دستورالعمل پول‌الکترونیکی


اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ویرایش چهارم دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت را منتشر کرد.

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت کیف ‌پول الکترونیکی نهایی شد

پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت کیف ‌پول الکترونیکی نهایی شد

پیش‌نویس دستورالعمل نحوه صدور و فعالیت کیف ‌پول الکترونیکی نهایی شده و برای تصویب و اجرایی به هیات عامل بانک مرکزی ارائه شده است. در صورت تصویب این هیات، قفل صدور کیف ‌پول الکترونیکی پس از مدت‌ها خواهد شکست.

به گزارش پیوست، این دستورالعمل که هم‌اکنون با عنوان «دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» نهایی شده است، پیش از این نسخه اولیه آن با عنوان پرداختبان از دستورالعمل پول‌الکترونیکی سوی اداره نظام‌های پرداخت و معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تدوین شده بود.

پس از نهایی شدن سند پرداختیار، قرار بود تا سند پرداختبان یا همان دستورالعمل راهبری کیف‌پول الکترونیکی در عرض ۶ ماه به نتیجه برسد که از زمان اولیه تعیین شده برای آن بیش از ۲ سال می‌گذرد. در این دوره زمانی بارها هیات دولت بانک مرکزی را موظف کرده است تا اقدام به نهایی کردن دستورالعمل کیف‌پول الکترونیکی کند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل، متقاضی راهبری کیف‌پول الکترونیکی در قالب شرکت تجاری در ایران به ثبت رسیده باشد و حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز این شرکت برای شروع فعالیت ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق این دستورالعمل، راهبر کیف‌پول الکترونیکی شخص حقوقی است که براساس قرارداد منعقده با بانک و با موافقت بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر کیف‌ پول الکترونیکی فعالیت خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته هر کدام از بانک‌ها نیز می‌توانند خود راهبر کیف ‌پول الکترونیکی باشند و هیچ محدودیتی برای بانک‌ها در زمینه فعالیت در بخش کیف ‌پول الکترونیکی در نظر گرفته نشده است.همچنین طبق تعریف این دستورالعمل، کیف‌‌ الکترونیکی پول ابزاری است که توسط بانک صادر می‌شود و امکان پرداخت وجه از دارنده به پذیرنده آن را فراهم می‌کند.

دستورالعمل نحوه صدور و فعالیت کیف پول الکترونیکی پیش‌بینی کرده که متقاضی راهبری این کیف پول باید در قالب شرکت تجاری در ایران به ثبت رسیده باشد و دستورالعمل پول‌الکترونیکی حداقل سرمایه ثبتی‌اش برای شروع فعالیت ۵ میلیارد تومان باشد

طبق پیش‌بینی‌های که در این دستورالعمل و در ادامه حداقل سرمایه ثبتی برای راهبر یا صادر کننده کیف ‌پول در نظر گرفته شده، محدودیت در حداکثر موجودی حساب واسط راهبر است. حساب واسط حسابی متعلق به بانک طرف قرارداد با راهبر است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف پول نگهداری می‌شود. این حساب برای پشتیبانی و اجرای کلیه تراکنش‌های کیف‌ پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این دستورالعمل حداکثر مانده موجودی حساب واسط نباید از سه برابر سرمایه ثبتی راهبر بیشتر باشد و در صورت افزایش مانده حساب واسط به بیش از ۳ برابر سرمایه ثبتی و حداکثر سقف ۶ برابر سرمایه ثبتی بانک عامل می‌تواند دستورالعمل پول‌الکترونیکی از راهبر وثایق نقد شونده کافی اخذ کند.

حداقل سرمایه ثبتی در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی که برای حداکثر مانده موجودی حساب واسط در نظر گرفته شده است یکی از چالش‌های اصلی فین‌تک‌ها برای فعالیت در این زمینه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با پیش‌بینی این موارد سعی کرده است هزینه فعالیت در زمینه کیف‌پول الکترونیکی را افزایش دهد تا فقط بخش‌هایی که از توان سرمایه‌ای و اجرایی کافی در این زمینه برخوردار هستند وارد کارزار کیف‌پول الکترونیکی شود این در حالی است که بسیاری از استارت‌آپ‌های کشور در این دوره زمانی منتظر صدور دستورالعمل کیف‌پول الکترونیکی بودند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته صدور کیف‌پول و صدور مجدد آن مستلزم دریافت حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف‌پول است. همچنین سقف مبلغ قابل شارژ روزانه کیف شخصی معادل حداکثر موجودی آن است. همچنین شارژ و دشارژ مربوط به کیف شخصی باید از طریق سامانه‌های ملی پرداخت یا از طریق سامانه‌های بانکی انجام شود. شارژ نقدی و دشارژ نقدی کیف‌شخصی حداقل ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و با اعلام بانک مرکزی میسر خواهد بود در شرایط فعلی و در گام اول امکان شارژ نقدی کیف‌پول الکترونیکی وجود ندارد و فقط از طریق سامانه‌های پرداخت می‌توان اقدام به شارژ کیف‌پول کرد.

همچنین پیش‌بینی شده است که انجام تراکنش کیف‌به‌کیف و خرید فقط از طریق دو راهبر تعامل‌پذیر مجاز است. راهبر تعامل‌پذیر به صادر کننده کیف ‌پولی گفته می‌شود که در ضوابط معین و توافق شده با سایر راهبر‌ها و مطابق با الزامات مندرج در این دستورالعمل، تراکنش بیرون شبکه را انجام می‌دهند. تراکنش بیرون شبکه نیز به تراکنشی گفته می‌شود که دو راهبر پذیرنده کیف‌پول و دارنده کیف‌پول متفاوت باشند در این صورت تراکنش خارج از شبکه یک راهبر و از طریق سامانه‌های ملی پرداخت انجام می‌شود. در اصل مانند تراکنش شتابی و تراکنش دورن بانکی است.

