فرمول محاسبه شاخص کل


سلام لطفا سهم فسبزواررا ازدیدگاه بنیادی بررسی کنید و بفرمایید نگهذاری یا فروش

فرمول محاسبه شاخص کل

چگونگی محاسبه‌ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین (الف) نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) و (ب) نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) استفاده می‌شود. نرخ بازدهی پول وزنی برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌ است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد مربوطه گزارش می‌کند، در حالیکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

گره بهبود اقتصادی به پرونده برجام

اکوایران: نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی کشور، نشان می دهد شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 48.06 بوده، که این عدد برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان‌دهنده رکود در مردادماه است.

گره بهبود اقتصادی به پرونده برجام

به فرمول محاسبه شاخص کل گزارش اکوایران؛ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که هم زمان شاخص مدیران خرید برای بخش صنعت نیز در این ماه عدد 48.45 محاسبه شده که کمترین مقدار طی 12 ماه اخیر (به‌جز فروردین) است.

براساس این گزارش در این ماه به‌جز دو مؤلفه «سرعت انجام و تحویل سفارش» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» برای شاخص کل اقتصاد سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر عددی کمتر از 50 را ثبت کرده اند. فعالان اقتصادی از مولفه «رکوردشکنی کاهش تقاضای بازار» در مردادماه و فشار به بنگاههای اقتصادی از عمده دلایل کاهش عدد شاخص کل در مرداد ماه می دانند. هر چند همچنان نسبت به بهبود اوضاع در ماه بعد امیدوار هستند. فعالان اقتصادی معتقدند امید به بسته شدن برجام موجب شده تا امید به بهبود شاخص کل برای ماه آینده به وجود آید.

در جریان فرمول محاسبه شاخص کل استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در بهمن ماه ماه شامخ کل اقتصاد ایران توانسته از مرز رکود عبور کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شامخ کل اقتصاد در مرداد نشان دهنده آن است که «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» با عدد (42.33) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی 13 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

همچنین در مرداد ماه شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (51.96) به کمترین مقدار 28 ماه اخیر از اردیبهشت 99 رسیده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه (55.47) نسبت به ماه گذشته (57.10) کاهش جزئی داشته و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است.

شامخ 2

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (63.72) طی 4 ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است. فعالان اقتصادی معتقدند امید به بسته شدن پرونده برجام موجب شده تا این امید در میان فعالان اقتصادی به وجود آید و با این شرایط عدد این شاخص نسبت به ماه قبل رشدی 13.54 درصدی داشته است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص «میزان فعالیت‌های کسب‌وکار» در مردادماه (47.37) به کمترین مقدار 7 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشتند. قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مردادماه مؤثر بودند.

شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در مردادماه (42.33) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی 13 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

از سوی دیگر شاخص «موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌ شده» در مردادماه (44.38) همچنان با رکود همراه است و به کمترین میزان طی چهار ماه اخیر رسیده است. نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی کاهش موجودی مواد اولیه را به همراه داشته است، کاهش موجودی مواد اولیه یکی از عوامل اثرگذار برتولید محسوب می شود.

بررسی گزارش شامخ نشان دهنده آن است که عدد شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در مردادماه (57.16)، بیشترین مقدار از ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی نیروی کار تمایلی به کار در کارخانه ندارند و نیروی کار جدید نیز بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی ادامه همکاری نمی‌دهند و به‌ناچار باید نیروی کار جدید استخدام کنند.

در میان شاخص مورد ارزیابی شاخص «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده» (51.96) به کمترین مقدار 28 ماه اخیر از اردیبهشت 99 رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و نقدینگی، بسیاری از فعالان اقتصادی علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های اخیر، محصولات خود را با حداقل سود به فروش می‌رسانند.

اما شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق» در مردادماه (55.47) نسبت به ماه گذشته (57.10) کاهش جزئی داشته است و یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح را دارد. با کاهش قدرت خرید مشتریان و فروش اگرچه میزان تولید کاهش یافته، اما همچنان موجودی محصول با افزایش همراه بوده است.

