ارزش فعلی چیست؟


این هفته در کارگروه مالی و سرمایه گذاری ۳ تیر ۱۴۰۰

ارزش فعلی خالص (NPV) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ارزش فعلی خالص (NPV) مهمترین مفهوم در امور مالی شرکت ها است. براساس این مفهوم است که تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می شوند. هم چنین ارزش سهام و اوراق بهادار نیز بر پایه همین مفهوم تعیین می گردد. بنابراین برای دانشجویان و شاغلین حاضر در امور مالی شرکتها دانستن این مفهوم امری ضروری و حیاتی است. برای درک مفهوم ارزش فعلی خالص ، باید درک درستی از محاسبات ارزش آینده و حال داشته باشیم. NPV با کمک یک جدول زمانی گردش پول بهتر درک می شود که در این مقاله برای توضیح از همان استفاده می کنیم:

جدول زمانی گردش پول:

جدول زمانی گردش پول یا نقدینگی نمایانگر بازه زمانی مورد انتظار برای دریافت یا پرداخت وجه نقد در طول اجرای یک پروژه است. بنابراین تمام مقادیر ذکر شده در نقطه صفر بیانگر ارزش فعلی هستند. پس برای محاسبه ارزش فعلی خالص نیازی به جمع ارزش فعلی چیست؟ و تفریق این اعداد نداریم.
مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۱ مبلغی است که در پایان این دوره دریافت و یا پرداخت می شود. مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۲ مبلغی است که در پایان دوره ۲ دریافت یا پرداخت می شود و به همین منوال ادامه می یابد.

ارزش های آتی در دوره های زمانی مختلفی رخ می دهند.

هنگامی که ما دو عدد را با یکدیگر مقایسه می کنیم، باید در ابتدا اطمینان حاصل کنیم که این دو عدد ماهیت مشابهی دارند. ازین رو هنگام مقایسه جریان های نقدی باید مطمئن شویم که همه آنها بیانگر ارزش فعلی و یا مقادیر متعلق به یک دوره زمانی آتی هستند. مقایسه یک مقدار فعلی با یک ارزش آتی و یا مقایسه یک ارزش آتی در دوره ۱ با دوره ۲ مثل مقایسه ی سیب با پرتقال است.
پس از آنجا که ارزش های آتی در دوره های زمانی متفاوتی اتفاق می افتند، نمی توانیم آنها را با هم مقایسه کنیم. تنها راه افزودن و یا تفریق این مقادیر این است که آنها را به نقطه ی صفر برگردانیم. به بیانی دیگر یعنی هر ارزش آتی را به ارزش فعلی معادل آن تبدیل کنیم.

ارزش های فعلی در یک دوره زمانی اتفاق می افتند یعنی در نقطه صفر.
از آنجا که مقادیر موجود همگی در یک دوره زمانی که همان نقطه صفر در جدول است، اتفاق می افتند لذا کلیه عملیات ریاضی مثل جمع یا تفریق را می توانیم بر روی این اعداد انجام دهیم. نکته اصلی و مهم برای دانستن این است که تمام مقادیر درگیر در محاسبه باید شامل مقادیر موجود یا ارزش فعلی باشند.

یک مثال از محاسبه ی ارزش فعلی خالص

جدول زمانی گردش وجوه نقدی ورودی و خروجی را این گونه در نظر می گیریم :
نقطه ۰: جریان نقدی خروجی ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان.
نقطه ۱: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۲: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۳: ۳۵۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۴: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
هزینه سرمایه ۱۰ درصد است.

