کارمزد معاملات بورس سهام


تقسیم‌بندی کارمزد خرید سهام خرد در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۹

کارمزد خرید و فروش سهام چگونه تقسیم می‌شود؟

شاید هنگامی که خرید و فروش سهام انجام می‌دهید این سوال برای شما پیش آید که کارمزد دریافتی از سوی کارگزاری چگونه محاسبه می‌شود؟ اما پاسخ قابل قبولی تاکنون برای آن کارمزد معاملات بورس سهام دریافت نکرده باشید. در این مطلب به چند نمونه از سوالاتی که ذهن سهامدار را در این زمینه به خود درگیر می‌کند، اشاره خواهیم کرد و با ارائه گزارش‌ها و مستنداتی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران منتشر شده، به این سوالات پاسخ می‌دهیم. اینکه آیا همه‌ی کارمزدی که کارگزاری‌ها از خرید و فروش سهام می‌گیرند به آنها تعلق می‌گیرد؟‌ سهم کارگزاری‌ها از کارمزد دریافت شده چند درصد است؟ کارمزد دریافتی بین چه شرکت‌هایی تقسیم می‌شود؟ آیا تفاوتی در کارمزد خرید و کارمزد فروش وجود دارد؟ آیا مالیات نیز سهمی از این کارمزدها دارد؟ فرمول محاسبه کل کارمزد خرید و فروش دریافتی چگونه انجام می‌شود؟

بنا به گزارش منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، کارمزد دریافتی از متقاضی خرید سهام برای معاملات خرد در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین «کارگزاری‌ها»، «سازمان بورس یا شرکت فرابورس»، «سپرده‌گذاری‌‌ها»، «حق نظارت سازمان» و «مدیریت فناوری» تقسیم می‌شود و برای فروش نیز بین «کارگزاری‌ها»، «سازمان بورس یا شرکت فرابورس»، «سپرده‌گذاری‌‌ها»، «حق نظارت سازمان»، «مدیریت فناوری» و «مالیات» تقسیم می‌شود. بیش‌ترین کارمزد دریافتی از خرید سهام به کارگزاری و برای فروش سهام به مالیات اختصاص می‌یابد.

لازم به ذکر است، تغییرات کاهش کارمزد به میزان ۲۰٪ در معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین تخصیص ۳۰٪ از کارمزد تمامی ارکان و کارگزاران از معامالت سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حسب مورد به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لازم الاجرا است.

تقسیم‌بندی کارمزد خرید سهام خرد در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۹

بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط اداره نظارت بر بورس‌ها، در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹ سقف نرخ کارمزد‌ها و خدمات در بازار سرمایه به شرح زیراست:

کارگزاری:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۳۰۴
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۳۰۴

تقسیم‌بندی کارمزد خرید سهام خرد در فرابورس ایران در سال ۱۳۹۹

بورس:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶

فرابورس:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۵۶

تقسیم‌بندی کارمزد فروش سهام خرد در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۹

سپرده گذاری:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۰۹۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۱۴۴

مدیریت فناوری:

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۰۸
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۱۲

تقسیم‌بندی کارمزد فروش سهام خرد در فرابورس ایران در سال ۱۳۹۹

حق نظارت سازمان (برای نماد‌های حاضر در بورس):

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۴
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۴

حق نظارت سازمان (برای نماد‌های حاضر در فرابورس):

 • کارمزد خرید سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۱۶
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۰۲۴

مالیات:

 • کارمزد خرید سهام = ۰
 • کارمزد فروش سهام = تعداد سهام * قیمت هر سهم * ۰/۰۰۵

جدول تقسیم‌بندی کارمزد خرید و فروش سهام در بورس تهران در سال ۱۳۹۹

فرمول محاسبه کل کارمزد دریافتی از متقاضی خرید سهام به شرح زیر است:

 • کل کارمزد دریافتی خرید سهام = کارمزد کارگزاری + کارمزد (بورس یا فرابورس) + کارمزد سپرده‌گذاری + کارمزد مدیریت فناوری + کارمزد حق نظارت سازمان (با اعمال بورسی یا فرایورسی بودن نماد)

فرمول محاسبه کارمزد دریافتی از متقاضی فروش سهام به شرح زیر است:

 • کل کارمزد دریافتی فروش سهام = کارمزد کارگزاری + کارمزد (بورس یا فرابورس) + کارمزد سپرده‌گذاری + کارمزد مدیریت فناوری + کارمزد حق نظارت سازمان + مالیات