در میان شاخص های ارزیابی شده شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (50.35) اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است. این شاخص علی‌رغم رکود در بخش ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شامخ 3

به‌طورکلی طبق روند سال‌های قبل، فعالیت شرکت‌ها به دلیل تعطیلات تابستانی در مردادماه با کاهش روبرو است که در این دوره علاوه بر آن، کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی، قطعی برق و اینترنت (به‌خصوص در بخش خدمات) از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با موانع و هزینه‌های بالای گمرکی روبرو بوده‌اند. همچنین علی‌رغم افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و نبود نقدینگی، شرکت‌ها ناچارند با سود ناچیز کالاها را به فروش برسانند.

شاخص بورس اهرمی تاثیر گذار بر روند قیمتی سهام

شاخص کل بازار بورس

شاخص کل بازار بورس

چرا ما به تحلیل شاخص بورس نیاز داریم؟ تمام تحلیل هایی که معامله گر برای پیدا کردن سهام مستعد رشد انجام می‌دهد. برای این است که احتمال موفقیت سیگنال را بیشتر کند؛ یعنی قیمتی را شناسایی کند. که احتمال رشد سهم بسیار بیشتر از ریزش آن باشد. یکی از آیتم‌های که می‌تواند خرید معامله گر را مطمئن کند. توجه به وضعیت بازاری است که سهام مورد نظر در آن بازار قرار دارد. وضعیت بازار را برای ما، شاخص ها مشخص می‌کنند. و می‌توانیم با بررسی شاخص ها، از آن‌ها در خرید و فروش های خود کمک بگیریم. من، محمد علی نوبخت مدرس کالج تی بورس در این مقاله به بررسی شاخص ها خواهم پرداخت. با ماه همراه باشید.

شاخص چیست؟

شاخص، معیاری است برای مقایسه حال حاضر بازار با گذشته آن و وضعیت بازار را از زمان مبدا تا لحظه آخر به ما نشان می‌دهد. شاخص های متعددی در بازار بورس و فرابورس وجود دارد. که هر کدام نکته و مفهم خاصی را به ما گوشزد می‌کند. و می‌توانیم از آن ها در تحلیل برای خرید سهام استفاده کنیم.

در ادامه در دو بخش متفاوت به بررسی انواع شاخص ها خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

بخش اول: انواع شاخص ها

انواع شاخص ها در بازار بورس و فرابورس عبارتند از:

شاخص کل بورس

شاخص کل فرابورس

شاخص کل هم وزن

شاخص صنعت

شاخص سهام آزاد شناور

شاخص ۵۰ شرکت فعالتر

شاخص کل بورس

می‌توان گفت مشهور ترین شاخص، شاخص کل است. که وضعیت بازار را نشان می‌دهد. و وقتی صحبت از افت یا رشد شاخص در اخبار شنیده می‌شود منظور همین شاخص کل بورس است. تنها سهامی که در بازار بورس قرار دارند بر روی این شاخص تاثیر گذار هستند. و شرکت هایی که در بازار فرابورس قرار دارند شاخص مختص به خود را دارند. به این شاخص، شاخص میانگین هم گفته می‌شود. به این دلیل که با رشد یا ریزش آن می‌توان میانگین بازدهی (سود یا زیان) سرمایه گذاران در بازار را تعیین کرد. به طور مثال وقتی در یک سال شاخص از ۱۰۰ هزار واحد موفق شود به ۱۵۰ هزار واحد برسد یعنی سرمایه گذاران موفق شده اند. به طور میانگین ۵۰ درصد سود در یک سال کسب کنند. از نام های دیگر این شاخص می‌توان به شاخص بازده نقدی، شاخص TEDPIX و شاخص قیمت اشاره کرد.

نحوه محاسبه شاخص کل بورس

شاخص کل بر اساس ارزش سهام است و رشد و ریزش آن نشان دهنده کم یا زیاد شدن میانگین ارزش کل سهام بازار بورس است.

ارزش هر شرکت = تعداد کل سهام شرکت × قیمت پایانی آخرین روز

ارزش کل بازار بورس = جمع ارزش شرکت های بورس

در عکس بالا نحوه محاسبه ارزش هر سهم و ارزش کل بازار توضیح داده شد. با توجه به اینکه قیمت سهام در هر روز کاری، ممکن است رشد یا ریزش داشته باشد. ارزش هر شرکت در هر روز می‌تواند کم یا زیاد شود و دلیل رشد یا ریزش های روزانه شاخص کل همین تغییرات قیمتی است.

