انواع نسبتهای مالی چیست؟


صورت مالی 9 ماهه 1400 | آکادمی آینده

نسبت نقدینگی

نسبت نقدینگی و نقدینگی: به توانایی شرکت ها جهت بازپرداخت بدهی های کوتاه‌ مدت آن ها نقدینگی گویند. بنابراین به اطلاعاتی که در خصوص توانایی شرکت ها و یا موسسه ها در پرداخت بدهی های خود (دیون کوتاه مدت) و یا متعهد بودن آن ها فراهم می شود نسبت نقدینگی گویند.
نسبت‌های نقدینگی رایج شامل موارد زیر می‌شوند:
نسبت‌های جاری:
توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت شرکت از بخش دارایی های جاری

نسبت جاری: دارایی‌های جاری/ بدهی‌های جاری

نسبت‌آنی:

توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌ مدت خود از بخش دارایی‌های نقدی

نسبت آنی = دارایی‌های جاری – موجودی مواد و کالا / بدهی‌های جاری
نسبت وجه نقد:
پرداخت بدهی های کو تاه مدت شرکت از بخش وجوه نقد را نسبت وجه نقد گویند. محافظه کارانه ترین نسبت نقدینگی است و در آن حساب های دریافتنی هم لحاظ نمی شود.

نسبت وجه نقد = موجودی نقدی+ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت / بدهی‌های جاری
نسبت‌‌های اهرمی یا ساختار سرمایه چیست؟
جهت ارزیابی میزان سطح بدهی های کوتاه مدت و یا بلند مدت شرکت از نسبت های اهرمی استفاده میگردد که شامل موارد زیر است.
نسبت بدهی:
توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه و بلندمدت از محل دارایی‌های موجود

نسبت بدهی = مجموع بدهی‌ها / مجموع دارایی‌ها

نسبت تسهیلات به سرمایه:

متکی بودن شرکت به وام گرفتن از بانک و حقوق صاحبان سهام برای تامین بخش مالی خود

نسبت تسهیلات به سرمایه = مجموع تسهیلات / مجموع تسهیلات + حقوق صاحبان سهام
نسبت پوشش بهره:

توانایی شرکت در پرداخت هزینه ‌های مالی شرکت یا موسسه ، مانند بهره وام¬‌های دریافتنی از بخش سود عملیاتی

گزارشات مالی چیست؟ | انواع گزارشات مالی

گزارشات مالی چیست؟ | انواع گزارشات مالی

تهیه و تنظیم گزارشات مالی یکی از مهمترین فعالیت های حسابداری است که مدیر مالی و یا حسابدار مجموعه باید بتواند نسبت به انجام آن مبادرت ورزد. گزارشات مالی با استفاده از نتیجه فعالیت های روزانه حسابداری تهیه میشوند. تحلیل مالی دقیق و فعال می تواند تفاوت بزرگی در عملکرد مالی شرکت به وجود آورد. تحلیل مالی همچنین در صورت بکارگیری ابزارهای دیجیتال میتواند با حداکثر بهره وری انجام شود، و دید بهتری برای تصمیم گیری های تجاری به سازمان ببخشد.

گزارشات مالی عموما برای استفاده سرمایه گذاران، اعطا کنندگان وام و تسهیلات مالی، تامین کنندگان خدمات و کالا، کارکنان و مدیران شرکت تهیه و تنظیم میشوند.

هدف از تهیه گزارشات مالی

گزارشات مالی، نشان دهنده آینده مالی شرکت هستند. این گزارشات بخش های متعدد و متنوعی را شامل می‌شوند. بدهی، درآمد، هزینه، میزان جریان نقدی در شرکت و حقوق از جمله مواردی هستند که در این گزارشات به آن ها پرداخته می‌شود. گزارشات مالی دوره های مشخصی دارند. گزارشات مالی عموما در بازه های سه ماهه، شش ماهه و یک ساله نگاشته می‌شوند. هرچند صورت مالی سالانه که برای یک سال مالی محاسبه میشود رایج تر انواع نسبتهای مالی چیست؟ است، اما در برخی از مدل های گزارشات مالی بازه های سه و شش ماهه را ملاک قرار میدهند.

گزارشات مالی سبب میشود تا مدیریت بدهی ها و نیز مدیریت نقدینگی با کیفیت بهتری انجام گیرد. همچنین امکان مقایسه بازه های زمانی متفاوت و میزان رشد و پیشرفت مالی کسب و کار برای مدیران فراهم خواهد بود.

گزارشات مالی یک معیار برای بررسی سلامت مالی شرکت ها و سازمان های مختلف است. یک گزارش مالی برای شرکت های کوچک بیشتر شامل صورت سود و زیان است. برای چنین مجموعه هایی الزامی به تهیه صورت مالی توسط حسابدار وجود ندارد و میتوان از برنامه های حسابداری برای این کار کمک گرفت.

گزارشات مالی

گزارشات مالی را می‌توان مهمترین اسناد حسابداری شرکت ها و سازمان ها دانست‌ در این گزارشات اطلاعات و مفاهیم مهم مالی به صورت ساده بیان میشوند به طوری که اطلاعات مهم سریع تر و ساده تر برای همه افراد قابل دسترس خواهد بود.

گفتیم که یک گزارش مالی دارای بخش‌های مختلفی است. یکی از این بخش‌ها مربوط به دارایی است. دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود و دارایی های جاری زیر مجموعه های مهم این قسمت هستند. دارایی شامل منابع مالی است که با استفاده از آن ها فعالیت های اقتصادی مجموعه به سرانجام می‌رسد.

صورت درآمد یکی دیگر از بخش های یک گزارش مالی است. در این بخش درآمد های به دست آمده و هزینه های انجام شده برای محاسبه میزان سودآوری مورد بررسی قرار میگیرند.

در بخش بعدی یک گزارش مالی لازم است به بدهی ها پرداخته شود. بدهی ها عموما به دو بخش بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری تقسیم می‌شوند.

صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران را می‌توان نیرو محرکه یک مجموعه دانست. به همین دلیل بخشی تحت عنوان حقوق صاحبان سرمایه در گزارشات مالی در نظر گرفته شده است. این بخش کمک می‌کند تا سرمایه قانونی و ثبت شده و منابع سرمایه شرکت مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین سبب می‌شود تا سودی که باید به صاحبان سهام پرداخت گردد مشخص شود.

