آموزش کوتاه مدت


دوره مدیریت عالی بانک (DBM)

هدف اصلی در این دوره، تجهیز مدیران عالی نظام بانکی کشور به دانش روز و ارتقاء سطح علمی و مهارت‌های شغلی مورد نیاز در مراتب مدیریت عالی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

دوره‌های کوتاه مدت

برنامه های آموزشی فصلی در حوزه های اعتبارات، مدیریت مهارت های فردی، مالی، حسابداری، خزانه داری، بازار سرمایه، بازاریابی، مدیریت ریسک، تطبیق، مبارزه با پولشویی، بانکداری بین الملل و خدمات بانکی

مباحثه‌های علمی

دوره در سطح کارشناسی ارشد

این دوره در رشته­ های بانکداری اسلامی، مدیریت امور بانکی، مالی-گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مالی-گرایش حقوق مالی و حسابداری بانکی برگزار می شود.

دوره‌های غیرمرتبط

آن عده از کارکنان نظام بانکی که از بابت مدارک تحصیلی دانشگاهی غیرمرتبط شناخته می­ شوند، در صورت گذراندن این دوره، از مزایای تحصیلی دانشگاهی برخوردار می­ شوند.

کنفرانس‌های مدیریتی

ارائه خدمات مشاوره­ ای در خصوص مسائل روز بانکی به اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و میانی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی

آموزش کوتاه مدت

ارائه مدل دوره های پودمانی و کوتاه مدت آموزش پزشکی در فضای مجازی از جمله امور واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی ایران است که گزارش اقدامات انجام شده در نشست 95/4/28 توسط سرکار خانم دکتر دهناد و همکاران ایشان به شرح زیر ارائه شد:

39

ارائه مدل دوره های پودمانی و کوتاه مدت آموزش پزشکی در فضای مجازی از جمله امور واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی ایران است که گزارش اقدامات انجام شده در نشست 95/4/28 توسط سرکار خانم دکتر دهناد و همکاران ایشان به شرح زیر ارائه شد:آموزش مجازی به عنوان نسل چهارم و پنجم آموزش از راه دور پاسخی به چالش های مطرح شده بوده که امکان یادگیری در هر زمینه anything برای هر فردanyone و در هر زمان anytimeو در هر مکان anywhere را به صورت مادام العمر فراهم آورده است. یکی از رویکردی هایی که این امر را محقق می سازد ارائه دوره های کوتاه مدت و مجازی است. در راستای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازي به عنوان یکی از محورهای بسته تحول و نوآوری، کار گروه دوره های کوتاه مدت و پودمانی موظف به انجام طرحی با عنوان " ارائه مدل دوره های پودمانی و کوتاه مدت آموزش پزشکی" شد.پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری به روش ترکیبی (Mixed method) است که در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 انجام شد. در این مطالعه نمونه¬های انجام پژوهش دانشگاه و موسسات ارائه دهنده دوره¬های آموزش مجازی مرتبط با علوم پزشکی می باشند که بر اساس معیارهای ورود و جستجوی اولیه وب سایت های، نمونه ها انتخاب شدند. برای تعیین جزئیات مطالعه و جدول زمانبندی انجام پژوهش، تهیه فرم طبقه بندی جهت ساخت چک لیست جمع آوری داده¬ها و در نهایت آنالیز داده ها از پنل متخصصان استفاده شد. رویکرد آنالیز داده ها بر اساس آنالیز تماتیک و با استفاده از نرم افزار بود.در نهایت جهت ارائه مدل توصیفی با توجه به نیاز چند جلسه نامینال گروپ با حضور متخصصان تشکیل شد.هدف از این مطالعه ارائه مدل برای دوره‌های پودمانی و کوتاه مدت آموزش پزشکی در فضای مجازی است. اهداف اختصاصي عبارتند از: بررسی دوره های پودمانی و کوتاه مدت مجازی در دانشگاه های جهان، بررسی دوره های پودمانی و کوتاه مدت مجازی در دانشگاه آموزش کوتاه مدت های ایران و ارائه الگو جهت دورهای پودمانی و کوتاه مدت آموزش پزشکی در فضای مجازی. یافته های این پژوهش می تواند در اختیار سیاستگذاران دانشگاه علوم پزشکی در فضای مجازی قرار گیرد تا در راه اندازی این دورها مورد استفاده قرار دهند.

