انواع الگوهای ادامه


سقف انتقال وجه برای حساب‌های تجاری افزایش یافت

​طبق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب های تجاری به صورت غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.

​طبق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب های تجاری به صورت غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب های تجاری از شخصی بانک ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب های تجاری، مشوق هایی به شرح زیر در نظر بگیرند:

1- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (60 واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری

2- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "40 درصد" در رابطه با سرفصل های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات"

3- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال

4- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال

5- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد

6- عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری

7- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان

تشریح جزئیات تفکیک حساب های انواع الگوهای ادامه تجاری از غیرتجاری

اخیراً بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است، دکتر ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گویی به تشریح مزایای تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری پرداخته است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است ضمن آنکه مشوق هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب ها پیش بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

در ابتدا لطفا در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آن توضیح دهید؟

حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند. انتظار می رود که دریافت ها و پرداخت های مربوط به این حساب ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی/تجارتی یا غیرتجارتی/دولتی یا غیردولتی/مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر این که همه انواع حساب های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت های مالیاتی باشند ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حساب های اشخاص حقوقی ندارد و هماطور که بیان شد همه حساب های آن ها تجاری محسوب می شوند.

در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حسابه ای تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حساب های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می کند مگر آن که سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین، این اشخاص باید اطلاعات حساب های تجاری خود را به روش هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده گردند. سایر حساب های صاحبان کسب و کار و نیز تمامی حساب های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.

اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟

این اشخاص به دو طریق می توانند حساب های مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می توانند با مراجعه به درگاه های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب های تجاری خود را اعلام انواع الگوهای ادامه کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه های مالیاتی شماره حساب های تجاری صاحبان کسب و کار را از آن ها استعلام می کند و بنابراین افراد می توانند از همان درگاه، شماره حساب های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می کند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می کند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می کند. بنابراین همه حساب های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می شوند. البته به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی صلاح دریافت ننموده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حساب های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانکهای عامل نمی دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.

در روش دوم، افراد می توانند به بانک های عامل مراجعه و اطلاعات حساب های خود نزد آن ها را که می خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

از پاسخ های شما چنین به نظر می رسد که تجاری شدن حساب های صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آن ها قرار می گیرد، برای آن ها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟

بله، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش های بانکی که از طریق تفکیک حساب های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می شود، مشوق های متعددی را برای صاحبان این حساب ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حساب های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند. بانک مرکزی برای صاحبان حساب های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به 5 میلیارد ریال و ماهانه 30 میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم 80 درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به 60 درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق های دیگری نیز برای صاحبان حساب های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

با وجود مشوق هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟

در مقرراتی که اخیراً ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب های تجاری تعلق می یابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانندPOS و درگاه های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب های تجاری تعلق می یابند. بنابراین اشخاص چنانچه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حسابهای تجاری خود را اعلام کنند.

در رابطه با حساب هایی که فعالیت کسب و کاری در آن ها انجام می شود ولی توسط صاحبان آن ها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نمی باشند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

همانطور که قبلا بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری از سال های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه های مسئول را یاری خواهند کرد. با وجود این در رابطه با حساب هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روشهای مشخصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حسابه ای غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور، پیاده سازی الگوهای داده کاوی برای شناسایی حساب های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.

چگونه بر احساسات منفی غلبه کنیم؟

راه‌های مقابله با احساسات منفی

احساسات منفی واکنش‌های عاطفی ناخوشایند و مخربی هستند که می‌توانند عملکرد شما را در زندگی روزمره تحت تأثیر قرار داده و توانایی‌تان را برای دستیابی به اهداف‌ کاهش دهند. غم، ترس، خشم یا حسادت نمونه‌هایی از احساسات منفی هستند که غالباً با آن‌ها مواجه می‌شوید.

توجه به این نکته ضروری است که هیچ احساسی ذاتاً بد نیست. کاملاً طبیعی است که در مقطعی از زندگی خود یا در بعضی موقعیت‌های خاص احساسات منفی را تجربه کنید. این احساسات زمانی مشکل‌ساز می‌شوند که برای مدت زمان طولانی ادامه پیدا کنند و باعث مختل شدن زندگی روزمره‌ی شما شوند.