هر چند در این دستورالعمل اشاره مستقیمی به دریافت کارمزد به‌ازای انجام تراکنش از طریق کیف‌پول الکترونیکی نشده، اما بانک عامل و راهبر موظف شده‌اند تا کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به اطلاع آنان برسانند. همچنین مدل دریافت کارمزد نیز بسته به مدل همکاری میان بانک عامل و راهبر پیش‌بینی شده است. در این دستورالعمل تاکید شده است که سودی به مانده موجودی کیف تعلق نمی‌گیرد.

در این دستورالعمل اشاره مستقیمی به الزام دریافت کارمزد به‌ازای انجام تراکنش از طریق کیف‌پول الکترونیکی نشده، اما بانک عامل و راهبر موظف شده‌اند تا کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به اطلاع آنان برسانند

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل سقف شارژ کیف ‌پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با توجه به شناسایی مشتری و احراز هویت وی نسبت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سطح اول موجودی کیف شخصی و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود. شاخص ریز پرداخت مبلغی است که افراد می‌توانند از طریق دستگاه خودپرداز از حساب خود برداشت کنند. در شرایط فعلی این مبلغ ۲۰۰ هزارتومان است. همچنین پیش‌بینی شده که کل گردش فصلی دارنده کیف‌پول سطح اول نمی‌تواند بیش از ۵ برابر این شاخص باشد. در اصل کل گردش مالی دارنده کیف پول الکترونیکی سطح اول در طول یک فصل باید حداکثر یک میلیون تومان باشد. البته در این دستورالعلمل پیش‌بینی شده که اداره نظام‌های پرداخت می‌تواند در شاخص ریز پرداخت بازنگری کند.

حداکثر موجودی دارندگان کیف‌پول الکترونیکی در سطح دوم ۵ برابر شاخص ریز پرداخت یا همان یک میلیون تومان است و حداکثر میزان تراکنش همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود. مشتریان سطح دوم پس از یک سال فعالیت و نداشتن رفتار مشکوک می توانند به سطح سوم ارتقا پیدا کنند در این صورت حداکثر موجودی کیف شخصی این افراد پانزده برابر شاخص ریز پرداخت خواهد بود اما حداکثر مبلغ هر تراکنش از شاخص ریز پرداخت فراتر نخواهد رفت. همچنین آغاز فعالیت راهبر صرفا پس از انعقاد قرارداد با بانک عامل امکان‌پذیر است.

متن کامل پیش‌نویس دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور را از طریق لینک زیر بخوانید:

فرصت مناسب پیاده‌ سازی کیف پول خرد
مبتنی بر پول دیجیتال بانک‌ مرکزی


دکتر شادکار

با توجه به مشکلات موجود در صنعت پرداخت کشور، مسائل کارمزدی دستورالعمل پول‌الکترونیکی و رقابت بازیگران صنعت در سهم‌‌‌بری از این وضعیت، کاهش سهم اسکناس و مسکوک، تاثیر کرونا بر تشدید این روند و تبعات این مساله بر قدرت بانک مرکزی، لزوم گسترش پرداخت‌‌‌های نوین و اصلاح این صنعت، از اولویت قابل‌‌‌توجهی برخوردار شده است.

پول دیجیتال

بعد از هجوم رمزپول‌‌‌ها، بسیاری از نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های مرکزی، پول دیجیتال بانک مرکزی را به‌‌‌عنوان راهکار مناسب و اساسی برای پاسخگویی به این هجوم و همچنین مواجهه با چالش‌‌‌هایی از قبیل هزینه‌‌ تراکنش‌‌‌های خرد، تضعیف شمول مالی و کاهش قدرت بانک مرکزی، به بانک‌های مرکزی پیشنهاد کردند .
در این راستا، بانک‌های مرکزی کشورهای متعددی همچون چین، سوئد، انگلستان، ایالات‌‌‌متحده و کانادا ابعاد مختلف، امکان و تبعات راه‌‌‌اندازی پول دیجیتال خود را بررسی کرده‌‌‌اند. این مساله، بعد از خبر شکل‌‌‌گیری پول‌‌‌های دیجیتال باپشتوانه‌‌‌ای همچون لیبرا و سپس شیوع کرونا جدی‌‌‌تر شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بانک خلق چین، بلافاصله بعد از شیوع کرونا برنامه‌‌‌های خود برای راه‌‌‌اندازی پول دیجیتال خود، پول دیجیتال و پرداخت الکترونیک (DCEP) را اجرا کرد.

با توجه به اهتمام اخیر بانک‌مرکزی بر ساماندهی کیف پول‌‌‌های موجود در کشور و انتشار مستند دستورالعمل این حوزه (دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور) و همچنین طبق شنیده‌‌‌ها، رمزپول بانک مرکزی (موسوم به مقررات ارائه رمزپول بانک مرکزی) و شرایط موجود در میان بازیگران نظام پرداخت، شامل بانک‌ها و ارائه‌‌‌دهندگان خدمات پرداخت، در حال حاضر، فرصت مناسبی برای پیاده‌سازی کیف پول خرد مبتنی بر پول دیجیتال بانک‌مرکزی وجود دارد. با اعمال اصلاحاتی در آیین‌‌‌نامه‌‌ کیف پول خرد و رمزپول بانک مرکزی، امکان تبدیل فرصت کیف پول خرد به گام نخست در جهت راه‌‌‌اندازی پول دیجیتال منتشرشده از سوی بانک مرکزی (CBDC) وجود خواهد داشت؛

مسیری که گام اول آن به تامین اهدافی همچون کاهش هزینه‌‌ تراکنش‌‌‌های خرد، بهبود شمول مالی، اصلاح شرایط کارمزدی و بهبود قدرت حاکمیتی بانک مرکزی منجر می‌شود و برداشتن گام‌‌‌های بعدی آن، منافع قابل‌‌‌توجهی در زمینه‌‌ افزایش دقت و قدرت سیاست پولی، سیاست‌‌‌های مالیاتی و بازتوزیعی و جنبه‌‌‌های دیگر حاکمیتی که توضیح آنها نیاز به مجال بیشتری دارد، خواهد داشت.