سوال اینجاست که اگر مبلغ سرمایه گذاری ما در امروز ۱۰ میلیون تومان باشد و ما آن را در ۴ قسط ۵، ۴، ۳٫۵ و ۳ میلیون تومانی دریافت کنیم، با هزینه سرمایه ۱۰ درصدی آیا این کار از نظر مالی عقلانی است؟

فرمول محاسبه ارزش فعلی خالص

در این معادله: Rt= جریان نقدی خالص ورودی – جریان نقدی خروجی در یک دوره
i = نرخ نزول بانکی ‌یا سودی که می‌توانست در سرمایه گذاری جایگزین به دست بیاید.
t = تعداد دوره های زمانی

جریان نقدی ورودی فعلی = جریان نقدی ورودی سال اول + ورودی سال دوم + ورودی سال سوم + ورودی سال چهارم

= (۵,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۱ + (۴,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۲ + (۳,۵۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۳ + (۳,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۴
= ۴,۵۴۵,۴۵۴٫۵۴۵۵ + ۳,۶۳۶,۳۶۳٫۶۳۶۴ + ۳,۱۸۱,۸۱۸٫۱۸۱۸ + ۲,۷۲۷,۲۷۲٫۷۲۷۳
۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۰۹۰۱

جریان نقدی خالص فعلی = جریان نقدی فعلی ورودی – جریان نقدی فعلی خروجی
۴,۹۰۹,۰۹۴ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۹۰۱

قانون ارزش فعلی خالص

قانون ارزش فعلی خالص بیان می کند که اگر ارزش فعلی خالص یک پیشنهاد بزرگتر از صفر بود، آن پیشنهاد باید پذیرفته شود. در صورتیکه این عدد کمتر یا مساوی با صفر باشد، پیشنهاد باید رد شود. در مورد بالا ارزش خالص فعلی به دست آمده ۴ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۴ تومان است. بنا براین این پیشنهاد ارزش سرمایه گذاری دارد و در صورت قبول سود قابل قبولی به شرکت خواهد داد.

۱۸- ارزش فعلی خالص با تابع NPV

در دنیای کنونی مردم می دانند که پولی که اکنون در اختیار دارند با ارزش تر از پولی می باشد که در آینده به دست می آورند زیرا با راه اندازی کسب و کار ها و خرید یک دارایی در حال حاضر به منظور فروش آن در آینده و یا پس انداز در بانک، می توانند سود دریافت نمایند.

یکی دیگر از دلایلی که نشان دهنده پایین بودن ارزش پول در آینده می باشد، تورم است زیرا باعث کاهش ارزش خرید آن پول می گردد. حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از ارزش فعلی خالص برای بیان ارزش سرمایه گذاری براساس ارزش پول امروز استفاده نمود؟

تابع NPV در اکسل:

تابع NPV به معنی ارزش فعلی خالص می باشد که در واقع ارزش فعلی خالص جریان های نقدی پروژه های سرمایه گذاری را با استفاده از نرخ تنزیل محاسبه می نماید. برای استفاده از این تابع در اکسل باید خالص جریان های نقدی مربوط به هر سال را محاسبه نموده و سپس مقدار جریان هر سال را به عنوان پارامترهای تابع قرار داد.

ساختار تابع NPV در اکسل: (…, [NPV(rate,value1,[value2=

Rate: نرخ تنزیل مربوط به هر دوره که معمولا از نرخ سود بانکی به عنوان نرخ تنزیل استفاده می گردد.

value1: جریانات نقدی اول

[value2]: جریانات نقدی دوم (اختیاری)

نکات مربوط به تابع NPV در اکسل:

همان گون که در ویدئو های قبل مشاهده شد در تابع NPV نیز نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه نمود.

مثال ارزش فعلی چیست؟

ارزش فعلی است ارزش فعلی مقداری پول در آینده. به عنوان مثال، اگر به شما وعده 110 دلار در یک سال داده شود، ارزش فعلی ارزش فعلی آن 110 دلار امروز است.

در اینجا، چگونه ارزش فعلی وام را محاسبه کنم؟ نحوه محاسبه ارزش فعلی

  1. ارزش آتی را تعیین کنید. در مثال ما اجازه دهید آن را 100 دلار کنیم.
  2. نرخ بهره دوره ای را تعیین می کند. فرض کنید 8 درصد است.
  3. تعداد دوره ها را تعیین کنید. بیایید آن را 2 سال کنیم.
  4. ارزش آتی را بر (1+نرخ بهره)^دوره ها تقسیم کنید.

ارزش فعلی خوب چیست؟ در تئوری، یک NPV "خوب" است اگر بزرگتر از صفر باشد. از این گذشته، محاسبه NPV از قبل عواملی مانند هزینه سرمایه سرمایه گذار، هزینه فرصت و تحمل ریسک را از طریق نرخ تنزیل در نظر می گیرد.

