناس Loaned Personnel Contract LPA:

13- قرارداد انتقال روش انجام کار (دانش فنی) Know How Transfer Contract KHTC:

14- قرارداد انتقال دانش فنی (انتقال تکنولوژی) TTC Technology Transfer Contract:

15- قرارداد تولید Manufacturing Contract MC:

16- قرارداد مدیریت کار Management Contract MC:

17- قرارداد مدیریت پروژه Project Management Contract PMC:

18- قرارداد مشاوره ای Consultancy Contract CC:

19- قرارداد خدمات مهندسی Engineering Services Contract ESC:

20- قرارداد مونتاژ قطعات Knock Down Contract KDC:

21- قرارداد “کامل زمین خورده” “قطعات باز” Completely Knock Down or CKD Contract:

22- قرارداد “نیمه زمین خورده” “قطعات نیمه باز” Semi Knock Down or SKD Contract:

23- قرارداد “صادرات قطعات باز” Knocked Down Export or KDX Contract: (مونتاژ در خارج)

24- قرارداد “صادرات کامل کالا” Built Up Export or BUX Contract :

25- قرارداد خرید برگشتی، خرید متقابل، پس خرید محصول Buy Back Contract BBC:

26- قرارداد طراحی و خرید Engineering and Procurement or EP Contract:

27- قرارداد Procurement Construction or PC Contract:

28- قرارداد طخا طراحی مهندسی، خرید، اجرا EPC Engineering Procurement Construction Contract:

29- قرارداد طراحی، خرید، ساخت، راه اندازیProcurement Construction PCC Contract:

30- قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی EPF Engineering, Procurement and Finance:

31- قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی EPCF Contract Engineering, Procurement, Construction and Finance:

32- قرارداد طراحی، خرید، ساخت و نصب EPCI Engineering, Procurement, Construction, and Installation:

33- قرارداد طراحی، خرید، ساخت و مدیریت EPCM Engineering, Procurement,Construction, and Management:

34- قرارداد طراحی و ساخت Design Build DB Contract:

35- قرارداد Design Bid Build DBB Contract:

36- قرارداد مدیریت اجرا یا ساخت Construction Management or CM Contract :

37- قرارداد طراحی ، ساخت ، تامین منابع ، بهره برداری Design Build Finance OperateDBFO Contract :

38- قرارداد اجاره Rent Contract RC:

39- قرارداد تعاونی :Cooperative Contract CC

40- قرارداد سلف (خرید و فروش) Swap Contract SC:

41- قرارداد اختیار Option Contract OC:

42- قرارداد مبادله انتقالی Switch Contract SC:

43- قرارداد معاملات موازی Parallel Deals Contract PDC:

44- قرارداد معاملات دوجانبه Bilateral Deals Contract BDC:

45- قرارداد معاملات چند جانبه Multilateral Deals Contract MDC:

46- قرارداد سود از تفاوت قیمت شاخص Contract For Difference CFD Contract:

47- قرارداد مشتقه بورسی: Exchange Traded Derivatives ETD Contract

48- قرارداد مشتقه روی پیشخوان Over The Counter OTC:

49- قرارداد آتی یا قرارداد بورسی Future Contract FC:

50- قرارداد ساخت و انتقال Build and Transfer Contract BTC:

51- قرارداد ساخت، انتقال، بهره برداری Build Transfer Operate BTO Contract:

52- قرارداد ساخت، اجاره، انتقال Build Rent Transfer BRT Contract:

53- قرارداد ساخت، اجاره به شرط تملک، انتقال Build Lease Transfer BLT Contract:

54- قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال Build Operate Transfer BOT Contract:

55- قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری BOO Contract Build Own Operate:

56- قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و فروش Build Own Operate Sell BOOS Contact:

57- قرارداد Build Own Operate Transfer BOOT Contract:

58- قرارداد ساخت، تملک، اجاره و انتقال Build Own Lease Transfer Contract BOLT:

59- قراردادFIDIC Federation Internationale des Ingenieurs Consel Contract:

60- قرارداد نوسازی، بهره برداری و انتقالROT Contract Rehabilitation Operate Transfer:

61- قرارداد نوسازی، تملک و بهره برداریROO Rehabilitate Own Operate Contract:

62- قرارداد تهیه، عملیات، انتقال Supply Operate Transfer SOT Contract:

63- قرارداد توسعه، بهره برداری، انتقال Develop Operate Transfer DOT Contract:

64- قرارداد مدرنیزه کردن، بهره برداری و انتقال MOT Contract Modernize Operate Transfer:

65- قرارداد اجاره به شرط تملیک Lease Contract LC:

66- قرارداد برداشت محصولOff Take Contract OTC :

67- قرارداد نمایندگی Agent/Agency Contract AC:

68- قرارداد نمایندگی Representative Contract RC:

69- قرارداد نمایندگی فروش Dealership Contract DC:

70- قرارداد شعب فروشSales Branch Contract SBC :

71- قرارداد نمایندگی توزیع محصولات Distribution Agent Contract DAC:

72- قرارداد نمایندگی واحد (یگانه، یکه تنها) Sole Agent Contract SAC:

73- قرارداد نمایندگی انحصاری Exclusive Right Agent Contract ERAC:

74- قرارداد علایم تجاری (استفاده از علامت تجاری) Trade Mark Contract TMC:

75- قرارداد نام تجاری (استفاده از نام تجاری) Trade Name Contract TNC:

76- قرارداد صادرات (کالا و خدمات) Export Contract EC:

77- قرارداد واردات (کالا و خدمات) Import Contract IC:

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

اقتصاد+I

يك CFDتوافق بين دو طرف يك معامله در خصوص تفاوت قيمت باز شدن و بسته شدن قرارداد است كه در تعداد سهامهاي مشخص شده در قرارداد ضرب مي‌شود.

CFDها مانند سهام‌هاي ديگر معامله مي‌شوند. قيمتهاي مختلفي از سوي عرضه كنندگان متعدد CFD اعلام مي‌شود و شما مي‌توانيد مثل ساير سهامها به خريد يا فروش CFD خود اقدام كنيد. معمولاً تراكنشهاي CFD مشمول كارمزد مي‌شود كه معادل حاصل ضرب تعداد CFD خريداري شده يا فروخته شده در قيمت پايه بازار است. اما CFD ها خصوصيات برجسته و خاصي دارند كه باعث پرطرفدار شدن آنان در ميان سلفي‌‌گرهاي بازار و پيشي گرفتن آنها از شاخصها و سهام شده است.

مزاياي قرارداد تفاضل يا CFD

• CFDها با مارجين معامله مي‌شوند بنابراين مي‌توانيد سرمايه معاملاتي خود را به حداكثر برسانيد.

• تمبر مالياتي براي CFD منظور نشده است كه به معني 0.5%صرفه‌جويي در قياس با معاملات سهام است.

• در شرايط صعود معایب قرارداد CFD يا سقوط بازار شما مي‌توانيد با جهت‌گيري خردمندانه سود خوبي به‌دست آوريد.

• با يك حساب معاملاتي مي‌توانيد در همه بازارهاي مالي فعايلت داشته باشيد.

• با استفاده از دستور توقف و يا محدودسازي ضرر مي‌توانيد ريسك معاملات خود را مديريت كنيد و كاهش دهيد.

ويژگي‌هاي اصلي قرارداد تفاضل يا CFD

به جاي پرداخت كل هزينه تراكنش، شما در هنگام باز كردن يك پوزيشن فقط بايد درصدي از هزينه را كه مارجين مقدماتي ناميده مي‌شود بپردازيد. موضوع اين است كه مارجين به شما امكان لوريج مي‌دهد بنابراين مي‌توانيد بيش از پولي كه براي خريد يا فروش سهام داريد معامله كنيد.

مارجين همه پوزيشنهاي باز بايد در سطحي باشد كه مقرر شده است وگرنه آن پوزيشن بسته خواهد شد. اگر پوزيشني خلاف جهت‌گيري شما ايجاد شود و توازن حساب شما به هم بخورد حساب شما به وضعيت فراخوان مارجين وارد مي‌شود. در اين صورت يا پوزيشن شما بسته مي‌شود يا شما با سپرده گذاري در حساب و تأمين مارجين مورد نياز پوزيشن خود را باز نگه مي‌داريد.

امكان انجام معامله در فراز و نشيب‌هاي بازار

در بازار CFD مي‌توانيد لانگ پوزيشن و شورت پوزيشن داشته باشيد. لانگ پوزيشن عيناً مانند بازار سهام، يعني خريد يك كالا با اميد به معایب قرارداد CFD افزايش قيمت آن در آينده و شورت پوزيشن يعني فروش كالايي با اين اميد كه در آينده قيمت آن ارزان تر خواهد شد و شما خواهيد توانست با قيمت كمتري آن را دوباره بخريد. معمولاً شورت پوزيشن در بازارهاي عادي سهام ممكن نيست اما در بازار CFD شورت پوزيشن به راحتي لانگ پوزيشن باز مي‌شود. به اين ترتيب اگر راه را درست انتخاب كنيد حتي در شرايط نزولي بازار هم سود خواهيد كرد.