ضرورت ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی ( CBDC)

مطابق با ادبیات پول دیجیتال بانک‌مرکزی، با توجه به میزان مشارکت این نهاد، سناریوهای مختلفی برای راه‌‌‌اندازی CBDC قابل‌‌‌تصور است.

اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی کیف پول‌‌‌های موجود در کشور و تسهیل تراکنش‌‌‌های خرد، مطابق با نیاز جامعه است و جای تقدیر فراوان دارد.
با در نظر گرفتن شرایط نظام بانکی و پرداخت کشورمان، رویکرد موجود نیازمند اصلاحاتی است دستورالعمل پول‌الکترونیکی تا ضمن پرهیز از موازی‌‌‌کاری، هم‌‌‌زمان با کاهش پیچیدگی تعامل‌‌‌پذیری میان کیف‌پول‌‌‌های راهبران مختلف، کاهش سردرگمی کاربران، جلوگیری از راه‌‌‌اندازی کیف‌‌‌پول‌‌‌های متعدد از سوی راهبران مختلف، عدم‌نیاز به سامانه‌‌‌های پیچیده‌‌ مربوط به تعامل‌‌‌پذیری و پایش کیف‌‌‌پول‌‌‌های مختلف، نظارت و قدرت حاکمیتی موردنظر بانک مرکزی و امنیت حوزه‌‌ پرداخت را نیز تامین کند. در صورت اعمال اصلاحات موردنیاز مشابه مدل پلت‌فرمی CBDC بانک انگلستان ۲۰۲۰ که معماری آن موردتوجه بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر نیز قرار گرفته است، عملیاتی خواهد شد.

در صورت پیاده‌سازی این طرح، علاوه بر سادگی استفاده از سوی کاربران شخصی و پذیرندگان تجاری، با توجه به مدیریت و یکپارچگی نظام کارمزدی، رقابت میان بازیگران مختلف، معطوف به ارائه تجربه کاربری بهتر در هر دو سمت کاربران شخصی و پذیرندگان خواهد بود. همچنین، نظارت بانک‌مرکزی بر نظام پرداخت و تراکنش‌‌‌ها و اعمال قوانین بهبود خواهد یافت. علاوه بر این، ملاحظات خلق پولی و اعتباری کیف‌پول تا حد بسیار زیادی برطرف خواهد شد.

مطابق با معماری پیشنهادشده برای CBDC، درواقع اسکناس و مسکوک، با پول موجود در کیف‌پول‌‌‌های کاربران جایگزین خواهد شد و از آنجا که حساب این کیف‌پول‌‌‌ها نزد یا تحت نظارت بانک مرکزی است، نگرانی بانک‌مرکزی از کاهش سهم اسکناس و مسکوک و تاثیرات آن بر قدرت حاکمیتی بانک‌مرکزی برطرف خواهد شد؛ در نتیجه انتظار می‌رود، مطابق با طرح پیشنهادی برای اصلاح کیف پول خرد و تبدیل آن به اولین گام برای حرکت به سمت پول‌‌‌دیجیتال منتشرشده از سوی بانک مرکزی (CBDC)، با توجه به افزایش اشراف و قدرت کنترلی مقام قاعده‌‌‌گذار بر پول مورداستفاده، قدرت خلق پول موسسات مالی و بانک‌ها بهتر کنترل خواهد شد و در نتیجه، موفقیت بانک‌مرکزی در تامین ثبات مالی و به‌‌‌کارگیری سیاست پولی افزایش خواهد یافت.

در صورت پیاده‌سازی کامل این پلت‌فرم مالی، امکان بهره‌‌‌برداری از همکاری بازیگران فعال در عرصه فینتک و رگتک و همچنین بهره‌‌‌برداری از قراردادهای هوشمند برای بهبود قاعده‌‌‌گذاری، نظارت و اعمال کارآ و موثر قوانین وجود خواهد داشت که خود می‌تواند به بهبود جدی کیفیت، دقت و به‌هنگام بودن نظارت و درنتیجه عملکرد کلی بانک‌مرکزی منجر شود.
نکته‌‌ قابل‌‌‌ذکر دیگر، اهمیت نگاه سازوکاری و فرآیندی در راه‌‌‌اندازی پول‌دیجیتال بانک‌مرکزی به‌‌‌ جای تاکید بر فناوری‌‌‌های استفاده‌‌‌شده در این زیرساخت (فناوری‌‌‌های متمرکز یا استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌‌‌شده) است.
در واقع، مهم‌تر از نگاه ابزاری یا فناورانه به این مفهوم، توجه به تحولی است که این مفهوم در کارکرد و فرآیند بانکداری مرکزی ایجاد می‌کند که رویکردی جدید به بانکداری مرکزی را فراهم خواهد کرد. در مسیر این تحول، ملاحظات فنی همچون رمزپول بودن یا نبودن پول دیجیتال بانک‌مرکزی، استفاده یا عدم‌استفاده از فناوری زنجیره بلوک یا دفترکل توزیع‌شده، اصالتی در این مسیر نخواهد داشت؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد بر تلاش‌‌‌های قبلی انجام‌شده در کشور در مسیر حرکت به سمت پول دیجیتال بانک‌مرکزی، مانند بحث اخیر انتشار رمزپول یا رمزارز بانک‌مرکزی سایه افکنده است.
لازم است چنین ملاحظاتی، با توجه به نیازمندی‌‌‌های بانک‌مرکزی و بر اساس هزینه-فایده و در نظر گرفتن منافع استفاده یا عدم‌استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده تعیین شود. تجربه‌‌ کشورهای دیگر نیز بر اولویت اصول طراحی بر فناوری اشاره دارد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که برخی از کشورهای پیشتاز در این حوزه، صرفا با تکیه بر فناوری‌‌‌های متمرکز متعارف، اقدام به راه‌‌‌اندازی فازهای اولیه‌‌ پول دیجیتال خود کرده‌‌‌اند.