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

به علاوه آیا ارزش فعلی همان ارزش اصلی ارزش فعلی چیست؟ است؟ بهره مرکب = مبلغ کل اصل و سود در آینده (یا ارزش آتی) منهای مبلغ اصلی فعلی که ارزش فعلی (PV) نامیده می شود. PV ارزش فعلی یک مقدار پول یا جریان نقدی آتی با نرخ بازده مشخص است.

ارزش فعلی 100 دلار وعده داده شده در یک سال آینده با بهره سالانه 10 درصد چقدر است؟ اگر نرخ بهره مناسب 10 درصد باشد، ارزش فعلی 100 دلار خرج یا به دست آمده از یک سال بعد، 100 دلار تقسیم بر 1.10 است که حدود $ 91. این مثال ساده این حقیقت کلی را نشان می دهد که ارزش فعلی مبلغ آتی کمتر از مقدار واقعی آتی است.

NPV چه چیزی می دهد؟

ارزش فعلی خالص یا NPV استفاده می شود برای محاسبه ارزش کل فعلی یک جریان آتی از پرداخت ها. اگر NPV یک پروژه یا سرمایه گذاری مثبت باشد، به این معنی است که ارزش فعلی تنزیل شده تمام جریان های نقدی آتی مربوط به آن پروژه یا سرمایه گذاری مثبت و در نتیجه جذاب خواهد بود.

آیا NPV بالاتر بهتر است؟ هنگام مقایسه سرمایه گذاری های مشابه، الف NPV بالاتر بهتر از NPV کمتر است. هنگام مقایسه سرمایه گذاری با مقادیر مختلف یا در دوره های مختلف، اندازه NPV از اهمیت کمتری برخوردار است زیرا NPV به صورت یک دلار بیان می شود و هر چه بیشتر یا بیشتر سرمایه گذاری کنید، NPV احتمالاً بالاتر خواهد بود.

NPV 5 ساله به چه معناست؟ اگر پروژه پنج سال بازده داشته باشد، این رقم را برای هر یک ارزش فعلی چیست؟ از آن پنج سال محاسبه می کنید. سپس آنها را با هم اضافه کنید. … این است نرخ بازدهی که سرمایه گذاران انتظار دارند یا هزینه استقراض پولبه اگر سهامداران انتظار 12 درصد بازدهی را داشته باشند ، این نرخ تخفیفی است که شرکت برای محاسبه NPV از آن استفاده می کند.

اگر NPV منفی باشد چه اتفاقی می افتد؟

همچنین چرا ارزش فعلی اینقدر مهم است؟ ارزش فعلی مهم است زیرا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا قضاوت کنند که آیا قیمتی ارزش فعلی چیست؟ که برای سرمایه گذاری می پردازند مناسب است یا خیر. به عنوان مثال، در مثال قبلی ما، داشتن نرخ تنزیل 12 درصدی، ارزش فعلی سرمایه گذاری را تنها به 1,802.39 دلار کاهش می دهد.

ارزش فعلی بالاتر یا کمتر بهتر است؟

ارزش فعلی برعکس با نرخ تنزیل مرتبط است. بدین ترتیب، نرخ تنزیل بالاتر به معنای ارزش فعلی کمتر است و بالعکس. بنابراین، تعیین دقیق جریان‌های نقدی، کلید ارزش‌گذاری مناسب جریان‌های نقدی آتی، خواه سود یا تعهدات است.

چگونه مبلغ اصلی را پیدا می کنید؟ فرمول های مبلغ اصلی

ما می توانیم فرمول بهره را دوباره مرتب کنیم، I = PRT برای محاسبه مبلغ اصلی فرمول جدید و بازآرایی شده P = I / (RT) خواهد بود، که مبلغ اصلی برابر است با تقسیم بهره بر نرخ بهره ضربدر مدت زمان.