همه‌ی افراد گاهی اوقات احساسات منفی را تجربه می‌کنند، اما در بعضی موارد، این احساسات می‌توانند نشانه‌ی ابتلا به یک بیماری روانی مانند افسردگی یا اضطراب باشد. در مقاله‌ی امروز دیجی‌کالا مگ به بررسی انواع احساسات منفی و عواملی که در ایجاد آن‌ها نقش دارند، می‌پردازیم. سپس شما را با بدترین و بهترین راه‌های مقابله با این احساسات ناخوشایند آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

انواع احساسات منفی

انسان در طول زندگی خود احساسات مختلفی را تجربه می‌کند که تعدادی از آن‌ها به‌عنوان احساسات منفی شناخته می‌شوند. اگرچه این احساسات اغلب یک واکنش عادی به تجربیات یا رویدادهای خاص تلقی می‌شوند، اما معمولاً ناراحت‌کننده و ناخوشایند هستند. از رایج‌ترین احساسات منفی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خشم
 • اضطراب یا ترس
 • بی‌تفاوتی
 • تحقیر، نفرت یا انزجار
 • حسادت
 • احساس ناامنی
 • پشیمانی یا گناه
 • غم، اندوه یا احساس تنهایی
 • شرم

دلایل احساسات منفی

دلایل احساسات منفی

احساسات منفی می‌توانند از منابع مختلفی سرچشمه بگیرند. گاهی اوقات، آن‌ها نتیجه‌ی تجربیات یا رویدادهای خاص هستند. به‌عنوان مثال، ممکن است از اینکه تیم مورد علاقه‌تان در یک بازی پیروز نشده است ناراحت باشید. سایر عواملی که می‌توانند به بروز احساسات منفی منجر شوند عبارتند از:

 • تعارض بین فردی: مشکلاتی که از روابط بین فردی ناشی می‌شوند، یکی از دلایل رایج احساسات منفی هستند. این چالش‌ها یا اختلاف نظرها می‌توانند در روابط شما با دوستان، اعضای خانواده و همکاران‌تان ایجاد شوند.
 • نیازهای برآورده نشده: وقتی نیازهای شما برآورده نمی‌شوند – خواه این نیازها ماهیت فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و روانی داشته باشند و خواه ماهیت معنوی داشته باشند – طبیعی است که غم، خشم، تنهایی، حسادت و سایر احساسات آزاردهنده را تجربه کنید.
 • مهارت‌های مقابله‌ای ضعیف: اگر برای مقابله با استرس از مهارت کافی برخوردار نباشید، استرس روزمره می‌تواند به طیف وسیعی از احساسات ناراحت‌کننده منجر شود. مهارت‌های مقابله‌ای ضعیف اغلب باعث بدتر شدن مشکل یا ایجاد مشکلات جدید می‌شوند.

راه‌های ناسالم برای مقابله با احساسات منفی

متأسفانه، مردم اغلب برای برطرف کردن احساسات منفی به روش‌های ناسالم یا حتی مخرب روی می‌آورند. اگرچه این راهکارها ممکن است به‌طور موقت به کنترل احساسات آزاردهنده کمک کنند، اما معمولاً در درازمدت باعث بدتر شدن مشکلات ‌می‌شوند. موارد زیر از رایج‌ترین راهکارهای ناسالمی هستند که بعضی از افراد برای مقابله با احساسات منفی از آن‌ها استفاده می‌کنند:

نادیده گرفتن احساسات

نادیده گرفتن احساسات راهکار مناسبی برای مقابله با احساسات آزاردهنده محسوب نمی‌شود. این کار نه تنها احساسات منفی را از بین نمی‌برد، بلکه باعث می‌شود که آن‌ها به شکل متفاوتی ظاهر شوند. برای مثال، ممکن است به دلیل اتفاقی که در محل کارتان افتاده است ناراحت باشید، اما وقتی به منزل می‌رسید سر فرزندتان داد بزنید.