فاقد تمبر مالياتي

چون شما نمي‌توانيد با CFD ها واقعاً چيزي را معامله كنيد مالياتي پرداخت نمي‌كنيد و به اين ترتيب 0.5%در قياس با معاملات سنتي سهام صرفه‌‌جويي مي‌كنيد.

كارمزد مانند معاملات سهام، هزينه‌ معاملات CFDاست كه در ازاي كل حجم پوزيشنها محاسبه مي‌شود نه مارجين پرداخت شده.

هزينه پوزيشنهايي كه به روز بعد مي‌روند.

چون CFD ها به صورت مارجيني معامله مي‌شوند اگر از باز بودن يك پوزيشن شما يك شب بگذرد، مشمول هزينه مي‌شود. براي لانگ پوزيشنهاي CFD كه شبي از باز بودن آنها بگذرد سود مي‌گيريد و براي شورت پوزيشنها در شرايط مشابه سود مي‌پردازيد.

نرخ سود پرداختي يا دريافتي را كارگزار تعين مي‌كند بنابراين نرخ ثابتي نيست اما بر اساس درصدي از LIBOR London Inter Bank Offered Rate مشخص مي‌شود.

هزينه پوزيشنها روزشمار است و تا بسته شدن آن پوزيشن محاسبه مي‌شود كه حاصل ضرب تعداد سهام در قيمت بسته شدن پوزيشن است. هزينه هر روز متفاوت است مگر آنكه سهام كلاً هزينه‌اي نداشته باشد.

معاملات سهام و شاخص‌ها

CFDها به شما امكان مي‌دهند هم‌زمان به معامله در بازار سهام و شاخص بپردازيد. حتي برخي از عرضه كنندگان CFD براي شما امكان معامله در بازار ارزها و بخشهاي مختلف را نيز فراهم مي‌كنند.

امكان مديريت ريسك و بحران

به دليل اينكه ريسك معاملات مارجيني بالاست و از آن گريزي نيست، بسياري از عرضه كنندگان CFD شرايط خوبي براي دستورات توقف ضرر و محدودسازي ضرر فراهم كرده اند كه با كمك آنها سرمايه گذار مي‌تواند در نوسانات سريع بازار ريسك معاملاتش را مديريت كند.

تجارت ارز دیجیتال چیست ؟

SEC and CFTC Chiefs are Scheduled for US Hearing Regarding Crypto Trading and Fraudulent ICOs

درواقع معاملات ارزهای دیجیتال را می توان بر اساس گمانه زنی در مورد نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال توسط یک حساب معاملاتی CFD، یا خرید و فروش کوین از طریق یک صرافی توضیح داد. تجارت ارز دیجیتال نسبت به بازار های سنتی مزیت های فراوانی دارد زیرا که همانند بازار سنتی تحت تاثیر عوامل محیطی زیادی نیست و فرصت های تجاری بسیاری را برای کاربران فراهم می کند. در ادامه به یکی از روش های انجام این معاملات اشاره خواهیم کرد:

معامله ی CFD بر روی ارزهای دیجیتال

معاملات CFD مشتقاتی هستند که این امکان را برای شما فراهم می کنند که درباره ی تحرکات قیمت ارزهای دیجیتال بدون در نظر گرفتن مالکیت کوین پیش بینی انجام دهید. در واقع این قابلیت به خریدار و فروشنده کمک می کند تا بدون در نظر گرفتن بالا و پایین رفتن قیمت ها معامله کنند و بر توافق خود پایبند باشند.

معامله‌گر و کارگزار بین خود توافق می‌کنند که شرایط بازار را بازسازی کنند و هنگام بسته شدن موقعیت، اختلاف را بین خودشان حل کنند. معاملات CFD مزایای زیادی را ارائه می دهد که در تجارت مستقیم وجود ندارند، مثل دسترسی به بازارهای خارج از کشور، معاملات اهرمی، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی این قابلیت را ندارند و مزایای دیگر.

در حالیکه در بازارهای سنتی اگر شما کالایی را بصورت پیش پرداخت و اقساطی بخرید با گذر زمان تورم بر فیمت اثر گذاشته و در پرداخت اقساط بعدی شما مجبور میشوید قیمت بیشتری را پرداخت کنید تا ضرر فروشنده جبران شود. بدیهی است که CFD لطف بزرگی در حق معاملات انجام داده است. این بازار تاحدودی شبیه بازار دو طرفه ی فارکس است بااین تفاوت که شما مالک سهام هستید ولی در فارکس شما فقط سهام را قرض می گیرید.