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که عدد هر روز شاخص کل به چه صورت محاسبه می‌شود؟

در عکس زیر نحوه محاسبه شاخص کل توضیح داده شده است.

تحلیل شاخص کل بورس امروز

آیا تاثیر سهام بر روی شاخص کل یکسان است؟

 اخبار شاخص کل بورس امروز

خیر، با توجه به اینکه تعداد کل سهام شرکت و همچنین قیمت شرکت ها با هم متفاوت است. پس تاثیر سهام هم بر روی آن یکسان نیست. با ذکر یک مثال به توضیح این آیتم خواهیم پرداخت. در عکس بالا اطلاعات دو شرکت فولاد و سنیر نمایش داده شده است. که از ضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت پایانی آخرین روز می‌توان ارزش هر نماد را محاسبه کرد که در قسمت ارزش بازار هم درج شده است.

ارزش شرکت فولاد حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد در حالتی که سنیر ارزشی حدود ۲۸۰ میلیارد دارد. با توجه به اینکه ارزش شرکت فولاد بسیار بیشتر از شرکت سنیر است. تاثیر فولاد بر روی شاخص کل هم به همان اندازه بیشتر است و سهام شرکت های بورسی با توجه به ارزشی که دارند بر روی سهام تاثیر گذار خواهند بود. به طور مثال اگر چند شرکت تاثیر گذارمثبت باشند اما باقی سهام منفی باشند شاخص کل مثبت خواهد بود. و بلعکس اگر سهام های تاثیر گذار منفی باشند اما کل بازار مثبت باشد شاخص کل منفی خواهد بود.

آیا معاملات بلوکی بر روی شاخص تاثیر گذار است؟

وقتی حجم بسیار زیادی قرار باشد در یک نماد مورد معامله قرار بگیرد برای اینکه این حجم زیاد، بر روی قیمت سهم تاثیر زیادی نگذارد، با نظارت سازمان بورس یک نماد با عدد ۲ در تابلو جداگانه در بازار خرده فروشی باز خواهد شد. (مانند چکاپا ۲ و شاملا ۲) و فروشنده و خریدار در این نماد معاملات خود را انجام می‌دهند. به این معاملات، معاملات بلوکی گفته می‌شود و این نوع معاملات بر روی شاخص کل تاثیر گذار هستند.

مزایا معایب شاخص کل

شاخص کل، نشان دهنده ارزش بازار است. وضعیت کلی بازار به به ما نشان نمی‌دهد.
شاخص کل، نشان دهنده ورود و خروج نقدینگی است.
شاخص کل، نشان دهنده ورود و خروج معامله گران به بازار است.

شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس، دقیقا مانند شاخص کل بورس می‌باشد. با این تفاوت که برای سهام بازار فرابورس استفاده می‌شود. و فقط سهام بازار فرابورس در این بازار تاثیر گذارند. می‌توان گفت این شاخص در اکثر مواقع دنبال کننده شاخص کل بورس خواهد بود. و برای تحلیل آن نیازی به استفاده از شاخص فرابورس نیست و همان شاخص کل بورس کفایت می‌کند.

شاخص کل هم وزن

بزرگی یا کوچکی شرکت ها تاثیری در شاخص کل هم وزن نخواهد داشت. و همه سهام به یک اندازه بر روی این شاخص تاثیر گذارند. یعنی به همان اندازه که فولاد بر روی شاخص تاثیر می‌گذارد سنیر هم تاثیر خواهد داشت. این طور در نظر بگیرید فرمول محاسبه شاخص کل که ارزش تمامی سهام برابر است. مبدا این شاخص ۱ فرودین ۱۳۹۳ است و مبنا اولیه این شاخص ۱۰۰۰۰ واحد در نظر گرفته شده است. مهم ترین مزایا این شاخص این است که وضعیت کلی بازار را به ما نشان می‌دهد. یعنی اگر بیشتر سهام بازار مثبت باشند این شاخص مثبت خواهد شد. و بالعکس بیشتر سهام بازار منفی باشد شاخص هم منفی خواهد شد.