اقدامات انجام شده برای هدف اول: (بررسی دوره های آموزشی کوتاه مدت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران)برای دستیابی به سایت های مرتبط، با کلیدواژه های دوره های آموزشی کوتاه مدت، آموزش مجازی، آموزش باز، آموزش از راه دور، دوره های پودمانی و دانشگاه مجازی به صورت ساده و ترکیبی با استفاده از عملگرهای بولی در پایگاه Google، yahoo، ASK، Bing در سال 2015 و 2016 انجام شد .

معیارهای ورود و خروجدر این بررسی دانشگاه و موسسات ارائه دهنده دوره های کوتاه مدت مجازی مرتبط با بهداشت، سلامت و پزشکی که دوره آموزشی آن منجر به مدرک دانشگاهی (degree) نمی شود و دوره زمانی زیر یک سال باشد، گنجانده شده است.اقدامات انجام شده در خصوص هدف دوم: (بررسی دوره های کوتاه مدت مجازی مرتبط با سلامت، بهداشت و پژشکی دانشگاه های جهان)ابتدا کلیدواژه ها و اصطلاحات اعم، اخص و برگزیده وابسته به آن ها انتخاب شد. کلیدواژه های انتخاب شده به صورت ساده و ترکیبی با استفاده از عملگرها ی بولی در موتورهای جستجو عمومی گوگل، یاهو به کار گرفته شد. در نهایت 29 سایتی که حاوی اطلاعات دانشگاه ها و موسسات ارائه دهنده دوره های مجازی است استخراج شد. در مرحله بعد فهرست دانشگاه های برتر ارائه دهنده دوره های مجازی و الکترونیکی در سال 2014و 2015 استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن معیار های دارا بودن دوره های کوتاه مدت پودمانی در بازه زمانی یک ساله و کمتر در حوزه سلامت ، بهداشت و پزشکی دانشگاهها و موسسات مرتبط انتخاب شدند. که از بین آن ها 100دانشگاه اول و 25سایت موسسات ارائه دهنده دوره های کوتاه مدت انتخاب شدند. طی دو جلسه با حضور اعضای متخصص گروه، برای استخراج اطلاعات دوره های کوتاه مدت مجازی ارائه شده در دانشگاهها و موسسات منتخب چک لیستی مبنتی بر مراحل طراحی آموزشی (فعالیت های پیش از تدریس، فعالیت های حین تدریس، فعالیت های پس از تدریس) طراحی شد. برای یکسان سازی استفاده از چک لیست جلسه هماهنگی و توجیهی برای تکمیل کنندگان چک لیست برگزار شد. سپس اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار اکسل و SPSS شد.با بررسی دوره های آموزشی کوتاه مدت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران نتایج زیر بدست آمد. بقیه دوره های پودمانی منجر به مدرک و یا در زیر آموزش ضمن خدمت قرار می گیرند که از فهرست ما حذف شدند.با بررسی دوره های کوتاه مدت مجازی مرتبط با سلامت، بهداشت و پژشکی دانشگاه های جهان نتایج زیر بدست آمد. طی 3 جلسه محققین داده های خام اولیه را ترجمه و بر اساس توافق نظر جمعی طبقه بندی شده. سپس فهرست تهیه شده به کارشناس ارشد کتابداری سپرده شد تا بر اساس مش آنلاین طبقه بندی شود.برای نهایی کردن طرح 4 جلسه برای ارائه مدل اولیه و 2 جلسه نامینال گروپ برگزار خواهد شد و سپس نتایج با توجه به محیط کشور و ظرفیت های موجود اعلام خواهد شد.

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره یک

معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از سال از سال1363 فعالیت خود را شروع کرده و تا کنون بیش از 100000 فراگیر در آموزش های تخصصی کوتاه مدت در راستای ارتقا سطح دانش‌ و مهارت نیروهای تخصصی، سازمانی است که ضمن برخورداری از نیروهای متخصص، متعهد و نوآور با بهره‌گیری از توان علمی داخلی و خارجی، در سطح ملی و منطقه‌ای فعالیت می‌نماید. برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های گوناگون، بنا به درخواست و نیاز فراگیران و براساس انجام نیازسنجی‌های متعدد در سطح جامعه و سازمان‌های متقاضی طراحی، تدوین و اجرا می شود.

مهمترین شاخصهای این مرکز عبارتند از:

در زمینه آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت، جهاد دانشگاهی دارای مراکزی در سطح استان می باشد.