CFD های سنتی چگونه اند

مکانیزم کار CFD ها معمولاً از منطق زیر پیروی می کند:

معامله گران دارایی را انتخاب می کنند که به عنوان CFD توسط کارگزار ارائه می شود. این دارایی می تواند سهام، شاخص، ارز یا هر دارایی دیگری باشد. معامله‌گران پوزیشن را باز می‌کنند و پارامترهایی مانند موقعیت لانگ یا کوتاه، اهرم، مقدار سرمایه‌گذاری شده و سایر پارامترها را با هماهنگی با کارگزار تعیین می‌کنند.

این معایب قرارداد CFD دو فرد با یکدیگر قرارداد می بندند و به توافق می رسند که قیمت لحظه ی باز کردن این موقعیت چقدر است، و اینکه آیا شامل هزینه های اضافی مانند کارمزد می شود یا خیر. موقعیت باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد باز می ماند یا با یک دستور خودکار بسته می شود، دستوری مانند رسیدن به نقطه ی توقف ضرر stop loss یا برداشت سود take profit یا انقضای قرارداد.

اگر موقعیت در سود بسته شود، کارگزار به معامله گر پول می پردازد و اگر با ضرر بسته شود، کارگزار مابه التفاوت را از معامله گر کسر می کند. ساده است، نه؟ هرچند گاهی اوقات بین CFD ها و ETF ها یا وجوه مورد معامله سردرگمی هایی وجود دارد که در مبادله ی محصولات مالی نیست.

تفاوت بین CFD و ETF چیست؟

با این حال که شباهت هایی بین CFD و ETF وجود دارد، اما کاملاً متفاوتند. شباهت این است که هر دو مشتق شده هستند.

ETF همانند یک صندوق است که دارایی‌های مالی مختلف را در یک کالای قابل معامله تجمیع می‌کند، در حالی که CFD قراردادی در رابطه با تغییر قیمت یک دارایی خاص است، شما در واقع در هر دو معامله دارایی‌های اساسی را نمی خرید‌. با این حال ETF ها توسط مؤسسات مالی با استراتژی خاص در بازار پیشنهاد می شوند (اغلب برای پوشش ریسک استفاده می شود)، اما CFD توسط کارگزار ان برای امکان دسترسی به کاربران خصوصی ارائه می شود.

معاملات CFD را همانند ETFها، می توان برای ایجاد پورتفولیویی استفاده کرد که از یک استراتژی بازار پیروی می کنند و به کاربر کنترل مطلق بر دارایی هایش را می دهند و می تواند ریسک های خود را مدیریت کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران و علاقه مندان به ارزهای دیجیتال از Bakkt و سایر معاملات آتی ETF انتظارات زیادی دارند.

معامله ی CFD در کریپتو چطور است؟

ارزهای دیجیتال نیز به عنوان یک سرمایه گذاری جایگزین یا CFD بسیار محبوب شدند. بخش زیادی از این محبوبیت به جهش های عظیم ارزش بیت کوین مربوط می شود، زیرا قیمت بیت کوین در سال 2017 با ارزش حدود 1000 دلار آغاز شد و تا دسامبر همان سال به بیش از 19000 دلار رسید. وقتی قیمت ها به سرعت حرکت می کنند، توجه معامله گران بسیار جلب می شود.

این فضای معاملاتی جدید با تاسیس صرافی هایی مانند CBOE و CME و قراردادهایی در حوزه ی بیت کوین اعتبار بیشتری پیدا کرد.

بسیاری از مردم با گذاشتن پول خود در صرافی ها و خرید ارز دیجیتال خود را در معرض ریسک قرار می دهند. با این حال، نکات منفی نیز وجود دارد. زمان پردازش خرید یک ارز دیجیتال بسیار کندتر از انجام یک معامله ی فارکس است. همچنین ریسک های زیادی درباره ی کیف پول های بیت کوین و اتریوم وجود دارد.

شما می توانید با معامله ارزهای دیجیتال از طریق CFD همه ی این نگرانی ها را دور کنید. استفاده از CFD انجام معاملات را بسیار سریعتر می کند، که این سرعت برای چنین بازار بی ثباتی بسیار مفید است. بنابراین با خیال راحت می توانید معاملات خود را انجام دهید.

معامله روزانه رمز ارزها با CFD های آلپاری

با توجه به نوسان بالای رمزارزها یا کریپتوکارنسی ها، معامله آنها برای معامله‌ گران فرصت‌ های سودآوری بسیاری فراهم می‌کند.

با این حال، نوسان بالا به این معنای ریسک بیشتر نیز است بنابراین قابل درک است که برخی معامله‌ گران از خرید و فروش خودِ رمزارزها سر باز بزنند چون چنین سرمایه‌ گذاری می‌تواند بی‌ثبات باشد.