شاخص صنعت

نحوه محاسبه شاخص صنعت دقیقا همانند شاخص کل است. با این تفاوت که برای هر صنعت به طور جداگانه محاسبه خواهد شد. با استفاده از این شاخص متوجه وضعیت هر صنعت خواهید شد. و می‌توانید صنعت های در حال رشد را شناسایی و اقدام به خرید آنها کنید.

شاخص سهام آزاد شناور

 شاخص بورس کل

پیش از آنکه شاخص سهام آزاد شناور را بررسی کنیم. باید با مفهوم سهام شناور آشنایی داشته باشیم. سهام شناور به تعداد سهام از کل سهام شرکت گفته می‌شود که در حال گردش است یعنی قابلیت خرید و فروش دارد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید اطلاعاتی وارد شده که در سایت سازمان بورس قابل مشاهده است. از تعداد کل سهام این شرکت ۵۰ میلیون سهم قابل معامله است. و باقی این سهام بلوکه است و قابلیت خرید و فروش ندارد که این سهام در دست سهامداران عمده قرار دارد. نحوه محاسبه این شاخص دقیقا همانند شاخص کل است. با این تفاوت که برای وزن دهی سهام، به جای استفاده از تعداد کل سهام شرکت از سهام شناور استفاده می‌شود..

شاخص ۵۰ شرکت فعالتر

همانطور که از اسم این شاخص پیداست، وضعیت ۵۰ شرکت فعال بازار را نشان می‌دهد. ۵۰ شرکت فعال به این صورت انتخاب می‌شود که شرکت هایی که در بازه های ۳ ماهه بیشترین تعداد روزهای داد و ستد را داشته باشند جز شرکت های فعال محسوب می‌شوند. این شاخص به دو روش محاسبه می‌شود روش اول به صورت میانگین ساده است. (شاخص هم وزن) و روش دوم به صورت میانگین موزون می‌باشد که همانند شاخص کل محاسبه می‌شود

بخش دوم: تحلیل شاخص ها

تحلیل شاخص کل

تحلیل شاخص کل، اصلی ترین شاخص بازار است. و باقی شاخص ها تاثیر بسیار زیادی از این شاخص خواهند گرفت. و روند تکنیکالی این شاخص برای معامله گران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. در ادامه انواع روند شاخص کل را بررسی خواهیم کرد. در عکس بالا قسمت زرد رنگ روند تکنیکالی صعودی شاخص کل را می‌بینید. در این بازه ها خرید سهم ریسک بسیارکمی دارد و اکثر سهام رشد قیمت را نیز خواهند داشت. بیشتر فعالیت معامله گران حرفه ای در این روند ها خواهند بود. و با تمام سرمایه خود نیز در بازار به خرید و فروش خواهند پرداخت. در این تصویر روند نزولی شاخص کل را مشاهده می‌کنید. معامله گران حرفه ای کمترین فعالیت را، در این بازار ها دارند و خرید سهام در این بازار ها ریسک بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

وقتی با این روند در شاخص کل بورس مواجه شدیم می‌توان دو روش را پیش گرفت:

۱- خروج کل سرمایه

در این روش معامله گر هیچ فعالیتی در بازار نخواهد داشت. و کل سرمایه معامله گر یا از پرتفوی خارج می‌شود یا بر روی اوراق مطمئن سرمایه گذاری می‌شود.

۲- خروج مقداری از سرمایه

نمودار شاخص بورس

در این روش معامله گر ۵۰ تا ۷۰ درصد سرمایه خود را از بازار خارج می‌کند. و با باقی مانده سرمایه اقدام به خرید و فروش می‌کند. با این روش سرمایه معامله گر دچار زیان شدید نخواهد شد. در تصویر بالا روند تکنیکالی رنج را مشاهده می‌کنید. به این نوع بازارها، بازار کم قدرت هم گفته می‎‌شود. بهتر است معامله گر در این بازار در تحلیلگری، بسیار سخت‌گیرتر باشد و خرید و فروش های زیادی نداشته باشد. همچنین در این نوع بازار ها بهتر است اقدام به خرید سهامی کرد که تاثیر کمتری بر روی شاخص کل دارند. مانند سهم های صنعت های کوچک مانند صنعت غذایی، دارو و زراعت.