ارزش فعلی تقریبی دریافت 10000 دلار در سال برای 10 سال چقدر است اگر اولین رسید 5 سال از امروز باشد و سود سالانه 16٪ تخفیف داده شود؟

می بینیم که ارزش فعلی دریافت 10,000 دلار پنج سال از امروز معادل دریافت است تقریبا $ 7,440.00 امروزه، اگر ارزش زمانی پول دارای نرخ سالانه 6 درصد باشد که به صورت شش ماهه ترکیب می شود.

PV در یک ماشین حساب مالی به چه معناست؟

ارزش حاضر (PV) ارزش فعلی مبلغ آتی پول یا جریانهای نقدی با نرخ بازده مشخص است. جریان‌های نقدی آتی با نرخ تنزیل تنزیل می‌شوند و هر چه نرخ تنزیل بیشتر باشد، ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی کمتر است.

ارزش آتی سالیانه چیست؟ ارزش آتی یک سالیانه است ارزش گروهی از پرداخت های مکرر در تاریخ معینی در آینده، با فرض نرخ بازده خاص یا نرخ تنزیل. هر چه نرخ تنزیل بیشتر باشد، ارزش آتی سالیانه بیشتر خواهد بود.

آیا NPV بالاتر بهتر است؟ NPV مثبت به معنای سرمایه گذاری است ارزشمند، NPV 0 به این معنی است که ورودی ها با خروجی ها برابر است و NPV منفی به این معنی است که سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خوب نیست.

چگونه NPV را محاسبه کنم؟

فرمول ارزش فعلی خالص چیست؟

  1. NPV = جریان نقدی / (1 + i)^t - سرمایه گذاری اولیه.
  2. NPV = ارزش امروز جریانهای نقدی مورد انتظار - ارزش امروز پول نقد سرمایه گذاری شده.
  3. ROI = (کل مزایا - کل هزینه) / کل هزینه.

NPV یا IRR کدام بهتر است؟ اگر نرخ تنزیل مشخص نباشد یا به هر دلیلی نتوان آن را برای یک پروژه خاص اعمال کرد، IRR ارزش محدودی دارد. در مواردی مانند این، روش NPV برتر استبه اگر NPV یک پروژه بالای صفر باشد ، از نظر مالی مقرون به صرفه است.

آیا می خواهید NPV بالا باشد یا پایین؟

A NPV مثبت به این معنی است که سرمایه گذاری ارزشمند است، NPV 0 به این معنی است که ورودی ها با خروجی ها برابر است و NPV منفی به این معنی است که سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خوب نیست.

چه چیزی باعث افزایش NPV می شود؟ معادله NPV

NPV بنابراین است با ضریب تخفیف نسبت معکوس دارد - ضریب تخفیف بالاتر منجر به NPV کمتر می شود و بالعکس. از آنجایی که توان و در نتیجه مقسوم‌کننده با هر دوره افزایش می‌یابد، سهم هر جریان نقدی خالص در سری به کل NPV با زمان کاهش می‌یابد.

آیا می توانید NPV را بدون نرخ تخفیف محاسبه ارزش فعلی چیست؟ کنید؟

محاسبه NPV (به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل DCF)

بدون اطلاع از نرخ تخفیف خود، شما نمی توانید دقیقاً تفاوت را محاسبه کنید بین ارزش بازده سرمایه گذاری در آینده و پولی که باید در حال سرمایه گذاری شود.

نسبت جریان نقدی خوب چیست؟ در حالت ایده آل، نسبت باید منصفانه باشد نزدیک به 1: 1به نسبت بسیار کوچکتر نشان می دهد که یک کسب و کار بیشتر جریان نقدینگی خود را از منابع دیگری به غیر از قابلیت های اصلی عملکرد خود می گیرد.

چرا NPV برابر با صفر است؟

صفر NPV به این معنی است درآمد نقدی پروژه دقیقاً معادل درآمد نقدی حاصل از سرمایه گذاری جایگزین با نرخ بهره اعلام شده است.. وجوه، در حالی که در پروژه سرمایه گذاری می ارزش فعلی چیست؟ شوند، با آن نرخ بهره، یعنی با نرخ بازده داخلی پروژه، درآمد کسب می کنند.