جدول تقسیم‌بندی کارمزد خرید وفروش سهام در فرابورس ایران در سال ۱۳۹۹

کارمزد معاملات در بورس و اوراق بهادار

کارمزد معاملات در بورس و اوراق بهادار

شاید برای شما هم سوال شده باشد که وقتی می‌خواهیم سهام یک شرکت را بخریم، آیا غیر از مبلغ ریالی لازم (قیمت سهام) باید هزینه دیگری مثل مالیات یا کارمزد هم بپردازیم؟ آیا به خرید و فروش سهام هم مالیات تعلق می‌گیرد؟ با در نظر گرفتن مالیات و کارمزد آیا خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار به صرفه است؟! در این مقاله قصد داریم پاسخ این سوالات را به زبان ساده برای شما بیان کنیم …☺😎

کارمزد و مالیات : هم آری هم نه !

در مورد این سوال که آیا برای خرید و فروش سهام نیاز به پرداخت کارمزد و مالیات هست یا خیر باید بگوییم که پاسخ مثبت است! اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود! در واقع سرمایه‌گذار برای انجام معاملات خود در بورس باید کارمزد بپردازد اما این مبلغ بسیار کم است. البته ذکر این موضوع ضروری است که مجموع این مبالغ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و اجرایی صرف اداره بازار سرمایه و توسعه مستمر آن می‌شود.

در ادامه قصد داریم جزییات بیشتری را تشریح کنیم…

کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اجازه دهید با یک مثال شروع کنیم! فرض می‌کنیم شما قصد دارید به اندازه‌ی مبلغ ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان از سهام یک شرکت را بخرید. مثلا می‌شود ۱۰۰۰ برگه سهم ۱۰۰۰۰ ریالی! کارمزدهای زیر به معامله شما تعلق می‌گیرد:

کارمزد خرید سهام
 • حق کارگزاری: ۰/۰۰۳۸ معادل ۳۸۰۰۰ ریال
 • حق سازمان بورس: ۰/۰۰۰۳۲ معادل ۳۲۰۰ ریال
 • حق سپرده‌گذاری: ۰.۰۰۰۱۲ معادل ۱۲۰۰ ریال
 • حق مدیریت فناوری: ۰.۰۰۰۱ معادل ۱۰۰۰ ریال
 • حق نظارت سازمان بورس: ۰.۰۰۰۳ معادل ۳۰۰۰ ریال
 • مالیات : ۰ ریال
 • در مجموع ۰.۰۰۴۶۴ مبلغ کل (۰.۴۶۴%) معادل ۴۶۴۰۰ ریال (در صورت خرید ده میلیون ریال سهام) می‌بایست از سوی سرمایه‌گذار پرداخت شود.
کارمزد فروش سهام

در ادامه مثال قبل و در هنگام فروش اوراق بهادار نیز مبالغی به عنوان کارمزد و مالیات از فروشنده سهام دریافت می‌شود که به شرح زیر است:

 • حق کارگزاری: ۰/۰۰۳۸ معادل ۳۸۰۰۰ ریال
 • حق سازمان بورس: ۰/۰۰۰۳۲ معادل ۳۲۰۰ ریال
 • حق سپرده‌گذاری: ۰.۰۰۰۱۸ معادل ۱۸۰۰ ریال
 • حق مدیریت فناوری: ۰.۰۰۰۱۵ معادل ۱۵۰۰ ریال
 • حق نظارت سازمان بورس: ۰.۰۰۰۳ معادل ۳۰۰۰ ریال
 • مالیات : ۰.۰۰۱ معادل ۱۰۰۰۰ ریال
 • در مجموع ۰.۰۰۵۷۵ مبلغ کل (۰.۵۷۵%) معادل ۵۷۵۰۰ ریال (در صورت فروش ده میلیون ریال سهام) می‌بایست از سوی سرمایه‌گذار پرداخت شود.

همان طور که مشخص است هنگام خرید سهام حدود ۰/۵% و در زمان فروش آن حدود ۰/۶% مبلغ معامله به عنوام کارمزد از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذار باید حداقل ۱/۱% بیشتر از قیمت خرید خود سهام را بفروشد تا ضرر نکرده باشد.