توسعه دوره‌های آموزشی مهارت پایه و شغل محور

توسعه دوره‌های آموزشی با همکاری مراکز آموزشی معتبر داخلی و خارجی

تمرکز بر آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای مورد نیاز برای توسعه منابع انسانی بخش علم،‌ فناوری و کارآفرینی کشور

ارایه خدمات آموزشی جامع به سازمان‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی (شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، اجرا و ارزیابی)

رعایت استانداردهای آموزشی و حرفه‌ای

برگزاری دوره های تخصصی ویژه کارکنان دولت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

اجرای برنامه های جانبی آموزشی اعم از مسابقات علمی، تورهای آموزشی، تفریحی و .

برگزاری همایش و سمینارهای علمی با حضور اساتید برجسته آموزش کوتاه مدت استانی و کشوری

تدوین و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی موردنیاز دستگاه های اجرایی

طراحی و تدوین و اجرای دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی

معرفی گروه های مختلف آموزشی :

گروه مدیریت و فناوری اطاعات :

 • دپارتمان شبکه و امنیت شبکه
 • دپارتمان برنامه‌نویسی و طراحی وب سایت
 • دپارتمان مدیریت فناوری اطلاعات و مهندسی نرم‌افزار
 • دپارتمان نرم‌افزارهای مهندسی
 • دپارتمان آشنائی با رایانه

گروه مدیریت و اقتصاد:

 • دپارتمان مدیریت پروژه، آموزش نرم‌افزار
 • مدیریت ایمنی محیط کار ( HSE )
 • اصول کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
 • کنترل جوش و بازرسی چشمی عیوب
 • توانایی نقشه خوانی
 • دپارتمان دوره‌های عمومی و تخصصی
 • دپارتمان بازاریابی و مطالعات بازار
 • دپارتمان توسعه‌ی آموزش‌های درون سازمانی
 • دپارتمان بورس و بازار سرمایه
 • دپارتمان ارزیابی و توجیه طرح‌های اقتصادی

گروه علوم تربیتی و روانشناسی:

 • دپارتمان مهارت‌ها و تکنیک‌های یادگیری
 • دپارتمان آموزش مهدهای کودک
 • دپارتمان روان‌شناسی و مشاوره
 • علوم پزشکی
 • تکنسین داروخانه 1و2
 • دستیار کنار دندانپزشک
 • کاربرد درمانی گیاهان دارویی1 و 2

سایردوره‌های آموزشی:

 • افزایش توانمندی‌های فردی، اجتماعی و اداری
 • دوره‌های آموزش مدیران ارشد
 • دوره‌های آموزش مدیران پایه و میانی
 • دوره‌های آموزش عمومی کارکنان دولت
 • دوره‌های آموزش تخصصی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
 • دوره‌های آموزش علوم کامپیوتر و IT
 • دوره‌های آموزش مربیان، مدیران و مؤسسان مهد کودک
 • دوره‌های مبانی سرمایه‌گذاری و بورس
 • دوره‌های آموزش تخصصی گردشگری
 • دوره مدیریت استراتژیک
 • دوره‌های برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • دوره‌های حقوقی و قوانین
 • دوره‌های حسابرسی و بازرسی
 • دوره‌های امور اداری
 • دوره‌های سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت MIS
 • دوره‌های تخصصی آموزش مدیریت شهری
 • دوره‌های تخصصی علوم تربیتی و روان‌شناسی
 • دوره‌های تخصصی مدیریت و اقتصاد
 • دوره‌های تخصصی نرم‌افزارهای کاربردی ( GLS ، PLS ، MRP ، MSP ، Primavera Eviews ، Comfar III ، SPSS ، اتوکد و … )
 • دوره‌های تخصصی آموزش علوم اجتماعی و ارتباطات
 • دوره‌های تخصصی مهارت‌های گرافیکی
 • دوره‌های آموزش مشاغل
 • دوره‌های آشنائی با اصول و فنون مذاکرات
 • دوره‌های اصول و مدیریت بازاریابی
 • دوره‌های تجارت الکترونیک
 • دوره‌های آشنائی با استانداردهای مدیریت
 • دوره‌های اصول و روش‌های ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها
 • دوره‌های مدیریت ریسک
 • دوره‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

امکانات آموزشی:

 • برخورداری از پشتوانه علمی بیش از 300 نفر از اساتید و مدرسین
 • برخورداری از کارگاه کامپیوتری متصل به اینترنت
 • دارای بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم جهت ارائه دوره های مجازی

ارتباط با ما

نشانی: خراسان جنوبی - بیرجند – خیابان قدس - ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی - مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره یک

مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره یک اراک

مرکز آموزش عمومی و تخصصی در قالب گروه های آموزشی کارکنان دولت ، زبان های خارجی ، فنی و مهندسی ، گروه پزشکی فعالیت دارد.