وجود احساسات منفی نشان می‌دهد که راه حل‌های فعلی شما در زندگی اثربخش نیستند. بنابراین وقتی آن‌ها را نادیده می‌گیرید، نمی‌توانید هیچ تغییری ایجاد کنید و به همین دلیل برای مدت طولانی مجبور هستید با این احساسات دست و پنجه نرم کنید.

نشخوار فکری

نشخوار فکری به این معنی است که بیش از حد یا برای مدت طولانی به تجربیات یا احساسات منفی خود فکر کنید. این کار نه تنها احساسات منفی را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند سلامتی شما را هم در معرض خطر قرار دهد. کنترل افکار در مورد مشکلات، اشتباهات و کاستی‌ها به شما کمک می‌کند که زندگی شادتری داشته باشید.

دوری یا کناره‌گیری

اضطراب و احساسات منفی

وقتی چیزی برایتان ناراحت‌کننده است، ممکن است از آن دوری کنید تا مجبور نباشید احساسات ناخوشایند مرتبط با آن را تجربه کنید. برای مثال، اگر یک فرد یا موقعیت خاص باعث اضطراب شما می‌شود، سعی می‌کنید تا حد امکان با آن فرد روبه‌رو نشوید یا در آن موقعیت خاص قرار نگیرید. مشکل این است که این راهکار در درازمدت باعث بدتر شدن احساسات منفی می‌شود.

رفتارهای مخرب یا مخاطره‌آمیز

اگر نتوانید با احساسات منفی خود به شیوه‌ی درست مقابله کنید، آن‌ها سلامت جسم و روان‌تان را تحت تأثیر قرار داده و شما را دچار مشکلات زیادی می‌کنند. این امر به‌ویژه در صورتی صادق است که برای مقابله با احساسات آزاردهنده به رفتارهای پرخطر مانند سوء مصرف مواد مخدر یا آسیب رساندن به خودتان روی بیاورید.

بهترین انواع الگوهای ادامه راهکارها برای مقابله با احساسات منفی

خوشبختانه، راه‌های مؤثرتری برای غلبه بر احساسات منفی وجود دارد. استراتژی‌های زیر به شما کمک می‌کنند که با احساسات آزاردهنده‌ی خود کنار بیایید و در عین حال توانایی شما را برای کنترل احساسات‌تان بهبود می‌بخشند:

احساسات خود را درک کنید

همه‌ی ما هنگام رویارویی با بعضی موقعیت‌ها دچار استرس می‌شویم یا انواع الگوهای ادامه انواع الگوهای ادامه احساسات منفی را تجربه می‌کنیم. یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل احساسات منفی این است که موقعیت‌هایی را که محرک بروز آن‌ها هستند، مشخص کنید. پیدا کردن منبع احساسات منفی و بررسی نحوه‌ی واکنش شما به آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیارتان قرار دهد.

احساسات منفی ممکن است از یک رویداد محرک، مانند حجم کاری زیاد انواع الگوهای ادامه ناشی شوند. طرز فکر شما در مورد یک رویداد هم می‌تواند در بروز این احساسات نقش داشته باشد. اینکه شما چیزی را که اتفاق افتاده چگونه تفسیر کنید، روی سطح استرس و سایر احساساتی که تجربه می‌کنید، تأثیر دارد.

برای تغییر چیزهایی که توانایی اصلاح آن‌ها را دارید، تلاش کنید

وقتی احساسات خود را به‌خوبی درک کردید و متوجه شدید که چه چیزی باعث بروز آن‌ها می‌شود، برای حل مشکل اقدام کنید. به حداقل رساندن یا حذف بعضی از محرک‌های استرس می‌تواند به کاهش احساسات منفی شما کمک کند. راهکارهای زیر در این زمینه مفید هستند:

 • کاهش استرس شغلی، از طریق واگذاری بخشی از وظایف به دیگران یا تعیین کردن حد و مرزها
 • یادگیری رفتار قاطعانه برای مدیریت تعارضات بین فردی
 • تغییر الگوهای فکری منفی از طریق فرآیندی به نام بازسازی شناختی

این امکان وجود ندارد که همه‌ی محرک‌ها یا منابع استرس‌زا را تغییر دهید یا از بین ببرید. ضروری است که از نشخوار فکری در مورد چیزهایی که قادر به تغییر آن‌ها نیستید، دست بردارید و روی چیزی که در کنترل شما است، تمرکز کنید.