استراتژی کلی شاخص ها

حالت اول: روند شاخص کل بورس صعودی

می‌توان گفت تمامی شاخص ها با کمی تاخیر یا تعجیل از شاخص کل پیروی خواهند کرد. و از همین رو وقتی شاخص کل صعودی باشد می‌توان اقدام به خرید سهام بازار کرد. وظیفه اصلی معامله گر در هر بازاری متفاوت است. در بازار صعودی معامله گر وظیفه دارد که بیشترین سود ممکن را از بازار بگیرد. و در بازار نزولی وظیفه اصلی معامله گر، حفاظت از آن سود است. به این نکته هم باید دقت کرد که شاخص در کدام قسمت از موج صعودی خود قرار دارد در ابتدای موج هست یا در میانه موج. به طور مثال در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که شاخص در ابتدای موج قرار دارد. در این بازه حتما باید در واچ لیست معامله گر، شرکت های بزرگ بازار که تاثیر زیادی بر روی شاخص دارند، قرار داشته باشند. زیرا رشد قیمت این شرکت ها باعث شده که شاخص از روند رنج به روند صعودی تبدیل شود. و خرید این سهام در این منطقه تکنیکالی می‌تواند سود بسیار خوبی داشته باشد. تصویر بالا شاخص را پس از یک رشد بسیار زیاد نشان می‌دهد. در این محدوده بهتر است بسیار محتاط تر عمل کرد؛ زیرا هر لحظه امکان شروع یک ریزش شارپی وجود دارد. در این محدوده باز هم بهتر است سراغ سهام بزرگ بازار بروید. زیرا این دسته سهام قابلیت نقد شوندگی بهتری نسبت به سایر سهام دارند. به اصطلاح در این سهام گرفتار صف های فروش نخواهید شد.

حالت دوم: شاخص کل نزولی یا رنج، ولی شاخص هم وزن بورس صعودی

در بالا گفته شد در زمان هایی که شاخص کل در وضعیت نزولی یا رنج قرار دارد بهتر است معامله گر از بازار دور باشد. یا فعالیت کمتری در بازار داشته باشد. سوالی که ایجاد می‌شود این است در این وضعیت بهتر است معامله گر اقدام به خرید چه سهامی بکند؟ در زمان هایی که شاخص کل صعودی نیست ممکن است شاخص هم وزن روند صعودی داشته باشد. این وضعیت به ما می‌گوید که سهام بزرگ بازار در وضعیت نزولی یا رنج هستند. اما سهام کوچک بازار روند صعودی دارند و می‌توان اقدام به خرید آن‌ها کرد. پس در این وضعیت بهتر است سراغ سهام کوچک بازار بروید سهامی که در صنعت هایی مانند غذایی، دارو، زراعت و قندی ها قرار دارند.

حالت سوم: شاخص کل بورس نزولی شاخص هم وزن نزولی اما شاخص صنعت صعودی

ممکن است بازار در وضعیتی قرار بگیرد که هم شاخص کل هم شاخص هم وزن روند نزولی یا رنجی را داشته باشند. در این مواقع باید سراغ شاخص صنایع رفت. صنعت هایی در بازار بورس وجود دارد که هم ارزش بسیار کمی دارند. و تاثیر بسیار کمی بر روی شاخص کل دارند. همچنین تعداد سهام آن صنعت کم است و از همین رو تاثیری بر روی شاخص هم وزن هم ندارند. و اگر این دسته از سهام روند صعودی را در پیش بگیرند فقط از طریق شاخص آن صنعت می‌توانید این سهام را شناسایی کنید. پس در بازار نزولی (شاخص کل و شاخص هم وزن) سراغ شاخص صنایع بروید و صنعت های صعودی را شناسایی و اقدام به خرید آن ها کنید. در تصویر بالا نمودار شاخص کل و شاخص صنعت قند و شکر را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید شاخص کل در اواخر اسفند ماه روند صعودی خود را آغاز کرد. اما شاخص صنعت قند و شکر حدود یک ماه زودتر این روند را آغاز کرد. در این فاصله حدودا یک ماه، شرکت های این صنعت رشد قیمت بسیار خوبی را تجربه کردند. و در آن زمان می‌توانستیم با بررسی شاخص صنایع، این صنعت را شناسایی و اقدام به خرید شرکت های این صنعت کرد