 • لازم به ذکر است نرخ مالیات و کارمزدهای ذکر شده برای تمامی معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و بازار پایه صادق بوده و در حال اجراست. (حق نظارت برای بازار پایه و فرابورس ۰.۰۰۰۲ مبلغ معامله است، لذا مجموع کارمزد ۰.۰۰۴۵۴ کل معامله می‌باشد.)

wages

کارمزد معاملات و پذیره‌نویسی اوراق بدهی و سپرده‌گذاری بورس

برای محاسبه کارمزد معاملات اوراق بدهی نیز فرض می‌کنیم سرمایه‌گذار قصد خرید یا فروش اوراقی به قیمت ۱۰ میلیون ریال را دارد. نرخ کارمزدها به شرح زیر خواهد بود:

 • حق کارگزاری: ۰/۰۰۰۶ معادل ۶۰۰۰ ریال
 • حق سازمان بورس: ۰/۰۰۰۱ معادل ۱۰۰۰ ریال
 • حق سپرده‌گذاری: ۰.۰۰۰۰۱۵ معادل ۱۵۰ ریال
 • حق مدیریت فناوری: ۰.۰۰۰۰۱ معادل ۱۰۰ ریال
 • مالیات : معاف از مالیات
 • در مجموع ۰.۰۰۰۷۲۵ مبلغ کل (۰.۰۷۲۵%) معادل ۷۲۵۰ ریال (در صورت خرید ده میلیون ریال اوراق بدهی و سپرده‌گذاری) می‌بایست از سوی سرمایه‌گذار پرداخت شود. نرخ کارمزد فروش اوراق بدهی و سپرده‌گذاری نیز مانند خرید آن‌ها معادل ۰.۰۰۰۷۲۵ می‌باشد.

کارمزد معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)

در صورتی که فردی قصد خرید یا فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) به ارزش ده میلیون ریال را داشته باشد، نرخ‌ها به شرح زیر خواهد بود:

کارمزد خرید
 • حق کارگزاری: ۰/۰۰۴ معادل ۴۰۰۰۰ ریال
 • حق فرابورس: ۰/۰۰۰۴ معادل ۴۰۰۰ ریال
 • حق سپرده‌گذاری: ۰.۰۰۰۴ معادل ۴۰۰۰ ریال
 • حق مدیریت فناوری: ۰.۰۰۰۱ معادل ۱۰۰۰ ریال
 • مالیات : معاف از مالیات
 • در مجموع ۰.۰۰۴۹ مبلغ کل (۰.۴۹%) معادل ۴۹۰۰۰ ریال (در صورت خرید ۱۰ میلیون ریال اوراق تسه) می‌بایست از سوی سرمایه‌گذار پرداخت شود.
کارمزد فروش
 • حق کارگزاری: ۰/۰۰۱۵ معادل ۱۵۰۰۰ ریال
 • حق فرابورس: ۰/۰۰۰۴ معادل ۴۰۰۰ ریال
 • حق سپرده‌گذاری: ۰.۰۰۰۴ معادل ۴۰۰۰ ریال
 • حق مدیریت فناوری: ۰.۰۰۰۱ معادل ۱۰۰۰ ریال
 • مالیات : معاف از مالیات
 • در مجموع ۰.۰۰۲۴ مبلغ کل (۰.۲۴%) معادل ۲۴۰۰۰ ریال (در صورت فروش ۱۰ میلیون ریال اوراق تسه) می‌بایست از سوی سرمایه‌گذار پرداخت شود.

چکیده مطلب:

در این مقاله سعی کردیم اطلاعات کامل و کافی در مورد میزان مالیات و کارمزد خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار مورد معامله در بورس و فرابورس را ارائه کنیم. همان‌طور که مشخص است کارمزد و مالیات معاملات بسیار اندک بوده و همین موضوع نیز یکی از جذابیت‌های بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری است. البته همان‌طور که در مقاله “چگونه یک کارگزاری خوب انتخاب کنیم؟” اشاره شد، برخی کارگزاری‌ها از کارمزدی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد تخفیفاتی(معمولا تا سقف ۲۵%) نیز برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند.