راهی برای کنار آمدن با احساسات منفی بیابید

کاهش احساسات منفی با مدیتیشن

ایجاد بعضی تغییرات در زندگی می‌تواند احساسات منفی را کاهش دهد، اما محرک‌های استرس را از بین نمی‌برد. همان‌طور که در تلاش هستید با تغییر دادن بعضی از امور احساس ناامیدی را کاهش دهید، از راهکارهای زیر برای مقابله با احساسات منفی استفاده کنید:

 • ورزش منظم می‌تواند به تقویت روحیه‌ و کاهش احساسات منفی منجر شود.
 • مدیتیشن به شما کمک می‌کند که توجه را به درون خود برده و بهتر با احساسات‌تان کنار بیایید.
 • یافتن فرصت‌های مناسب برای تفریح ​​و خنده در زندگی می‌تواند دیدگاه‌ی شما را تغییر دهد و استرس را از بین ببرد.

به یاد داشته باشید که نیازها و توانایی‌های افراد مختلف با هم متفاوت است. بهترین راه این است که روش‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما و موقعیتی که در آن قرار دارید، مفید است. وقتی بتوانید تکنیک‌های مناسب خودتان را پیدا کنید، در هنگام بروز احساسات منفی ناراحتی کمتری را تجربه خواهید کرد.

احساسات خود را بپذیرید

یادگیری پذیرش احساسات منفی، روش مؤثر دیگری است که معمولاً برای کنترل احساسات آزاردهنده توصیه می‌شود. پذیرش یعنی اذعان به اینکه احساس ترس، خشم، غم یا ناامیدی دارید. به جای تلاش برای اجتناب از این احساسات یا سرکوب آن‌ها، اجازه دهید که وجود داشته باشند؛ اما روی آن‌ها تمرکز نکنید و مراقب باشید که درگیر نشخوار فکری نشوید.

کلام پایانی

احساسات منفی می‌توانند به استرس مزمن منجر شوند. استرس مزمن و طولانی‌مدت با طیف وسیعی از مشکلات، از جمله تضعیف سیستم ایمنی، بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت، پرکاری تیروئید، سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر (IBS)، زخم‌های دستگاه‌ی گوارش، اضطراب و افسردگی مرتبط است.

حتی اگر سعی کنید همیشه دیدگاه‌ی مثبتی داشته باشید، طبیعی است که گاهی اوقات در زندگی خود احساسات منفی را تجربه کنید. یادگیری نحوه‌ی مدیریت این احساسات به شما کمک می‌کند که هم در زمان حال و هم در آینده احساس بهتری داشته باشید.

تحقیقات نشان داده است که بعضی تکنیک‌ها مثل سرکوب احساسات بی‌اثر هستند و حتی می‌توانند مضر بوده و شما را با مشکلات جدی روبه‌رو کنید. بنابراین به جای تلاش برای نادیده گرفتن احساسات خود، سعی کنید راهی برای درک، پذیرش و کنترل آن‌ها بیابید.

ساخت زندگی مطلوب با مدیتیشن

هزاران سال است که مراقبه در تمام فرهنگ‌ها و ادیان از جمله بودذیسم، هندوئیسم، مسیحیت، یهودیت و اسلام به عنوان یک سنت و شیوه متفکرانه استفاده می‌شود. با این حال که مدیتیشن اغلب برای اهداف مذهبی انجام می‌شود؛ بسیاری از مردم مستقل از اعتقادات و رسوم مذهبی مدیتیشن می‌کنند. در این مقاله از علیرضا نیکنام قصد داریم همه چیز درمورد مدیتیشن و تأثیر آن در زندگی را بررسی کنیم.

مدیتیشن چیست؟

مدیتیشن مجموعه ای از تکنیک‌ها برای دستیابی به آگاهی و تمرکز بالا می‌باشد و به عنوان یک روش روان درمانی نیز استفاده می‌شود و مزایای زیادی برای سلامتی روان دارد.