دستورالعمل پول‌الکترونیکی

به گزارش ایران اکونومیست از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده (31) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک دستورالعمل پول‌الکترونیکی بگذارید

پروانه شش انجمن اقلیت دینی تمدید شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مدیرکل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب در جلسه این کمیسیون که امروز (سوم مرداد) در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: جلسه دوم کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برگزار شد که مصوبه اول آن بررسی دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات کمک و یارانه به احزاب بود. وی با اشاره به واریز اعتبار دو میلیارد تومانی معاونت سیاسی وزارت کشور به حساب خانه .

550 هزار نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در کشور ساخته می شود

به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محسن اسلامی مدیر کل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب دستورالعمل پول‌الکترونیکی در حاشیه جلسه کمیسیون ماده ده احزاب که امروز دوشنبه (سوم مرداد) در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: جلسه امروز با حضور آقای غلامرضا معاون سیاسی وزارت کشور و دیگر اعضای کمیسیون ماده ده برگزار شد که این جلسه مصوبات را نیز داشت. وی ادامه داد: دستورالعمل نحوه تخصیص .

آغاز به کار رسمی صدور حکم فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی بندری

به گزارش تابش کوثر، حسین یداللهی گفت: فرآیند های دستورالعمل اصلاحی صدور حکم فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی بندری از اواسط اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی در بنادر با برگزاری دوره های آموزشی کاربردی برای ذینفعان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بندری و همچنین نحوه ثبت نام، ثبت درخواست و صدور حکم فعالیت به صورت الکترونیک در سامانه جامع مناطق بندری اجرایی شد که با اتمام مراحل آزمایشی از .

3 مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در راستای تسهیل فعالیت و امور شرکت های کارگزاری

مصوبات اخیر هیات مدیره سازمان در این ارتباط گفت؛ برای تطبیق شرایط کارگزاری های موجود با استانداردهای موضوع دستورالعمل، مهلت قبلی یکسال دیگر دستورالعمل پول‌الکترونیکی تمدید شد و بر این اساس، کارگزاری های موجود تا تاریخ 19 خرداد 1402 فرصت دارند تا شرایط خود را با استانداردهای موضوع دستورالعمل تطبیق دهند. او با اشاره به موضوع دومی که در هیات مدیره سازمان ضمن موضوع اول به تصویب رسید، ابراز کرد: اعتبار مجوزهای فعالیتی .

خبرهای خوش از پرداخت تسهیلات خرد به مردم

پول و اعتبار است. اگر ما به دنبال کنترل تورم هستیم باید در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنیم البته این را هم یادآوری کنم که در سال های گذشته با فشار نمایندگان برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، نظام بانکی با مشکل مواجه شده است، لذا این موضوع باید حتماً در گفت وگوهایی که بین دولت و مجلس صورت میگیرد حل و فصل شود و بر اساس تفاهماتی که صورت می گیرد مشاهده کنیم که ضمن دسترسی عادلانه آحاد ملت به .

سیاست اقتصادی دولت تغییر نکرده است/ بررسی افزایش نرخ سود بین بانکی در شورای پول و اعتبار

. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از 21 درصد، دستورالعمل پول‌الکترونیکی گفت: سیاست اقتصادی دولت تغییر نکرده است و این مساله در شورای پول و اعتبار مطرح شده است. خاندوزی در خصوص ارائه تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه گفت: در قانون بودجه این تکلیف برای شبکه بانکی لحاظ شده است، بر این اساس تسهیلات اشتغال و تولید به صورت اهرمی عمل می کند، بر این اساس دستگاه های اجرایی .

معادله وارونه وام اجاره/ 5 ماجرای مستاجر ها در مسیر دسترسی به وام اجاره

دستورالعمل وام ودیعه مسکن، و به موجب ماده 7 این دستورالعمل، متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ 01/ 01/ 1401 به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند. بر اساس تبصره موجود در این ماده همچنین، بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد .

پرداخت 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید و اشتغال

شورای پول و اعتبار عمل کنیم البته این را هم یادآوری کنم که در سال های گذشته با فشار نمایندگان برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، نظام بانکی با مشکل مواجه شده است، لذا این موضوع باید حتماً در گفتگو هایی که بین دولت و مجلس صورت میگیرد حل و فصل شود و بر اساس تفاهماتی که صورت می گیرد مشاهده کنیم که ضمن دسترسی عادلانه آحاد ملت به تسهیلات بانکی، این موضوع در راستای اهداف کلان دولت که کنترل نقدینگی و تورم است .