خوشبختانه این قابلیت وجود دارد که در پلتفرم‌ های معاملاتی مختلف از طریق CFD ها (قراردادهای ما به التفاوت) بر روی رمزارزها سرمایه‌ گذاری کنید و به سودآوری‌ های سریعتر و هزینه‌ های کمتر دست پیدا کنید.

معامله روزانه رمزارزها با CFD های آلپاری - معامله رمزارزها در Alpari - استراتژی معاملاتی کریپتوکارنسی

مزایا و معایب معامله رمزارزها از طریق CFD ها

مزیت‌ها:

 • هزینه‌ های کمتر نسبت به خریداری کوین‌ ها: در این حالت نیازی به خرید خود کوین یا رمزارز وجود ندارد و مقدار سرمایه‌ گذاری می‌تواند بسیار کمتر باشد. : معامله‌ گران می‌توانند به وسیله‌ی لوریج، به اندازه‌ای بسیار بیشتر از سرمایه‌ی در اختیار خود، سرمایه‌ گذاری کنند.
 • بازه‌ های زمانی کوتاه‌ تر: در معامله‌ های روزانه تمام معاملات در همان روز باز و بسته می‌شوند، بنابراین نیازی به صبر کردن برای سودآوری نیست.
 • انعطاف در انتخاب نمادها: معامله‌ گران می‌توانند بر روی چند رمز ارز به طور همزمان سرمایه‌ گذاری کنند و هر تعداد معامله‌ای که می‌خواهند را باز کنند.

معایب:

 • معامله‌ی نمادهای بشدت پرنوسان در بازه‌ های کوتاه مدت می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد.
 • در مقایسه با سرمایه‌ گذاری بلند مدت، سودآوری از معاملات روزانه می‌تواند به طور قابل توجهی کمتر باشد.
 • لازم است که هر روز و همیشه از شرایط بازار مطلع باشید و آن را بدون توقف دنبال کنید تا بتوانید تصمیم‌ های معاملاتی درستی بگیرید.

چطور به معامله‌ رمزارزها از طریق CFD ها بپردازیم؟

برخی از استراتژی‌ های معاملاتی شناخته شده شامل اسکالپینگ، معامله مبتنی بر اخبار اقتصادی و معامله مبتنی بر نقاط شکست می‌شود.

استراتژی معاملاتی کریپتوکارنسی - مزایای معامله روزارزها با CFD - هزینه رمزارزها در آلپاری

به منظور به کارگیری استراتژی‌ های معاملاتی CFD ها در خصوص معامله رمزارزها، قبل از هر چیزی باید به این موارد توجه ویژه‌ای کنید:

فارکس چیست؟ بازار فارکس را بشناسید

فارکس چیست؟ بازار فارکس را بشناسید

بازار فارکس را می شناسید؟ مطمئنا تاکنون بارها نام فارکس Forex را شنیده اید، اما ممکن است دقیقا ندانید فارکس چیست و چگونه کار می کند. در این مقاله با زندتریدرز همراه شوید. ما هر آنچه لازم است در مورد فارکس بدانید را برای شما آورده ایم.

معرفی بازار فارکس

بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی کل دنیاست و به صورت 24 ساعته مشغول فعالیت است و دارای حداکثر میزان معاملات روزانه می باشد.

کلمه ی فارکس Forex از ترکیب دو کلمه ی Foreign Exchange تشکیل شده است و به معنای تبادلات ارزی می باشد. در این بازار شما می توانید انواع مختلف ارز را مبادله کنید و از این طریق به سود برسید. به علاوه این تبادل ارز می تواند از طریق خرید و فروش انواع کالا و یا انواع خدمات و … نیز باشد.

بازار فارکس چیست

معاملات فارکس چگونه انجام می شود؟

معاملات فارکس مشابه خرید و فروش انواع دیگر اوراق بهادار ، مانند سهام است با این تفاوت که معاملات فارکس به صورت جفت ارز انجام می شود، یعنی یک ارز در برابر ارز دیگر، مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یا JPY/GBP (ین ژاپن/پوند انگلیس).

هنگامی که شما یک معامله در فارکس انجام می دهید، در حقیقت یک ارز را می فروشید و ارز دیگری را می خرید و چنانچه ارز خریداری شده، در برابر ارز فروخته شده شما افزایش یابد ، شما سود می کنید.

در ادامه با ذکر یک مثال شما را با مفهوم اصلی معاملات فارکس آشنا کرده ایم.

فرض کنید نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا 1.40 تا 1 است. اگر 1000 یورو خریداری کنید ، 1400 دلار آمریکا پرداخت خواهید کرد. اگر نرخ ارز بعداً به 1.50 تا 1 برسد ، می توانید این یورو را به قیمت 1500 دلار بفروشید و 100 دلار سود ببرید.