ساخت زندگی مطلوب با مدیتیشن

برای مراقبه نیازی نیست شخص مذهبی باشد؛ مدیتیشن هدایت شده و مدیتیشن متعالی دو نمونه از اشکال مراقبه هستند که ارتباطی به مذهب ندارند. همچنین یوگا می تواند نوعی مدیتیشن فیزیکی غیرمذهبی باشد.

مطلب مرتبط: راه های کاهش استرس

انواع مدیتیشن

انواع مختلفی از مدیتیشن و شیوه‌های تمرین مراقبه وجود دارد؛ اما در حالت کلی دو نوع اصلی مدیتیشن عبارتند از:

این نوع از مدیتیشن شامل تمرکز بر روی یک چیز خاص و در عین حال تنظیم چیز‌های دیگر در اطراف شما است. هدف این است که آنچه را که روی آن تمرکز کرده‌اید؛ اعم از نفس، یک کلمه خاص یا یک مانترا؛ تجربه کنید تا به وضعیت بالاتری از وجود برسید.

 • مدیتیشن ذهن آگاهی

ذهن آگاهی شامل حالت آگاه بودن و درگیر‌شدن ذهن در لحظه حال و گشودن خودآگاهی و پذیرش خود است. این نوع مدیتیشن موجب کاهش استرس و درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی می‌شود. ذهن اگاهی می‌تواند مسائل مختلفی مانند افسردگی را مورد هدف قرار دهد و از تمرینی به تمرین دیگر می توان نقطه تمرکز آن را تغییر داد.

در ادامه به معرفی برخی از انواع خاص مدیتیشن می‌پردازیم :

 • مدیتیشن اسکن بدن: این عمل شامل اسکن بدن و توجه به احساسات فیزیکی است.
 • مدیتیشن تنفسی: این تمرین شامل تمرکز بر روی تکنیک‌های مختلف تنفس است.
 • مدتیشن عشق و مهربانی: این تکنیک شامل تمرکز همراه با افکار مهربانانه و دلسوزانه بر روی خود، عزیزانتان و دیگران است.
 • مدیتیشن مانترا: این تمرین شامل خواندن یک کلمه یا عبارت؛ با صدای بلند یا در ذهن می‌باشد.
 • مدیتیشن حرکتی: این نوع مدیتیشن شامل تمرکز بر حرکات بدن؛ همراه با حرکت دادن اجزای خاص بدن، یا با مشاهده جهان اطراف در حین پیاده‌روی است.
 • مدیتیشن تمرکز روی شیء: این نوع شامل تمرکز بر روی یک شیء خاص یا تصویر ذهنی است.

نحوه تمرین مدیتیشن

پس دقیقاً در حین مدیتیشن چکار می کنید؟ با وجود اینکه اشکال مختلفی از مدیتیشن و روش‌های تمرین وجود دارد؛ برای مبتدیان یادگیری یک مدیتیشن اولیه در شروع عالی است. چگونه مدیتیشن کنیم؟

 1. مکانی آرام و بدون حواس پرتی را انتخاب کنید: تلفن، تلویزیون و سایر مواردی که حواس‌تان را پرت می‌کنند خاموش کنید. اگر می خواهید یک موسیقی آرام را پخش کنید.
 2. یک محدودیت زمانی تعیین کنید: اگر تازه شروع کرده اید، ممکن است بخواهید به جلسات کوتاه تری با مدت زمان 5 تا 10 دقیقه پایبند بمانید.
 3. به بدن خود توجه کنید و راحت باشید: بسته به حالتی که احساس می کنید می توانید به راحتی برای چند دقیقه بنشینید؛ می توانید چهار زانو بر روی زمین یا بر روی صندلی بنشینید.
 4. روی تنفس خود تمرکز کنید: سعی کنید نفس های عمیق بکشید؛ به طوری که در دم شکمتان باد کند و سپس در بازدم به آرامی نفس را بیرون بدهید؛ همزمان به احساسی که درهر نفس تجربه می کنید؛ توجه کنید.
 5. به افکار خود توجه کنید: هدف مدیتیشن پاک کردن ذهن شما از افکار نیست؛ بلکه ذهن شما را ناچار به منحرف شدن از افکار می‌کند. هر بار که متوجه شدید افکارتان در حال جریان هستند؛ به آرامی توجه خود را به تنفس‌تان هدایت کنید. افکار خود را بدون قضاوت و تجزیه و تحلیل کردن آنها بپذیرید؛ کافیست ذهنتان را به سمت تنفس عمیق خود هدایت کنید.