گزارشات مالی را در این بخش میتوان شامل ارائه وضعیت و نتایج مالی سازمان به ذینفعان مختلف دانست؛ به طوری که آنها امکان تحلیل امنیت سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده اند را داشته باشند.

گزارش جریان نقدی شامل مستند سازی مقدار پولی است که در یک بازه زمانی مشخص به مجموعه وارد و از آن خارج شده است، میباشد. با توجه به اهمیت مدیریت صحیح جریان نقدی، این بخش از گزارش مالی برای انجام تعهدات معوق، سرمایه‌گذاری استراتژیک و به حداقل رساندن ریسک برای محافظت از تداوم کسب‌وکار در مواقع اضطراری بسیار حیاتی است.

اگر قرار باشد گزارشات مالی در اختیار سهامداران قرار گیرد لازم است بخش هایی تحت عنوان آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه برای بررسی دقیق سال مالی توسط سهامداران در آن گنجانده شود.

انواع گزارشات مالی

یکی از معروف ترین گزارش های مالی ترازنامه است. در ترازنامه وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق سهامداران در یک گزارش ذکر شده اند. این گزارش را گزارش وضعیت نیز میدانند و به نحوی تنظیم میشود که در آن بدهی ها و حقوق سهامداران با دارایی های شرکت برابر باشد.

احتمالا نام صورت سود و زیان جامع را زیاد در حوزه گزارشات مالی شنیده اید. در این گزارش میزان بدهی ها و درآمد ها در طی یک دوره زمانی مشخص عنوان میشود. البته این صورت مالی تنها هزینه های عملیاتی را شامل میشود و هزینه های غیر عملیاتی در آن آورده نخواهد شد. این گزارش تغییرات مالی شرکت را به صورت کلی نشان میدهد.

صورت سود و زیان نیز یکی از انواع گزارشات مالی است. این صورت عموما در بازه های 3 ماهه تهیه میشود تا مشخص کند که شرکت در سراشیبی سود قرار دارد یا سرازیری زیان. برخلاف صورت سود و زیان جامع در این گزارش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی هر دو عنوان میشوند.

توجه داشته باشید که گزارشات مالی اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار خواهند داد اما برای بررسی ریز فعالیت ها به هیچ عنوان کافی نیستند.

مزایا

گزارشات مالی سبب مشخص شدن ارزش سهام یک شرکت یا مجموعه خواهند شد. این مسئله هم برای سهام داران شرکت و هم کسانی که قصد سرمایه گذاری در شرکت را دارند، مفید است. همچنین در مواردی چون مناقصه ها و مزایده ها وجود گزارش مالی میتواند موجبات توجه سهامداران خرد و مدیران را فراهم آورد.

لازم است هرچند وقت یک بار گزارشات مالی به مراجع قانونی برای بررسی مواردی همچون مالیات قابل پرداخت ارجاع داده شوند. وجود صورت مالی دقیق سبب ساده شدن فرایند قانونی حسابرسی خواهد شد. پس اگر مجموعه شما مشمول پرداخت مالیات است، حتما باید به فکر تهیه گزارشات مالی باشید.

داشبوردهای عملکرد مالی، که از طریق نرم افزار مالی قابل دسترسی هستند، گزارش مالی را به صورت پویا و در لحظه ارائه می دهند. این داشبوردها با استفاده از مجموعه ای متنوع از منابع، با بکارگیری یک پلت فرم مدیریت داده متمرکز، به کاربران اجازه می دهند نمودارها و جداول را به صورت سفارشی ایجاد کنند. این جداول برای بررسی سرمایه در گردش، ردیابی چرخه تبدیل نقدینگی، پیگیری نرخ خطای پرداخت فروشنده و … قابل استفاده است.

گزارشات مالی چیست؟ | انواع گزارشات مالی

گزارشات مالی چیست؟ | انواع گزارشات مالی

تهیه و تنظیم گزارشات مالی یکی از مهمترین فعالیت های حسابداری است که مدیر مالی و یا حسابدار مجموعه باید بتواند نسبت به انجام آن مبادرت ورزد. گزارشات مالی با استفاده از نتیجه فعالیت های روزانه حسابداری تهیه میشوند. تحلیل مالی دقیق و فعال می تواند تفاوت بزرگی در عملکرد مالی شرکت به وجود آورد. تحلیل مالی همچنین در صورت بکارگیری ابزارهای دیجیتال میتواند با حداکثر بهره وری انجام شود، و دید بهتری برای تصمیم گیری های تجاری به سازمان ببخشد.

گزارشات مالی عموما برای استفاده سرمایه گذاران، اعطا کنندگان وام و تسهیلات مالی، تامین کنندگان خدمات و کالا، کارکنان و مدیران شرکت تهیه و تنظیم میشوند.

هدف از تهیه گزارشات مالی

گزارشات مالی، نشان دهنده آینده مالی شرکت هستند. این گزارشات بخش های متعدد و متنوعی را شامل می‌شوند. بدهی، درآمد، هزینه، میزان جریان نقدی در شرکت و حقوق از جمله مواردی هستند که در این گزارشات به آن ها پرداخته می‌شود. گزارشات مالی دوره های مشخصی دارند. گزارشات مالی عموما در بازه های سه ماهه، شش ماهه و یک ساله نگاشته می‌شوند. هرچند صورت مالی سالانه که برای یک سال مالی محاسبه میشود رایج تر است، اما در برخی از مدل های گزارشات مالی بازه های سه و شش ماهه را ملاک قرار میدهند.

گزارشات مالی سبب میشود تا مدیریت بدهی ها و نیز مدیریت نقدینگی با کیفیت بهتری انجام گیرد. همچنین امکان مقایسه بازه های زمانی متفاوت و میزان رشد و پیشرفت مالی کسب و کار برای مدیران فراهم خواهد بود.