در بازار فارکس نرخ چگونه تعیین می شود؟

پیش تر گفتیم در بازار فارکس ، معاملات بر اساس جفت ارزها انجام می شود که این جفت ارزها دارای نرخ مشخصی هستند و این نرخ بر اساس یکسری فاکتورها مشخص می شود.

به طور مثال نرخ جفت ارزها بستگی دارد به وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی کشورها. به همین دلیل این نرخ ها تحت این شرایط همواره در تغییر است و فعالیت موفق در بازار فارکس نیز نیاز به استفاده از مهارت های تحلیل تکنیکال و تحلیل های بنیادی دارد.

عوامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ در بازار فارکس

همانطور که گفته شد عوامل سیاسی و اقتصادی در تعیین نرخ تاثیرگذارند.

به طور مثال نرخ تورم، آمار بیکاری، میزان تولیدات و اشتغال زایی، نرخ بهره بانکی، جنگ، تحریم های موجود علیه یک کشور و … می تواند در تعیین نرخ ارز آن کشور تاثیرگذار باشد.

بنابراین زمانی که شما بخواهید به تحلیل تکنیکال در مورد یک جفت ارز بپردازید، لازم است که حول مسائل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر جفت ارزی که قصد معامله آن را در بازار فارکس دارید، بپردازید.

بازار فارکس چیست

حجم معاملات بازار فارکس چقدر است؟

طبق آمار به دست آمده، به طور متوسط روزانه 6.6 تریلیون دلار در بازار ارز فارکس معامله می شود. بازار فارکس از لحاظ حجم معاملاتی که در آن انجام می شود، میزان نقدینگی و ارزش، بزرگ ترین بازار مالی جهان به حساب می آید.

چه نوع افرادی در بازار فارکس معامله می کنند؟

بیشتر معامله گران بازار فارکس عبارتند از : موسسات مالی، مدیران سرمایه گذاری ، شرکت های چند ملیتی و همچنین بانک های تجاری و … . به علاوه معاملات فارکس در حوزه خرده فروشی، تنها 5.5 درصد از کل بازار فارکس را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است.

فارکس سشن Forex Session در بازار معاملات فارکس چیست؟

با وجودی که گفتیم بازار فارکس به صورت 24 ساعته در حال فعالیت است، اما حجم معاملات در تمامی ساعات از 24 ساعت شبانه روز یکسان نیست و بسته به منطقه ی جغرافیایی که شما در آن قرار دارید، در ساعاتی از شبانه روز این بازار تعطیل است، در حالی که در جای دیگر دنیا افراد در حال انجام معامله در فارکس هستند. حتی در برخی از ساعات انجام معاملات فارکس با ریسک بالایی همراه است.

به منظور آگاهی از ساعات مناسب برای معامله در فارکس لازم است که مفهوم سشن معاملاتی را بدانید و با انواع سشن های معاملاتی در بازار فارکس آشنا شوید.

آشنایی با انواع سشن معاملاتی در بازار فارکس

به طور کلی بازار فارکس به سه بخش معاملاتی تقسیم می شود که عبارتند از :

 • بازار آمریکا : ساعت 18 عصر در 6 ماهه اول سال و ساعت 17 در 6 ماهه دوم سال باز است.
 • بازار اروپا : ساعت 11:30 صبح در 6 ماهه اول سال و ساعت 10:30 در 6 ماهه دوم سال باز است.
 • بازار آسیا : ساعت 3:30 بامداد در 6 ماهه اول سال و ساعت 2:30 در 6 ماهه دوم سال باز است.

آنچه مسلم است، در مواقعی که این سه بخش معاملاتی ساعات فعالیتشان با یکدیگر همپوشانی دارد، حجم معاملات به حداکثر می رسد و اتفاقات اصلی در بازار در آن زمان ها رخ می دهد.

آشنایی با بازار فارکس

اهرم یا leverage در بازار فارکس به چه معناست؟

به طور کلی لوریج یا اهرم در بازار فارکس عبارتست از وام گرفتن مقدار مشخصی پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری. در بازار فارکس معمولاً این پول از یک کارگزار وام گرفته می شود.

 • اهرم یا leverage ، در واقع استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش موقعیت معاملاتی خود، فراتر از موجودی نقدی فعلی، می باشد.
 • حساب های بروکری، امکان استفاده از لوریج را از طریق معاملات حاشیه ای فراهم می کند ، جایی که کارگزار مبالغ قرض گرفته شده را تأمین می کند.
 • معامله گران فارکس اغلب از اهرم یا leverage برای رسیدن به سود از تغییرات قیمت نسبتاً کوچک در جفت ارز استفاده می کنند.