ساخت زندگی مطلوب با مدیتیشن

تأثیرات و فواید مدیتیشن

آگاهی و هوشیاری انسان به یک جریان تشبیه می‌شود که در طول زندگی مدام در حال تغییر است. مدیتیشن ابزاری است که می‌تواند مسیر جریان آگاهی را در ما تغییر دهد و نحوه درک و واکنش مان به جهان اطراف را بهبود ببخشد.

مطلب مرتبط: هوش هیجانی یا عاطفی

با اینکه هنوز کارشناسان به درستی نحوه عملکرد مدیتیشن را درک نکرده اند؛ تحقیقات نشان می‌دهند که مدیتیشن با رویکردی که تمرکز و ذهن را در خود غرق می ‌کند؛ می‌تواند اثرات مثبت فوق العاده ای در سلامت جسم و روان داشته باشد. برخی اثرات مثبت فیزیولوژیکی مدیتیشن عبارتند از:

 • کاهش تحریکات و برانگیختگی‌های فیزیکی
 • کاهش سرعت تنفس
 • کاهش ضربان قلب
 • تغییر الگوهای امواج مغزی
 • کاهش استرس و افسردگی
 • تسکین سردرد

برخی مزایای روانی وعاطفی مراقبه عبارتند از:

 • مدیریت بهتر علائم اختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلالات خواب، درد و فشار خون بالا
 • مدیریت بهتر استرس
 • تغییر در ابعاد مختلف توجه و هشیاری
 • افزایش خودآگاهی
 • بهبود وضعیت عاطفی
 • بهبود حافظه کاری و هوش سیال
 • بهبود حس امنیت
 • افزایش حس همدلی با خود و دیگران

مدیتیشن چه تاثیری روی مغز می‌گذارد؟

مطالعات نشان می‌دهند که مدیتیشن علاوه بر کمک به حل مشکلات ترس، اضطراب و استرس؛ تاثیر بسزایی بر مغز دارد. تصاویری که با تکنیک‌های مختلف تصویربرداری مغز به دست آمده اند به وضوح بیان می‌کنند که مدیتیشن منظم منجر به تغییر ساختار و حجم مغز می‌شود و انعطاف پذیری مغز را بهبود می‌بخشد.

انتظارات اشتباه از مدیتیشن

مراقبه فواید بسیاری دارد؛ اما برخی دام های بالقوه نیز وجود دارند که باید مراقب آنها باشید. زمانی که شروع به انجام مدیتیشن می‌کنید؛ ممکن است انتظارات بیش از حد داشته باشید. واقعیت این است که ایجاد عادتی که بر سلامت و تندرستی شما تأثیر مثبت داشته باشد؛ مستلزم زمان و تمرین است.

ساخت زندگی مطلوب با مدیتیشن

انتظار نداشته باشید که مراقبه تمام مشکلاتتان را حل کند؛ بلکه مدیتیشن را به عنوان بخشی از برنامه خودمراقبتی قرار دهید که به شما احساس بهتری می‌دهد و در کاهش استرستان نقش دارد.

برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیتیشن ممکن است باعث تشدید مشکلات روانی شود؛ بنابراین برای افرادی که شرایطی مانند اسکیزوفرنی دارند مدیتیشن توصیه نمی‌شود.

کلام آخر

مدیتیشن یا مراقبه یکی از روش‌های خودمراقبتی می‌باشد که از هزاران سال پیش در سرار جهان رواج داشته است و با افزایش اطلاعات محققان در مورد مزایا و کاربرهای آن؛ احتمالا در آینده تمرین مدیتیشن به عنوان دارو و کمک درمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شروط مالیات حساب های بانکی مشخص شد

در رابطه با مالیات حساب های تجاری، بانک مرکزی اعلام کرده است که تعداد «واریز به حساب» شرط اصلی «تجاری» بودن حساب بانکی است، نه تراکنش.