اولین نشست کارگروه تبیین، توجیه و اطلاع رسانی پروژه مهر آموزش و پرورش کردستان برگزار شد

مهر استان در بخش دیگری از سخنان خود به بیان شرح وظیفه این کارگروه پرداخت و گفت: بر اساس شیوه نامه ابلاغی، 12 ماموریت و وظیفه برای این کارگروه پیش بینی و در طول تابستان باید 3 جلسه کاری برگزار شود. وی هم چنین گزارشی از مهم ترین اقدامات کارگروه تبیین، توجیه و اطلاع رسانی پروژه مهر در سال 1401 نیز ارائه کرد و گفت: از اواخر فروردین ماه سال جاری و با شروع ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان .

57 پروانه انجمن های اقلیت های دینی در وزارت کشور ثبت شده است/ دریافت کمک مالی از خارج از کشور برای احزاب .

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن اسلامی درخصوص نشست امروز کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: بعد از جلسه ابتدایی که در اردیبهشت ماه داشتیم امروز جلسه دوم را با آقای غلامرضا برگزار کردیم. مصوبه اول بررسی نحوه تخصیص اعتبارات به احزاب بود. امسال وزارت کشور دستورالعمل پول‌الکترونیکی مبلغ بالغ بر 2 میلیارد تومان به حساب خانه احزاب وارد کرد که بر اساس این مصوبه دبیرخانه با بررسی دستورالعمل کمک یارانه احزاب را انجام خواهد داد و این پیش نویس .

خبر جدید از پرداخت وام ازدواج

مکلف است مبلغ یک میلیون و 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را از طریق مؤسسه اعتباری تخصیص دهد. تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال با اعتبار سنجی متقاضی و یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اعتبار سنجی مددجویان کمیته امداد را به مؤسسات اعتباری ابلاغ می نماید. همچنین به موجب این آیین نامه، مبلغ 620 هزار میلیارد ریال به استان ها و شهرستان ها بر اساس .

ثبت نام دانش آموزان یزدی در اولین فرصت انجام گیرد/ خانواده ها محدوده سکونت را در ثبت نام مدارس رعایت کنند

حمیدرضا ایمانی در گفتگو با یزدآوا در خصوص نحوه ثبت نام در مدارس گفت: بخشنامه ثبت نام در خردادماه ابلاغ شده که به مناطق و مدارس استان نیز این بخشنامه ابلاغ شده است و براساس این دستورالعمل ثبت نام در مدارس استان در حال انجام است. وی افزود: ثبت نام در پایه های ورودی مقاطع، یعنی پایه اول، هفتم و دهم به صورت حضوری است و والدین باید به مدرسه مراجعه کنند اما برای سایر پایه ها که میان پایه .

مبارزه با پول شویی با مالیات ستانی آنلاین

تهران (پانا) - یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه ازآنجایی که سامانه مودیان به سایر سامانه های مختلف بانکی، دستگاه های کارت خوان متصل می شود تأثیر به سزایی بر کاهش فرارهای مالیاتی و پول شویی در کشور خواهد گذاشت، ابراز کرد دولت در صدد آن است که بر اساس تراکنش های مالی از فروشندگان و صاحبان مشاغل مالیات دریافت کند. جمشید عدالتیان شهریاری در گفت وگو با پانا اظهار کرد: هوشمندشدن سامانه .

برداشت سکه رفاه از توافق هسته ای/ ریسک بازارساز ارز در هسته پولی

محدوده 600 تومان قرار دارد. افزایش حباب درهم نشان دهنده دست برتر معامله گران درهم است زیرا نرخ دلاری درهم بیشتر از قیمت اسکناس دلار تهران است. روز یک شنبه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نسبت به افزایش نرخ سود بین بانکی به محدوده 21.31 درصد واکنش داد و گفت سیاست بانک مرکزی برای نرخ بهره بین بانکی و سقف 20 درصدی تغییر نکرده و برای حل این مسئله در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد. .

دستورالعمل مربوط به ممنوعیت سقط جنین به زودی تدوین می شود

این ماده قانونی به تدوین نهایی رسید. وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس از بررسی و تأیید معاون حقوقی قوه قضاییه، به تمامی قضات ویژه کمیسیون های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابلاغ شود. به گفته مهدی زاده طی ماه های گذشته جلسات متعددی در پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی با حضور .

استان قزوین یکی از استان های برتر در تبدیل وضعیت ایثارگران است/ فرزندان شهدا و جانبازان قبول شده در .

خوبی از توافق برای تامین اعتبار پذیرفته شدگان شنیده می شود که امیدواریم این موضوع ظرف روزهای آینده انجام شود. آخوندی گفت: در مرحله اول آزمون استخدامی در کشور 5 هزار و 515 نفر جذب صورت گرفت که در مرحله تکمیل ظرفیت به عدد 6 هزار 960 نفر رسید و آزمون مرحله دوم نیز به زودی آغاز می شود. مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری قزوین با اشاره به در پیش بودن ابلاغ سیاست های کلی .

توضیحات مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از جلسه کمیسیون ماده ده احزاب

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا محسن اسلامی،مدیر کل دفتر امور سیاسی وزارت کشور از جلسه کمیسیون ماده ده احزاب در حضور رئیس کمیسیون و دیگر اعضای کمیسیون در روز دوشنبه 3 مرداد خبر داد و در رابطه با مصوبات جلسه بیان داشت: مصوبه اول بررسی دستور العمل نحوه تخصیص اعتبارات احزاب بوده که بر اساس مصوبه، دبیرخانه کمیسیون احزاب نسبت به بررسی دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات نظارت به عمل خواهد آورد و شاخصه .