گزارشات مالی یک معیار برای بررسی سلامت مالی شرکت ها و سازمان های مختلف است. یک گزارش مالی برای شرکت های کوچک بیشتر شامل صورت سود و زیان است. برای چنین مجموعه هایی الزامی به تهیه صورت مالی توسط حسابدار وجود ندارد و میتوان از برنامه های حسابداری برای این کار کمک گرفت.

گزارشات مالی

گزارشات مالی را می‌توان مهمترین اسناد حسابداری شرکت ها و سازمان ها دانست‌ در این گزارشات اطلاعات و مفاهیم مهم مالی به صورت ساده بیان میشوند به طوری که اطلاعات مهم سریع تر و ساده تر برای همه افراد قابل دسترس خواهد بود.

گفتیم که یک گزارش مالی دارای بخش‌های مختلفی است. یکی از این بخش‌ها مربوط به دارایی است. دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود و دارایی های جاری زیر مجموعه های مهم این قسمت هستند. دارایی شامل منابع مالی است که با استفاده از آن ها فعالیت های اقتصادی مجموعه به سرانجام می‌رسد.

صورت درآمد یکی دیگر از بخش های یک گزارش مالی است. در این بخش درآمد های به دست آمده و هزینه های انجام شده برای محاسبه میزان سودآوری مورد بررسی قرار میگیرند.

در بخش بعدی یک گزارش مالی لازم است به بدهی ها پرداخته شود. بدهی ها عموما به دو بخش بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری تقسیم می‌شوند.

صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران را می‌توان نیرو محرکه یک مجموعه دانست. به همین دلیل بخشی تحت عنوان حقوق صاحبان سرمایه در گزارشات مالی در نظر گرفته شده است. این بخش کمک می‌کند تا سرمایه قانونی و ثبت شده و منابع سرمایه شرکت مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین سبب می‌شود تا سودی که باید به صاحبان سهام پرداخت گردد مشخص شود.

گزارشات مالی را در این بخش میتوان شامل ارائه وضعیت و نتایج مالی سازمان به ذینفعان مختلف دانست؛ به طوری که آنها امکان تحلیل امنیت سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده اند را داشته باشند.

گزارش جریان نقدی شامل مستند سازی مقدار پولی است که در یک بازه زمانی مشخص به مجموعه وارد و از آن خارج شده است، میباشد. با توجه به اهمیت مدیریت صحیح جریان نقدی، این بخش از گزارش مالی برای انجام تعهدات معوق، سرمایه‌گذاری استراتژیک و به حداقل رساندن ریسک برای محافظت از تداوم کسب‌وکار در مواقع اضطراری بسیار حیاتی است.

اگر قرار باشد گزارشات مالی در اختیار سهامداران قرار گیرد لازم است بخش هایی تحت عنوان آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه برای بررسی دقیق سال مالی توسط سهامداران در آن گنجانده شود.

انواع گزارشات مالی

یکی از معروف ترین گزارش های مالی ترازنامه است. در ترازنامه وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق سهامداران در یک گزارش ذکر شده اند. این گزارش را گزارش وضعیت نیز میدانند و به نحوی تنظیم میشود که در آن بدهی ها و حقوق سهامداران با دارایی های شرکت برابر باشد.انواع نسبتهای مالی چیست؟

احتمالا نام صورت سود و زیان جامع را زیاد در حوزه گزارشات مالی شنیده اید. در این گزارش میزان بدهی ها و درآمد ها در طی یک دوره زمانی مشخص عنوان میشود. البته این صورت مالی تنها هزینه های عملیاتی را شامل میشود و هزینه های غیر عملیاتی در آن آورده نخواهد شد. این گزارش تغییرات مالی شرکت را به صورت کلی نشان میدهد.

صورت سود و زیان نیز یکی از انواع گزارشات مالی است. این صورت عموما در بازه های 3 ماهه تهیه میشود تا مشخص کند که شرکت در سراشیبی سود قرار دارد یا سرازیری زیان. برخلاف صورت سود و زیان جامع در این گزارش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی هر دو عنوان میشوند.

توجه داشته باشید که گزارشات مالی اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار خواهند داد اما برای بررسی ریز فعالیت ها به هیچ عنوان کافی نیستند.

مزایا

گزارشات مالی سبب مشخص شدن ارزش سهام یک شرکت یا مجموعه خواهند شد. این مسئله هم برای سهام داران شرکت و هم کسانی که قصد سرمایه گذاری در شرکت را دارند، مفید است. همچنین در مواردی چون مناقصه ها و مزایده ها وجود گزارش مالی میتواند موجبات توجه سهامداران خرد و مدیران را فراهم آورد.

لازم است هرچند وقت یک بار گزارشات مالی به مراجع قانونی برای بررسی مواردی همچون مالیات قابل پرداخت ارجاع داده شوند. وجود صورت مالی دقیق سبب ساده شدن فرایند انواع نسبتهای مالی چیست؟ قانونی حسابرسی خواهد شد. پس اگر مجموعه شما مشمول پرداخت مالیات است، حتما باید به فکر تهیه گزارشات مالی باشید.

داشبوردهای عملکرد مالی، که از طریق نرم افزار مالی قابل دسترسی هستند، گزارش مالی را به صورت پویا و در لحظه ارائه می دهند. این داشبوردها با استفاده از مجموعه ای متنوع از منابع، با بکارگیری یک پلت فرم مدیریت داده متمرکز، به کاربران اجازه می دهند نمودارها و جداول را به صورت سفارشی ایجاد کنند. این جداول برای بررسی سرمایه در گردش، ردیابی چرخه تبدیل نقدینگی، پیگیری نرخ خطای پرداخت فروشنده و … قابل استفاده است.

تحلیل مالی چیست؟

تحلیل مالی چیست؟

تحلیل مالی (Financial Analysis) روند بررسی کسب‌وکارها، پروژه‌‌ها، بودجه‌‌ها و دیگر مبادلات مربوط به زمینهٔ مالی است که به منظور بررسی عملکرد و همچنین مناسب بودن‌‌ آن‌ها برای آن کسب‌وکار انجام‌‌ ‌‌می‌شود.