در مورد کدام یک از شاخص های بورس جهانی زیر اطلاعات کمتری دارید؟

نتیجه گیری شاخص های بورس

ما برای خرید هر شرکت عوامل داخلی تاثیر گذار بر روی همان شرکت را بررسی می‌کنیم. مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل رفتار شناسی؛ اما وضعیت بازاری که سهام معامله گر در اون بازار قرار دارد. قطعا بر روی رشد یا ریزش قیمت سهام شرکت تاثیر گذار است و نباید به آن بی اهمیت بود. بررسی روند قیمتی سهام در گذشته نشان داده است حتی شرکت هایی که عوامل داخلی بسیار مناسبی داشته اند. اما در بازار نزولی قرار داشتند، نتوانستد رشد قیمت را تجربه کنند و بلعکس وضعیت بازار باعث ریزش قیمت آن شرکت ها هم شده است. در این مقاله وضعیت شاخص ها را به طور کامل با هم بررسی کردیم. در صورت تمایل پس از خواندن کامل مقاله به دو سوال زیر پاسخ بدید: ۱- آیا بررسی شاخص ها در شناسایی سهام مستعد رشد کمکی به معامله گر می‌کند؟ ۲- شاخص ها به چه اندازه در رشد یا ریزش قیمت سهام شرکت ها تاثیر گذارند؟

شاخص کل بورس / پیش بینی بورس فردا ۱۹ شهریور

به گزارش ساناپرس؛ بازار سرمایه در هفته گذشته نیز به روند نزولی خود ادامه داد و در روز چهارشنبه نیز نماگرهای اصلی بازار با برگشت از سقف روزانه خود نشان از برتری عرضه‌ها نسبت به تقاضا داشتند به طوری که شاخص کل بورس در انتهای معاملات با کاهش ۰.۵۶ درصدی و شاخص هم‌وزن نیز با افت ۰.۱۱ درصدی همراه شد تا نمای سرخ‌رنگی را در نقشه بازار به فرمول محاسبه شاخص کل نمایش بگذارند. ارزش معاملات در آخرین روز هفته گذشته با افزایشی اندک توانست به ابتدای کانال ۳هزار میلیارد تومانی برسد و شاهد خروج ۱۸۶ میلیارد تومان خروج سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات بودیم.

تداوم شرایط مبهم و عدم اطمینان از وضعیت آتی سیاسی و اقتصادی کشور به خصوص مذاکرات هسته‌ای باعث شده است که سرمایه‌گذاران در برهه کنونی همچنان به روند بااحتیاط خود ادامه دهند و از سمت دیگر بازارهای جهانی نیز هنوز سیگنال مثبتی را به بورس تهران مخابره نمی‌کنند. شرایط تکنیکالی نماگرهای بازار سهام نیز با افت‌های اخیر درحال از دست دادن حمایت‌های خود است که می‌تواند به روزهای پرعرضه‌تری منجر شود.

در ادامه با بررسی عوامل ذکر شده به بررسی شرایط بورس تهران و پیش‌بینی بازار فردا خواهیم پرداخت.

کم‌رنگ شدن خوش‌بینی‌های برجامی

شروع غیرمنتظره دور جدید مذاکرات هسته‌ای محرک خوبی برای شروع یک روند صعودی جدید برای بورس تهران بود که با ادامه‌دار شدن آن به مرور اثرگذاری خود را تا حدی از دست داد. این دور از گفتگوها که خوش‌بینی دوچندانی را نسبت به مذاکرات گذشته به بازارها مخابره کرده بودند و بورس تهران را نیز با روند مثبتی به خصوص در صنایع موسوم به گروه‌های برجامی همچون خودرویی و بانکی همراه کرده بود، اکنون گویا با چالش‌های جدیدی روبرو شده است.

پس از رد و بدل پاسخ‌ ایران به پیشنهادات اخیر آمریکا در راستای اختلافات موجود، خبرها و صحبت‌های منتشر شده از سمت آمریکایی‌ها نشان از ادامه‌دار بودن این اختلاف‌نظرها داشت که این موضوع پس از صحبت‌های جوزف بورل هماهنگ‌کننده ارشد اروپا به اوج خود رسید تا خوش‌بینی‌های گذشته کم‌رنگ شوند و عطش تقاضای برجامی بورس تهران نیز تا حد زیادی آرام بگیرد.