چشم انداز 2030: پول دیجیتال بانک مرکزی یا پول دیجیتال خصوصی؟

انتقال اعتبار بر اساس حساب ها، به قوانین و سازمان دهی بیشتری نیاز داشته باشد. ارز دیجیتال بانک مرکزی را می توان با دنیای سنتی حساب های بانکی سازگار کرد. بارزترین تفاوت ممکن است مربوط به نحوه درک ارز دیجیتال بانک مرکزی توسط کاربران باشد. از آنجایی که هر کاربر بر اساس ظاهر و احساس خاص خود می تواند پول نقد را به عنوان چیزی منحصر به فرد شناسایی کند، طراحی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی .

اخبار اقتصادی سریلانکا

سریلانکا اشاره کرد که در این مدت امیدوار است که مردم در برابر مشکلات صبر کنند. همچنین او اشاره کرد که منابع نقدی بانک مرکزی تقریباً موجود است و برای واردات حامل های سوخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با توجه به مدت زمان باقی مانده تا توافق نهایی با صندوق بین المللی پول دولت جدید باید برخی از منابع مالی کوتاه مدت برای تأمین مالی واردات کالاهای ضروری را تأمین کند. یکی از برنامه های دولت دریافت تسهیلات .

آغاز پیش ثبت نام کاروان پیاده روی اربعین دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، با توجه به نزدیکی ایام محرم و اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و پیش بینی اربعین پرشور با توجه به تعطیلیِ دو ساله، بسیج دانشجویی و هیئت اصحاب عاشورایی دانشگاه علامه طباطبائی از همه دانشجویان مشتاق زیارت، برای ثبت نام در پیاده روی اربعین دعوت می کند. بر اساس این گزارش، در مرحله اول صرفاً پیش ثبت نام انجام می شود و به منزله ثبت نام .

چرا بانک ها وام ودیعه مسکن مستاجران را پرداخت نمی کنند؟

غیربانکی به مستأجر پرداخت می شود. ماده 5 تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر 5 سال قابل اعطاست. ماده 6 وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره 01/24792 مورخ 1401/2/4 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی می باشد. ماده 7 شرایط متقاضیان .

مطالبه مستأجران از دولت/تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد. براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب .

اعلام وضعیت اضطراری مربوط به آبله میمونی

اعلام کند. اعلام وضعیت اضطراری به این معنی است که سازمان بهداشت جهانی معتقد است افزایش موارد آبله میمونی مستلزم یک واکنش هماهنگ بین المللی برای جلوگیری از تبدیل شدن این بیماری به یک بیماری همه گیر است. به سازمان بهداشت جهانی در این بیانیه اعلام کرد که به زودی دستورالعمل ها و پیشنهاداتی را در مورد نحوه مبارزه با ویروس آبله میمونی به کشورهای عضو ارائه خواهد کرد. تدروس گفت .

موانع شماره گذاری تیبا رفع می شود

گذاری نخواهند شد. این در حالیست که توقف تولید این خودروها، مُهر نهایی خورده است؛ اما بر اساس توافق وزارت صمت و سازمان استاندارد، برای خودروهایی که از پیش ثبت سفارش شده اند، تعداد مشخصی در جهت ایفای تعهدات تولید خواهد شد و پس از آن تولید این خودروها متوقف شود. تیبا از اواخر تیرماه دیگر تولید نمی شود و ثبت نام جدید نخواهد شد. تولید دو خودروی دیگر هم یک تا دو ماه دیگر متوقف می شود .

فراز و نشیب های مقررات بین المللی رمزارزی

ریاست شورای اتحادیه اروپا در پایان ژوئن 2022 به توافقی موقت در زمینه پیشنهاد بازارهای دارایی های کریپتو (MiCA) دست پیدا کرد. این توافق، نهاد های صادرکننده دارایی های کریپتو بدون پشتوانه، رمزارزهای پایدار، مجاری معاملاتی و کیف پول های کریپتو را پوشش می دهد. قرار است این چارچوب قانونی در عین محافظت از سرمایه گذاران و حفظ ثبات مالی، امکان نوآوری در حوزه کریپتو را فراهم و به جذابیت بیشتر این دارایی .

وام ودیعه مسکن آب رفت

برخی از ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن درشهرهای بزرگی مانند رشت اعلام کرده اند در زمان ثبت نام ودیعه مسکن متوجه شدند میزان وام ودیعه به جای 70 میلیون تومان ،40 میلیون تومان است . براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیلات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از مستأجران در سال جاری تا سقف 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط .

کردستان مستعد تشکیل تعاونی های دانش بنیان است

همت همه تعاون گران، شاهد ارتقای بیش از پیش فرهنگ تعاون و کارهای جمعی در استان کردستان باشیم. محمدی زاد مدیر عامل اتحادیه تعاونی های اعتبار استان نیز در این همایش ضمن ارائه گزارشی از نحوه فعالیت و خدمات این اتحادیه، عمده مشکلات تعاونی های اعتبار را مشکلات مالیاتی، کمبود اعتبار، محل اسکان، عدم آموزش های لازم، مصوبات بانک مرکزی و. اعلام کرد. در استان کردستان 42 تعاونی اعتبار .

تغییر حجم سفارش 6 صندوق قابل معامله از پس فردا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون نظارت بازار فرابورس ایران با صدور اطلاعیه ای در خصوص تغییر حدا قل حجم هر سفارش و واحد پایه سفارش در برخی از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) اعلام کرد: با عنایت به مصوبه سیصد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره شرکت فرابورس ایران مورخ 01/05/1401 و بر اساس مفاد ماده های 18 و 19 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، از روز سه شنبه (4 مرداد) حداقل حجم هر سفارش و واحد پایه سفارش برای نماد های معاملاتی "آسام"، "ثروتم"، "اعتماد"، "صایند" و "سخند" و حداقل حجم هر سفارش برای نماد معاملاتی "کاریس" به 1 تغییر می یابد. .