به‌طور معمول، تحلیل مالی، به‌منظور بررسی اینکه یک واحد تجاری ثبات دارد یا خیر، قادر به پرداخت بدهی‌‌هایش‌‌ می‌باشد، نقدینگی دارد، و یا به‌اندازهٔ کافی سود‌ده است تا بتواند یک ‌‌سرمایه‌گذاری مالی را گارانتی کند؛ استفاده ‌‌‌‌می‌شود.

نکات کلیدی:

 • اگر تحلیل مالی به‌صورت داخلی انجام شود،‌‌ ‌‌می‌تواند به مدیران یک کسب‌وکار کمک کند تا بتوانند تصمیمات آینده را راحت‌‌‌تر گرفته و یا بر روندهای موفقیت‌آمیز گذشته خود مروری داشته باشند.
 • اگر این تحلیل و بررسی به‌صورت خارجی انجام گیرد، به ‌‌سرمایه‌گذاران این اجازه را‌‌ ‌‌می‌دهد تا بتوانند بهترین فرصت‌‌های ‌‌سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند و در‌‌ آن‌ها ‌‌سرمایه‌گذاری نمایند.
 • دو روش اصلی برای تحلیل وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
 • تحلیل بنیادی از نسبت‌‌ها و همچنین گزارشات مالی و اطلاعات‌‌ آن‌ها به‌منظور بدست آوردن ارزش ذاتی یک سهم استفاده‌‌ ‌‌می‌کند.
 • تحلیل تکنیکال این موضوع را در نظر‌‌ ‌‌می‌گیرد که تما‌‌می اطلاعات و ارزش یک سهم از قبل در قیمت آن لحاظ شده‌اند، و در این تحلیل به الگوهای نموداری و همچنین ارزش سهام تمرکز‌‌ ‌‌می‌کنیم.

درک مفهوم تحلیل مالی

تحلیل مالی ‌‌می‌تواند به‌منظور بررسی روندهای اقتصادی، تنظیم نمودن سیاست‌‌های مالی، ایجاد نقشه‌‌های بلندمدت برای فعالیت کسب‌وکارها و همچنین یافتن پروژه‌‌ها برای شرکت‌‌هایی به‌منظور ‌‌سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

تما‌‌می موارد فوق از ‌‌‌‌‌‌ ترکیب اطلاعات و ارقام مالی ناشی‌‌ ‌‌می‌شوند. یک تحلیل‌گر مالی به بررسی موبه‌موی گزارش‌‌های مالی شرکت‌‌ها – مانند صورت سود و زیان، ‌‌‌ترازنامه و همچنین گزارشات جریان نقدی ‌‌می‌پردازد. تحلیل مالی می‌تواند هم به‌صورت شرکتی و هم به‌منظور ‌‌سرمایه‌گذاری انجام شود.

تحلیل مالی چیست؟

تحلیل مالی (Financial Analysis) روند بررسی کسب‌وکارها، پروژه‌‌ها، بودجه‌‌ها و دیگر مبادلات مربوط به زمینهٔ مالی است که به منظور بررسی عملکرد و همچنین مناسب بودن‌‌ آن‌ها برای آن کسب‌وکار انجام‌‌ ‌‌می‌شود. به‌طور معمول، تحلیل مالی، به‌منظور بررسی اینکه یک واحد تجاری ثبات دارد یا خیر، قادر به پرداخت بدهی‌‌هایش‌‌ می‌باشد، نقدینگی دارد، و یا به‌اندازهٔ کافی سود‌ده است تا بتواند یک ‌‌سرمایه‌گذاری مالی را گارانتی کند؛ استفاده ‌‌‌‌می‌شود.

یکی از مرسوم‌‌‌ترین روش‌‌ها برای تحلیل اطلاعات مالی بدست آوردن و محاسبهٔ نسبت‌‌های موجود از اطلاعات این گزارشات مالی‌‌ ‌‌می‌باشد تا بتوان‌‌ آن‌ها را با شرکت‌‌های دیگر و حتی گذشتهٔ همین شرکت مقایسه کرد و عملکرد‌‌ آن‌ها را در برابر یکدیگر سنجید.

برای مثال، بازده دارایی‌‌ها یک نسبت معمول است که به‌منظور بررسی‌‌ میزان استفادهٔ بهینهٔ شرکت از دارایی‌‌هایش به‌منظور کسب سود استفاده‌‌ ‌‌می‌شود. این نسبت‌‌ ‌‌می‌تواند برای چند کمپانی در یک زمینهٔ صنعتی یکسان مورد محاسبه قرار گیرد و با یکدیگر مقایسه شود تا‌‌ میزان عملکرد بهتر هر یک از این شرکت‌‌ها مشخص شوند.

چگونه از تحلیل مالی استفاده‌‌ ‌‌می‌شود؟

تحلیل مالی شرکت‌‌ها (Corporate financial analysis)

در تحلیل مالی شرکت‌‌ها، این تحلیل به‌صورت داخلی و توسط بخش حسابداری با مشارکت بخش مدیریت به‌منظور بهبود تصمیم‌گیری‌‌های انواع نسبتهای مالی چیست؟ کسب‌وکاری انجام‌‌ ‌‌می‌شود. این نوع از تحلیل داخلی ممکن است نسبت‌‌هایی مانند ارزش خالص فعلی (Net present value –NPV) و همچنین نرخ داخلی سوددهی (Internal rate of return – IRR) را بررسی کند تا بتوانند به‌کمک‌‌ آن‌ها پروژه‌‌هایی را پیدا کنند که ارزش اجرا شدن داشته باشند.

تحلیل مالی چیست؟

در تحلیل مالی شرکت‌‌ها، این تحلیل به‌صورت داخلی و توسط بخش حسابداری با مشارکت بخش مدیریت به‌منظور بهبود تصمیم‌گیری‌‌های کسب‌وکاری انجام‌‌ ‌‌می‌شود. این نوع از تحلیل داخلی ممکن است نسبت‌‌هایی مانند ارزش خالص فعلی (Net present value –NPV) و همچنین نرخ داخلی سوددهی (Internal rate of return – IRR) را بررسی کند تا بتوانند به‌کمک‌‌ آن‌ها پروژه‌‌هایی را پیدا کنند که ارزش اجرا شدن داشته باشند.