به صورت خلاصه اما به یاد داشتن فرمول‌های زیر هنگام انجام معاملات می‌تواند به شما کمک کند :

مبلغ قابل پرداخت هنگام خرید سهام = ۱.۰۰۴۶۴ × (تعداد سهام×قیمت سهام)

مبلغ قابل پرداخت برای خرید ۱۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۰۰۰ ریال : ۱۰۰۴۶۴۰۰ریال=۱.۰۰۴۶۴×(۱۰۰۰×۱۰۰۰۰)

مبلغ دریافتی پس از فروش سهام = ۰.۹۹۴۲۵ × (تعداد سهام×قیمت سهام)

مبلغ دریافتی پس از فروش ۱۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۰۰۰ ریال : ۹۹۴۲۵۰۰۰ریال=۰.۹۹۴۲۵×(۱۰۰۰×۱۰۰۰۰)

کارمزد معاملات بورس سهام

همان طور که تجربه کرده اید، نمی شود همه چیز را به صورت مستقیم خرید یا فروخت. برای نمونه، وقتی می خواهیم خانه یا ماشین بخریم، باید سراغ بنگاه برویم و بنگاه بابت خدماتی که ارائه می کند تا زمینه خرید و فروش آماده شود، درصدی از مبلغ معامله را دریافت می کند . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

ارزش روز سهام عدالت و دارایکم در 1 تیر+جدول

، فملی و فولاد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. غکوروش ، ولکار ، و فملی سه نماد پرتراکنش بورس امروز بودند. ارزش سهام عدالت چقدر شد؟ در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به 7 میلیون و 476 هزار و 763 تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته 1.2 درصد معادل 94 هزار و 487 تومان افزایش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار .

افزایش 18 هزار و 230 واحدی شاخص کل بورس

گرفتند و معامله گران بورس 10 میلیارد و 557 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 631 هزار و 461 نوبت معامله و به ارزش 72 هزار و 790 میلیارد ریال داد و ستد کردند. یادآور می شود: روز گذشته (دوشنبه 31 خرداد) شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش 4 هزار و 837 واحدی معادل 0.42 درصد به یک میلیون و 168 هزار و 594 واحد رسید. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش 1249 واحدی معادل 0.42 درصد به رقم 301 .

سنگین ترین صف های خرید و فروش سهام+جدول

. انبوه سازی، املاک و مستغلات کم اقبال ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش 420میلیارد تومان است و پس از آن گروه ماشین آلات و تجهیزات قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن 275میلیارد تومان می شود. همچنین در طرف دیگر معاملات سایر محصولات کانی غیرفلزی با تقاضای 275میلیارد تومانی همراه شد. این جدول حدود 29درصد از سه هزار و 355میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته اند را تشکیل می دهد. در مجموع 620میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف ها به آن 542درصد است و با فرض معامله کامل صف ها ارزش معاملات به سه هزار و 970میلیارد تومان خواهد رسید. منبع: .

سهامداران خگستر بخوانند (1تیر) / خگستر پس از دو روز افت، صعودی شد

. 470ریال رقم خورد. ارزش معاملات امروز خگستر به حدود 110میلیارد تومان رسید و حدود 440میلیون برگه سهم جابجا شد. همچنین 99درصد از سهام شرکت خگستر را حقیقی ها و تنها یک درصد را حقوقی ها خریداری کردند. از طرفی، 98درصد سفارشات فروش توسط اشخاص حقیقی و حدود دو درصد آن ها توسط کدهای حقوقی به ثبت رسید. برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک کنید .

افزایش 18 هزار و 231 واحدی شاخص بورس

میلیارد تومان رسید. معامله گران امروز بیش از 10.5 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 631 هزار فقره معامله و به ارزش 7 هزار و 279 میلیارد تومان داد و ستد کردند. اگر ارزش معاملات فرابورس که به بیش از 2239 میلیارد تومان رسید را در نظر بگیریم ارزش معاملات دو بازار به 9.5 هزار میلیارد تومان رسید. نقشه معاملات امروز بورس تهران امروز همه شاخص های بورس سبز .

ارزش سهام عدالت 490 و 532 هزار تومانی/ 1 تیر 1400

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: امروز (1 تیر 1400)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و سیصدو پنجاه و یک هزار تومان رسید. سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت حدود 9.4 میلیون تومان خواهد .

بورس سبز پوش به کار خود خاتمه داد/ حقیقی ها 150میلیارد تومان را از بازار سهام خارج کردند

از 809 هزار و 56 معامله انجام دادند که 11 میلیارد و 349 میلیون سهم و اوراق مالی دادوستد شد. ارزش معاملات بازار سرمایه به بیش از 18 هزار و 624 میلیارد تومان رسید. افراد حقیقی در بورس امروز 150میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین سهام شپنا بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در .