از همین رو به نظر می‌رسد که بازار سرمایه تا زمانی که خود را درگیر در این شرایط عدم اطمینان از توافق یا عدم توافق ببیند، روند نوسانی با ارزش معاملات پایین به امری معمول تبدیل شود.

قدم‌های لرزان کامودیتی‌ها

بازارهای جهانی نیز مدتی است که حال و روز خوبی ندارند و در طول هر هفته شاید یک یا دو روز مثبت را تجربه کنند. انگیزه بالای بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا برای مقابله با تورم توسط افزایش نرخ بهره باعث شده است که بازارهای سهامی و کالایی افت‌های قابل توجهی را نسبت به سقف‌های گذشته خود تجربه کنند و از آنجا که این جنگ تمام عیار تازه در ابتدای مسیر خود قرار دارد، پیش‌بینی‌ها از احتمال تداوم این موضوع خبر می‌دهند.

روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا در دومین اقدام خود برای افزایش نرخ بهره، این نرخ را ۰.۷۵ درصد افزایش داد و به ۱.۲۵ درصد رساند تا ثبات قدم خود را به رخ تورم ۹.۱ درصدی این قاره برساند. بانک مرکزی اروپا که با تاخیر نسبتا زیادی نسبت به دیگر کشورها با این قافله همراه شد، از ادامه‌دار بودن این افزایش‌ها تا سال ۲۰۲۳ نیز خبر داده است. آمریکا، کانادا، استرالیا و… نیز کمی قبل‌تر از قاره اروپا شروع به افزایش نرخ‌های بهره خود کرده بودند تا جدالی تمام عیار و در سطح جهانی برای مبارزه با تورم ایجاد شود که می‌تواند تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارها را تا حد زیادی کاهش دهد.

کامودیتی‌ها امروز و پس از کاهش‌های اخیر، روز سبزی را پشت سر می‌گذارند. نفت دوباره به بالای کانال ۹۰ دلار بازگشته و مس نیز راهی تا رسیدن به ۸هزار دلار ندارد. با وجود این روند صعودی روزانه، همچنان نگرانی از ریزش‌های بیشتر در قیمت کامودیتی‌ها به دلیل اقدامات بانک‌های مرکزی و همچنین چشم‌انداز کاهش تقاضا در کشور چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کامودیتی در دنیا، اوج می‌زند که می‌تواند صنایع بزرگ بورس تهران را با کمبود تقاضا همراه کند.

فروکش امید تکنیکالیست‌ها؟

نمودار شاخص کل بورس در روند تکنیکالی خود، حمایت نسبتا مهمی را حوالی ۱.۴۲ میلیون واحدی داشت که طی حرکت‌های اخیر خود دو بار از این محدوده به سمت بالا برگشت بود. روز چهارشنبه اما با کاهشی که شاخص بورس تجربه کرد، این حمایت با کندل نسبتا قدرتمندی شکسته شد و این حمایت از دست رفت. حال باتوجه به این اتفاق، احتمال افزایش عرضه‌ها برای فردا بالاتر می‌رود که می‌تواند نماگر اصلی بازار را تا مرز ۱.۴ میلیون واحد نیز کاهش دهد. حمایت ۱.۴ میلیون واحدی برای بورس تهران از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌تواند نقطه مناسبی برای برگشت بازار باشد.

اندیکاتور ایچی‌موکو نیز در روز چهارشنبه گارد صعودی به خود گرفت که می‌تواند به افزایش عرضه‌ها منجر شود. خطوط کیجنسن و تنکنسن نزولی شده‌اند و ابرکومو نیز علاوه به روند کاهشی درحال نازک شدن است که نشان از افزایش ملایم قدرت فروشندگان دارد.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که با توجه به نکات گفته شده، بورس تهران روندی نزولی به خود بگیرد و باید دید که آیا با نزدیک شدن شاخص بورس به مرز ۱.۴ میلیون تومانی، توان تغییر جهت به سمت بالا را خواهد داشت یا خیر.