بسیاری از شرکت‌‌ها فروش قرضی را به مشتریان خود انجام‌‌ ‌‌می‌دهند. در نتیجه، پول دریافت شده به‌منظور این فروش‌‌ها ممکن است برای مدت زمانی با تأخیر به شرکت برسد.

برای شرکت‌‌هایی که دارای حساب‌‌های دریافتنی بزرگی هستند، کاربردی است که از‌‌ میانگین دوره وصول مطالبات (Days sell outstanding – DSO) استفاده کنیم، که به شرکت کمک‌‌ ‌‌می‌کند تا بتواند متوجه مقدار زمانی که طول‌‌ ‌‌می‌کشد تا بتواند پول فروش‌‌هایش را پس بگیرد شود. متوسط دوره وصول مطالبات (Average collection period) همچنین یک دیدگاه مهم در چرخه تبدیل نقدینگی در شرکت‌‌ ‌‌می‌باشد.

یک ناحیه کلیدی در بررسی مالی شرکت‌‌ها، پیش‌بینی عملکرد آینده این شرکت از طریق بررسی عملکرد گذشته شرکت و مواردی مانند مقدار درآمد خالص (net earning) و یا حاشیه سود (profit margin)،‌‌ ‌‌می‌باشد. این نوع از بررسی روندهای گذشته سودمند است و‌‌ ‌‌می‌تواند منجر به پیدا کردن روندهای فصلی در شرکت شود.

برای مثال، خرده‌فروشان ممکن است مقدار قابل‌توجهی افزایش فروش را در ماه‌‌های باقیمانده به کریسمس پیدا کنند. این به کسب‌وکارها اجازه‌‌ ‌‌می‌دهد تا بتوانند بودجه‌ای را پیش‌بینی نمایند و تصمیماتی برای کسبِ سودِ بیشتر در آن زمان بگیرند. این تصمیمات شامل تعیین حداقل موجودی کالای مورد نیاز‌‌ آن‌ها‌‌ ‌‌می‌باشد که تما‌‌می این اطلاعات از اتفاقات گذشته بدست آمده‌اند.

تحلیل مالی به منظور ‌‌سرمایه‌گذاری (Investment financial analysis)

در تحلیل مالی به‌منظور ‌‌سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گری که خارج از شرکت قرار دارد شرکت را به‌منظور انجام ‌‌سرمایه‌گذاری‌‌ها تحلیل‌‌ ‌‌می‌کند.

تحلیل‌گر‌‌ ‌‌می‌تواند یکی از روش‌‌های ‌‌سرمایه‌گذاری از بالا به پایین (Top – Down Investment) و یا ‌‌سرمایه‌گذاری از پایین به بالا (Bottom – up investment) را اجرا کند.

روش از بالا به پایین (Top – down approach) در نگاه اول به بررسی فرصت‌‌های اقتصاد کلان‌‌ ‌‌می‌پردازد، مانند بخش‌‌هایی از اقتصاد که عملکرد بهتری دارند؛ و سپس به‌سمت پایین انواع نسبتهای مالی چیست؟ حرکت‌‌ ‌‌می‌کند تا بتواند بهترین شرکت را در آن بخش اقتصادی پیدا کند. از این نقطه به‌بعد،‌‌ آن‌ها بیشتر به بررسی سهام شرکت‌‌های خاص‌‌ ‌‌می‌پردازند تا بتوانند در آن‌ها ‌‌سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشند و‌‌ این کار را با بررسی مقادیر بنیادی یک شرکت انجام‌‌ ‌‌می‌دهند.

در روش پایین به بالا (Bottom – top approach) تحلیل‌گر ابتدا به بررسی یک شرکت و به‌دست آوردن نسبت‌‌های مالی آن شرکت‌‌ ‌‌می‌پردازد. و سپس‌‌ آن‌ها را با عملکرد گذشتهٔ این شرکت و همچنین عملکرد شرکت‌‌هایی که با این شرکت در یک حوزه صنعتی قرار دارند، مقایسه‌‌ ‌‌می‌کند. ‌‌

سرمایه‌گذارانی که از این روش استفاده‌‌ ‌‌می‌کنند در ابتدا فاکتورهای اقتصاد خُرد را در نظر‌‌ ‌‌می‌گیرند و سپس به بررسی دیگر موارد‌‌ ‌‌می‌پردازند. این فاکتورها به‌طور کلی شامل وضعیت سلامت کلی مالی یک شرکت، بررسی گزارشات مالی، سرویس‌‌ها و محصولات تولید شده،‌‌ میزان عرضه و تقاضا، و دیگر اندیکاتورهای منفرد نشان‌دهندهٔ عملکرد یک شرکت در طول زمان‌‌ ‌‌می‌باشند.

انواع تحلیل‌‌های مالی

دو نوع تحلیل مالی وجود دارد:

 • تحلیل بنیادی (Fundamental analysis)
 • تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

تحلیل بنیادی از نسبت‌‌های به‌دست آمده از اطلاعات موجود در گزارشات مالی، مانند مقدار درآمد شرکت به‌ازای هر سهم (Earnings per share – EPS) به‌منظور بدست آوردن ارزش کسب‌وکار استفاده‌‌ ‌‌می‌کند.

استفاده از تحلیل‌‌های نسبتی به‌علاوه نگاهی به اقتصاد و وضعیت مالی این شرکت، تحلیل‌گر را قادر‌‌ ‌‌می‌سازد تا بتواند ارزش ذاتی سهام (Intrinsic Value) را مشخص کند.

هدف نهایی این است که ‌‌سرمایه‌گذار به عددی برسد که آن را بتواند با قیمت کنونی سهم مقایسه کند تا ببیند که ارزش سهم در حال حاضر بیش از اندازهٔ واقعی خود (Overvalued) یا کمتر از اندازهٔ واقعی خود (Undervalued) ‌‌می‌باشد.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال از اطلاعات ثبت‌شده توسط فعالیت‌‌های ‌‌معامله‌گری، مانند اطلاعات ثبت‌شده در‌‌ میانگین‌‌های متحرک (Moving averages- MA’s) استفاده‌‌ ‌‌می‌کند.

لزوماً تحلیل‌گران تکنیکال بر این عقیده هستند که قیمتِ سهم از پیش، تما‌‌میِ ‌اطلاعاتِ موردِ نیاز و همچنین اطلاعات عمو‌‌می‌ منتشر شده در مورد قیمت یک سهم را در خود نمایش‌‌ ‌‌می‌دهد.