توقف رشد تسه ها

اوراق تسهیلات مسکن در معاملات روز یکشنبه بازار سرمایه به رغم مثبت ماندن شاخص کل بورس افت قیمت را تجربه کرد به طوری که تمام افزایش پی در پی قیمت ها در روز های گذشته که از مرز 62 هزار تومان عبور کرده بود، خنثی شد و بیش از یک هزار و 600 تومان معادل 7/ 2 درصد کاهش را به ثبت رساند . به این ترتیب تسه9812 روز گذشته به قیمت 60 هزار و 730 تومان تنزل یافت. زوج هایی که می توانند تا سقف 240 میلیون .

بیشترین ارزش معاملات سهام (31خرداد) / شستا از عقب نشینی شپنا در معاملات برتر استفاده کرد

برای آگاهی از آخرین اخبار بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید روز جاری در مجموع حدود چهار هزار و 100میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد شستا ، خگستر ، شپنا ، خودرو و وتجارت به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند. در سومین روز هفته معادل 220میلیارد تومان سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی دست به دست شد، گسترش سرمایه گذاری ایران .

ثبت رشد پنج درصدی برای خودرو / خودرو با ثبت معاملات صعودی، به صف خرید نشست

در پایان معاملات بورس امروز ، سهام شرکت ایران خودرو با رشد پنج درصدی قیمت 2,037را ثبت کرد و بین نمادهای پرتراکنش امروز قرار گرفت. سهام شرکت ایران خودرو در آخرین معاملات خود، عدد 1,993ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود سه درصد افزایش یافته است. همچنین با جابجایی بیش از 760میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با 2,037ریال آغاز خواهد کرد. ارزش معاملات این سهم از رقم .

ارزش سهام عدالت 490 و 532 هزار تومانی/ 30 خرداد 1400

به گزارش می متالز، روز (30 خرداد 1400)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار تومان رسید. سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت حدود 9.3 میلیون تومان خواهد شد. .

سهامداران شپنا بخوانند (31خرداد) / افت 0.9درصدی، پایانی بر صعود 6 روزه شپنا

برای دنبال کردن اخبار سهام شپنا اینجا کلیک کنید سهام شرکت پالایش نفت اصفهان در معاملات بورس امروز، با افت 0.9درصدی، قیمت 12,550ریال را ثبت کرد و بین نمادهای پرتراکنش قرار گرفت. به این ترتیب شپنا پس 6روز متوالی رشد، نزول کرد. در معاملات امروز، بیش از 130میلیون برگه سهم شپنا خرید و فروش شد. ارزش معاملات امروز این نماد به حدود 170میلیارد تومان رسید. همچنین 76درصد از سهام این .

افزایش 4 هزار و 837 واحدی شاخص کل بورس

، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند و معامله گران بورس 9 میلیارد و 309 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 562 هزار و 701 نوبت معامله و به ارزش 63 هزار و 431 میلیارد ریال داد و ستد کردند. یادآور می شود: روز گذشته (یکشنبه 30 خرداد) شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش یک هزار و 691 واحدی معادل 0.15 درصد به یک میلیون و 163 هزار و 723 واحد رسید. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با .

اگر سهام فولاد دارید، بخوانید(31خرداد) / فولاد مبارکه به زیر 1000تومان تن نداد

این نماد نیز شاهد 21میلیارد تومان خروج پول شد. گفتنی است بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل بورس با 440واحد متعلق به این نماد بود. سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در آخرین معاملات خود، عدد 10,060ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود 0.8درصد کاهش یافته است. همچنین بیش از 72میلیون برگه سهم در دست معامله گران دست به دست شد. این نماد روز بعدی معاملاتی خود را با 10,080ریال آغاز خواهد کرد. .

ارزش روز سهام عدالت و دارایکم در 31خرداد +جدول

هزار و 650 تومان افزایش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 4 میلیون و 429 هزار و 365 تومان رسیده است. ارزش دارایکم چقدر شد؟ قیمت پایانی هر واحد از دارایکم با کاهش 0.02 درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته 12 هزار و 480 تومان معامله شد تا ارزش 200 واحد از اولین ETF دولتی به 2 میلیون و 496 هزار تومان کاهش پیدا کند. البته در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از دارایکم با افزایش 0.14 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل 12 هزار و 500 تومان معامله شد. منبع:نبض بورس .