شروط مالیات حساب های بانکی مشخص شد

جی پلاس؛ سخنگوی بانک مرکزی، برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد و گفت: دو شرط به‌طورهمزمان برای حساب تجاری تعیین شده که نخست تعداد «واریز به» حساب بیش از صد فقره باشد و درعین‌حال، مجموع مبلغ واریزی هم به بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد.

به نقل از بانک مرکزی، مصطفی قمری‌وفا با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آن‌ها وجود دارد، اظهار کرد: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به‌طورهمزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.

وی افزود: نخست اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از صد فقره باشد و درعین‌حال، مجموع مبلغ واریزی هم به بیش از ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان) برسد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست؛ به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.

سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، تنها تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.

قمری‌وفا ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام شده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از دو درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.

وی گفت: همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.

سخنگوی بانک مرکزی تاکید کرد: حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبت و تخفیف در کارمزدهای بانکی برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.

سرنوشت «مسکن مهر» در انتظار «‌مسکن‌میلیونی»

دنیای‌اقتصاد : اتخاذ مکانیزم‌‌‌های نوین مالی برای تامین منابع مالی بخش مسکن به جای فشار به سیستم بانکی می‌تواند راهگشای معضلات این بخش باشد. مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در یک‌سالگی دولت سیزدهم قرار داریم و با توجه به اینکه دولت وعده داده است طی چهار سال، چهار‌میلیون واحد مسکونی بسازد، عملا یک‌چهارم از فرصت دولت برای تولید مسکن، از دست رفته است.

سرنوشت «مسکن مهر» در انتظار «‌مسکن‌میلیونی»

سعید لطفی تاکید کرد: تامین مسکن نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌‌‌های لازم دارد، بنابراین طبیعی است که بخشی از زمان تولید مسکن صرف مراحل فنی و اداری آن شود، همچنان که در ساخت‌وسازهای شهری نیز این رویه حاکم است و سازندگان مسکن، برای طی کردن تشریفات اداری تولید مسکن، زمان زیادی را صرف می‌کنند.

لطفی با اشاره به طرح مسکن مهر گفت: اگر به تجربه ساخت مسکن مهر نیز نگاهی بیندازیم، می‌‌‌بینیم که چهار سال اول دولت وقت آن زمان در حوزه مسکن به تامین اراضی و تسهیل شرایط اداری ساخت اختصاص یافت و در نهایت در چهار سال دوم، مسکن مهر وارد فاز اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان ادامه داد: بنابراین اگر دولت از تجربه مسکن مهر درس عبرت می‌گرفت، باید می‌‌‌دانست که بخشی از زمان طرح نهضت ملی مسکن برای طی کردن مسیر انواع الگوهای ادامه چرخه بوروکراسی تولید مسکن شامل صدور مجوزهای تولید، تامین اراضی و. صرف خواهد شد، اما بی‌توجهی به این مساله سبب خلف وعده دولت شده است.

لطفی یکی از موانع اصلی طرح نهضت ملی مسکن را علاوه بر تامین اراضی در تامین منابع مالی این طرح عنوان و تاکید کرد: هر چند واگذاری اراضی طرح نهضت ملی مسکن تحت‌تاثیر عدم‌همکاری سازمان‌ها دچار وقفه شده است، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت چنانچه پاره‌ای از تغییرات نظیر تحولات و جابه‌‌‌جایی‌های درون وزارتخانه و تاکید رئیس‌جمهوری بر واگذاری اراضی این طرح سبب تسریع تامین زمین‌های طرح نهضت ملی شود، آن‌سوتر، تجهیز منابع مالی، سد راه اجرای موفق این طرح خواهد شد.

این فعال حوزه ساخت‌وساز ادامه انواع الگوهای ادامه داد: متاسفانه به‌رغم تکلیف قانونی، به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها علاقه‌ای به همراهی با طرح نهضت ملی مسکن ندارند و تدابیر بازدارنده قانونی نظیر پیش‌بینی جرایم برای بانک‌هایی که در این طرح مشارکت نمی‌کنند نیز تاکنون کارساز نبوده است، چرا که اساسا بانک‌ها فاقد منابع لازم برای همراهی با این طرح هستند.