اما به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که اهرم یا لوریج، همان قدر که می تواند جذاب باشد، با ریسک بسیار بالایی نیز معایب قرارداد CFD همراه است. در ادامه در مورد آن نکاتی را خواهیم گفت.

داشتن leverage لوریج تا چه حد می تواند ریسک سرمایه گذاری در فارکس را افزایش دهد؟

سرمایه گذاری در بازارهای مالی به هیچ عنوان در ابتدای امر با سود همراه نخواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که شما معایب قرارداد CFD از همان ابتدا که شروع به سرمایه گذاری می کنید به سود برسید.

بنابراین استفاده از اهرم یا لوریج زمانی که حساب شما در سود باشد، بسیار عالی به نظر می رسد. اما شما باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که ممکن است متضرر هم بشوید و در این صورت امکان دارد حساب شما به اصطلاح کال مارجین شود، یعنی توسط بروکر کل موجودی شما برای جبران ضرر، ضبط شود.

پس قبل از اقدام به انجام هر عمل که ریسک بالایی دارد، لازم است که بر ابزارهای معاملاتی تسلط کامل داشته باشید.

در فارکس معاملات به صورت CFD انجام می شود. آیا تا کنون نام CFD را شنیده اید؟ در ادامه همچنان با ما همراه باشید تا شما را با معاملات CFD در فارکس آشنا کنیم.

Forex trading

معاملات CFD چیست؟

معاملات CFD یا contract for difference یک نوع قرارداد بین خریدار و فروشنده است که مقرر می دارد خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد در آینده، به فروشنده پرداخت کند. CFD ها شرایطی برای معامله گران و سرمایه گذاران را فراهم می کند تا بدون سرمایه گذاری زیاد ، از تغییر قیمت ها سود ببرند.

در واقع در معاملات CFD شما ارزش یک کالا را خریداری می کنید و به اصطلاح این ارزش را تا موعد مقرر از مالک آن قرض می گیرید و در زمان سررسید قرارداد، آن مبلغ را پس می دهید.

حال اگر ارزش آن کالا در تاریخ سررسید افزایش پیدا کرده باشد، شما هم بدهی خود را پس می دهید و هم مبلغی را سود می کنید.

معاملات فیوچر future نیز نوعی از معاملات CFD می باشد. در این نوع معاملات شما می توانید به صورت توافقی کالا یا ارزشی را با قیمت مشخص در تاریخ معینی در آینده، معامله کنید و در تاریخ سررسید قرارداد، آن مبلغ به نرخ لحظه ای پرداخت می شود.

تفاوت معاملات فیوچر با معاملات CFD در این است که در معاملات فیوچر شما باید مطابق با نرخ روز، آن ارزشی را که گرفته اید، پس بدهید.

نحوه ی عملکرد معاملات فیوچر Future یا آتی چگونه است؟

برای درک بیشتر معاملات فیوچر، این نوع معاملات را با ذکر یک مثال توضیح داده ایم.

فرض کنید شما در تاریخ مشخصی 8 عدد از یک نوع کالا را خریداری می کنید به قیمت هر عدد 2 میلیون تومان. در تاریخ سررسید قرار داد اگر قیمت آن معایب قرارداد CFD کالا از 2 میلیون تومان به 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده باشد، شما لازم است که 8 عدد از آن کالا را به قیمت هر کدام 4 میلیون تومان پس بدهید و یا اینکه مبلغی که به قیمت آن کالا اضافه شده است را به عنوان ضرر و زیان بپردازید.

معاملات CFD چه مزایا و معایبی دارد؟

برای آشنایی با مزیت های معاملات CFD این بخش از مقاله را به دقت مطالعه نمایید.

مزیت های معاملات CFD

 • در این معاملات می توان از اهرم یا لوریج استفاده کرد
 • مالیاتی پرداخت نمی شود چون تنها ارزش ها خرید و فروش می شود
 • بازار دو طرفه می باشد، هم خرید و هم فروش
 • معاملات سررسید ندارد

معایب معاملات CFD

 • به دلیل وجود اهرم، ریسک این معاملات بالاتر است
 • هیچ گونه مالکیت فیزیکی در این نوع معاملات وجود ندارد
 • در زمان باز بودن معاملات هیچ نیازی به پرداخت بهره بانکی وجود ندارد.

تا این بخش از مقاله شما را با برخی از مهم ترین و کاربردی ترین اصطلاحات و انواع معاملات در فارکس آشنا کردیم. در ادامه همچنان با ما همراه باشید تا با سایر اصطلاحات در این بازار بزرگ جهانی آشنا شوید.