سهامداران شستا توجه کنند (31خرداد) / اقبال معامله گران به شستا ادامه یافت

در پایان معاملات بورس امروز سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با رشد 3.1درصدی قیمت نسبت به روز گذشته، عدد 11,450ریال را به عنوان قیمت پایانی ثبت کرد و برای سومین روز متوالی صعودی شد. در معاملات امروز شستا ، بیش از 190میلیون برگه سهم رد و بدل شد که از این تعداد بیش از 150میلیون برگه سهم (79درصد) را اشخاص حقیقی و 21درصد را کدهای حقوقی خریداری کردند. حقیقی ها در سمت فروش نیز پیشتاز .

بورس سبز پوش شد/ افزایش 4 هزار واحدی شاخص بورس

عرضه برای فروش را در فرابورس ایران داشتند. حجم معاملات سهام در بورس نماد های خگستر، خودرو و امین یکم بیشترین حجم معامله و نماد های امین یکم، کمند 4 و کارین بیشترین ارزش معامله را در بورس تهران تجربه کردند. حجم معاملات سهام در فرابورس نماد های اوصتا 4، کرمان، اراد 324 بیشترین حجم معامله و نماد های اراد 324، اراد 314 و دیزل 04 بیشترین ارزش معامله را در فرابورس تهران تجربه کردند. نتیجه چهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد انتهای پیام/ .

شاخص بورس تهران رشد 4 هزار و 833 واحد داشت

از 4 میلیون و 665 هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله گران در بورس تهران بیش از 9٫3 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 562 هزار نوبت معامله و به ارزش 6 هزار و 344 میلیارد تومان داد و ستد کردند. در فرابورس ایران هم ارزش معاملات امروز به 12 هزار و 281 میلیارد تومان رسید که با این حساب ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز به بیش از 18 هزار و 625 میلیارد تومان رسید. .

رشد 4 هزار واحدی شاخص کل بورس

، فارس، خودرو و وبصادر با بیشترین افزایش، تاثیر مثبتی در روند شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاملاتی فولاد، فملی و تاپیکو، بیشترین تاثیر منفی کارمزد معاملات بورس سهام را در برآورد نماگر کل بورس داشتند. با پایان فعالیت بازار سرمایه در شومین روز هفته، معامله گران بورس 9 میلیارد و 309 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 562 هزار و 701 نوبت معامله و به ارزش 63 هزار و 431 میلیارد ریال داد و ستد کردند. وبگردی بورس تهران خودرو سهام شاخص .

رکوردزنی قیمت اوراق

قیمت هر برگه از اوراق تسهیلات مسکن با رسیدن به قیمت 63 هزار تومان، رکورد قیمتی این ابزار نوین بازار سرمایه را در یک ماه اخیر شکست. قیمت هر برگه از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات ابتدای هفته در ابتدای کانال 60 هزار تومانی قرار داشت. گران ترین معامله با قیمت هر برگه 64 هزار تومان برای یکی از معاملات صورت گرفته در نماد معاملاتی تسه 9903 (اوراق مسکن خرداد سال گذشته) بود و ارزان ترین .

بیشترین ارزش معاملات سهام (30خرداد) / رشد ارزش معاملات و صدرنشینی پالایشی ها در بین صنایع

برای آگاهی از آخرین اخبار بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید روز جاری در مجموع حدود چهار هزار و 180میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد شپنا ، نوری ، شستا ، برکت و وتجارت به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند. در دومین روز هفته معادل 290میلیارد تومان سهام پالایش نفت اصفهان دست به دست شد، پتروشیمی نوری پس از معاملاتی به ارزش .

اگر سهام ایران خودرو دارید، بخوانید(30خرداد) / خودرو در صف فروش ترمز کرد

عنوان قیمت پایانی ثبت کرد و آخرین قمیت معامله این نماد همراه کارمزد معاملات بورس سهام با پنج درصد افت، 1,922ریال به ثبت رسید. همچنین معامله گران با جابجایی حدود 620میلیون برگه سهم، ارزش معاملات امروز خودرو را به رقم 120میلیارد تومان رساندند. گفتنی است 89درصد خریداران حقیقی ها و 11درصد حقوقی ها بودند. این در حالیست که 96درصد از سهام شرکت ایران خودرو(597میلیون برگه سهم) را حقیقی ها فروختند. برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید .

بورس امروز هم سبز ماند/ عبور ارزش معاملات بازار سرمایه از 13 هزار میلیارد تومان

بازار روند صعودی را پیش بینی می کردند؛ این رشد امروز کُند بود. معامله گران امروز در بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از 809 هزار معامله انجام دادند که بیش از 8 میلیارد و 548 میلیون سهم و اوراق مالی دادوستد شد. ارزش معاملات بازار سرمایه به بیش از 13 هزار و 145 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد سهام هم حدود 4620 میلیارد تومان بود و حقیقی ها بیش از 547 میلیارد تومان پول از .

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

اوراق تسهیلات مسکن در دی ماه و بهمن ماه همان سال با قیمت 60 هزار تومان و در اسفندماه نیز با قیمت 62 هزار و 400 تومان معامله می شود. قیمت تسه از فروردین ماه تا اسفندماه سال 1399 همچنین برای سال 1399 تسه فروردین ماه 62 هزار و 800 تومان، تسه اردیبهشت ماه 61 هزار تومان و تسه خردادماه 61 هزار و 400 تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیرماه سال .

شاخص بورس هزار واحد رشد کرد

بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکت های کارخانجات داروپخش، کارخانجات تولیدی شهید قندی و مهرکام پارس بیشترین افت را تجربه کردند. این گزارش می افزاید: در بازار های فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و 334 میلیون ورقه به ارزش 8 هزار و 130 میلیارد تومان در 257 هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 28 واحد افت کرد و در ارتفاع 17 هزار و 284 واحد قرار گرفت. در این .

افزایش یک هزار و 691 واحدی شاخص کل بورس

و پس از آن، نمادهای وتجارت، ولکار، جم، وخارزم و شفن بود. همچنین نماد معاملاتی خکمک(کمک فنرایندامین ) با 30.2 درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای دجابر، نمرینو، خرینگ، سدشت، انرژی3 و چفیبر قرار گرفتند و معامله گران بورس 8 میلیارد و 183 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 482 هزار و 50 نوبت معامله و به ارزش 49 هزار و 326 میلیارد ریال داد و ستد کردند. پایان کارمزد معاملات بورس سهام پیام/ 50 ضمیمه : کلید ‫واژه ها: فرابورس | معاملات بورس | بورس | .

افزایش 1689 واحدی شاخص بورس

از 4 میلیون و 645 هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران امروز بیش از 7.2 سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 552 هزار فقره معامله و به ارزش 5 هزار و 15 میلیارد تومان داد و ستد کردند. اگر ارزش معاملات فرابورس که امروز بیش از 8 هزار و 130 میلیارد تومان رسید را درنظر بگیریم، امروز معامله گران در دو بازار بورس و فرابورس بیش از 13 هزار و 145 میلیارد تومان داد و ستد کردند. .

سنگین ترین صف های خرید و فروش سهام در 30 خرداد

. > خودرو پس از جا به جایی 199 میلیون برگه سهم در کف قیمت روزانه در انتظار خریداران نشست. در میان این سرخ پوشی و جنگ و جدال سهامداران برای جلوگیری از به کف قیمت رسیدن نمادها، تاخت و تاز وتجارت و شستا جالب توجه است. صف های خرید حدود 435میلیارد تومان و ارزش کل صف های فروش دو هزار و 960میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به دو هزار و .

رشد 6700 واحدی شاخص بورس/ شستا صف خرید شد

960میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به دو هزار و 530میلیارد تومان می رسد. تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش وآیند، تپکو و سنیر به چشم می خورد به طوری که فقط برای سهام بانک آینده حدود 275میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید ومدیر، ولکار و شستا در نوبت انتظار است. ارزش 10صف خرید برتر بورس و .

کاهش ۲۰ درصدی کارمزد معاملات بازار سرمایه

کاهش ۲۰ درصدی کارمزد معاملات بازار سرمایه

سازمان بورس کاهش ۲۰ درصدی کارمزد معاملات را به مدیران عامل بورس ، فرابورس ، سپرده گذاری مرکزی، مدیریت فناوری و رایان بورس اعلام کرد که از اول مرداد اجرایی می شود.

به گزارش ایلنا، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از طریق تخصیص کارمزد ارکان به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه،کاهش و تخصیص کارمزدهای ارکان بازار از معاملات سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس را تصویب کرد.

کارمزد و مالیات خرید و فروش سهام در بورس چقدر است؟

این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است! کارگزاری بورس واسطی است که زمینه ‌های لازم جهت انجام معاملات راحت ‌تر را برای شما فراهم می ‌کند و در عوض، بابت این کار از شما کارمزد می‌ گیرد.