وی با بیان انواع الگوهای ادامه اینکه تاخیر در تزریق سهم آورده متقاضیان به دلیل توان ضعیف مالی آنها نیز مزید بر علت شده است، اظهار کرد: با توجه به این معضل، قطعا تصمیم‌گیران باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های متنوع برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند و نباید فقط از سیستم بانکی انتظار تامین منابع داشته باشند.

لطفی با اشاره به اینکه در دنیا ابزارهای مختلف مالی برای تامین پروژه‌ها تعریف شده است، اظهار کرد: تصمیم‌گیران باید با الگو برداری از این مکانیزم‌‌‌ها، آنها را در کشور اجرایی کنند و از فرمول‌‌‌های مختلف و راه‌های متفاوت، مشکل مالی پروژه‌‌‌های طرح نهضت ملی مسکن را برطرف کنند.

این فعال حوزه ساخت‌وساز همچنین با اشاره به اینکه ایجاد کاهش تولید مسکن باعث شده که مشکلات حوزه مسکن روز‌به‌روز بیشتر شود، تاکید کرد: سونامی قیمت‌‌‌ها در حوزه مسکن، تامین این کالای اساسی را به یک چالش بزرگ برای خانوارها تبدیل کرده است، از سوی دیگر با توجه به گرانی مسکن آمار مستاجران در حال افزایش است به طوری که در پایتخت نیمی از شهروندان مستاجر هستند.

وی گفت: طی روزهای اخیر اخبار مختلفی از ورود شهرداری، بنیاد مسکن و وزارت راه در خصوص ورود به حوزه مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها در رسانه‌‌‌ها منعکس شده است، این در حالی است که در عمل، بازار مسکن دچار سردرگمی و ابهام است و مشخص نیست آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن واقعی است یا اینکه جنبه تبلیغاتی دارد.

مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان یادآور شد: به عنوان مثال شنیده شده است که شهرداری تهران با تشکیل قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه جهادی مسکن به دنبال ورود به بازار مسکن است، در حالی که متولی اصلی بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی است و کارکرد این قرارگاه در مدیریت بازار مسکن دارای ابهام است.

لطفی ادامه داد: هر چند مسکن از مولفه‌های بیرونی تاثیر می‌گیرد و شرایط کلان اقتصادی و سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در این بازار ایفا می‌کند، اما دولتمردان و مسوولان مختلف در دستگاه‌های مربوطه باید حوزه مسکن را از مسائل سیاسی جدا کنند.

وی با ذکر مثالی خاطرنشان ساخت: به‌رغم اینکه قطار طرح نهضت ملی مسکن در ریل تولید قرار نگرفته است، عده‌ای از نمایندگان مجلس با برشمردن یکسری دلایل، به دنبال انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی هستند و عنوان می‌کنند که این تفکیک در شرایط کنونی به نفع مردم خواهد بود.

لطفی ادامه داد: ارائه این طرح در شرایطی که بازار مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارد، قطعا سبب می‌شود حوزه مسکن دچار تزلزل شود و تحت‌تاثیر جابه‌‌‌جایی‌‌‌های سازمانی، برنامه‌‌‌های این بخش کلیدی به تعویق بیفتد.

این فعال حوزه مسکن تصریح کرد: متاسفانه هر روز تصمیمات مختلفی از سوی نهادهای مختلف برای حوزه مسکن اتخاذ می‌شود و این سیاست‌های شتاب‌زده و خلق‌الساعه، بازار بحرانی مسکن را در معرض مشکلات شدیدتری قرار خواهد داد.

لطفی عنوان کرد: دولت باید از فرصت باقی مانده، با سیاستگذاری‌‌‌های درست، برنامه‌های حمایتی خود در بخش مسکن را اجرایی کند، در غیر ‌این صورت با کاهش کمبود مسکن و افزایش قیمت‌ها، بی مسکنی ، بد مسکنی و حاشیه‌نشینی کشور را دچار بحران‌های شدید اقتصادی خواهد کرد که ماحصل آن آسیب‌‌‌های اجتماعی جبران‌ناپذیر خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.