معرفی بازار فارکس

معنای اسپرد Spread در بازار فارکس چیست؟

به طور کلی در بازار فارکس هنگام خرید و فروش ملاحظه می کنید که جفت ارزها با دو نرخ متفاوت نشان داده می شود. این دو عدد نشان دهنده ی قیمت خرید و قیمت فروش جفت ارز است که اندکی با یکدیگر اختلاف دارد. به اختلاف بین این دو نرخ، اسپرد Spread گفته می شود.

اسپرد Spread برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است. به علاوه با توجه به نوع کارگزار یا بروکر در بازار فارکس، ممکن است مقدار اسپرد Spread ، متفاوت باشد. همچنین در ساعاتی که حجم معاملات کم است اسپرد Spread بیشتر می شود.

حال که تا حدودی با فارکس و انواع معاملات در این بازار آشنا شدید، ممکن است تمایل داشته باشید در این بازار سرمایه گذاری کنید، اما دقیقا ندانید که از کجا باید شروع کنید. در ادامه به اختصار به این موضوع پرداخته ایم. همچنان همراه ما باشید.

برای انجام معاملات در بازار فارکس از کجا شروع کنیم؟

اگر تمایل به سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارید و به انجام معاملات در این بازار علاقه مند هستید، لازم است بدانید که برای شروع لازم است که یک بروکر یا کارگزار مناسب برای خود انتخاب کنید.

همانطور که می دانید بروکرها همان واسطه ها هستند که در ابتدا ممکن است انتخاب این واسطه کمی ساده به نظر برسد. اما آیا می دانید که نوع بروکر می تواند در عملکرد شما در بازار فارکس و میزان سود و زیان تان تاثیر گذار باشد؟

پس لازم است که قبل از هر چیز در مورد بروکرها اطلاعات کافی به دست آورید و به درستی در مورد انواع بروکرها تحقیق کنید و مورد مناسبی را بر گزینید.

البته از آنجا که بازار فارکس جهانی بوده و دارای حجم معاملات بسیار بالایی است، بروکرها با اتصال به بازار جهانی معاملات را انجام می دهند و معایب قرارداد CFD معایب قرارداد CFD از طریق نهادهای نظارت مالی دارای اعتبار خارجی (رگوله) کنترل می شوند؛ بنابراین این بازار یکی از امن ترین بازارهای موجود است.

بازار فارکس را بشناسید

پیش تر گفتیم که برای شروع کار لازم است بروکر داشته باشید. برای انتخاب بروکر به این نکات توجه کنید :

 • با توجه به تحریم هایی که بر علیه کشور عزیز ما ایران انجام شده است، بروکری که انتخاب می کنید باید حتما در کشور های آفشور ثبت شده باشند تا بتوانند به کاربران ایرانی خدمت رسانی کنند.
 • هر چه بروکر در کشورهای بیشتری شعبه داشته باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت.
 • بهتر است که بروکر دارای پشتیبانی به زبان فارسی باشد تا با شما راحت تر ارتباط برقرار کند.
 • بروکر باید رگوله باشد و معاملاتی آن باید به بازار جهانی متصل باشد.
 • قبل از انتخاب بروکر ، لازم است که از اسپرد Spread جفت ارزها در آن بروکر اطلاعات کافی داشته باشید.
 • لازم است که بروکر دارای حساب معاملاتی مختلف باشد. به این ترتیب می توانید با هر نوع استراتژی و مدیریت سرمایه در آن حساب جدید ایجاد نمائید.

به این ترتیب با در نظر گرفتن این نکات می توانید بروکر خود را بسیار هوشمندانه تر انتخاب کنید.

کلام پایانی در مورد بازار فارکس

اگر به دنبال سرمایه گذاری در بازاری هستید که دارای پتانسیل تجاری بالایی باشد، بازار فارکس با میانگین حجم بالای معاملاتی که دارد، می تواند گزینه ی مناسبی باشد، البته باید به این نکته توجه کنید که ورود به این بازار بدون آموزش های لازم با ریسک بسیار زیادی همراه است و می تواند شما را متوجه ضررهای جبران ناپذیری نماید.

بنابراین توصیه ما این است که حتما پیش از هر اقدامی سعی کنید در دوره های آموزشی مربوطه شرکت کنید و برای هر سوالی که در ذهن دارید پاسخی قانع کننده دریافت کنید و با آگاهی کامل از زیر و بم های کار، وارد این بازار بزرگ جهانی شوید.

در این مقاله سعی کردیم نکات مهمی را در ارتباط با بازار فارکس در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. امید است آنچه گفته شده مورد توجه و رضایت شما گرامیان قرار گرفته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.