کارمزد فروش سهام در بورس

در این مطلب از تیتر یک آنلاین، توضیحاتی درباره کارمزد و مالیات خرید و فروش سهام در بورس خواهیم داشت! با ما همراه باشید. هزینه‏ ای که سهامدار به عنوان سرمایه‏ گذار برای خرید اوراق بهادار به کارگزار بابت خدمتی که به وسیله مشاور سرمایه گذاری یا مدیریت خرید یا فروش اوراق بهادار بایستی بپردازد، کارمزد نام دارد.

مقدار کارمزد با توجه به هر سرمایه گذاری متفاوت است؛ اما باید در نظر داشت که هزینه ی این کارمزد بسیار کم و ناچیز است و صرف تمام خدمات ارائه شده برای سرمایه گذار می شود. در بازار بورس و اوراق بهادار سه نوع کارمزد تحت عنوان کارمزد خرید سهام، کارمزد و مالیات فروش سهام و کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره وجود دارد:

۱. کارمزد خرید سهام

کارمزد خرید سهام، حدود ۰.۴۹ درصد است. اجازه بدهید این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم: فرض کنید قصد دارید هزار سهم شرکت (الف) را به قیمت هر سهم، ۱۰۰ تومان خریداری کنید. در این صورت، جمع کل مبلغ موردنیاز برای خرید سهام، ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود، باتوجه به اینکه کارمزد خرید سهام، ۰.۴۹ درصد است، شما باید حدودا مبلغ ۴۹۰ تومان کارمزد نیز برای خرید سهام مورد نظر پرداخت کنید.

۲. کارمزد و مالیات فروش سهام

این کارمزد همانطور که از نامش پیداست مربوط به فروش سهام است، کارمزد فروش سهام، ۰.۵۳ درصد مبلغ معامله است. در فروش سهام، علاوه بـر کارمزد، ۰.۵ درصد هم مالیات از فروشنده سهام دریافت می ‌شود که جمعا برابر با ۱.۰۳ درصد است: بطور مثال فرض کنید قصد دارید هزار سهم شرکت (الف) را به قیمت هر سهم، ۱۰۰ تومان به فروش برسانید. در این صورت، جمع کل مبلغ مورد نیاز برای فروش سهام، ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. شما باید در مجموع ۱۰۳۰ تومان بابت این معامله پرداخت کنید.

۳. کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره در بورس حدودا یک هفتم کارمزد خرید و فروش سهام، یعنی ۰.۰۷ درصد مبلغ معامله است، البته برخلاف سهام، فروش این اوراق مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود. در ادامه مثال بالا، اگر شما قصد داشته باشید ۱۰۰ هزار تومان اوراق مشارکت در بورس خریداری کنید یا بفروشید، فقط بایـد ۷۰ تومان کارمـزد بپردازیـد؛ بنابراین کارمزد و مالیات خرید و فروش سهام و سایر انواع اوراق بهادار در بورس، بسیار کم و ناچیز بوده و همین موضوع نیز یکی از مزیت‌های بورس، در مقایسه با سایـر بازارهای سرمایه گذاری به شمار می‌رود.

نحوه تقسیم کارمزد کارگزاری

الف: محاسبه کارمزد کارگزاری

کارگزاری ‌ها برای انجام معاملات بورسی مشتریان شان در هنگام خرید ۰.۳۸ درصد و در هنگام فروش ۰.۳۸ درصد به عنوان کارمزد کارگزاری دریافت می کنند.

ب: محاسبه کارمزد سازمان بورس

پس از کسر کارمزد کارگزاری از کارمزد کل، مبلغ مانده بابت انجام فعالیت‌ها خرید و فروش سهام از سوی متولیان بازار سرمایه صرف اداره و توسعه مستمـر این بازار می شود.

ج: محاسبه مالیات در کارمزد معاملات بورس

در معاملات بازار بورس نیز همچون سایر معاملات بحث مالیات مطرح است؛ اما نکته مهم و حائز اهمیت آن است که مالیات تنها در زمان فروش اوراق اخذ می‌ شود و در زمان خرید اوراق مالیاتی از شما دریافت نمی ‌شود. شکل زیر تقسیم این کارمزدها را بین عوامل دخیل در بازار سرمایه را برای معاملات خرید و فروش سهام شرکت‌ های بورسی نشان می ‌دهد. نسبت تقسیم کارمزد بین این عوامل در معاملات مختلف بازار سرمایه متفاوت است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.