چه زمانی NPV باید پذیرفته شود؟ قانون NPV حکم می کند که سرمایه گذاری ها باید پذیرفته شوند زمانی که ارزش فعلی تمام جریان های نقد آزاد مثبت و منفی پیش بینی شده به عدد مثبت جمع شود.

کلینیک مدیریت

تصور کنید سازمان‌تان قصد دارد دستگاهی به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان بخرد. انتظار می‌رود این دستگاه تا پنج سال، بازدهی‌ای معادل ۱۰۰ میلیون تومان در هر سال داشته باشد، اما هیأت مدیره‌تان تصمیم می‌گیرد این کار را انجام ندهد. این سرمایه گذاری کاملا بدون ریسک است، پول موجود است و کسب‌وکار هم سودی معادل ۱۰ میلیون تومان در سال را تضمین می‌کند. پس چرا آنها تصمیم گرفتند سرمایه‌گذاری نکنند؟

در نگاه اول، تصمیمات سرمایه‌گذاری شبیه اینها، بیش از حد ساده به نظر می‌رسند. سرمایه‌گذاری کن و بعد هم سود فراوانی دریافت کن. اما ارزش پول به دست آمده در آینده، (به خاطر نرخ تورم و بهره) کمتر از ارزش پول کنونی است. بنابراین، این امکان هست که وقتی ارزش پول امروز را با آینده مقایسه کنید، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری، واقعا کمتر از سرمایه‌گذاری اولیه ارزش داشته باشد.

حتما فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگری هم برای بررسی وجود دارند. آیا سرمایه‌گذاری در جای دیگر، درآمد بهتری به همراه خواهد داشت؟ اصلا از کجا بدانیم کجا باید سرمایه‌گذاری کنیم؟ قبل از سرمایه‌گذاری چه فاکتورهایی را باید بررسی کنیم؟

در این مقاله، به سه رویکرد مهم مورد استفاده در تصمیمات سرمایه‌گذاری نگاهی می‌اندازیم:

  • ارزش فعلی (PV)؛
  • ارزش فعلی خالص (NPV)؛
  • نرخ بازده داخلی (IRR).

این رویکردها، پایه‌های تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند. با یادگیری آنها، می‌توانید دلیل تصمیمات خاص سرمایه‌گذاری در سازمان‌تان را بهتر درک کنید؛ با اطمینان بیشتری در تصمیمات مالی شرکت کنید و البته تصمیم‌های درست‌تری هم بگیرید!

اگر احساس ارزش فعلی چیست؟ ارزش فعلی چیست؟ کردید برخی از فرمول‌های این مقاله پیچیده هستند، نگران نباشید. آنها را به عنوان مرجع آورده‌ایم، شما برای درک اصول اساسی PV و NPV و IRR مجبور نیستید آنها را یاد بگیرید.

اگر در دنیای مالی تازه‌کار هستید، توصیه می‌کنیم حتما مقاله‌ی کاربردی ترین اصطلاحات حسابداری مالی را مطالعه کنید.

دکتر شهداد شعبانی

مدیر سایت بیزینس ترینینگ دات آی آر

مطلب قبلی

این هفته در کارگروه مالی و سرمایه گذاری

مطلب بعدی

ارزش فعلی (PV) ( قسمت اول )

مطالب مرتبط :

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟ ۱ خرداد ۱۳۹۹

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟

چگونه از ریسک کار کم کنیم؟ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

این هفته در کارگروه مالی و سرمایه گذاری

این هفته در کارگروه مالی و سرمایه گذاری ۳ تیر ۱۴۰۰

کتاب هفته – کتاب مدیریت مالی و سرمایه گذاری-کاربرد در حوزه مسکن

کتاب هفته – کتاب مدیریت مالی و سرمایه گذاری-کاربرد در حوزه مسکن ۳ شهریور ۱۳۹۹

تفاوت ریسک و هزینه فرصت چیست؟

تفاوت ریسک و هزینه فرصت چیست؟ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

مراحل اجرایی طرح مالی

مراحل اجرایی طرح مالی ۶ دی ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو در مطالب

مطالب روز

پیام تسلیت

با سلام و احترام جناب آقای دکتر شعبانی خبر درگذشت پدر گرانقدرتان ما را اندوهگین ساخت. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبائی خواهانیم. کارگروه های کلینیک مدیریت

میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک و خجسته باد

با سلام و احترام سروران عزیز و بزرگوار فرا رسیدن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) را خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض می نمائیم. سربلند و پیروز باشید.