تحلیل‌گر تکنیکال تلاش‌‌ ‌‌می‌کند تا احساسات بازار در پس هر روند با نگاه کردن به الگوهای تشکیل شده در نمودار و همچنین بررسی دقیق ویژگی‌‌های بنیادی هر سهم تشخیص دهد.

مثال‌‌هایی از تحلیل‌‌های مالی

به‌عنوان مثالی از تحلیل بنیادی، در نظر بگیرید که شرکت سرویس‌‌های مالی دیسکاور (Discover financial services (مقدار سود به‌ازای هر سهم خود را در سه ماهه دوم سال 2019 برابر با 2.32 دلار اعلام نموده است. که این‌‌ میزان انواع نسبتهای مالی چیست؟ بیشتر از سود به‌ازای هر سهم اعلام شده در سه ماهه اول سال 2019 (که رقم 2.15 دلار بود)‌‌ ‌‌می‌شود.

یک تحلیل‌گر مالی که از روش تحلیل بنیادی به‌منظور بررسی بازار استفاده‌‌ ‌‌می‌کند این مورد را به‌عنوان یک نشانهٔ مثبت برای افزایش ارزش ذاتی سهم در نظر‌‌ ‌‌می‌گیرد.

پیش‌بینی eps

بنابراین، EPSهای پیش‌بینی شده برای آینده نیز افزایش‌‌ ‌‌می‌یابند. برای مثال، بر طبق اطلاعاتی که از سایت (Nasdaq.com) بدست آمده است، مقدار سود به ازای هر سهم پیش‌بینی شده این شرکت در سه ماههٔ سوم تا قیمت 2.29 دلار بالا‌‌ ‌‌می‌رود که بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده در سه ماهه دوم سال 2019 و سطح قیمتی 2.11 دلار و همچنین بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده در سه ماههٔ اول سال 2019 در سطح قیمتی 2 دلار‌‌ ‌‌می‌باشد.

همچنین در نظر بگیرید مقدار سود به‌ازای هر سهم (EPS) گزارش شده در دو ماههٔ اول سال 2019 از مقدار سود به‌ازای هر سهم پیش‌بینی شده برای آن تاریخ‌‌ها نیز بیشتر بوده است.

از سویی دیگر، تحلیل تکنیکالی که بر روی جفت ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) پس از رأی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا (Brexit) در ماه ژوئن سال 2016 انجام شد، نشان از افت شدید ارزش پوند بریتانیا داشت و این افت قیمتی به پایین‌‌‌ترین سطح خود در 31 سال اخیر رسید، که این خود در مقابل دلاری قرار‌‌ ‌‌می‌گیرد که پس از انجام این رأی روندی افزایشی را تجربه کرد.

برای یادگیری تحلیل مالی نیاز به تجربه و علم و ابزار مخصوص به آن است. اگر تاکنون هیج سابقه‌ای در زمینه بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ندارید بهتر است وارد این حوزه نشوید و یا برای شروع، مطالعات خود را از «درخت یادگیری» دیجی کوینر آغاز نمایید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

با بررسی حاشیه سود، سود خود را افزایش دهید

حاشیه سود | آکادمی آینده

حاشیه سود، یکی از شاخصه‌های اصلی فاندامنتالی برای سرمایه گذاری در یک شرکت است.

هنگامی که بخواهید تحلیل فاندامنتال (بنیادی) انجام دهید، دو رویکرد سر راه شما وجود دارد:

رویکرد اول، بررسی بالا به پایین هست و دیگری نگاه از پایین به بالا است. در رویکرد بررسی بالا به پایین، هنگامی که شما وارد تحلیل فاندامنتال یک پروژه شوید، ابتدا وضعیت جهانی (سیاسی، اقتصادی و…) را بررسی می‌کنید، سپس وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت صنعت و در پایان به بررسی شرکت مورد نظر خواهید پرداخت.

شما برای شناسایی پروژه های آینده‌دار باید از منابع اطلاعاتی گوناگون و معتبر استفاده کنید. و ما در این مقاله شما را با بهترین منابع آماری برای بررسی سابقه اقتصادی شرکت‌های مختلف آشنا می‌کنیم.

حاشیه سود که یکی از عوامل مؤثر در تحلیل بنیادی انواع نسبتهای مالی چیست؟ هست، که در این مقاله به بررسی کامل آن می‌پردازیم. همچنین نحوه محاسبه انواع حاشیه سود را بیان می‌کنیم.

در این مقاله می‌آموزید:

 1. آشنایی با انواع گزارش‌های مالی
 2. آموزش محاسبه حاشیه سود در معاملات
 3. کاربرد و تحلیل حاشیه سود
 4. تأثیر حاشیه سود بر معاملات

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

 1. افرادی که به بررسی گزارش‌های مالی و تحلیل فاندامنتال علاقه‌مند هستند.
 2. معامله‌گران و سرمایه گذاران بلند مدت.
 3. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که می‌خواهند شخصاٌ، یک پروژه ارزنده برای سرمایه‌گذاری را تحلیل کنند.

منابع مهم تحلیل شرکت برای تعریف حاشیه سود

قبل از تعریف اینکه حاشیه سود چیست، باید با برخی شاخصه‌های مهم در هر پروژه یا شرکت که در تحلیل اوضاع و شرایط آن مهم هستند آشنا شویم.

برای مثال زمینه فعالیت شرکت، مکان شرکت، نوع محصولات تولیدی، فروش محصولات و مشتریان شرکت، مواردی هستند که قبل از سرمایه گذاری در یک مجموعه باید اطلاعاتی درباره آنها کسب کنیم. یکی از این منابع، گزارش‌های مالی منتشر شده توسط خود شرکت است.

گزارش‌های مالی چیست؟

گزارش‌های مالی شرکت شامل گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی هست که توسط شرکت تهیه و مورد استفاده مخاطبین قرار می‌گیرد. اساس و پایه تحلیل بنیادی، وابسته به این گزارشات است.