نحوه ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

. ، برندگان نام ماشین را به دوست اصلی و تفکیک شده اند. به این معنا که اگر منتخب اصلی در طی مهلت داده شود، نمی تواند واریز و انجام دهند، افراد بر اساس اولویت، به جای افراد اصلی می توانند با پرداخت وجه صاحب خودرو شوند. منتخبان اصلی تا تاریخ 25 خرداد مهلت دارند که پرداخت وجه خودرو را انجام دهند. در این بخش، نحوه اطلاع از نتایج ثبت نام قرعه کشی در سامانه یکپارچه خودرو ارائه شده است. ابتدا .

فرصت مناسب پیاده‌ سازی کیف پول خرد
مبتنی بر پول دیجیتال بانک‌ مرکزی


دکتر شادکار

با توجه به مشکلات موجود در صنعت پرداخت کشور، مسائل کارمزدی و رقابت بازیگران صنعت در سهم‌‌‌بری از این وضعیت، کاهش سهم اسکناس و مسکوک، تاثیر کرونا بر تشدید این روند و تبعات این مساله بر قدرت بانک مرکزی، لزوم گسترش پرداخت‌‌‌های نوین و اصلاح این صنعت، از اولویت قابل‌‌‌توجهی برخوردار شده است.

پول دیجیتال

بعد از هجوم رمزپول‌‌‌ها، بسیاری از نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های مرکزی، پول دیجیتال بانک مرکزی را به‌‌‌عنوان راهکار مناسب و اساسی برای پاسخگویی به این هجوم و همچنین مواجهه با چالش‌‌‌هایی از قبیل هزینه‌‌ تراکنش‌‌‌های خرد، تضعیف شمول مالی و کاهش قدرت بانک مرکزی، به بانک‌های مرکزی پیشنهاد کردند .
در این راستا، بانک‌های مرکزی کشورهای متعددی همچون چین، سوئد، انگلستان، ایالات‌‌‌متحده و کانادا ابعاد مختلف، امکان و تبعات راه‌‌‌اندازی پول دیجیتال خود را بررسی کرده‌‌‌اند. این مساله، بعد از خبر شکل‌‌‌گیری پول‌‌‌های دیجیتال باپشتوانه‌‌‌ای همچون لیبرا و سپس شیوع کرونا جدی‌‌‌تر شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بانک خلق چین، بلافاصله بعد از شیوع کرونا برنامه‌‌‌های خود برای راه‌‌‌اندازی پول دیجیتال خود، پول دیجیتال و پرداخت الکترونیک (DCEP) را اجرا کرد.

با توجه به اهتمام اخیر بانک‌مرکزی بر ساماندهی کیف پول‌‌‌های موجود در کشور و انتشار مستند دستورالعمل این حوزه (دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور) و همچنین طبق شنیده‌‌‌ها، رمزپول بانک مرکزی (موسوم به مقررات ارائه رمزپول بانک مرکزی) و شرایط موجود در میان بازیگران نظام پرداخت، شامل بانک‌ها و ارائه‌‌‌دهندگان خدمات پرداخت، در حال حاضر، فرصت مناسبی برای پیاده‌سازی کیف پول خرد مبتنی بر پول دیجیتال بانک‌مرکزی وجود دارد. با اعمال اصلاحاتی در آیین‌‌‌نامه‌‌ کیف پول خرد و رمزپول بانک مرکزی، امکان تبدیل فرصت کیف پول خرد به گام نخست در جهت راه‌‌‌اندازی پول دیجیتال منتشرشده از سوی بانک مرکزی (CBDC) وجود خواهد داشت؛

مسیری که گام اول آن به تامین اهدافی همچون کاهش هزینه‌‌ تراکنش‌‌‌های خرد، بهبود شمول مالی، اصلاح شرایط کارمزدی و بهبود قدرت حاکمیتی بانک مرکزی منجر می‌شود و برداشتن گام‌‌‌های بعدی آن، منافع قابل‌‌‌توجهی در زمینه‌‌ افزایش دقت و قدرت سیاست پولی، سیاست‌‌‌های مالیاتی و بازتوزیعی و جنبه‌‌‌های دیگر حاکمیتی که توضیح آنها نیاز به مجال بیشتری دارد، خواهد داشت.

ضرورت ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی ( CBDC)

مطابق با ادبیات پول دیجیتال بانک‌مرکزی، با توجه به میزان مشارکت این نهاد، سناریوهای مختلفی برای راه‌‌‌اندازی CBDC قابل‌‌‌تصور است.

اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی کیف پول‌‌‌های موجود در کشور و تسهیل تراکنش‌‌‌های خرد، مطابق با نیاز جامعه است و جای تقدیر فراوان دارد.
با در نظر گرفتن شرایط نظام بانکی و پرداخت کشورمان، رویکرد موجود نیازمند اصلاحاتی است تا ضمن پرهیز از موازی‌‌‌کاری، هم‌‌‌زمان با کاهش پیچیدگی تعامل‌‌‌پذیری میان کیف‌پول‌‌‌های راهبران مختلف، کاهش سردرگمی کاربران، جلوگیری از راه‌‌‌اندازی کیف‌‌‌پول‌‌‌های متعدد از سوی راهبران مختلف، عدم‌نیاز به سامانه‌‌‌های پیچیده‌‌ مربوط به تعامل‌‌‌پذیری و پایش کیف‌‌‌پول‌‌‌های مختلف، نظارت و قدرت حاکمیتی موردنظر بانک مرکزی و امنیت حوزه‌‌ پرداخت را نیز تامین کند. در صورت اعمال اصلاحات موردنیاز مشابه مدل پلت‌فرمی CBDC بانک انگلستان ۲۰۲۰ که معماری آن موردتوجه بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر نیز قرار گرفته است، عملیاتی خواهد شد.