جنبه روانی مدیریت استراتژیک

ما همواره با این سه عامل روبرو هستیم . پس در مدیریت استراتژیک هیچ چیز قطعی و صد در صدی نیست ارزش فعلی چیست؟ و همراه با ریسک همراه است.

تعریف کلاسیک مدیریت استراتژیک

فرآیند اخذ تصمیمات استراتژیک ، اجرای اقدامات استراتژیک ، تحقق تغییرات استراتژیک برای رسیدن به نتایج استراتژیک

اهداف برنامه ریزی اطلاعات

دو نظر متفاوت درباره اثرات رسانه های همگانی در جامعه وجود دارد. منتقدان بر این باورند که رسانه های جمعی مسئول جنایت های روزافزون و تضعیف روحیه عمومی از یک سو و کاهش حس خلاقیت و نگرش صحیح سیاسی از سوی دیگرند.

آخرین مقالات

معرفی کتاب هفته : كتاب دانشگاه سازماني

كتاب "" دانشگاه سازماني "" دستنامه اي (HAND BOOK ) است گردآوري شده از تجربيات مديران منابع انساني و مديران آموزش و توسعه ي سازمانهاي پيشرو ، كه اقدامات مربوط به آموزش و توسعه منابع انساني خود را در يك چارچوب مدون و يكپارچه به نام دانشگاه سازماني ، سازماندهي نموده اند . هدف از گردآوري و تأليف اين كتاب توسط "" دكتر مارك آلن "" اين بوده است كه براي ساير مديراني كه هنوز اقدامي براي يكپارچه سازي فعاليتهاي آموزش و توسعه منابع انساني خود بصورت استراتژيك نكرده اند ، يك راهنماي عملي فراهم نمايد . اين راهنما ، تجربيات گرانبهائي از صنايع مختلف را در قالب فعاليتهاي استاندارد آموزش و توسعه در خود گنجانده است . فصل هاي مهم اين كتاب عبارتند از : روزشمار راه اندازي داشنگاه سازماني تويوتا اداره دانشگاه سازماني ، به مثابه يك بنگاه اقتصادي دانشگاه سازماني به مثابه يك اهرم استراتژيك در سازمان شركاي استراتژيك دانشگاه سازماني بهترين تجربه ها در دانشگاه هاي سازماني كاركردهاي دانشگاه سازماني در زمينه آموزش استفاده از تكنولوژي براي افزايش يادگيري در دانشگاه سازماني ارزيابي اثربخشي در دانشگاه سازماني اندازه گيري ROI در دانشگاه سازماني دانشگاههاي سازماني بين المللي در اروپا ، استراليا وآسياي جنوب شرقي

کتاب هفته – خودآموز اصول بازار سرمایه جلد اول نگاه دانش

این کتاب شامل:مباحث درسی و اهم نکات و تست­ های ماده درسی فهم و درک صورت­های مالیروش­های کمی مقدماتی شامل مباحث ارزش زمانی پول، آمار و احتمال و مهم­ترین نکات مد نظر طراحان سوالات از این مبحثمقدمات مالی شرکتی دربردارنده اهم مباحث و نکات این ماده درسی و بحث محاسبه بازده و ریسک.جلد اول کتاب “خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه” در سه بخش مجزا مطابق با سه ماده درسی آزمون گواهی­نامه حرفه ای اصول بازار سرمایه تنظیم شده است، افزود : محتوای درسی هر بخش بر مبنای سرفصل­ ها و استانداردهای مصوب کمیته گواهینامه­ های حرفه­ ای تدوین گردیده است.گروه مولفان نگاه دانش منبع : https://www.erkabook.ir/