به عنوان مثال برای بازار بورس ایران، سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران یا سایت کدال، سایتی معتبر و مورد اطمینان است که گزارشات مالی شرکت‌های بورسی در آن منتشر می‌شود.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز وبسایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)، گلاس‌نود (Glassnode)، کوین گلاس (Coinglass) و… به عنوان منابع اطلاعاتی موثق برای تحلیل شرایط مالی رمز ارزها استفاده می‌شوند.

معتبرترین منبع برای تحلیل شرایط اقتصادی، صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌باشند. در صورت‌های مالی، وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌ها در قالب اعداد و ارقام بیان می‌گردد. از جمله صورت های مالی مهمی که باید در نظر داشته باشید، ترازنامه و صورت سود و زیان است.

ترازنامه توانایی شرکت را برای برقراری تعادل بین دارایی‌ها و میزان بدهی‌اش به سایر نهادهای مختلف را نشان می‌دهد. میزان درآمد و مخارج شرکت در یک بازه زمانی مشخص در صورت حساب درآمد نمایش داده می‌شود. شما از طریق انواع نسبتهای مالی چیست؟ این صورتحساب متوجه می‌شوید شرکت درآمدی از دست داده است یا کسب کرده است و میزان نقدینگی شرکت برای خرید هر آنچه که برای بهبود یا گسترش لازم هست، مشخص شده است.

حاشیه سود چیست؟

در امور حسابداری و مالی، میزان سودآوری شرکت را نسبت به درآمد آن با استفاده از مارجین اندازه‌گیری می‌کنند. حاشیه سود خالص یا مارجین، یکی از نسبت‌های سودآوری هست و از تقسیم سود خالص بر درآمد یا فروش به دست می‌آید.

حاشیه سود به شکل درصدی بیان می‌شود و مشخص می‌کند هر شرکت به ازای هر 100 میلیون تومان فروش، چند میلیون سود به دست می‌آورد. برای مثال، اگر مارجین سود خالص شرکتی 20% باشد، مشخص می‌شود این شرکت در ازای هر 100 میلیون تومان فروش، 20 میلیون تومان سود خالص کسب کرده است.

محاسبه انواع حاشیه سود

حاشیه سود انواع مختلفی دارد. اصلی‌ترین آن‌ها حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص است. در این بخش از مقاله با انواع حاشیه سود آشنا می‌شویم و نحوه محاسبه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

حاشیه سود ناخالص (GROSS PROFIT MARGIN)

برای محاسبه حاشیه سود ناخالص از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

حاشیه سود ناخالص | آکادمی آینده

حاشیه سود ناخالص | آکادمی آینده

حاشیه سود عملیاتی (OPERATING PROFIT MARGIN)

مارجین سود عملیاتی برای ارزیابی سودآوری شرکت از عملیات اصلی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حقیقت به کنترل هزینه‌های عملیاتی در فرآیند سودآوری شرکت می‌پردازد.

هرچه این نسبت بالاتر باشد میزان سودآوری شرکت و توانایی آن در کاهش هزینه‌های عملیاتی بیشتر است. برای محاسبه آن از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

حاشیه سود عملیاتی | آکادمی آینده

حاشیه سود عملیاتی | آکادمی آینده

حاشیه سود خالص (NET PROFIT MARGIN)

مارجین سود خالص یکی از پرکاربردترین نسبت‌های مالی است که تحلیلگرهای مالی با استفاده از آن میزان سودآوری شرکت را با توجه به فروش یا درآمدهای شرکت مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هرچه این نسبت بیشتر باشد بیانگر بالاتر بودن میزان سودآوری شرکت و توانایی آن در کاهش کل هزینه‌های شرکت و به عبارتی کارایی بالای آن است. روش محاسبه مارجین سود خالص از طریق فرمول زیر است.

3 1

حاشیه سود خالص | آکادمی آینده

تحلیل حاشیه سود

از حاشیه سود کم و پایین، این‌طور انواع نسبتهای مالی چیست؟ تعبیر می‌شود که سوددهی شرکت چندان ایمن نیست. اگر شرکتی با حاشیه سود پایین، در فروش دچار افت شود، حاشیه سود آن حتی کمتر هم خواهد شد و ممکن است منفی شود.

مارجین سود پایین می‌تواند نکات خاصی درباره صنعتی که یک شرکت در آن فعالیت دارد یا شرایط کلان اقتصادی آشکار کند.

کم بودن حاشیه سود، می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که آن شرکت فروش کمتری از سایر شرکت‌ها در همان صنعت داشته است (سهم بازار کمتر) و یا اینکه صنعت مورد نظر، متأسفانه شرایط وخیمی دارد.

همچنین می‌توانند جنبه‌های خاصی از استراتژی قیمت‌گذاری یک شرکت را مشخص نمایند و نشان دهد که شرکت کالاهای خود را کمتر قیمت‌گذاری کرده است.

مارجین سود همچنین به نکاتی راجع به توانایی شرکت در مدیریت هزینه‌هایش اشاره دارد.

مخارج بالا نسبت به درآمد، ممکن است نشانگر این باشد که شرکت، به خاطر مشکلات مدیریتی، سعی در پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها دارد. مخارج بالا ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتند، مثلاً شرکت، کارمندان زیادی استخدام کرده یا در فضایی بزرگ‌تر از نیاز فعالیت می‌کند و درنتیجه مجبور است پول اجاره زیادی بپردازد و… .

مقایسه بین حاشیه‌ سود شرکت‌ها

با وجود اینکه مارجین سود، نسبت مفید و محبوبی برای اندازه‌گیری سودآوری شرکت‌ها است، اما مانند هر معیار مالی دیگری دارای محدودیت‌هایی است که سرمایه گذاران باید آن را در نظر بگیرند.

افراد باید از این معیار فقط جهت مقایسه شرکت‌ها در یک صنعت خاص و با مدل‌های کسب و کار و سطح درآمدی یکسان استفاده نمایند. غیر از این، تفسیر مقایسه‌ای بین حاشیه‌های سود آن‌ها تقریباً بی‌معنی است.

فرض کنید شرکتی اجناس لوکس می‌فروشد. این شرکت، اغلب درصد سود بالایی در اجناس خود دارد، در حالی‌ که موجودی کالا و هزینه کم دارند یا درآمد متوسطی دارند اما از مارجین سود بالایی برخوردارند.