فرمول محاسبه شاخص کل

اسرائیل: رئیس موساد اطلاعات حساسی را درباره ایران به آمریکا داد

کیم جونگ اون: دیگر تحت هیچ شرایطی سلاح هسته‌ای را کنار نمی‌گذاریم

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: پاسخ ایران ما را در موقعیتی قرار نداد که توافق را انجام دهیم

بازار ارز و سکه در هفته گذشته

بازار مسکن رونق گرفته است؟

قیمت مسکن حدود 20 درصد بیشتر از سطحی است که خریداران مسکن انتظار آن را دارند.

نرخ سود تعادلی چیست؟

توصیه کامیار فراهانی درباره ارزشگذاری شرکت ها از طریق داستان پردازی

🎥 پیش بینی سود چیست؟

فرض کنید برجام امضا شود چه می شود؟

جدیدترین خبر از افزایش سرمایه «بوعلی»

جدید ترین اخبار از خوش دست ترین سهم 1400 ؛ «تجلی»

سرنوشت سرمایه گذاران در بازار طلا سیاه تر می شود؟

برای سقوط مجدد شاخص ها آماده باشیم؟

ترکیب سبد دارایی ها باید بازبینی شود!

بورس ؛ بازاری که حرفی برای گفتن ندارد

کارنامه سبد سهام پیشنهادی بروزرسانی شد

سبد سهام پیشنهادی 4 شهریور 1401

تحولات بنیادی این سهم دارویی را در موقعیت خرید قرار دارد

سیگنال چهارگانه مثبت از واتی ؛ تعدیل مثبت +فروش دارایی+ معامله بلوکی+ افزایش سرمایه جذاب

تحلیل مخابرات ایران

تحلیل هپکو

«کیمیاتک» و مقاومت پیش روی.

تحلیل پخش رازی

جهش زیرپوستی قیمت برق در صورت های مالی «دماوند»

تحلیل بانک دی

سرمایه گذاری خوارزمی به مجمع می رود

مپنا به مجمع می رود

کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

ده سیاه چاله مدیریتی در ایران

مقصر اصلی ماجرای فولاد مبارکه معرفی شد

مخابره امید به بازار سهام با چند نکته فنی

Bourse24 Ads 141

Bourse24 Ads 142

Bourse24 Ads 140

Bourse24 Ads 128

Bourse24 Ads 131

Bourse24 Ads 32

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

سلام سهم دقاضی را باتوجه بررسی نمایید نگهداری یافروش و یا در افزایش سرمایه شرکت کنیم و یاتعدادی دقاضیح نیز خریدداری شود در مجموع هم سهم و هم حق تقدم نگهداری یافروش؟

smmrb

سلام لطفا سهم ومعادن رااز نطر بنیادی بررسی کنید ایا خرید در قیمتهای اخیر مناسب است سهم تجلی از همین منظر چونه است؟

smmrb

سلام لطفا نظر خوددرا درمورد سهم فارس بفرمایید ایا برای خرید مناسب است/

smmrb

سلام لطفا سهم فسبزواررا ازدیدگاه بنیادی بررسی کنید و بفرمایید نگهذاری یا فروش

smmrb

سلام سهم سبزواررادرتاریخ فروردین 1401 خریداری کردیم ولی متاسفانه حدود 11درصد ضررکرده است و ظاهرا صورتهای مالی نیز تصویر خوبی نداشته لطفا سهم رااز دیدکاه بنیادی بررسی و نگهداری یافروش را پیشنهاددهید

smmrb

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید

تپسی : در راستای اجرای ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386/05/03 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند، این شرکت در جهت تحقق برنامه توسعه جغرافیایی در شهرهای جدید و افزایش عمق بازار شهر های.

nrahimi

پیشنهاد هیات مدیره خزامیا برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به اندازه ۳۶۴ درصد

nrahimi

خکمک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شد

nrahimi

مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو از انتقال نماد «خکرمان»از بازار پایه به بازار دوم فرابورس و کسب موافقت اصولی از سازمان بورس جهت تبدیل گروه اقتصادی کرمان خودرو به یک نهاد مالی خبرداد.

nrahimi

خکرمان ؛ نتیجه برگزاری مزایده فروش سهام مزایده واگذاری 25 درصد سهام شرکت رینگ مارال برگزار گردید و نظر به عدم وجود پیشنهاد جهت شرکت در مزایده، هیات مدیره با واگذاری سهام به قیمت اسمی (هر سهم 1000 ریال) به شرکت بین المللی پارس تجارت جمعا برابر با 12،.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.