جنبه‌های مثبت تورم

چیزی که باعث تعجب مردم می‌شود این است که اقتصاددانان معتقدند وجود مقداری تورم امری مثبت محسوب می‌شود. نرخ تورم سالم چیزی در حدود ۳-۲٪ در سال است. هدف تورم (که به ارزش فعلی چیست؟ وسیله‌ی شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI اندازه‌گیری می‌شود) این است که اقتصاد پایه‌ (که به وسیله‌ی تولید ناخالص داخلی یا GDP اندازه‌گیری می‌شود) سالانه کمی رشد داشته باشد.مقدار سالم تورم امری مثبت قلمداد می‌شود. زیرا منجر به افزایش دستمزدها و تولید سودآور و شناور شدن سرمایه در اقتصادی رو به رشد می‌شود. تا زمانی که همه چیز به طور هماهنگ تغییر کنند، تورم زیان‌آور نخواهد بود.

علل تورم – ۵. میزان تبادلات خارجی

با قرار گرفتن در معرض بازارهای خارجی تورم می‌تواند وضعیت وخیم‌تری پیدا کند. در ایران اساس مبادلات بر پایه‌ی ریال است. در مبادلات روزانه‌، ما به عنوان مصرف کننده به میزان مبادلات با شرکای تجاری خارجی‌مان توجه چندانی نمی‌کنیم، اما با اقتصاد رو به رشد جهانی، میزان تبادلات یکی از عوامل تعیین کننده در نرخ تورم ما خواهد بود. وقتی مبادلات خارجی دچار تحولاتی شود مثلا ارزش پول ایران نسبت به پول خارجی کاهش یابد، موجب می‌شود اجناس خارجی برای مصرف کننده‌ی ایرانی گران‌تر و در مقابل کالا و خدمات ایرانی برای مصرف کننده‌ی خارجی ارزان‌تر شود.

علل تورم -3. تاثیر کشش تقاضا

تاثیرات کشش تقاضا بیش‌تر به صورت افزایش دستمزد در سیستم اقتصادی (معمولا اقتصادهای رو به رشد با نرخ بیکاری پایین) تاثیر می‌گذارد. مردم پول بیش‌تری برای خرید کالاهای مصرفی خواهند داشت. این افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی منجر به افزایش تقاضا برای تولید می‌شود. در نتیجه‌ی افزایش تقاضا، شرکت‌ها به منظور تنظیم عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را به نسبت سطح مصرف کننده بالا می‌برند.افزایش بالای تقاضا برای یک کالا یا خدمات، تعیین کننده‌ی قیمت آن است. برای مثال وقتی دستمزد مردم به ازای هر ساعت کاری افزایش یابد، افراد بیشتری قصد بهسازی خانه را پیدا خواهند کرد. این افزایش تقاضا برای بهسازی خانه قیمت کالاها و سرویس‌های مربوط به آن را نیز افزایش می‌دهد. در همین راستا قیمت نقاش، متخصص الکتریک و سایر پیمان‌کاران افزایش می‌یابد تا با افزایش تقاضا به تعادل برسد. در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود.

علل تورم – ۱. پول در گردش

در پاسخ به سوال تورم چیست، باید با علل آن نیز آشنا باشید. باید دید چه چیزی باعث ایجاد تورم در سیستم‌های اقتصادی می‌شود؟ برای این سوال یک جواب ساده و مورد توافق وجود ندارد، اما تعدادی نظریه وجود دارد که هر کدام از آن‌ها به نوبه‌ی خود در ایجاد تورم نقشی ایفا می‌کنند.۱. پول در گردشتورم عمدتا به علت سبقت جستن میزان پول در گردش از رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. از جایی که در طول قرن گذشته کشورهای صنعتی از استاندارد طلایی خود دور شدند، ارزش پول از طریق پول در گردش و قابل مشاهده‌ی مردم تعیین می‌شود. زمانی که بانک مرکزی تصمیم بگیرد پولی بیش از نرخ رشد اقتصادی را به چرخه‌ی مالی تزریق کند، ارزش پول سقوط خواهد کرد. دلیل این موضوع تغییر نظر مردم نسبت به وضعیت پولی است. در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. زیرا در حقیقت در آن زمان هر واحد پولی کمتر می‌ارزد.