در شرکتی دیگر که تولیدکننده کالاهای اساسی هستند، به دلیل نیاز به نیروی کار و فضای بیشتر، درصد سود کمی داشته و موجودی کالا و هزینه نسبتاً بالایی دارند. ممکن است درآمد بالایی داشته باشند، اما حاشیه سودشان کم است.

آیا افزایش درآمد، موجب افزایش حاشیه سود می‌شود؟

معمولاً اعدادی مثل فروش یا درآمد، نمی‌توانند اطلاعات خاصی راجع به سودآوری شرکت در اختیار شما قرار دهند؛ یعنی نگاه کردن به درآمدهای یک شرکت اغلب کل جریان دارایی و نقدینگی شرکت را تعریف نمی‌کند. افزایش درآمدها خوب است، ولی افزایش درآمد به معنی افزایش حاشیـه سود شرکت نیست.
به‌طور مثال، فرض کنید درآمد یک سال شرکتی ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و ۷۵ میلیارد تومان هزینه داشته باشد که حاشیه سود او ۲۵% می‌شود. (۲۵%=۱۰۰/(۷۵-۱۰۰)).

اگر در طول سال بعدی درآمدش به ۱۲۵ میلیارد تومان افزایش یابد و هزینه‌های آن به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد، حاشیـه سود آن ۲۰% می‌شود (۲۰%=۱۲۵/(۱۰۰-۱۲۵)). همان‌طور که مشخص است بااینکه درآمد شرکت افزایش پیدا کرده، اما حاشیه سود شرکت به خاطر افزایش سریع‌تر هزینه‌ها انواع نسبتهای مالی چیست؟ نسبت به درآمد، کاهش یافته است.

عاملی مؤثر در کاهش حاشیه سود

کم شدن درآمد شرکت موجب کاهش حاشیه سود می‌شود.

فرض کنید درآمد و مخارج شرکتی در یک سال به ترتیب ۲۰۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیارد تومان باشد. در این صورت مارجین سود آن ۲۵% خواهد بود. در سال بعد، شرکت یک تغییر ساختار انجام می‌دهد و مخارج خود را با حذف یک خط تولید کاهش می‌دهد، لذا درآمد کل هم کاهش می‌یابد. اگر درآمد و مخارج شرکت در سال دوم ۱۵۰ میلیارد و ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، مارجین سود آن ۲۰% خواهد شد.

در این مثال، اگرچه شرکت توانست هزینه‌های خود را به شکل قابل‌ توجهی کاهش دهد، ولی مارجین سود بیشتر از تصور تحت تأثیر قرار گرفت. چون درآمد سریع‌تر از مخارج با کاهش روبرو شد.

بررسی حاشیه سود در شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور

از آنجایی که مبحث حاشیه سود در صورت های مالی نمادهای بورسی بهتر بیان می‌شود، برای درک آسان‌تر این مبحث، نمونه آن را در یک شرکت بورسی بررسی می‌کنیم.

مثال: می‌خواهیم مارجین سود خالص و عملیاتی را محاسبه کنیم. ابتدا نماد شرکت مورد نظر را در سایت کدال جستجو می‌کنیم. سپس از آیتم گروه اطلاعیه، گزینه اطلاعات و صورت مالی سالیانه و از آیتم نوع اطلاعیه، گزینه اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای را انتخاب می‌کنیم.

4

صورت های مالی | آکادمی آینده

آخرین صورت سود و زیان (۹ ماهه ۱۴۰۰) برای شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور را استخراج کرده‌ایم:

5

صورت مالی 9 ماهه 1400 | آکادمی آینده

حاشیه سود خالص شرکت برابر است با سود خالص تقسیم‌ بر فروش: ٪۱۱.۲۳- =۲۸۳۱۱-/۶۵۴۴-

حاشیه سود عملیاتی شرکت برابر است با سود عملیاتی تقسیم‌ بر فروش: ٪۱۹.۹۲-=۲۸۳۱۱/۵۶۴۲-

دوره ۶ ماهه ۱۴۰۰

6

صورت مالی 6 ماهه 1400 | آکادمی آینده

حاشیه سود خالص: ٪۸۸.۹۲- =۱۸۶۱۴-/۱۶۵۵۳-

حاشیه سود عملیاتی: ٪۸۵.۴۲- =۱۸۶۱۴/۱۵۹۰۱-

همان‌طور که مشخص است از میزان حاشیه زیان خالص و حاشیه زیان عملیاتی در دوره ۹ ماهه کاسته شده است. در حالت کلی محاسبه مارجین سود برای شرکت‌هایی که در حال ضرر کردن هستند، خیلی مفید نیست، چون آن‌ها هیچ سودی ندارند.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی انواع حاشیه سود و تأثیرات کاهش و افزایش آن پرداختیم. یاد گرفتیم حاشیه سود (Profit margin) نسبتی است که سودآوری هر ریال از فروش را، محاسبه می‌کنند.

توجه محض به سودهای خالص، تصویری دقیق از عملکرد شرکت ارائه نخواهد داد. نسبت‌های مارجین سود، بجای برآورد کردن میزان دارایی‌ها، سهام و سرمایه‌گذاری‌های شرکت؛ مقدار پولی را که آن شرکت، از تمام درآمدهای حاصل از فروش محصولات، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به دست خواهد آورد، مورد توجه قرار می‌دهد.

یک تحلیلگر بنیادی خوب باید مسلط بر مفاهیم آماری در صورت‌های مالی باشد و بتواند به درستی روابط بین اعداد و ارقام منتشر شده را درک نماید.

از جنبه‌های کیفی که نباید نادیده گرفته شود، مزیت رقابتی بودن و کیفیت مدیریت شرکت است. تحلیلگران می‌توانند اطلاعات اولیه را با رجوع کردن به وب‌سایت‌ کدال و یا جست و جو در اینترنت به دست آورند.

اگر در ترید و معامله‌گری مهارت دارید ولی هنوز نمی‌دانید که بر روی چه سهمی معاملاتتان را انجام دهید، آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس پاسگوی تمامی سوالات شما عزیزان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.