در صورت پیاده‌سازی این طرح، علاوه بر سادگی استفاده از سوی کاربران شخصی و پذیرندگان تجاری، با توجه به مدیریت و یکپارچگی نظام کارمزدی، رقابت میان بازیگران مختلف، معطوف به ارائه تجربه کاربری بهتر در هر دو سمت کاربران شخصی و پذیرندگان خواهد بود. همچنین، نظارت بانک‌مرکزی بر نظام پرداخت و تراکنش‌‌‌ها و اعمال قوانین بهبود خواهد یافت. علاوه بر این، ملاحظات خلق پولی و اعتباری کیف‌پول تا حد بسیار زیادی برطرف خواهد شد.

مطابق با معماری پیشنهادشده برای CBDC، درواقع اسکناس و مسکوک، با پول موجود در کیف‌پول‌‌‌های کاربران جایگزین خواهد شد و از آنجا که حساب این کیف‌پول‌‌‌ها نزد یا تحت نظارت بانک مرکزی است، نگرانی بانک‌مرکزی از کاهش سهم اسکناس و مسکوک و تاثیرات آن بر قدرت حاکمیتی بانک‌مرکزی برطرف خواهد شد؛ در نتیجه انتظار می‌رود، مطابق با طرح پیشنهادی برای اصلاح کیف پول خرد و تبدیل آن به اولین گام برای حرکت به سمت پول‌‌‌دیجیتال منتشرشده از سوی بانک مرکزی (CBDC)، با توجه به افزایش اشراف و قدرت کنترلی مقام قاعده‌‌‌گذار بر پول مورداستفاده، قدرت خلق پول موسسات مالی و بانک‌ها بهتر کنترل خواهد شد و در نتیجه، موفقیت بانک‌مرکزی در تامین ثبات مالی و به‌‌‌کارگیری سیاست پولی افزایش خواهد یافت.

در صورت پیاده‌سازی کامل این پلت‌فرم مالی، امکان بهره‌‌‌برداری از همکاری بازیگران فعال در عرصه فینتک و رگتک و همچنین بهره‌‌‌برداری از قراردادهای هوشمند برای بهبود قاعده‌‌‌گذاری، نظارت و اعمال کارآ و موثر قوانین وجود خواهد داشت که خود می‌تواند به بهبود جدی کیفیت، دقت و به‌هنگام بودن نظارت و درنتیجه عملکرد کلی بانک‌مرکزی منجر شود.
نکته‌‌ قابل‌‌‌ذکر دیگر، اهمیت نگاه سازوکاری و فرآیندی در راه‌‌‌اندازی پول‌دیجیتال بانک‌مرکزی به‌‌‌ جای تاکید بر فناوری‌‌‌های استفاده‌‌‌شده در این زیرساخت (فناوری‌‌‌های متمرکز یا استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌‌‌شده) است.
در واقع، مهم‌تر از نگاه ابزاری یا فناورانه به این مفهوم، توجه به تحولی است که این مفهوم در کارکرد و فرآیند بانکداری مرکزی ایجاد می‌کند که رویکردی جدید به بانکداری مرکزی را فراهم خواهد کرد. در مسیر این تحول، ملاحظات فنی همچون رمزپول بودن یا نبودن پول دیجیتال بانک‌مرکزی، استفاده یا عدم‌استفاده از فناوری زنجیره بلوک یا دفترکل توزیع‌شده، اصالتی در این مسیر نخواهد داشت؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد بر تلاش‌‌‌های قبلی انجام‌شده در کشور در مسیر حرکت به سمت پول دیجیتال بانک‌مرکزی، مانند بحث اخیر انتشار رمزپول یا رمزارز بانک‌مرکزی سایه افکنده است.
لازم است چنین ملاحظاتی، با توجه به نیازمندی‌‌‌های بانک‌مرکزی و بر اساس هزینه-فایده و در نظر گرفتن منافع استفاده یا عدم‌استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده تعیین شود. تجربه‌‌ کشورهای دیگر نیز بر اولویت اصول طراحی بر فناوری اشاره دارد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که برخی از کشورهای پیشتاز در این حوزه، صرفا با تکیه بر فناوری‌‌‌های متمرکز متعارف، اقدام به راه‌‌‌اندازی فازهای اولیه‌‌ پول دیجیتال خود کرده‌‌‌اند.

ویرایش چهارم قوانین کیف پول الکترونیک در نظام پرداخت منتشر شد

کیف پول آنلاین

اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ویرایش چهارم دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت را منتشر کرد.

پرداخت برتر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چهارمین ویرایش دستورالعمل حوزه کیف پول الکترونیک مربوط به بهار ۱۳۹۹ را با عنوان دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف پول الکترونیکی در نظام پرداخت کشور را ارائه کرده است.

به گزارش ایبنا، لازم به ذکر است که نسخه اولیه این سند با عنوان پیش نویس سند پرداخت بان کمتر از دو سال گذشته منتشر شده بود و معاونت فناوری‌های نوین و اداره نظام‌های پرداخت چارچوب اولیه قوانین را در آن اعلام کرده بود که حالا در سند جدید ضوابط و الزامات مربوط به فرآیند صدور و راهبری کیف الکترونیکی پول در حوزه پولی و بانکی کشور منتشر شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.