ارزش فعلی چیست؟

در مطالب قبلی، انواع روش‌‌های ارزشیابی سهام گفته شد. در این نوشته، محاسبۀ ارزش فعلی سودهای نقدی آتی به عنوان یکی از روش‌های ارزشیابی سهام، معرفی شده و چگونگی محاسبۀ آن بیان خواهد شد. پیش از آن، مفهوم بازده مورد انتظار سهامداران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در تئوری‌های مالی، فرض بر این است که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تابعی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر افراد برای سرمایه‌گذاری در سهام عادی، باید نرخ بازدهی را بدست آورند که بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی (نرخ بدون ریسک) باشد. هرچه درجۀ ریسک اوراق بهادار بیشتر باشد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران نیز بیشتر خواهد شد. در ادامه از این نرخ برای محاسبۀ ارزش سهام استفاده می‌شود.

مشاهدات نشان می‌دهد که خریداران سهام، هنگام خریداری سهم به میزان سود و افزایش قیمت سهام در آینده توجه دارند. سه مدل ارزشیابی سهام، مبتنی بر محاسبۀ ارزش فعلی سودهای آتی وجود دارد که در شکل زیر مشاهده می‌شود.

ارزش فعلی سود نقدی (با فرض سود ثابت) مدل گوردن

فرمول کلی ارزش فعلی سود نقدی هر سهم به شرح زیر می‌باشد:

VEquity : ارزش سهام شرکت

D : سود تقسيمی شرکت

K : بازدهی مورد انتظار سهامداران

در تصاعد هندسی، حد مجموع n جمله وقتی n به سمت بینهایت میل می‌کند به صورت زیر است:

t1 : جمله اول تصاعد

بنابراین با این فرض که در فرمول ذکر شده، همۀ سودهای تقسیمی شرکت برابر هستند و همچنین در نظر گرفتن تصاعد هندسی، فرمول به صورت زیر ساده خواهد شد:

ارزش فعلی سود نقدی (با فرض نرخ رشد ثابت) مدل گوردن

در واقع کم‌تر شرکتی وجود دارد که سود سهام آن همیشه ثابت باشد. زیرا اکثر شرکت‌ها به دلیل توسعۀ امکانات تولیدی و با افزایش قیمت محصولات، دارای نرخ رشد مثبت در سودهای آتی هستند. اگر نرخ رشد سود شرکت‌ها را g بنامیم در این صورت، میزان سود در سال دوم g درصد بیشتر از سود در سال اول خواهد بود به عبارت دیگر:

با توجه به ارزش فعلی چیست؟ سودهای پیش‌بینی شده و با کمک فرمول اصلی ارزش فعلی سود نقدی، ارزش سهام شرکت به صورت زیر محاسبه می‌شود:

شکل ساده شدۀ فرمول فوق به شرح زیر است:

برآورد نرخ رشد سود تقسیمی

با استفاده از دو روش، اطلاعات تاریخی و نسبت‌های مالی می‌توان نرخ رشد موجود در فرمول را برآورد کرد.

تخمین نرخ رشد (g) با استفاده از اطلاعات تاریخی

حالت اول: در این حالت فقط اولین و آخرین سود تقسیمی به عنوان ملاک تخمین سود در نظر گرفته شده است.

حالت دوم: در این حالت از نرخ‌های رشد دوره‌های قبل میانگین هندسی گرفته می‌شود.

تخمین نرخ رشد (g) با استفاده از نسبت‌های مالی

b : Payout ratio ( نرخ پرداخت سود )

در فرمول فوق ROE معیاری از عملکرد مالی است که با تقسیم درآمد خالص بر تعداد کل سهام به‌دست می‌آید. در واقع این نسبت بیان می‌نماید که بنگاه اقتصادی به ازای هر سهم، چه میزان سود خالص ایجاد می‌کند.

در این نوشته، روش محاسبۀ ارزش فعلی سود نقدی به عنوان یکی از روش‌های ارزشیابی سهام معرفی شد. در مطالب بعدی سایر روش‌ها توضیح داده خواهد شد.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.