گروه آموزش کارکنان دولت

گروه آموزشی کارکنان دولت با هدف توانمندسازی مدیران ، توسعه آگاهی های عمومی ، افزایش کاراریی و اثر بخشی کارکنان دولت و آماده سازی آنها در جهت ارتقاء در رده های شغلی بالاتر برگزار می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت در جهت تحقق دولت الکترونیک و ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام به شناسایی مراکز معتبر نمود و در این راستا و براساس مصوبه شماره 722/13 شوارای عالی اداری جهاددانشگاهی به عنوان مرکز مجاز جهت تعریف و برگزاری دوره های آموزشی نظام جدید آموزش کارکنان دولت به دستگاه های اجرایی معرفی گردید.

این گروه از سال 1382 با آموزش دوره های عمومی و تخصصی کارشناسان و مدیران شهرداری های استان و آموزش آموزش کوتاه مدت حوزه های مختلف فناوری اطلاعات وی‍ژه آموزش و پرورش استان و دستگاه های اجرایی فعالیت خود را آغاز نموده و هرساله علاوه بر اجرای دوره های فوق ، بنابر نیاز سازمانها و ادارات ، بسیاری از دوره های تخصصی را از طریق عقد قرارداد فی مابین برگزار می نماید. از زمان فعالیت این گروه بیش از 35 هزار نفر از مدیران و کارکنان سازمان های مختلف استان از این آموزشها بهره گرفته اند.

آموزش کوتاه مدت

برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی

برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی

برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی

دوره های تخصصی کوتاه مدت به آموزش هایی اطلاق می شود که هدف آن ارتقای سطح دانش، بینش و توان شاغلین دولتی و غیر‌دولتی مرتبط با حوزه‏ های علمی و صنعتی با هدف ایجاد مهارت در نیروی انسانی می‌باشد. در واقع این آموزه ها به منظور توسعه دانش تخصصی ، افزایش بهره وری نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری، افزایش دانش کاربردی، ارتقای سطح علمی و تخصصی، پرورش نیروی متخصص، خلاق و کارآمد و توانمند سازی مدیران دستگاه های اجرایی انجام می شود.
دوره های آموزشی کوتاه مدت و تخصصی موسسه آموزش عالی آزاد جهان به منظور توانمندسازی مدیران، کارشناسان موسسات و شرکت های تجاری، صنعتی و خدماتی در حوزه های زیر اجرا می گردد:


بازرگانی، بازاریابی و فروش
مدیریت و منابع انسانی
مالی و حسابداری
تولید و عملیات پروژه
مهندسی صنایع
گردشگری

ویژگی های متمایز دوره های تخصصی و کاربردی موسسه آموزش عالی آزاد جهان

طراحی دوره با هدف توانمندسازی، ایجاد شایستگی و تمایز در مدیران و کارشناسان
استفاده از دانش و تجربه موسسه آموزش عالی آزاد جهان در طراحی و اجرای دوره های آموزشی مبتنی بر نیازهای واقعی سازمان ها
مشاوره آموزشی، نیازسنجی و طراحی دوره آموزشی، متناسب با نیاز و خواست سازمان ها
وجود فضایی سازنده جهت تبادل اندیشه ها و تجارب شرکت کنندگان در دوره های آموزشی
طراحی دوره های آموزشی مهارتی، شغل محور و تخصصی
استفاده از شیوه و ابزارهای متنوع تدریس (بحث گروهی پروژه، حل مسئله، مطالعه موردی و . )
امکان اطلاع از موضوعات مدیریتی مورد بحث در سازمان مدیریت صنعتی
امکان عضویت و استفاده از کتابخانه جامع مدیریتی در سازمان مدیریت صنعتی

برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت با هدف

توسعه دانش تخصصی
افزایش بهره وری نیروی انسانی
افزایش دانش کاربردی
پرورش نیروی متخصص، خلاق، کارآمد
توانمندسازی مدیراناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.